نتایج جستجو

6195

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

620

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  113-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  914
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

سابقه و هدف: تعیین حریم کیفی منابع آب سطحی با توجه به حساسیت و آسیب پذیری بالای آن به آلودگی نسبت به منابع آب زیرزمینی در ارجحیت قرار دارد. از طرف دیگر در تعیین حریم کیفی رودخانه ها براساس نوع هدف مورد نظر و میزان اهمیت رودخانه در منطقه، می توان مقادیر متفاوتی از اطراف بستر رودخانه را در نظر گرفت. از مهمترین اهداف مورد نظر در تعیین حریم کیفی می توان به کنترل و کاهش آلودگی آب، کنترل فرسایش و یا ایجاد پناهگاه های حیات وحش اشاره نمود. مواد و روشها: سازمان کشاورزی ایالات متحده (USDA ) عوامل مختلف فیزیوگرافی رودخانه از جمله توپوگرافی، ظرفیت نگهداشت خاک و پوشش گیاهی را در تعیین حریم کیفی رودخانه موثر دانستند. از اینرو در تعیین حریم کیفی به روش USDA بر مبنای سه فاکتور و از طرف دیگر از آنجا که در روش USDA تنها عوامل فیزیکی منطقه در نظر گرفته شده است، از اینرو در این مطالعه جهت لحاظ نمودن تاثیر کیفیت رودخانه در تعیین حریم آن از تلفیق روش USDA با آسیب-پذیری کیفی برای نخستین بار استفاده شده است. این مطالعه روی یکی از رودخانه های اصلی در استان کهگیلویه و بویراحمد بنام رودخانه آب شیرین انجام گرفته که سرشاخه های آن بطور کامل مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته است. در این راستا به منظور تعیین آسیب پذیری کیفی رودخانه جهت تعیین حریم کیفی، نمونه برداری از رودخانه در 9 ایستگاه در اسفندماه سال 1394 صورت پذیرفت. یافته ها: در این مطالعه، روشی جدید جهت تعیین حریم کیفی رودخانه با درنظر گرفتن روش ارائه شده از سوی USDA و تلفیق آن با آسیب پذیری کیفی مبتنی بر نمونه برداری ارایه می گردد. روش USDA با تلفیق لایه های شیب، نوع خاک و پوشش گیاهی اطراف رودخانه میزان حریم اولیه رودخانه را تعیین می کند. در مرحله بعد به منظور تعیین آسیب پذیری کیفی رودخانه آب شیرین، نمونه برداری در مسیر جریان رودخانه انجام گردید. تحلیل نتایج نمونه برداری نشان داد از بین کلیه پارامترهای کیفی، غلظت نیترات، BOD و Ec نسبت به سایر پارامترهای کیفی بخصوص در برخی از بازه های رودخانه به ویژه در محل تلاقی سرشاخه های آن بالاتر می باشد. از طرف دیگر در زمینه کاهش غلظت این پارامترهای کیفی در اطراف بستر رودخانه، تحقیقاتی توسط محققین صورت گرفته که ضروری است جهت کاهش غلظت این پارامترها عرض پیشنهادی به حریم کیفی رودخانه اضافه شود. به عبارت دیگر چنانچه حریم کیفی رودخانه در بازه هایی که میزان غلظت آن بالاتر از حد مجاز است، افزایش یابد سبب کاهش و یا حذف آلاینده ی انتقالی به رودخانه خواهد گردید. تلفیق حریم کیفی بدین صورت انجام می گیرد که در یک بازه مورد نظر از رودخانه چنانچه میزان غلظت بالاتر از حد مجاز باشد، با توجه به نتایج محققین، میزان عرض حریم جهت کاهش غلظت به عرض به دست آمده از روش USDA اضافه می شود. به عنوان نمونه در یک بازه رودخانه با حریم محاسبه شده به روش USDA، چنانچه شیب کم، پوشش گیاهی متراکم و نفوذپذیری خاک نیز کم باشد، حریم در نظر گرفته شده در مرحله اول (با روش USDA) 21 متر می باشد، که با توجه به وضعیت غلظت پارامترهای کیفی، حریم کیفی26 متر پیشنهاد شده است. به عبارت دیگر با افزایش حریم به میزان 5 متر، مطابق پژوهش دیگر محققین، غلظت پارامترهای کیفی به دلیل افزایش مسافت و زمان انتقال تعدیل خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج طبقه بندی حریم کیفی رودخانه آب شیرین نشان داد که بیشترین تغییرات ناشی از آسیب پذیری در سرشاخه منشعب شده از محدوده ی مطالعاتی دهدشت و در محل تقاطع رودخانه ها در محدوده تیله کوه است. همچنین حریم کیفی رودخانه یاسوج از حدود 10 متر تا 55 متر متغیر بوده و پارامترهای Ec، نیترات و BOD بیشترین تأثیر را در افزایش حریم داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 914

