نتایج جستجو

3240

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

324

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  64-63
 • صفحات: 

  51-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7492
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

استفاده از لیزرCO2  بعنوان چاقوی جراحی احتمالا باعث کاهش نسج نکروز، سهولت عمل، کاهش زمان عمل و کاهش عوارض و خونریزی کمتر حین عمل می شود. هدف از این مطالعه مقایسه، نتایج اکسیزیون همانژیوما به روش اکسیزیون جراحی و اکسیزیون بوسیله لیزر CO2 بود تا عوارض حاصل از هر یک و احیانا مزایای هر یک از روشها مشخص گردد.این مطالعه از نوعclinical trial  بوده و جمعیت مورد مطالعه بیماران مبتلا به همانژیوما که جهت اکسیزیون توده بزرگتر ازcm 4  به بیمارستان الزهرا (س) و امام موسی کاظم اصفهان در فواصل سالهای 1373 تا 1379 مراجعه می کردند بود. حجم نمونه n=60 بود که بصورت تصادفی به دو گروه 30 نفری تقسیم شدند. 30 بیمار تحت لیزر CO2 و 30 بیمار تحت اکسیزیون جراحی مورد بررسی قرار گرفت. داده های کلیه بیماران در یک چک لیست که حاوی مدت زمان بستری، سن، جنس، هزینه پرداختی، میانگین خونریزی حین عمل، طول مدت عمل، عوارض بعد از عمل بود گردآوری شد. اطلاعات وارد نرم افزارSPSS  شد و با استفاده از روشهای آنالیزchi-square  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت مدت فالواپ بیماران 6 ماه بود.در ارتباط با میانگین سن و اندازه ضایعه و سطح برش اختلاف واضحی در دو گروه دیده نشد. با توجه بهP<0.001  اختلاف معنی داری در رابطه با خونریزی حین عمل در دو گروه وجود داشت و در ارتباط با میانگین مدت زمان بستری و هزینه پرداختی و مدت عمل و ادم پس از عمل و درد آن و عفونت و اسکار پس از عمل اختلاف معنی داری در دو گروه وجود نداشت.استفاده از اکسیزیون بوسیله لیزر CO2 بجای اکسیزیون جراحی بعلت خونریزی کمتر حین عمل و این مساله که هیچ موردی از عفونت در استفاده از لیزر دیده نشده به نظر می رسد روش بهتری باشد و با توجه به اینکه اکثر بیماران خردسال بوده و حجم داخل عروقی کمی دارند میزان کمتر خونریزی حین عمل که در همانژیوم یکی از معضلات حین عمل این ضایعات می باشد، می تواند مزیت عمده ای بحساب آید.

آمار یکساله:  

بازدید 7492

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1887
 • دانلود: 

  591
چکیده: 

سابقه و هدف: بسیاری از گیاهان با مواد مشتق شده از آنها در خمیر دندان های تجاری جهت برطرف نمودن عوارض دهانی به کار می روند. بابونه، گیاهی با اثرات التیام بخش، ضد باکتری و ضد قارچ می باشد و در مصارف موضعی جهت رفع درد کاربرد دارد. گیاه میر نیز به عنوان آنتی سپتیک، ضد قارچ و ضد التهاب به کار می رود. تنتور الئوگوم رزین این گیاه به عنوان قابض غشاهای مخاطی در غرغره ها و دهات شویه ها جهت رفع التهابات حفره دهانی استفاده می شود. در این پژوهش به فرمولاسیون خمیر دندان حاوی این دو گیاه و بررسی مقدماتی اثربخشی آن بر خونریزی لثه پرداخته شده است.مواد و روش‏ها: دراین مطالعه پس از فرمولاسیون خمیردندان‏های متعدد (23 فرمولاسیون) و بررسی پایداری فیزیکی (در سه دمای محیط، یخچال و 40 درجه سانتیگراد)، کیفیت فرآورده PH)، کنترل میکروبی و ...) و حضور ترکیبات موثره موجود در تنتور میر عصاره بابونه و اسانس نعناع؛ اثر فرآورده های حاوی 1 درصد میر و 1.5 درصد بابونه (F21) و میر به تنهایی به میزان 1 درصد (F22) در مقایسه با دارونما بر روی ضایعات لثه بررسی گردید. چهل و نه فرد مبتلا به خونریزی لثه به طور داوطلبانه و به مدت دو هفته، وارد این مطالعه دوسو کور شدند.یافته ها: با توجه به بررسی فرمولاسیون های تهیه شده کربوکسی متیل سلولز (به عنوان ژلیفیان) و تری کلسیم فسفات (به عنوان ساینده) خمیر دندان های با پایداری بیشتر را ایجاد نمودند. نتایج حاصل، بیانگر اثر معنی دار F21 و F22 بر کاهش خونریزی لثه در مقایسه با دارونما بود (به ترتیب P<0.05 و (P<0.001.استنتاج: خمیر دندان حاوی عصاره های فوق می تواند به عنوان یک فراورده موثر در خونریزی لثه مطرح گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1887

دانلود 591 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

TOSETTO A. | CASTAMAN G. | RODEGHIERO F.

نشریه: 

BLOOD REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7710
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7710

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  193-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  520
 • دانلود: 

  469
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 520

دانلود 469 استناد 0 مرجع 2395
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  160-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Many people regard herbal plants as a safe natural product and routinely consume them for maintenance of healthy life or as home remedies without considering their potential health-threatening side effects. Here, we presented manifestations of milk thistle toxicity. The milk thistle’, s flavonolignans, especially the silybin ingredient disturb the hemostatic process by dual anticoagulant and anti-platelet properties. This plant can inhibit serine proteases, including factors II and X as in the coagulation cascade as well as platelet activation by blocking adenosine diphosphate receptor and cyclooxygenase,hence, it causes bleeding diathesis.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  196-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1180
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1180

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Ghavidel Ali

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  214-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1349
 • دانلود: 

  1152
کلیدواژه: 
چکیده: 

We present a case of obscure gastrointestinal bleeding with the clinical presentation of hematemesis and melena. The patient was a 68-year-old man who complained of recurrent upper gastrointestinal bleeding and presented with hematemesis and melena. . . .

آمار یکساله:  

بازدید 1349

دانلود 1152 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  340-343
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3874
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3874

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PINKERTON J.V.

نشریه: 

MENOPAUSE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  453-461
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7329
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7329

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

صیادی مسعود | بهداد اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  116
 • صفحات: 

  1032-1037
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  961
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

مقدمه: اختلالات هموروئیدال از بیماری های شایع است. روش های درمان هموروئید با جراحی شامل چند روش باز یا بسته است که در بین این ها روش جراحی باز Milligan morgan hemorrhoidectomy (MMH) به طور شایع در اکثر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله روش جدیدی جهت هموروئیدکتومی ارائه شد که در این روش با Primary ligation عروق هموروئیدال قبل از رزکشن بافت هموروئید، میزان خون ریزی حین عمل کاهش می یابد.روش ها: بیماران مبتلا به هموروئید درجه IV و III به صورت تصادفی در دو گروه 31 نفره مورد و شاهد تقسیم بندی شدند و همه موارد توسط یک جراح مورد جراحی قرار گرفتند. گروه مورد به روش جدید و گروه شاهد به روش سنتی MMH جراحی شدند. میزان خون ریزی حین عمل و وجود یا عدم احتباس ادراری بعد از عمل برای هر بیمار جداگانه مشخص و ثبت شد.یافته ها: در گروه مورد میانگین تعداد گاز خونی شده در حین عمل 2.1±0.9 و در گروه شاهد 4.4±1.5 عدد به دست آمد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001). میزان احتباس ادراری در گروه مورد 3 نفر (9.7 درصد) و در گروه شاهد 1 نفر (3.2 درصد) بود که اگرچه در گروه مورد این تعداد بیشتر بود ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.31).نتیجه گیری: میزان خون ریزی حین عمل در روش جدید کمتر از روش سنتی MMH بود (بیش از 50 درصد). این روش باعث کاهش خون ریزی بیمار حین عمل می شود و می تواند باعث کاهش طول مدت عمل و رزکشن بهتر بافت به علت دید بهتر جراح شود.

آمار یکساله:  

بازدید 961

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
litScript