نتایج جستجو

9817

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

982

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

صیفی نوید | صیفی سروش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  25
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 25

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 9
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نبی پور ایرج | اسدی مجید

نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  433-447
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  587
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

برنامه پیشاهنگ مغز (پژوهش های مغز از طریق توسعه فناوری های عصبی نوآورانه) که بر پایه اهداف پروژه نقشه برداری فعالیت مغز طراحی گردیده است. یک برنامه پیشاهنگ پژوهشی همکارانه می باشد که در دوم آوریل 2013، نقشه برداری از فعالیت هر نرون و سلول در مغز انسان را هدف قرار داده است. این برنامه ده ساله، با هم افزایی توان بنیادها و انیستیتوهای برجسته ایالات متحده آمریکا مانند بنیاد ملی سلامت و بنیاد ملی علم و بخش خصوصی به پیش رانده می شود. هدف غایی این برنامه، شتاب در توسعه و به کارگیری فناوری های نوآورانه برای ترسیم تصویر دینامیک از عملکرد مغز است که فعالیت نرونی و مسیرهای عصبی را در ابعاد فضایی و زمانی، یکپارچه می سازد و ما را قادر می نماید که دریابیم چگونه بر هم کنش نوسانات فعالیت های الکتریکی و شیمیایی در درون مسیرهای عصبی، توانمندی های رفتاری و شناختی ما را خلق می کنند. این برنامه بر پایه رهیافت میان رشته ای و توسعه یا خلق فناوری های نوآورانه در علوم اعصاب و تصویربرداری مغز استوار است که ماحصل آن تولید داده های بزرگ وخلق یک سکوی سیبرنتیک عظیم جهت اکتشافات در عرصه علوم اعصاب و زایش فناوری های نوین خواهد بود که در راه تشخیص و درمان میلیون ها بیمار که از بیماری های مغزی در رنج هستند به کار خواهند آمد. از این رو، دستاوردهای این برنامه را هم سنگ پروژه پیاده سازی انسان بر ماه و یا پروژه ژنوم انسانی قلمداد کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 587

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مطالعه حساسیت الکتروآنسفالوگرافی کمی شده (brain Mapping) در مقایسه با سی- تی اسکن مغز در حملات گذرای ایسکمیک مغزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بیست بیمار مبتلا به حمله گذاری ایسکمیک مغزی (T.I.A) توسط الکتروآنسفالوگرافی کمی شده در 24 ساعت اول استقرار علائم نورولوژیک مورد بررسی قرار گرفتند. تنها بیمارانی که بعد از طی 24 ساعت علائم افت نورولوژیک آنها از بین رفته بود و سی تی اسکن مغز آنها طبیعی بود در ارزیابی نهائی گنجانده شدند. ثبت الکتروآنسفالوگرافی کمی شده توسط 16 الکترود بروش کلاسیک 20-10 بین الملللی انجام گرفت. آنالیز طیف توان امواج درد و ثبت پی در پی با چشمان باز و بسته هر کدام بمدت 2 دقیقه و بیست ثانیه بدون آرتیفکت انجام گرفت. توان مطلق و نسبی امواج دلتا- آلفا و بتا بروش (F.F.T)(Fourrier fast transformation) محاسبه شده و به صورت نقشه مغزی رنگ بندی گردید. نتایج نشان داد که 17 بیمار از مجموع بیست بیمار (85 در صد) در الکتروآنسفالوگرافی کمی شده علائم منطقه ای را نشان می دهند که این حساسیت برای مناطق فرونتوسانترال ، تمپورال، پاریتواکسپیتال بمراتب بیشتر از ایسکمی مناطق عمقی هسته های خاکستری و کپسول داخلی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  163
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  433
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

سابقه و هدف: پره اکلامپسی از عوارض شایع بارداری است. مطالعات قبلی نشان داده که سطح NT-pro BNP در بیماران پره اکلامپتیک بیش تر از زنان باردار با فشار خون طبیعی است. از آن جا که شدت پره اکلامپسی در شیوه اداره بیماران موثر است، هدف این مطالعه بررسی ارتباط سطح سرمی NT-pro BNP با شدت پره اکلامپسی بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی سطح NT-pro BNP در سه گروه زنان باردار نرمال، زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی غیر شدید و زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی شدید مورد بررسی قرار گرفت. معیارهای تشخیص و طبقه بندی پره اکلامپسی بر اساس راهنمای سال 2013 کالج متخصصان زنان و زایمان آمریکا بود. NT-pro BNP با روش الایزا اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های آماری آزمون تی، فیشر، کروسکال والیس و من ویتنی استفاده گردید. یافته ها: نتایج مطالعه روی 29 زن باردار نرمال، 30 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی غیر شدید و 31 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی شدید نشان داد که سطح NT-pro BNP در بارداران نرمال 26± 40 پیکوگرم/ میلی لیتر، در افراد با پره اکلامپسی غیر شدید 33 ± 55 پیکوگرم / میلی لیتر و در افراد با پره اکلامپسی شدید 37± 74 پیکوگرم/ میلی لیتر بود. این اختلاف سطح بین دو گروه با بارداری نرمال و افراد با پره اکلامپسی شدید تفاوت معنی دار داشت (0003/0=p). استنتاج: میزان NT-pro BNP در بارداران پره اکلامپتیک بیش تر از بارداران نرمال است و هم چنین با شدت پره اکلامپسی در ارتباط است. لذا شاید بتوان از آن به عنوان شاخصی جهت افتراق پره اکلامپسی شدید و غیر شدید استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 433

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  4 (پیاپی 92)
 • صفحات: 

  489-499
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1059
 • دانلود: 

  439
چکیده: 

در این مقاله پیاده سازی کنترل کننده هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی در مغز (BELBIC) برای کار در شرایط واقعی آزمایشگاهی بررسی شده است.  BELBIC تک ورودی و تک خروجی (SISO) تعدادی پارامتر یا درجه آزادی در اختیار استفاده کننده قرار می دهد که می توان با تنظیم آنها به پاسخ مناسب دست یافت. در شبیه سازیهای کامپیوتری که در مقالات مربوطه انجام شده است، عملکرد این کنترل کننده برای کنترل سیستم های خطی و غیرخطی تایید شده است. ولی به هر حال در کنترل یک سیستم واقعی باید عوامل دیگری را نیز لحاظ کرد که در شبیه سازی ظاهر نمی شوند. در این مقاله، کنترل سرعت یک سرو موتور DC آزمایشگاهی با استفاده از BELBIC بررسی شده و با نتایج یک کنترل کننده  PID مقایسه شده است. برای تنظیم پارامترهای BELBIC و PID از مدل شبیه سازی شده سروموتور استفاده شده است. در این مقاله همچنین روشی برای برقراری ارتباط بین بخش حقیقی و بخش مجازی سیستم معرفی شده است و آزمایش کنترل سرعت سروموتور با استفاده از همین روش انجام گرفته است. نتایج آزمایش عملکرد مناسب BELBIC در شرایط واقعی را تایید می کند، برتری این کنترل کننده را نسبت به کنترل کننده PID نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1059

دانلود 439 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  158
 • صفحات: 

  1383-1390
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

مقدمه: استفاده از محیط های کشت انگل لیشمانیا (Leishmania) در زمینه های بررسی بیولوژی و متابولیسم انگل، عفونت زایی، خواص آنتی ژنیک استیگوت ها و تشخیص آزمایشگاهی الزامی می باشد. در بررسی حاضر، تاثیر غلظت های مختلف عصاره قلب و مغز brain heart infusion broth) یا (BHIB بر رشد پروماستیگوت های L.major و امکان جایگزینی FCS با آن در محیط های تک فازی به عنوان یک مکمل مناسب و تقویت کننده کشت انبوه پروماستیگوت های L.major در محیط دو فازی مورد بررسی قرار گرفت.روش ها: در این مطالعه از محیط کشت سلول RPMI1640 به عنوان محیط تک فازی و آگاره و آگار خون دار به عنوان محیط دو فازی با غلظت های مختلف BHIB در کنار محیط های شاهد RPMI1640 حاوی 10FCS درصد و نرمال سالین به عنوان فاز مایع در محیط های دو فازی جهت کشت پروماستیگوت های انگل استفاده شد. شمارش پروماستیگوت ها در فواصل زمانی معین انجام شد و میانگین تعداد پروماستیگوت های تکثیر شده در هر محیط محاسبه و با محیط شاهد مقایسه گردید.یافته ها: میانگین تعداد پروماستیگوت های انگل در محیط RPMI1640 همراه با 10BHIB درصد 106×22.7 در هر میلی لیتر بود که در مقایسه با محیط شاهد 10FCS) درصد) افزایش معنی داری داشت (P<0.012). میانگین تعداد پروماستیگوت های L.major در محیط دو فازی آگاره و آگار خون دار همراه با 4BHIB درصد به ترتیب 106×275 و 106×367 در هر میلی لیتر بود که در مقایسه با محیط شاهد اختلاف معنی داری داشت (P<0.025).نتیجه گیری: نتایج نشان داد که BHIB در غلظت های مختلف باعث تحریک تقسیم سلولی پروماستیگوت های انگل شد و می تواند جایگزین مناسبی برای FCS در محیط مایع و مکمل مناسبی در محیط های دو فازی جهت کشت انبوه لیشمانیا باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

استرس اکسیداتیو ناشی از القا آپوپتوز در سلول های عصبی موش در اثر ذرات نانو گزارش شده است. این پژوهش برای بررسی اثر نانو ذرات نقره (NS) بر روی سه ژن درگیر در آپوپتوز در مغز رات طرح شد. ژن های Bax و Bcl2 شاخص های مسیر داخلی و ژن کاسپاز 8 نشانگر مسیر خارجی آپوپتوز منظور شدند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 31
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  365-371
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1157
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

زمینه مطالعه: در طی سالیان گذشته ارزیابی عملکرد قلب با استفاده از معاینه بالینی،الکتروکاردیوگرافی (electrocardiography)، رادیوگرافی (radiography) واکوکاردیوگرافی (echocardiography) انجام می گرفته است. در طی پانزده سال گذشته استفاده از بیومارکرهای قلبی (cardiac biomarker) از جمله تروپونین (troponin) و ناتریورتیک پپتیدها (natriuretic peptide) نقش مهمی را در تشخیص و پیگیری بیماری های قلبی در طب انسانی بر عهده داشته است. در طب حیوانات کوچک نیز استفاده از این بیومارکر ها می تواند کمک شایانی در تشخیص بیماری های قلبی کند. هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی غلظت بیومارکر pro-brain natriuretic peptideا(NT-pro BNP) در بیماری دریچه ای قلبی (valvular disease) و تعیین شدت بیماری براساس آن می باشد. روش کار: این مطالعه بروی 20 قلاده سگ مبتلا به بیماری مزمن دریچه ای (chronic valvular disease) انجام شد. سگ های ارجاعی به بیمارستان حیوانات کوچک را ابتدا مورد معاینه بالینی قرار داده و در صورت تشخیص بیماری قلبی، نمونه خون بیمارجهت سنجش NT-pro BNP گرفته شد. سپس بیمار را جهت انجام رادیوگرافی و اکوکاردیوگرافی به بخش رادیولوژی ارجاع داده پس از ثبت کلیه یافته ها و سنجش وثبت غلظت های به دست آمده NT-pro BNP، اقدام به تفسیر و بررسی نتایج گردید. نتایج: سطح سرمی بیومارکر NT-pro BNP در سگ های بیمار نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری افزایش پیدا کرده از طرفی این اختلاف سطح در سگهای گروه B2 نسبت به گروه C نیز معنی دار می باشد. سه گروه مورد مطالعه با سطح اطمینان 95% اختلاف آماری معنی داری با یکدیگر در سطح متغیر «NT-pro BNP» دارند (0.001>p). سطح سرمی این بیومارکر با نسبت دهلیز چپ به آئورت (Left Atrium/Aorta) نیز بررسی شد و مشخص گردید که در گروه B2 و C، دو متغیر «نسبت دهلیز چپ به آئورت» و «NT-pro BNP» در سطح خطای کوچک تر از 0.05 و اطمینان 95%، با یکدیگر همبستگی مثبت و معنی دار دارند. نتیجه گیری نهایی: با توجه به غلظت های به دست آمده از بیومارکر NT-pro BNP و اختلاف معنی دار میزان این بیومارکر بین گروه بیمار و شاهد و ارتباط معنی دار آن با نسبت دهلیز چپ به آئورت (LA/AO) استفاده از این بیومارکر می تواند در تشخیص بیماری و همچنین تعیین شدت آن کمک کننده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1157

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
litScript