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DINDAROGLU T. | REIS M. | AKAY A.E. | TONGUC F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20402
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Riparian buffer zones have important ecological functions such as sustainability of water quality, reducing sediment accumulation, and preventing erosion. However, it is often very difficult to develop a general rule for these areas since each riparian zone may have different rainfall characteristics and soil properties. In this study, the width of riparian buffer zone was determined around a sample dam lake to achieve sustainable water quality and soil conservation. The research was conducted in Palandöken Dam Lake located in the eastern city of Erzurum in Turkey. For the implementation of the riparian buffer zone, firstly, flood conditions were taken into account based on series of satellite images and then depression zone was calculated using Archydro software based on Digital Elevation Model. Two satellite images of the study area taken in August 2008 and April 2011 were compared to determine the potential flooded areas. Then, potential depression zone, which are around and beyond the flooded areas, were determined based on terrain structure (sink areas). Finally, the width of the riparian buffer zone was determined by including reserve zone and management zone onto the depression zone. The results indicated that depression area was 5,774 ha. The area and perimeter of riparian buffer zone were 6,364 ha and 59 km, respectively. It was found that hydroecological approach using geographical information system technology can be successfully implemented to provide maximum sustainable protection of water and soil resources in riparian zones, especially in the lake basins.

آمار یکساله:  

بازدید 20402

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (الف)
 • صفحات: 

  12-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

درج بافر به عنوان یکی از روش های موثر برای بهبود کارایی اتصالات و افزایش امنیت سیگنال ها در طراحی های زیرمیکرون اهمیت زیادی دارد. اما استفاده از تعداد زیادی بافر در طرح باعث افزایش توان مصرفی و نیز تراکم اتصالات خواهد شد، لذا درج بافرها با هدف استفاده مناسب از منابع بافر در خواص نهایی تراشه بسیار مهم خواهد بود. در این مقاله الگوریتمی برای طرح ریزی بافرها در مرحله جدا سازی ارایه شده که با توزیع مناسب منابع بافر ها، شرایط را برای درج کارآمد آن ها در مراحل بعدی هموارتر می سازد. آزمایش های انجام شده نشان می دهد که این روش می تواند با تعداد کمتری بافر به کارایی مناسبی برسد. در ضمن آزمایش های انجام شده روی وضعیت تراکم نشان می دهد که در این روش، تراکم ناشی از درج بافر کاهش یافته است. مزیت دیگر این روش بهبود همگرایی روند طراحی است که منجر به کاهش تعداد تکرارهای روند طراحی خواهد شد و آزمایش هایی که بدین منظور انجام شده گواه این بهبود می باشند. تحلیل ها و آزمایش های انجام شده نشان می دهد که اجرای الگوریتم فوق سربار زمانی بسیار کمی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  821-833
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی توسط نیتروژن و فسفر یکی از دلایل اصلی پدیده یوتریفکاسیون (پر غذایی) و ایجاد امراض مختلف برای انسان ها و همچنین آلودگی آب نوشیدنی در بسیاری کشورها شده است. از جمله، کاربری کشاورزی است که آلودگی غیر نقطه ای نیتروژن و فسفر حاصل از این کاربری سبب کاهش کیفیت آب رودخانه ها و دریاچه ها در سراسر جهان گشته است. بنابراین این مطالعه با هدف معرفی سپرهای ساحلی به عنوان یک راهکار موثر در کاهش آلودگی های آب و بررسی ساختار و عملکرد آنها در پاکسازی نیتروژن و فسفر به عنوان یکی از آلاینده های کشاورزی پرداخته شد، با توجه به این امر که تاکنون مطالعات بسیار کمی در کشور در این زمینه صورت گرفته است. به دلیل اهمیت زاینده رود به عنوان یکی از رودهای اصلی کشور که حیات منطقه اصفهان به آن وابسته است این رود و زمین های کشاورزی آلاینده اطراف آن به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گشت. در ابتدا توسط نرم افزار Google earth حاشیه زاینده رود از حیث سپر های ساحلی همراه با کاربری کشاورزی که عموما شالیکاری بوده و دارای آلودگی می باشند، شناسایی گشته و پس از آن با مطالعات میدانی به کاوش پیرامون ساختار و عملکرد آن پرداخته شد. از جمله ویژگی های مهم ساختاری سپرهای ساحلی طول، مساحت، محیط، عرض سپرهای ساحلی و تیپولوژی آن می باشد که در عملکرد آنها نقش ویژه ای دارند و در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از آن نمونه برداری صورت گرفت. نمونه ها در ترانسکت های موازی به ترتیب در قسمت اول، وسط و آخر مزرعه و ابتدا و انتهای سپر ساحلی در عمق 30 سانتی متر به پایین برداشت شده و آلودگی نیتروژن و فسفر در آزمایشگاه تعیین گردید. نتایج نشان می دهند که سپر های ساحلی در پاکسازی نیتروژن و فسفر رویکردی موثر و کارا می باشند. به طوری که از ابتدای مزرعه به سمت انتهای سپر ساحلی میزان این دو آلاینده کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHAHARSOUGHI S.K. | NAHAVANDI N.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  401-409
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31622
 • دانلود: 

  31454
کلیدواژه: 
چکیده: 

Because of the fundamental role of production flow lines in modern industry, considerable attention has paid to how improve their efficiency. A particular performance measure indicating efficiency is throughput. Throughput is the number of completed units of work per time period in steady state. In general, the throughput of a production line increases, or at least remains constant, as the buffer capacities increase. A larger throughput is usually the consequence of a larger buffer configuration, which, in turn, yields a larger inventory accumulation. One of the main problems with designing a production flow line is to determine the appropriate amount of buffers between stations in order to achieve the goals. This is known as a buffer Allocation Problem (BAP). The BAP is a nonlinear, multi-objective one in integer variables. The purpose of this paper is to present a heuristic algorithm to find the optimal allocation of buffers that maximizes throughput. The main idea is to find the amount of buffers under which the system operates, as a system with infinite buffer capacity, so the stations will be independent of each other and throughput becomes maximum. Numerical results are used to demonstrate the accuracy of the proposed algorithm. The algorithm finds the allocation where it's throughput is maximum, or only slightly less than maximum. But where it's total buffer capacity is considerably less than optimal allocation.

آمار یکساله:  

بازدید 31622

دانلود 31454 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نقش جهان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  262
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

در فضاهای بسته، کیفیت هوای داخل، یکی از عواملی است که وضعیت کارایی و نگهداری ساختمان را تعیین می کند و روی نحوه فعالیت و سلامت کاربران ساختمان تاثیر می گذارد. خوشبختانه آلاینده های فضای بسته را می توان از طریق طراحی معمارانه تا حد زیادی کنترل نمود. معماران ایرانی در ابنیه سنتی با طراحی فضاهای بافر، از حجم گرد و غباری که در اقلیم گرم و خشک ایران وارد فضای بسته می شدمی کاستند. همچنین تهویه کافی که در فضاهای ابنیه سنتی وجود داشت، آلاینده های فضای داخلی را رقیق می نمود و به سطحی می رساند که برای سلامتی افراد خطری ایجاد نمی نمود. امروزه نیز دو راهکار تهویه و استفاده از گیاهان جاذب آلاینده دو راهکار اساسی جهت کاهش آلاینده ها در فضاهای بسته می باشد. برخی از گیاهان به عنوان جاذب های زیستی مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و شبیه سازی کامپیوتری انجام شده، با الهام از معماری سنتی ایران و با طراحی خرد اقلیم داخل فضای بسته و در نتیجه استفاده از طرح ترکیب گیاهان جاذب آلاینده در فضای معماری، از طریق نرم افزار Ansys-Fluent، به بررسی رفتار انتشار سیال آلوده در فضای اتاق و نیز بررسی وضعیت غلظت و انتشار آن توسط جعبه ی گیاه با شرایط مرزی، ورودی هوا به صورت سرعت ثابت و برابر 0. 5 متربرثانیه و خروجی به صورت فشار نسبی ثابت در صفر اتمسفر و دیوارها نیز دیوار ثابت با شرط عدم لغزش در نظر گرفته شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، گیاهان می توانند از طریق تولید اکسیژن در محیط که طی عمل فتوسنتز تولید می شود و نیز جذب آلاینده ها از محیط، به رقیق سازی آلاینده ها، تصفیه ی هوا و ته نشینی ذرات معلق کمک شایانی نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 262

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

حملی حسین | تاجیک پرویز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  367-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  872
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

هدف: ارزیابی تحرک اسپرم اخذ شده از قسمتهای مختلف اپیدیدیم شتر یک کوهانه در محیط Green buffer با یا بدون زرده تخم مرغ.طرح: مطالعه توصیفی.نمونه ها: بیضه شترهای یک کوهانه ایران.روش: گرفتن بیضه 50 نفر از شترهای یک کوهانه نحر شده در کشتارگاه (یکصد بیضه) برش دم اپیدیدیم و قرار دادن اسپرم به تفکیک بیضه راست و چپ و قرار دادن آنها در محیط Green buffer و ارزیابی تحرک آنها.تجزیه و تحلیل آماری: آمار توصیفی، استفاده از مربع کای.نتایج: اسپرمهای گرفته شده از بیضه حمل و نقل شده در محیط سرم فیزیولوژیک گرم عمدتا فاقد تحرک بودند، در حالی که حدود 80 درصد میانگین اسپرمهای دم اپیدیدیم حمل شده در مجاورت یخ متحرک بودند. پس از قرار گرفتن در گرمخانه، میزان تحرک اسپرمهای سر، بدنه نزدیک به سر، بدنه نزدیک به دم اپیدیدیم و دم اپیدیدیم حدودا به ترتیب 5، 20، 50 و 90 درصد بود. هیچ گونه اختلاف معناداری بین میزان تحرک اسپرمهای گرفته شده از بیضه راست و چپ وجود نداشت. حدود 80 درصد از اسپرمهای ناحیه دم، 30 درصد از اسپرمهای ناحیه بدنه و 5 درصد از اسپرمهای ناحیه سر در محیط Green buffer با 20 درصد زرده تخم مرغ دارای حرکت بودند که اختلاف بین آنها معنادار بود. (P<0.05). این میزان اختلاف در ساعت دوم آزمایش برای اسپرمهای گرفته شده از سر اپیدیدیم (بدون تحرک) و اسپرمهای گرفته شده از بدنه اپیدیدیم (با 10 درصد تحرک) کمتر شده و نسبت اختلاف آنها با اسپرمهای گرفته شده از دم اپیدیدیم (با 70 درصد تحرک) بیشتر بود (P<0.01). اختلاف تحرک در اسپرمهای گرفته شده از دم با دیگر قسمتها تا پایان زمان مطالعه باقی ماند. میزان تحرک اسپرم گرفته شده از دم اپیدیدیم در محیط Green buffer بدون زرده تخم مرغ بود در حالی که بعدا کاهش پیدا کرده و تا پایان آزمایش میزان تحرک اسپرمهای موجود در محیط حاوی زرده تخم مرغ بالاتر ماند.نتیجه گیری: اسپرم دم اپیدیدیم شتر یک کوهانه توان ماندگاری در محیط Green buffer را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 872

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  625-655
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

با توجه به نقش رفتار چرخه ای سپر سرمایه در اثربخشی سیاست پولی، در این مقاله متوسط سپر سرمایه کل شبکه بانکی ایران و هر یک از گروه های بانکی، بر اساس بخشنامه کفایت سرمایه بانک مرکزی در دوره 1:1386-4:1393 به صورت فصلی محاسبه و رفتار چرخه ای آن در مقایسه با چرخه تجاری ارزیابی می شود. نتایج حاصله بیانگر رفتار مخالف چرخه متوسط سپر سرمایه در کل شبکه بانکی هستند. در گروه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی شده نیز این متغیر از رفتار مخالف چرخه و در گروه بانک های خصوصی از رفتار همسوی چرخه برخوردار است. این متغیر در گروه بانک های خصوصی و خصوصی شده بزرگ و گروه بانک های خصوصی کوچک، مخالف چرخه، و در گروه بانک های خصوصی و خصوصی شده کوچک و گروه بانک های خصوصی بزرگ، همسوی چرخه است. ازاین رو امکان خنثی سازی اثر سیاست پولی اعمال شده جهت خروج از رکود موجود بوده و ضرورت اعمال راهبردهایی برای کاهش شدت رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی مشاهده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  34-3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

در این نوشتار نمونه ی ناخواسته ی پدیده ی جویبار در لوله ی حائل موتور گرماصوتی استرلینگ مورد بررسی قرار می گیرد. شبیه سازی عددی جویبار داخل لوله، با حل یک بعدی معادله ی موج آغاز می شود. اثرات جویبار در حل یک بعدی ناپدید می شود؛ بنابراین جواب آن به عنوان شرایط مرزی جریان نوسانی لوله ی تقارن محور به کار گرفته می شود. این روش، امکان حل عددی را در اجزاء لوله ی حائل بدون دسترسی مستقیم به شرایط مرزی فراهم می کند. برای حذف جویبار، حل برای لوله ی مخروطی و صاف انجام شده است. حل فشار مبنای لوله ی حائل صوتی به وسیله ی نرم افزار شبیه سازی عددی با نگاه ساده ی ایجاد موج صوت رونده در مجرا، انجام می گیرد. نتایج نشان می دهد که شدت جویبار $ (S F) $ نسبت به حل آرام لوله ی صاف، در حالت آشفته، شیب دادن ملایم به دیواره در انتهای سرد لوله و جاذبه، به ترتیب به میزان 30، 12 و 70 درصد در کاهش اثر جویبار نقش داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

WASTEWATER FROM TEXTILE INDUSTRIES INSERT A LARGE AMOUNT OF CHEMICALLY DIFFERENT MATERIALS AS ORGANIC OR INORGANIC POLLUTANT INTO THE ENVIRONMENT DUE TO INDUSTRIAL APPLICATIONS AND A SIGNIFICANT PROPORTION OF THESE COMPOUNDS. AROUND 10-15% OF ALL THE DYES USED IN THE INDUSTRY ARE LOST WITHIN WASTEWATER DURING SYNTHESIS AND PROCESSING [1]. DIFFERENT TECHNIQUES HAVE BEEN USED FOR TREATMENT OF CONTAMINANT EFFLUENTS [2,3], BUT THE MOST OF THESE METHODS ARE INEFFECTIVE AND THERE IS A NEED TO DEVELOP MORE EFFECTIVE TREATMENT METHODS IN ELIMINATING DYES FROM THE WASTEWATER [4,5]. A SUITABLE METHOD FOR REMOVAL OF POLLUTANTS FROM WATER IS USE OF NON-TOXIC PHOTOCATALYST LIKE NANO-METAL OXIDE SEMICONDUCTORS FOR MINERALIZATION OF ORGANIC CONTAMINANTS TO CARBON DIOXIDE, WATER AND MINERAL ACIDS [6,7].IN THIS RESEARCH, THE CATALYTIC ACTIVITY OF ZINC ZIRCONATE NANO-POWDER WAS INVESTIGATED FOR DEGRADATION OF YELLOW PYOCTANINE DYE UNDER 400 W HIGH PRESSURE MERCURY LAMP UNDER AEROBIC CONDITIONS AT ROOM TEMPERATUREAT buffer AND NON-buffer PHS. THE DECOLORIZATION PROCESS WAS MONITORED BY SPECTROPHOTOMETRICAL METHOD. THE EFFECTS OF UV LIGHT, buffer AND NON-buffer PHS, IRRADIATION TIME AND NANO-PHOTOCATALYST AMOUNT WERE STUDIED. THE PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF DYE WAS FOUND TO BEHAVE AS A FIRST ORDER REACTION. KINETIC INVESTIGATION OF PHOTODEGRADATION OF YELLOW PYOCTANINE DYE, SHOWED THAT THE REACTION OBEY FROM IMPROVED LANGMUIR-HINSHELWOOD (LH) MODEL. BASED ON L-H MODEL, RATE CONSTANT AND L-H ADSORBTION CONSTANTS AT ALL MEDIA WERE EVALUATED.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
litScript