نتایج جستجو

411

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

42

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CHISTI Y.

نشریه: 

TRENDS IN BIOTECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  126-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7567
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7567

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: MICROORGANISMS THAT CAN ACCUMULATE LIPID MORE THAN 20% OF THEIR BIOMASS IS CALLED AS OLEAGINOUS MICROORGANISMS. THE AIM OF THIS STUDY WAS TO PRODUCEbiodiesel FROM OLEAGINOUS MOLD.METHODS: INITIALLY 20 DIFFERENT ISOLATES OF MOLD WAS ISOLATED. STAINING OF ISOLATES WERE DONE BY SUDAN BLACK. THEN MICROSCOPIC STUDIES PERFORMED ON OLEAGINOUS STRAINS. ADDITIONAL ANALYSIS WERE PERFORMED FOR OPTIMIZATION OF OIL PRODUCTION. FINALLY, THE AMOUNT OF OLEIC ACID WAS DETERMINED BY CHROMATOGRAPHY GAS. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسنده: 

CHAICHI M. | NIAZI L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  3465
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BIOFUELS DEMAND IS UNQUESTIONABLE IN ORDER TO REDUCE GASEOUS EMISSIONS (FOSSIL CO2, NITROGEN AND SULFUR OXIDES) AND THEIR PURPORTED GREENHOUSE, CLIMATIC CHANGES AND GLOBAL WARMING EFFECTS, TO FACE THE FREQUENT OIL SUPPLY CRISES, AS A WAY TO HELP NON-FOSSIL FUEL PRODUCER COUNTRIES TO REDUCE ENERGY DEPENDENCE, CONTRIBUTING TO SECURITY OF SUPPLY, PROMOTING ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND MEETING THE EU TARGET OF AT LEAST OF 10% BIOFUELS IN THE TRANSPORT SECTOR BY 2020.RENEWABLE, CARBON NEUTRAL, TRANSPORT FUELS ARE NECESSARY FOR ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY. biodiesel DERIVED FROM OIL CROPS IS A POTENTIAL RENEWABLE AND CARBON NEUTRAL ALTERNATIVE TO PETROLEUM FUELS. THE IDEA OF ALGAE AS A RENEWABLE FUEL RESOURCE HAS BEEN INVESTIGATED SINCE THE 1950’S. BESIDES OIL, THE BULK OF ALGAL BIOMASS INCLUDES CARBOHYDRATES, MINERALS AND PROTEINS, WHICH CAN BE VALUABLE CO-PRODUCTS OF A biodiesel PRODUCTION PROCESS. THE AQUATIC SPECIES PROGRAM, WHICH WAS FUNDED BY THE US DEPARTMENT OF ENERGY, CARRIED OUT GROUNDWORK FOR ALGAE-TObiodiesel TECHNOLOGY. ONE OF THIS AQUATIC PLANTS IS AZOLLA AND WE USE IT FOR THIS PURPOSE. AZOLLA IS A GENUS OF FREE FLOATING AQUATIC FERNS WHICH IS PRESENTLY DISTRIBUTED THROUGHOUT TROPICAL AND TEMPERATE FRESH WATER ECOSYSTEMS. WE COLLECTED THEM FROM A SMALL RIVER IN BABOLSAR. WE EXTRACTED TRIGLYCERIDES BY SOXHLET EXTRACTOR. TRIGLYCERIDES ARE REACTED WITH METHANOL IN A REACTION KNOWN AS TRANSESTERIFICATION OR ALCOHOLYSIS. TRANSESTRIFICATION PRODUCES METHYL ESTERS OF FATTY ACIDS, THAT ARE biodiesel, AND GLYCEROL. IDENTIFICATION OF COMPOUNDS IN EXTRACTED SAMPLES WERE DONE BY GC/MS.

آمار یکساله:  

بازدید 3465

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KNOTHE G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  364-373
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7381
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7381

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CERVERO J.M. | COCA J. | LUQUE S.

نشریه: 

GRASAS Y ACEITES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  76-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6313
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6313

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SCOTT S.A. | DAVEY M.P. | DENNIS J.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  277-286
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4811
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4811

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SMITH V.H. | STURM B.S.M. | DE NOYELLES F.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  301-309
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4315
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4315

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HAJEK M. | SKOPAL F. | MACHEK J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  108
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  666-669
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3103
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3103

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13105
 • دانلود: 

  12038
چکیده: 

In this paper, HZSM5 zeolite was synthesized through reflux method on support material CaO (25, 35 and 45 wt%) in two specific methods: microwave and impregnation at high temperature. The zeolite catalyst was modified with impregnation of NaOH (2, 4, 8, 12 wt%) at room temperature. The modified zeolite was used in transesterification of rapeseed oil with methanol in abatch catalytic process. In transesterification of rapeseed oil, the catalyticactivities of HZSM5, NaZSM5, KZSM5 were considered. The prepared catalysts were characterized by several techniques such as X-ray diffraction (XRD), Brunauer Emmett Teller (BET) surface area and also the surface image was scanned by scanning electron microscopy (SEM). The parameters affecting on biodiesel yield at optimum reaction conditions were investigated. The maximum yield was achieved with 8wt% of NaOH loaded on HZSM5 at reaction temperature of 65˚ C, reaction time of 12 hours and catalyst/oil mass ratio of 9. Also the yield of CaO loaded with impregnation at high temperature was more desired than CaO loaded with microwave. Meanwhile the catalytic activity of HZSM5, NaZSM5 and KZSM5 was nearly zero; and the catalytic activity of modified zeolite was HZSM5>NaZSM5>KZSM5 subsequently.

آمار یکساله:  

بازدید 13105

دانلود 12038 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DUNN R.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  304-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5445
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5445

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript