نتایج جستجو

1017

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

102

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

انواری جعفر

نشریه: 

معرفت فلسفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  49-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3048
 • دانلود: 

  428
چکیده: 

همه حکیمان الهی معاد را حق می دانند، با این حال درباره چگونگی آن دیدگاه های متفاوتی دارند، به باور صدرالمتالهین، کسانی که معتقدند وقتی بدن نابود گردد دیگر بازگشت آن ناممکن خواهد شد و این نفس است که در قیامت حاضر خواهد گشت، از چگونگی عالم آخرت غافل اند؛ به واقع اینان آیات صریح قرآنی را که به روشنی بر جسمانی بودن معاد دلالت دارند تاویل کرده اند؛ صدرالمتالهین در اثبات جسمانی بودن معاد گفته است: اگر کسی با داشتن سلامت نفس به مقدمات اثبات معاد جسمانی بنگرد، یقینا به این نتیجه خواهد رسید که همین بدن به عین آن در قیامت محشور خواهد شد. همچنین، شیخ اشراق بر وقوع معاد جسمانی با قالب مثالی تاکید دارد. سایر حکما از جمله ابن سینا نیز معاد جسمانی را بنا بر خبر پیامبر اکرم (ص) به اثبات رسانده اند؛ ضمن اینکه محقق طوسی آن را ضرورت دین شمرده است. و در نهایت به این نتیجه دست خواهیم یافت که معاد جسمانی خواهد بود؛ یعنی انسان با بدن مادی و عنصری محشور می شود، گر چه در آنجا تغییراتی در نظام بدن رخ خواهد داد.

آمار یکساله:  

بازدید 3048

دانلود 428 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

ارشادی نیا محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  1-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  839
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

آقاعلی مدرس طهرانی، با اعتقاد عمیق به کارآیی مبانی حکمت متعالیه در بازآفرینی اندیشه دینی، به ویژگی برجسته و معمول روش صدرا، یعنی «مماشات با قوم در بدایات و افتراق در نهایات»، عنایت ویژه نشان داده تا در بیان کیفیت معاد جسمانی طرحی نو دراندازد. طرح وی بر اساس اتخاذ مبانی صدرایی بدون کمترین بازسازی آنهاست، اما برنهاده های او بر مبانی نهادی صدرا کاربست افتراق در نهایات را در سعی علمی به نمایش می گذارد. وی در نظر دارد با مبانی هستی شناخت، از قبیل حرکت جوهری و مبانی معرفت نفس، معاد جسمانی را با تصویر رجوع بدن دنیوی به روح در هنگامه رستاخیز تبیین کند. بر این اساس، او نه بدن دنیوی را با همان ساختار دنیوی مقصد عود روح می داند و نه مانند صدرا بدن اخروی را تنها قائم به نفس مبعوث می داند. مهم ترین مواضع نقدی آشتیانی به برنهاده های حکیم بر مبانی نهادی صدرایی متوجه است، همانند بقای رابطه نفس و بدن بعد از موت، ادامه حرکت جوهری بدن پس از جدایی نفس، گرایش به نظرات متکلمان اشعری، و همان ایراداتی که بر نظریه معاد عنصری متکلمان اشعری مشترک الورود است. بازخوانی مبانی صدرایی و استنتاج های حکیم موسس در آینه پژوهش نقادانه آشتیانی نمایانگر تعالی و پویایی اندیشه و روش صدرایی در برهه های متوالی است.

آمار یکساله:  

بازدید 839

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صادق زاده فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  89-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

ابن سینا در مورد معاد جسمانی در آثار مختلف خود دو موضع کاملا متفاوت داشته است. وی گاهی، پس از اثبات عقلانی معاد روحانی، می گوید معاد جسمانی را بر اساس قول پیامبر (ص) می پذیرد و گاهی، با نقد دلایل کسانی که به معاد جسم یا جسم و روح قائل اند، تنها معاد نفوس را می پذیرد. در هر دو موضع، وی با مشکل خاصی مواجه است. ابن سینا هنگامی می تواند به جسمانیت معاد از طریق پیامبر معتقد باشد که امکان آن را نشان داده باشد، در حالی که وی امکان معاد جسمانی را مطرح نکرده است. پس از ابن سینا، برخی از متکلمان و حکیمان، پیش از بیان دلیل نقلی بر اثبات معاد جسمانی، امکان آن را نشان داده اند.دشواری دیگر ابن سینا هنگامی است که معاد جسمانی را، که مورد تایید نصوص قرآنی و روایی است، انکار می کند. وی برای حل این مساله می گوید پیامبر (ص)، برای رعایت حال مخاطبان عام، که توانایی درک معانی عقلی و سعادت و شقاوت حقیقی را ندارند، باید با بیان لذات و عقوبت های ملموس آن ها را به نیکوکاری ترغیب کند و از بدکاری و نافرمانی بترساند. ابن سینا با طرح نظریه تمثیل، به عنوان روشی خاص برای آموزش حقایق دینی به مردم، ظواهر آیات قرآنی و روایی را اشاراتی برای تفهیم معانی بلند قرآنی به مردم دانسته است. به این ترتیب، ورای معانی ظاهری این گونه آیات، معنایی باطنی و عقلی وجود دارد که باید با تاویل به آن ها دست یافت. پس از ابن سینا، برخی از اهل کلام و حکمت، با غیرقابل تاویل دانستن این گونه آیات، این راه حل را مردود اعلام کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

امدادی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های بنیادین فلسفی در تحلیل عقلانی معاد جسمانی بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته ها حاکی از آن است که برخی مولفه ها از قبیل تحریر محل نزاع، ثبوت عالم مثال، تفاوت مراتب انسان با مراتب عالم حقیقی خارج، مفهوم جسمانیت و مادّیت، عینیّت یا مثلیّت ابدان أخروی با ابدان دنیوی، نقش قوّه خیال در آفرینش و خلق ابدان، تفاوت دو عالم دنیا و آخرت و تبیین بدن مثالی، نقش اساسی در اثبات یا انکار معاد جسمانی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اکبری رضا | مومنی سیدعلی

نشریه: 

فلسفه دین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  5-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

ملاصدرا در کتاب های مختلف خود درباره معاد به عنوان اعتقادی محوری و اثرگذار سخن گفته است. از نظر او معاد به صورت روحانی و جسمانی محقق است. او معاد جسمانی را به یاری اصولی برآمده از نظام فلسفی خود به اثبات رسانده است. فارغ از هم سانی فراوانی که در تصویر معاد جسمانی در آثار گوناگون او دیده می شود، شمار اصول مورد استفاده او در این آثار متفاوت بوده و از شش تا دوازده اصل را در بر می گیرد. تجمیع این اصول با حذف موارد تکراری، شانزده اصل را در اختیار پژوهش گر قرار می دهد که مجموعه ای از اصول خداشناختی، انسان شناختی و وجودشناختی را دربر می گیرد. طراحی چگونگی پیوند این اصول با یکدیگر برای رسیدن به مقصود ملاصدرا در اثبات معاد جسمانی، با همان تصویری که خود در اختیار ما می گذارد، روشن می کند که ملاصدرا در تصویر معاد جسمانی، از دو زبان وجودمحور و ماهیت محور بهره می گیرد. توجه به بیش تر انسان ها که با زبان ماهیت محور سخن گفته و این زبان را فهم می کنند، ملاصدرا را ناگزیر به استفاده از این زبان ساخته است وگرنه او با ادبیات وجودمحور - که در برخی از اصول او نیز دیده می شود - می تواند تصویر مطلوب خود را اثبات کند. این نکته اساسی، زمینه ای برای پژوهش گر فراهم می سازد تا نظریه ملاصدرا را در دو قالب زبان ماهیت محور یا وجودمحور تقریر کند یا همانند خود او تعبیرهای دوگانه را هم زمان به کار بندد.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 70 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 (پیاپی 102)
 • صفحات: 

  117-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

برخی اندیشمندان مسلمان و مسیحی با نگاهی یگانه انگارانه به انسان، تصویری صرفاً جسمانی از معاد ارائه می دهند. تبیین های جسم انگارانه از معاد در فضای اسلامی و مسیحی این تصور را پدید می آورد که آیا اندیشمندان هر دو مذهب، مسیری یکسان را پیموده اند. بررسی زمینه های یگانه انگاری و جسم انگاری معاد در فضای اسلامی و مسیحی، نقاط اشتراک و افتراق این اندیشمندان را نمایان می سازد. در این نوشتار با مطالعه ی آثار جسم انگاران اسلامی و مسیحی، به انگیزه ی گرایش آنان توجه شد و این نتیجه به دست آمد که زمینه های شکل گیری اندیشه ی جسم انگاری در فضای اسلامی و مسیحی، متفاوت از یکدیگر است. اندیشمندان اسلامی به دلیل وجود نصوص فراوان درباره ی معاد جسمانی، آن را مسلم دانسته و از این رو برای اثبات معاد جسمانی، حقیقت انسان را به جسم و جسمانی فروکاسته اند؛ اما در فضای مسیحی، به سبب رشد علوم تجربی و نگاه فیزیکالیستی به پدیده های عالم، در ایده ی دوگانه انگاری انسان خدشه وارد شده است؛ از این رو اندیشمندان غربی برای اثبات معاد به تبیین های جسم انگارانه از معاد روی آورده اند. در فضای اسلامی رشد اندیشه های فلسفی و علوم عقلی سبب شد دوگانه انگاری و نفی تبیین های جسم انگارانه تثبیت گردد؛ اما در فضای مسیحی رشد مکتب های عقلی و فلسفی، عامل نفی دوگانه انگاری و گرایش به تبیین های مادی انگارانه از انسان و به تبع آن معاد گشت.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  155-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

ارائه ی تصویر فلسفی از معاد جسمانی از ابداعات فلسفی ملاصدرا است. او این نظریه را در کتب الشواهد الربوبیه، المبدأ و المعاد، الحکمة المتعالیه، زاد المسافر، مفاتیح الغیب و العرشیه در قالب 6 الی 12 اصل تبیین کرده است. با بررسی دقیق اصول درمی یابیم که بعضی از آنها متضمن چند اصل دیگر هستند که به آنها اشاره نشده است. با احصاء تمامی اصول، به بیش از صد و پنجاه اصل خداشناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی و وجودشناختی دست می یابیم. در این نوشتار اصول انسان شناختی ملاصدرا در قالب 53 اصل بعید و 35 اصل قریب بازخوانی و استخراج شده است. همچنین اصول قریب ملاصدرا در قالبی جدید ذیل یک دسته بندی چهارگانه قرار گرفته است: (الف) اصول ناظر بر ارتباط نفس و بدن در معاد: بر این همانی نفس و بدن اشاره دارند؛ (ب) اصول ناظر بر صور خیالیه حاضر در معاد: بر خیالی بودن معاد جسمانی و جسم خیالی اشاره دارند؛ (ج) اصول ناظر بر تمایزات نفوس انسانی حاضر در معاد: بر کیفیتِ متمایزِ معادِ نفوسِ متفاوتِ از هم اشاره دارند. (د) اصول ناظر بر حرکت جوهری و مرگ (پل عبور از عوالم): بر کیفیت عبور از عوالم و ورود بر معاد اشاره دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Lavaie Shaker | Aqamohamadreza Maryam

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  7-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

Mulla Sadra states the eleven principles in proving the bodily resurrection in volume ninth of the book of Asfar. In the ninth principle, he states that the imaginary world is a world that is not dependent on the body and is an abstract substance that is located between the world of intellectual separate substances and the material world. To prove this world, he suffices with the intuitions of mystics and the doctrine of the nobler contingent. Now Mulla Sadra uses the proof of the separate imaginary world in the discussion of bodily resurrection. Explain that since the soul is able to create beings in the separate imaginary world, and according to the substantial motion and existential intensity of the soul, which is the basis for proving the bodily resurrection, the soul is able to create a separate body in the imaginary world between the body and the worldly body is an object. Because the objectivity and individuality of everything exists in its form. So, since the soul is a soul, whether it belongs to the worldly body or to the imaginary body, it is still a body because objectivity belongs to that soul. So it is concluded that Sadra uses the separate imaginary world to prove the objectivity of the worldly and otherworldly bodies.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

باقری علی اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (53)
 • صفحات: 

  199-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1264
 • دانلود: 

  636
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1264

دانلود 636 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یزدانی عباس

نشریه: 

الهیات تطبیقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  95-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

یکی از مباحث مهم مورد اختلاف ابن سینا و ملاصدرا در علم النفس، مبحث تجرد خیال است. گرچه ابن سینا در بعضی از آثار خود مانند المباحثات با تردید و تحیر، تجرد خیال را مطرح نموده است، ولی با توجه به مبانی او، که عقل را فقط مدرک کلیات می داند و هر نوع ادراک جزئی را به قوای جسمانی نسبت می دهد، نمی تواند به تجرد خیال معتقد باشد، لذا در کتاب النجاه تصریح می کند که ادراک خیالی، ادراکی مادی و جسمانی است، نه مجرد. و در کتاب النفس شفاء سه دلیل بر جسمانی بودن خیال اقامه می کند. اما صدرالمتالهین به تجرد خیال معتقد بوده و در آثار متعدد فلسفی خود، به ویژه اسفار، علاوه بر پاسخ دادن به ادله منکرین تجرد خیال، ادله متعددی را در اثبات تجرد خیال اقامه نموده است. وی در کتاب الشواهد الربوبیه با استفاده از تجرد خیال به اثبات عقلانی معاد جسمانی می پردازد و ادعا می کند تاکنون کسی برهان عقلی قاطعی بر این مساله اقامه نکرده است؛ و حتی شیخ الرئیس ابوعلی سینا با همه نبوغ فلسفی اش، نتوانسته برهان عقلی بر اثبات معاد جسمانی اقامه کند، لذا آن را تعبدا پذیرفته است. بنابراین، ملاصدرا اثبات تجرد قوه خیال و بر اساس آن اثبات فلسفی معاد جسمانی را از ابتکارات فلسفی خود می داند. هدف این نوشتار، اولا مقایسه دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در مبحث تجرد خیال و بررسی استدلالات مربوطه و ثانیا ارزیابی استدلالات ملاصدرا بر اثبات فلسفی معاد جسمانی از راه تجرد خیال است. در این مقاله نشان داده خواهد شد که در صحت و درستی برخی استدلالات ملاصدرا تردید وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
litScript