نتایج جستجو

76276

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7628

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (مسلسل 8)
 • صفحات: 

  21-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  3723
 • دانلود: 

  1853
چکیده: 

سبک زندگی و مدیریت بدن از مفاهیم مهم جامعه شناسی معاصر است. این مطالعه سعی در بررسی رابطه این دو مفهوم دارد. در این پژوهش پس از بررسی مطالعات نظری و تجربی موجود، نظریه ترکیبی مبتنی بر نظریه گیدنز ساخته شد. داده های پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و با تهیه پرسشنامه خودگزارشی در شهر شیراز نمونه ای 508 نفری از زنان 15 تا 64 ساله با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که در سطح تحلیل دو متغیره تمامی سبک های زندگی با مدیریت بر ظاهر و همچنین تغییر شکل اندام رابطه داشته اند، اما در تحلیل چند متغیره مشاهده شد که سبک های مدرن ورزشی - موسیقی، فراغتی، مشارکت های جدید، مذهبی و در نهایت، موسیقی سنتی روی هم توانسته اند مدیریت زنان بر ظاهرشان را با 45 درصد تبیین کنند و متغیرهای سبک مشارکتی جدید، ورزشی - موسیقی جدید، موسیقی قدیمی و در نهایت فراغتی روی هم 30.3 درصد تغییرات مدیریت تغییر شکل اندام زنان را تبیین کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 3723

دانلود 1853 استناد 4 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

تمیمی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

امروزه بدون آنکه بفهمیم، اقلام و خدماتی که مصرف می کنیم به محض خرید به خوبی کار می کنند. در حقیقت، بسیاری از جوامع صنعتی و فراصنعتی صرفاً آنچه را که موثر نیست، کنار گذاشته اند. با این حال، زمانی بود که کیفیت و اثربخشی نزد ارائه دهندگان کالا و خدمات در اولویت نبود. تمرکز شدید بر کیفیت عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه در دهه 1980، در پاسخ به بازاری که کار ارزان قیمت را رد کرد و تقاضای مصرف کننده برای محصولات با دوام، افزایش یافت. در این مقاله، ما در مورد تاریخچه یکی از برجسته ترین فلسفه های مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع (Total Quality management-TQM) بحث خواهیم کرد. ما یاد خواهیم گرفت که چگونه مدیریت کیفیت جامع می تواند به سودآوری و بهره وری بیشتر کمک کند. علاوه بر این، متخصصان صنعت درباره تفاوت های TQM با سایر فلسفه ها و روش های مدیریت کیفیت مانند شش سیگما و کایزن صحبت می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41 (مسایل دختران)
 • صفحات: 

  9-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  25
 • بازدید: 

  3709
 • دانلود: 

  1053
چکیده: 

مقاله پژوهشی حاضر با هدف بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن، رابطه معنادار میان این دو متغیر را به کمک روش پیمایشی مورد بررسی قرار داده است. حجم نمونه تحقیق 400 نفر از زنان 18 تا 40 ساله ساکن در مناطق هشت گانه شهر شیراز بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. چهارچوب نظری تحقیق بر اساس عقاید «اروینگ گــافــمن»، «بــوردیو»، «گیدنز» و «نظریه مبادله» شکل گرفته است. نتایج تحقیق با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی نشان می دهد که میانگین مدیریت بدن برابر با 62.8 درصد است که حاکی از میزان بالای توجه زنان به بدن در همه وجوه آن اعم از آرایشی، مراقبت و... است. همچنین بین متغیرهای مصرف رسانه ای، پذیرش اجتماعی بدن و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با مدیریت بدن رابطه مستقیم و معنادار و بین متغیرهای دینداری و مدیریت بدن رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3709

دانلود 1053 استناد 25 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  70-69
 • صفحات: 

  45-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  965
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: مطالعه علم تشریح همواره با محدودیتهایی نظیر فساد بافتی، بوی بد ناشی از جسد و مواد ثابت کننده روبرو بوده است. یکی از روشهای پیشرفته برای حل این مشکل تکنیک پلاستی نیشن می باشد. هدف از انجام این مطالعه تهیه یک بدن کامل به روش پلاستی نیشن می باشد. روشها: این مطالعه به روی یک جسد تازه بعد از ثابت سازی انجام شده است. پس از گذشت 6 ماه از ثابت سازی جسد بدقت تشریح گردید. پس از آن جسد تحت عملیات آب گیری و چربی گیری توسط استون سرد (25- درجه سانتیگراد) بمدت 2 هفته و استون گرم (40-35 درجه سانتی گراد) بمدت 4 هفته قرار گرفت. در نهایت جسد در فشار خلاء بوسیله پلی مر مخصوص اشباع گردید. نتایج: نمونه پلاستینه شده فساد ناپذیر و ایمن در برابر عفونت بوده، ضمن دارا بودن قابلیت ارتجاع فاقد بوی نامطبوع و اجزای آن رنگ خود را حفظ می نماید. بحث: پلاستی نیشن یک تکنیک پیشرفته برای حفظ بافت است که علاوه بر داشتن مزایای متعدد نسبت به فرمالین بعلت محدودیت منابع جسد در کشور ما اهمیت ویژه ای پیدا می کند. نمونه های پلاستینه شده در موارد آموزشی منحصر به فرد بوده و می تواند نقشی کلیدی در حل مشکلات مربوط به کمبود جسد داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 965

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  72-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  4716
 • دانلود: 

  2125
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت بدن با تصویر بدنی و خودپنداره است. جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1390 بودند که نمونه 385 نفری (195 دختر و 190 پسر) از دانشجویان به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته مدیریت بدن، پرسشنامه روابط چندبعدی خود بدن (MBSRQ) (کش، 1997) و پرسشنامه خودپنداره (راجرز، 1951) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مدیریت بدن با مولفه های تصویر بدنی؛ ارزیابی وضع ظاهری، گرایش به ظاهر، ارزیابی تناسب و گرایش به تناسب، ارتباط منفی و با رضایت از نواحی بدن ارتباط مثبت معناداری (P<0.01) وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که مدیریت بدن با خودپنداره مثبت ارتباط مثبت معناداری (P<0.01) دارد. یافته های این پژوهش به نقش تصویر بدنی و خودپنداره در رفتارهای مدیریت بدن افراد تاکید دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 4716

دانلود 2125 استناد 9 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  59-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1906
 • دانلود: 

  588
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن با روش پژوهش پیمایشی در سال 1389 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش زنان 15 ساله و بالاتر شهر تبریز، بالغ بر 543123 نفر، بودند. از این تعداد 738 نفر بر اساس فرمول نمونه گیری با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای توام با تصادفی ساده و منظم انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، یافته ها نشان داد که: مدیریت بدن در میان زنان 15 ساله و بالاتر تبریز از سطح متوسط به پایینی برخوردار است و بین متغیرهای مقایسه اجتماعی بدن، گروه های مرجع، سرمایه فرهنگی، اقتصادی، تحصیلات و مدیریت بدن در میان زنان همبستگی معنا داری وجود داشته و این متغیرها توانسته اند تا 37 درصد از واریانس مدیریت بدن را تبیین کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1906

دانلود 588 استناد 5 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  76-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

مرد 55 ساله مجهول الهویه ای با کاهش سطح هوشیاری، کاهش تعداد تنفس، کبودی پوست و مردمک های تنگ از یک پایانه مسافربری به بیمارستان منتقل شد. بیمار در معاینات عصبی، علایم یک طرفه نداشت و انتهاها کبود بودند. بیمار اندکی بعد از دریافت گلوکز هیپرتونیک و نالوکسان دچار تشنج، افت فشار خون و آپنه گردید و در نتیجه تحت لوله گذاری داخل نای و تهویه مکانیکی قرار گرفت. آزمایشات اولیه، اسیدوز تنفسی و هیپوکسمی را نشان داد. بعد از انجام سایر آزمایشات و سی تی اسکن، بیمار مجددا تحت درمان با نالوکسان قرار گرفت و هوشیاری نسبی پیدا کرد. با شک به بلع بسته، برای بیمار عکس ساده شکم انجام شد و وجود بسته های متعدد تایید گردید. درمان با پلی اتیلن گلیکول به میزان 2 لیتر در ساعت همراه با انفوزیون نالوکسان و شارکول سریال برای بیمار آغاز شد و بیمار بسته ها را دفع نمود و در نهایت با حال عمومی خوب مرخص گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رستمی نیر | راد فیروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

در پژوهش حاضر، با بهره گیری از نظریه های فوکو، گافمن، وبر و برخی از فمینیست ها، به تحلیل جامعه شناختی عوامل مرتبط با مدیریت بدن پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق را زنان و دختران شهر تبریز تشکیل داده اند که در زمان اجرای تحقیق، عضو باشگاه های بدنسازی این شهر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای توأم با تصادفی ساده، تعداد 377 نفر انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامة محقق ساخته جمع آوری شده است. براساس نتایج بدست آمده، میانگین مدیریت بدن در افراد مورد مطالعه، 89(حداقل نمره 46 و حداکثر نمره 134) برآورد شده است. براین اساس، میزان مدیریت بدن در 80% پاسخگویان، متوسط به بالاست. نتایج حاصل از تحلیل های دو متغیره نیز حاکی از این است که میزان مدیریت بدن برحسب برخی متغیرهای زمینه ای همچون سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، وضعیت شغلی و درآمد پاسخگویان متفاوت است. همچنین بین متغیرهای نقش پذیری جنسیتی و دینداری با مدیریت بدن، رابطة معکوس و بین متغیر احساس فشار هنجاریو مدیریت بدن، رابطة مستقیم و معنی دار برقرار است. براساس تحلیل مسیر، متغیرهای دینداری و احساس فشار هنجاری، هم به طور مستقیم و هم از طریق تحت تأثیر قرار دادن متغیر نقش پذیری جنسیتی، بر میزان مدیریت بدن تأثیر گذاشته اند. این متغیرها در مجموع قادرند 2/35 درصد از تغییرات مدیریت بدن را پیش بینی کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 141 استناد 404 مرجع 0
litScript