نتایج جستجو

10298

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1030

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

صیفی نوید | صیفی سروش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 12
عنوان: 
نویسنده: 

MOJARAD SUSAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE TERM brain-drain WAS INTRODUCED BY OBSERVING THE EMIGRATION OF THE VARIOUS TECHNOLOGISTS, DOCTORS AND SCIENTISTS, FROM VARIOUS DEVELOPING COUNTRIES (INCLUDING EUROPE) TO MORE DEVELOPED NATIONS LIKE USA. NOW THIS PHENOMENON OF brain drain HAS A CONVERSED EFFECT FOR A COUNTRY IN WHICH PEOPLE ARE GETTING MIGRATED AND brain-drain OF A NATION BECOMES brain-GAIN FOR THAT PARTICULAR COUNTRY. USUALLY ALL DEVELOPING COUNTRIES INCLUDING INDIA ARE SUFFERING FROM brain drain AND DEVELOPED COUNTRIES LIKE USA ARE HAVING brain GAIN FROM THIS PHENOMENON. COUNTRIES LIKE CHINA, PAKISTAN, RUSSIA, INDIA AND IRAN ARE ALSO FACING PROBLEMS OF brain-drain. UNEMPLOYMENT, POPULATION EXPLOSION AND CORRUPT POLITICAL SYSTEMS ARE MAIN REASONS FOR MIGRATION OF SKILLED WORKERS FROM ASIA. IN COUNTRIES LIKE INDIA, PAKISTAN, BANGLADESH ETC GRADUATES, POST GRADUATES, EXPERIENCED AND SKILLED PROFESSIONALS ARE NOT GETTING ENOUGH OPPORTUNITIES TO DEVELOP AND SUCCEED. SO WITH DREAMS OF DEVELOPMENT THESE PROFESSIONALS LEAVE THEIR NATIVE COUNTRY IN SEARCH OF BETTER FUTURE. THIS brain-drain IS A GREAT LOSS TO THESE DEVELOPING COUNTRIES. THIS WILL HELP A PARTICULAR COUNTRY TO USE ALL LOCAL SKILLED CITIZENS FOR DEVELOPMENT AND PROLIFERATION. BUT TO HOLD THESE SKILLED WORKERS AT THEIR NATIVE PLACES, IT IS ALSO IMPORTANT TO PROVIDE THEM ENOUGH WORK OPPORTUNITIES AND LIVING FACILITIES. FOR THIS PURPOSE, DEVELOPED NATIONS SHOULD HELP DEVELOPING COUNTRIES WITH NECESSARY MONEY AND RESOURCES. SO THAT EACH AND EVERY HUMAN OF THIS PLANET CAN HAVE GOOD STANDARD OF LIVING AND EACH AND EVERY NATION CAN INTRODUCE ITSELF AS A DEVELOPED NATION.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

JEFFRY U.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6992
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6992

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SAEIDI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  433-433
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31506
 • دانلود: 

  34273
کلیدواژه: 
چکیده: 

Physicians brain drain was a hot topic a few decades ago. It was reopened about a year ago in the New England Journal of Medicine.1 This paper was what it said it was— quantification of the problem. Additionally, host countries, or the four major recipients of the “medical brains,” were identified in that article as being the United States, the United Kingdom, Canada, and Australia. The term “international medical graduates” (IMGs) has also replaced the former “foreign medical graduate” (FMGs), because this newer term also covers the large number of the United States citizens who obtain their medical education outside the United States.

آمار یکساله:  

بازدید 31506

دانلود 34273 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  411-444
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1629
 • دانلود: 

  360
چکیده: 

مقدمه: بر اساس تئوری های جدید رشد و توسعه اقتصادی و اقتصاد بین الملل مهاجرت مغزها، سرمایه انسانی، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی عوامل اصلی و تعیین کننده بهره وری کل عوامل می باشند. در اقتصاد ایران علی رغم اختصاص سهم قابل توجهی از بودجه دولت به هزینه های آموزشی شاهد قدرت رقابت پذیری پایین، اندک بودن سهم رشد بهره وری کل عوامل در رشد اقتصادی و مهاجرت قابل توجه مغزها می باشیم. این مقاله به بررسی نقش مهاجرت مغزها از ایران به کشورهای گروه هفت (G7) بر بهره وری کل عوامل می پردازد.روش: در این تحقیق با استفاده از روش های متداول اقتصاد سنجی به بررسی رابطه مهاجرت مغزها (تعداد افراد تحصیل کرده دانشگاهی و ماهر بالای 25 سال می باشد که به صورت دائمی از کشور مهاجرت کرده اند) با بهره وری کل عوامل اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1385 - 1345 می پردازیم.یافته ها:یافته های این تحقیق، بیان گر آن که مهاجرت مغزها به عنوان یک نقص در تشکیل سرمایه انسانی، با رشد بهره وری کل عوامل رابطه معکوس دارد. به عبارت دیگر مهاجرت مغزها نقش فوق العاده مهم و در عین حال بازدارنده در رشد بهره وری کل عوامل دارد. هم چنین برخلاف اقتصادهای توسعه یافته ضریب متغیر انباشت تحقیق و توسعه داخلی متغیر رابطه متقابل سرمایه انسانی با انباشت تحقیق و توسعه خارجی نقش تعیین کننده ای بر رشد بهره وری کل عوامل ایفا نمی کند.بحث: نتایج نشان می دهد جهت افزایش رشد بهره وری کل عوامل باید توجه جدی به افزایش جاذبه های مغز و کاهش دافعه های مغز، اختصاص سهم قابل توجه از تولید ناخالص داخلی به هزینه های تحقیق و توسعه در کنار اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی در راستای اصلاح قیمت نسبی عوامل و انتخاب شرکای تجاری دارای انباشت تحقیق و توسعه بالا به منظور کاهش شکاف فن آوری و هماهنگ ساختن سیاست های آموزشی و پژوهشی با سیاست های اقتصادی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1629

دانلود 360 استناد 0 مرجع 7
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  209-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  2119
 • دانلود: 

  955
چکیده: 

این مقاله به توضیح نقش جهانی شدن در مهاجرت نیروی انسانی متخصص و بررسی این موضوع در ایران می پردازد. براساس یافته های این مقاله اگر جهانی شدن را به مثابه گسترش روابط اجتماعی به سطح جهانی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف کنیم، جهانی شدن بازار کار را می توانیم به معنای شکل گیری یک بازار کار جهانی بدانیم که در آن زمینه ها و امکانات لازم برای دسترسی و برقراری ارتباطات آسان میان عرضه و تقاضای نیروی کار در سطح جهانی فراهم آمده است. بنابراین جهانی شدن بازار کار زمینه مهاجرت متخصصان را فراهم می آورد. در این شرایط نگاهی به تجربه بین المللی در خصوص مهاجرت نیروی انسانی ماهر نشان می دهد که با گسترش روند جهانی شدن به ویژه در حوزه اقتصاد در واقع میزان مهاجرت متخصصان نیز افزایش یافته است. این مقاله نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران در یک مقایسه بین المللی، در منطقه آسیا و اقیانوسیه با  16درصد مهاجرت متخصصان دارای دومین رتبه به لحاظ میزان مهاجرت افراد دارای تحصیلات عالی بالای 25 سال به آمریکا می باشد. هم چنین به لحاظ مهاجرت نیروی انسانی متخصص به مقصد کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایران با از دست دادن  30درصد از نیروی انسانی ماهر خود دارای رتبه دوم در منطقه آسیا و اقیانوسیه است.با توجه به حجم بالای مهاجرت متخصصان از جمهوری اسلامی، این مقاله ضمن تشریح دقیق تر ترکیب درونی این مهاجرت ها به لحاظ رشته های علمی و کشورهای مقصد چنین نتیجه گیری می کند که برای مواجه شدن با چالش های جهانی شدن در زمینه مهاجرت نیروی انسانی متخصص باید راه کارهای جدی در برنامه های ملی توسعه پیش بینی شوند. از جمله مهم ترین این راه کارها در کوتاه مدت ایجاد شبکه های متخصصان ایرانی خارج از کشور برای جلب همکاری پاره وقت آن ها با مراکز علمی داخلی و در بلند مدت ایجاد فضای مناسب در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای حفظ متخصصان کشور و جلوگیری از مهاجرت آن ها به خارج می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 2119

دانلود 955 استناد 4 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

INKSON K. | CARR S.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5073
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5073

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CHALABI M. | ABBASI R.

نشریه: 

JOURNAL OF HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  41-42
 • صفحات: 

  13-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16373
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Human resources play a key role in sustainable development of every country. Compared to advanced countries where optimal combination of natural resources and human resources has been employed at the service of their developmental goals, developing countries lose, more or less, their human capital through brain drain. This study is about to provide a sociological explanation for skilled labour flow at the international level. Different theoretical approaches such as Neoclassical economic theories, dual labour market, new economics of migration, world system theory, institutional and network theories have been used. Survey method and secondary analysis at micro and macro levels are adopted. Discriminant analysis and structural equation modeling are employed for data analysis. Findings at macro level show that quality of life, freedom, cultural development and income are powerful predictors for emigration. At macro level, democracy, level of inequality and economic determinants are found as pulling factors for brain drain.

آمار یکساله:  

بازدید 16373

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  730
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدا) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه می شود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از نتایج سودمند فرار مغزها بر اقتصاد کشورهای مبدا صحبت می شود، این مقاله سعی در شفاف کردن اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا دارد. بیش از 90 درصد مهاجران متخصص دنیا در 30 کشور عضو OECD زندگی می کنند و بیش از 90 درصد مهاجران متخصص در این 30 کشور، در 6 کشور امریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه زندگی می کنند. از اینرو به منظور بررسی اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا، فرار مغزها از 79 کشور در حال توسعه به 6 کشور ذکر شده طی دوره 2004-1991 با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و نرم افزار Stata مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داده اند که اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای مبدا منفی و معنی دار بوده است. و اثر مستقیم فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا معنی دار نیست. بنابراین فرار مغزها با کاهش انباشت سرمایه انسانی رشد اقتصادی کشورهای مبدا را با کندی مواجه می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 730

دانلود 230 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  483
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره متاثر از فرار مغزها بوده است. تاکنون مطالعه منسجمی برای دستیابی به یک نتیجه گیری کلی درباره علل فرار مغزها و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورهای مبدا صورت نگرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی علل فرار مغزها از 30 کشور در حال توسعه به 16 کشور اصلی عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی طی دوره 2004-1991، بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که جریان فرار مغزها در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است، به طوری که مجموعه ای از عوامل جاذبه و دافعه همچون تفاوت در اندازه جمعیت، شرایط بازار کار مانند نرخ دستمزد و بیکاری، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، یارانه آموزش و مشارکت بخش خصوصی، توضیح دهنده جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 483

دانلود 148 استناد 1 مرجع 1
litScript