نتایج جستجو

31663

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3167

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ALIZADEH H. | HABIBI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  153-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33909
 • دانلود: 

  24040
چکیده: 

built environment does not “simply appear overnight, like a movie-set springing up on a vacant lot, but has to be produced”. Thus, the first point in dealing with such an environment is considered to be the tracing of time in the evaluation of the city and keeping in mind that the whole is more than its parts. The last point becomes naturally understood when the process of city building is probed; because the notion of process in itself comprises the relatedness among the socio-cultural events that resulted in urban artefacts. This also means considering a large number of factors, especially socio-cultural ones, involved in this process. By doing this, we can relate the physical environment with the social, “relating the world of artefacts with the world of people” – who built and used them Considering this argument, the paper examines structural elements influences on the development and use of urban space in Qatar-chyan quarter, Sanandaj, Iran as a historical narrative. It is argued that the existence of Dara-bayan River, socio-political role of the Wakils’ family and Ulama (educated people with religious backgrounds), and the continuation of principal route, through the residential segregation, formed and drove the phases of quarter’s development and defined the main socio-spatial structural elements of the quarter. The paper then proceeds to examine those structural elements as they were before overall influences of modernism in Iranian context, especially before the first cross-roads of the city in 1930. The paper concludes that, in defining and conceptualising the structural elements of a particular built environment, it is difficult to rely on one factor. While the role of nature as form giver is an important factor, we can not undermine other soft factors, especially socio-cultural ones. This defines the nature of built form which comprises both the realms of the physical and the social and multi-dimensions background namely as socio-spatial factors.

آمار یکساله:  

بازدید 33909

دانلود 24040 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نقی زاده محمد

نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  71-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2258
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ظاهرا بسیاری از مشکلات محیط زیستی از کمبودها، آلودگی ها و تخریبهای ناشی از استفاده بی رویه انسان از منابع طبیعی و بی توجهی به پیامدهای مختلف صنعتی و اقتصادی است که البته نظر کاملا نادرستی نیز به نظر نمی رسد، ولی ریشه اصلی معضلات را در حذف توجه به معنویت، در بی توجهی به معنای طبیعت و عناصر آن که در فرهنگ ها تعریف شده اند می باید جست و جو نمود. تفکر کمیت گرای دوران معاصر همچنان که معماری، ساختمان و شهر را یک ماشین می پندارد، طبیعت را نیز به مثابه ماشینی قلمداد می نماید که حداکثر بهره کشی اقتصادی از آن مدنظر می باشد. برای پژوهش در فرضیه تاثیر ارتقا و احیای فرهنگ معنوی بر حفاظت از محیط زیست و عناصر طبیعی، «فرهنگ ایرانی»، «آب»، و «ایران زمین» (به عنوان مصادیق «فرهنگ»، «عناصر طبیعی» و «مکان» مورد نظر این وجیزه) انتخاب شده اند. نگرش مکانیکی به عالم هستی سبب میشود تا آب نیز (همچون قطعه ای از ماشین هستی) صرفا برای ادامه حرکت فیزیکی و مادی مدنظر قرار گیرد. این در حالی است که با توجه به ساحت های متعدد حیات انسان و اهمیت دو ساحت معنوی و روانی او، حتی اشیای بیجان نیز واجد معنایی می باشند که آگاهی به آن حین تماس با طبیعت می تواند ضمن غنا بخشیدن به زندگی معنوی انسان، در زمینه های کمی و مادی نیز او را یاری و هدایت کند. مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا به مبانی موضوعات مرتبط با آب در فرهنگ ایرانی پرداخته و ضمن بیان اجمالی از نقش آن در تلطیف محیط زندگی ایرانیان، راههای امکان بهره گیری از تجارب گذشتگان را معرفی نماید، تا در کنار استفاده از فواید مادی آب و رفع تنگناهای موجود، زمینه معنادار شدن زندگی را نیز فراهم آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 2258

دانلود 87 استناد 2 مرجع 2
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3246
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3246

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KHOSRAVI H. | Gharai f. | TAGHAVI SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14486
 • دانلود: 

  4461
چکیده: 

Due to the change of lifestyle and improvement of public health the number of aged people has considerably increased. Considering the relationship of the environment and people, the built environment features could exacerbate or facilitate the elderly people’ s vulnerability and social needs. Recently, a large number of studies have put emphasis on the relationship between the neighborhoods’ open spaces attributes and seniors’ social needs. This study seeks to investigate the impact of the built environment indicators on the time the elderly spent in urban spaces of Banafsheh neighborhood in Mashhad. In order to do this, through a cross-sectional survey research, 33 indicators were collected from recent studies and categorized in seven main urban design qualities based on perceived and self-report data collected by questionnaire. A regression analysis revealed the impact of each quality on the sociability of the elderly. Results demonstrate that in this context, “ safety” is the most effective factor on the elderly presence in open spaces. “ Attractiveness” and “ all age presence” are at the next points.

آمار یکساله:  

بازدید 14486

دانلود 4461 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

AMINZADEH B. | KHANSEFID M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  361-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  29217
 • دانلود: 

  25004
چکیده: 

This study investigates the application of landscape ecology in planning and design of urban ecological systems. The ecological approach to landscape planning and the concepts of designing and implementing ecological systems have gained increasing attention in the last two decades. However, the ecological systems of urban environment need more research to consider built and natural patches and corridors together and to provide proper and applicable strategies that meet all of the diverse aspects of planning and designing sustainable urban systems. This approach could help in defining sustainable landscape development, aiming for a balance between both physical and natural systems in urban areas. This research is focused on Tehran’s metropolitan area as a case study to provide a relationship between landscape ecology and urban planning and design to propose a model for analyzing and providing strategies and policies for conserving and resorting urban ecological systems. The spatial structure of green and natural areas are studied and categorized based on the patch-corridor-matrix model. Overlaying the selected layers helped provide strategies for conservation and reclamation, and policies to improve the structure and function of urban landscapes. The strategies to restore the ecological structure and to develop its function in Tehran metropolitan area are based on structural congruence, aggregate with outliers, local compensation and indispensable patterns.

آمار یکساله:  

بازدید 29217

دانلود 25004 استناد 455 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  Suppl 1
 • صفحات: 

  8-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1521
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1521

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

TRAFFIC INJURY PREVENTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  88-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4036
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4036

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TOLE L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  355-364
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7147
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7147

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KOSKELA H. | PIN R.

نشریه: 

GEOFORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  269-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  11807
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11807

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript