نتایج جستجو

5208

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

521

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 57) (جغرافیا)
 • صفحات: 

  161-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  328
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

در این تحقیق با توجه به ساختار جوان جمعیت در شهر سنندج، نرخ بالای مهاجرت روستاییان و نیاز هر چه بیشتر به مسکن شهری در رابطه با لزوم استفاده بهینه از منابع ملی به ویژه صرفه جویی در زمینه مصرف انرژی در بخش ساختمان، متناسب با پارامترهای اقلیمی موجود و موقعیت منطقه مطالعه شده از معیار ماهانی برای مطالعه وضعیت زیست اقلیم و میزان سازگاری اقلیمی بافت قدیم و جدید شهر سنندج و ارایه پیشنهادهای معماری به منظور استفاده هر چه بیشتر از انرژیهای طبیعی (خورشید، باد و ... ) و صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی استفاده شده است. پس از محاسبه وضعیت زیست اقلیم شهر سنندج، مساکن موجود بر اساس قدمت و ویژگیهای معماری به سه دسته بافت جدید، قدیم و فرسوده تقسیم شدند؛ آن گاه تعداد 142 نمونه از بافتهای معماری در مناطق مختلف شهر سنندج انتخاب شد. سپس بر اساس معیار ماهانی پرسشنامه ای تنظیم شد و با توجه به ویژگیهای معماری هر کدام از نمونه ها، پرسشنامه ای تکمیل شد. نتایج پرسشنامه ها برای هر بافت، جداگانه استخراج شد. این نتایج به منظور تطبیق با معیار ماهانی و براورد میزان سازگاری اقلیمی مساکن در نرم افزار رایانه ای SPSS با هم مقایسه و تحلیل شدند. بر اساس معیار ماهانی، بافت قدیم شهر بیشترین سازگاری با اقلیم محلی و بافت جدید کمترین سازگاری را دارد. در مجموع می توان گفت حدود 50 درصد از مساکن شهر سنندج با شرایط اقلیمی محل سازگار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 328

دانلود 91 استناد 5 مرجع 1
نویسندگان: 

BLAZEJCZYK K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  79-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9568
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9568

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

رمضانی گورابی بهمن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

تالاب انزلی از منابع مهم اکوتوریستی گیلان، ایران، و حتی خاورمیانه می باشد که می تواند نقش بسیار مهمی را در اقتصاد و اشتغال نیروی انسانی با حفظ محیط زیست ناحیه داشته باشد هدف مقاله حاضر شناخت محدوده زمانی مطلوب آسایش بیوکلیماتیک در حاشیه و تالاب انزلی با استفاده از مدل بیکر ولنکستر- کارستن می باشد. روش کار تحلیلی و با استفاده از داده های اقلیمی و تجزیه و تحلیل آن در قالب مدل های کلیماتیک آسایش انسانی (کلیما اکوتوریسم) بیکر و لنکستر - کارستن می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که ماه های فروردین، اردیبهشت در شرایط مطبوع و آسایش بیوکلیمایی است، ماه های تیر، مرداد دارای هوای گرم و شرجی ولی قابل تحمل با دارای فشار بیو کلیمایی است، ماه های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند سرد و همراه با تحریک ملایم بیو کلیمایی است. هم چنین این ناحیه در ماه های خرداد، مرداد و شهریور شرجی بوده و در ماه های اردیبهشت، مهر در شرایط مرز شرجی (تعداد روزهایی همراه با پدیده شرجی) و در ماه های دی، بهمن، اسفند، فروردین، آبان و آذر غیر شرجی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 51 استناد 1 مرجع 9
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

کامیار مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  283-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

کتاب "هندسه و تزیین در معماری اسلامی"، بررسی هندسه در معماری اسلامی به قلم پرفسور گل رو نجیب اغلو اثر ارزشمندی در حوزه معماری اسلامی است. این کتاب در سال 1995 در انتشارات ویکلی (Weekly) چاپ شده است. اگرچه محتوای کتاب در توصیف معماری و هنر اسلامی است، چنانکه از مقدمه کتاب دانسته می شود این کتاب در اصل برای مخاطب غربی نوشته شده است. نویسنده نخستین دلیل از نگارش این کتاب را کوششی برای تعدیل باوری عمومی درباره هندسه و مراحل تدوین و بحث در معماری اسلامی می داند. و همچنین تلاش می کند که رویکرد منفی درباره هندسه هنر اسلامی را در دیدگاه های غربی تصحیح کند، زیرا چنین نگرشی سبب شده نوعی بی میلی به برابر نهادن آثار معماری اسلامی با آثار بزرگ معماری کلاسیک غرب به وجود آید. از سوی دیگر در این کتاب، نجیب اغلو می خواهد انتقادهای غرب را که معماری اسلامی را تا سطح اثری تدوین نشده فرومی کاهد، رد و پاسخ دهد. نجیب اغلو در فصل پایانی کتاب از دیدگاه غربی به مستندات تدوین شده معماری اسلامی می نگرد و برخی از نکته های مغفول مانده علوم هندسی؛ از جمله روشن ساختن مفهوم سازی، ضبط و انتقال طراحی معماری در جهان اسلام را برجسته می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جوان خدیجه | ملازاده ولی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  83-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  354
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

هوا به عنوان شرایط زود گذر جوی و اقلیم به عنوان هوای غالب یک منطقه، می تواند به عنوان یک شاخص محلی برای جذابیت منطقه و همچنین بر روی فعالیت های دوره ای، ساختارها و کارکردها و آسایش گردشگران اثرگذار باشد؛ لذا بررسی زیست اقلیم مناطق، این امکان را به گردشگران می دهد که با آگاهی از ویژگی های اقلیمی مناطق، نقاط مورد نظر خود را از نقطه نظر اقلیم آسایش در فصل های مشخص سال انتخاب و مورد بررسی قرار دهند. در این پژوهش با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی بیکر (CPI)، فشار عصبی، استیدمن-تام (THI)، عدم آسایش(HU)  و شاخص دما-رطوبت تام(THI) ، اقلیم گردشگری شهرستان ارومیه مورد ارزیابی قرارگرفته است. جهت محاسبه هر یک از شاخص های یاد شده در مقیاس زمانی ماهانه، از پارامترهای دما، رطوبت نسبی، باد و فشار بخار آب ایستگاه سینوپتیک ارومیه طی سال های 1951 تا 2005 استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شاخص بیکر ماه-های آوریل، می، نوامبر و دسامبر مناسب برای گردشگری است در شاخص فشار عصبی دو ماه جولای و آگوست، در شاخص استیدمن-تام ماه های آگوست، سپتامبر و ژوئن و در شاخص دما-رطوبت تام، ماه های می، ژوئن، جولای، آگوست و سپتامبر در سطح آسایش و مناسب برای گردشگری هستند. در شاخص عدم آسایش نیز تقریبا هیچ کدام از ماه های سال شرایط عدم آسایش را ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 354

دانلود 135 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

MATZARAKIS A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8783
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8783

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

رمضانی بهمن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  53-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1380
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

انسان همواره به منظور بهتر زیستن به دنبال شرایط آب و هوایی مناسب اقلیمی است، زیرا بین انسان و شرایط آب و هوایی وابستگی پایداری وجود دارد. تغییر در عناصر اقلیمی مثلا درجه حرارت و رطوبت نسبی و .... می تواند آسایش بیوکلیمایی انسان را دچار مشکل نماید. یکی از اهداف مهم اقلیم شناسان و برنامه ریزان محیطی، شناخت نواحی دارای آسایش انسانی است. هدف این مقاله شناسایی نواحی دارای آسایش زیست اقلیمی انسانی در گیلان است. روش تحقیق، استفاده از کلیموگرام گیونی، کلیموگرام الگی، کلیموگرام لنکستر-کارستن و روش تجربی بیکر و تهیه نقشه هم ارزش نواحی با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی است. نتایج تحقیق نشان داد که روش لنکستر – کارستن و بیکر برای نواحی ساحلی و روش گیونی و الگی برای نواحی کوهستانی بهتر می توانند نواحی دارای آسایشی را به صورت مکتنی و زمانی نشان دهند. نواحی آسایشی در دو منطقه به صورت نقشه های هم ارزش آسایش بیوکلیماتیک (زیست اقلیمی) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1380

دانلود 317 استناد 1 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  21-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1566
 • دانلود: 

  550
چکیده: 

مالاریا یک عفونت حاد و مزمن است که با لرز، تب، کم خونی و گاهی اوقات با عوارض شدید و کشنده مشخص می گردد. این بیماری توسط تک یاخته ای از جنس پلاسمودیوم ایجاد می شود، شیوع و انتشار این بیماری تحت تاثیر مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه شرایط محیطی است. در این مطالعه ضمن بررسی موارد بروز بیماری مالاریا در ماه ها و فصول مختلف سال، به بررسی رابطه بین موارد بروز بیماری با عناصر اقلیمی (دما، رطوبت نسبی، بارش) در شهر چابهار پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش از داده های هواشناسی روزانه دما، رطوبت نسبی و میزان بارش ایستگاه هواشناسی چابهار طی دوره 1382 تا 1387 استفاده به عمل آمد. همگنی سری ها به وسیله ازمون ران-تست تعیین و به روش خود همبستگی بازسازی داده های مفقود انجام پذیرفت و فرض نرمال بودن داده ها نیز مورد تائید قرار گرفت. اطلاعات مربوط به موارد بروز بیماری به صورت ماهانه نیز در طی همین دوره از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اخذ گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و به منظور بررسی رابطه بین پارامترهای هواشناسی با موارد بروز بیماری از تحلیل همبستگی پیرسون و از مدل رگرسیون خطی نیز برای پیش بینی موارد بروز بیماری استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که حداکثر موارد بروز بیماری در فصل تابستان با 43 درصد و کم ترین موارد بروز مربوط به زمستان با 5 درصد اختصاص دارد. میزان موارد بروز بیماری با میانگین دما، میانگین حداکثر و حداقل دما همبستگی مثبت، قوی و معناداری در سطح الفای 0.01، میانگین رطوبت نسبی و حداقل رطوبت نسبی همبستگی مثبت، قوی و معناداری در سطح الفا 0.05 داشته و با میزان بارش ماهانه یک همبستگی منفی، قوی و معناداری در سطح الفای 0.01 نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1566

دانلود 550 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21500
 • دانلود: 

  14786
چکیده: 

Background: This study aimed to investigate the prevalence of fascioliasis and to perform a climatological analysis of different regions of Iran based on the current situation of the parasite and its intermediate host using Geographical Information System (GIS). Methods: Meteorological data were obtained from Iran Meteorological Organization. Risk map of fascioliasis transmission was prepared based on this data and using forecasting indices. Further, the number of fascioliasis cases from 31 provinces reported to the Iran Veterinary Organization were collected and prevalence maps of livestock fascioliasis were drawn. Results: The main risk hotspots were found in Northern provinces like Golestan, Mazandaran and Gilan as well as some Southern provinces such as Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad and Chaharmahal and Bakhtiari and Fars, which have ideal conditions for completion of the parasite life cycle. Moreover, Gilan Province with 10. 83% had the highest rate of fascioliasis infection in slaughtered animal. Conclusion: Iran is one of the most important foci of fascioliasis globally. Several provinces of Iran have appropriate conditions for evolution of parasite life cycle and presence of its intermediate host. These regions require special attention and serious determination in order to control fascioliasis in human and animals.

آمار یکساله:  

بازدید 21500

دانلود 14786 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  41-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

امروزه مطالعه تاثیر وضعیت جوی و اقلیمی بر روی زندگی، سلامتی، آسایش در قالب یکی از شاخه های علمی تحت نام «زیست اقلیم شناسی انسانی» مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. هر مکان جغرافیایی اقلیم خاص خود را دارد. ویژگی های جغرافیایی محل یکی از عوامل تاثیرگذار بر روی اقلیم هر منطقه می باشد. تاثیرات عوامل محیطی بر روی عناصر اقلیمی باعث کاربرد روزافزون تکنیک های آماری در بررسی های اقلیمی شده اند و کاربرد صحیح این تکنیک ها، مدل بندی و شیبه سازی تغییرات مکانی عناصر اقلیمی را امکان پذیر ساخته اند؛ اما تاکنون به منظور شناسایی روابط بین متغیرهای محیطی و تغییرات اقلیم آسایش مطالعه ای صورت نگرفته است، از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روی اقلیم توپوگرافی منطقه و تغییرات ارتفاعی منطقه است. از این رو دراین پژوهش با توجه به رابطه علت و معلول به بررسی روابطه ریگراسیونی ارتفاع و اقلیم آسایش منطقه کهگیلویه و بویر احمد بر پایهDEM  پرداخته است، که برای انجام این تحقیق از داده های آماری 13 ایستگاه هواشناسی در یک دوره 30 ساله، در منطقه و شاخص PET استفاده شده است. متغیرهای توپوگرافی - جغرافیایی نیز با استفاده از نقشه های توپوگرافی منطقه استخراج شده اند. ضرایب همبستگی بین متغیرهای توپوگرافی - جغرافیایی با نتایج حاصل از اقلیم آسایش منطقه محاسبه شده و معادلات پیش بینی اقلیم آسایش با تاثیر دادن توپوگرافی تهیه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتفاع از مهمترین عوامل محلی تاثیرگذار در اقلیم آسایش است که مقایسه نتایج به دست آمده به خوبی تاثیر ارتفاع بر اقلیم آسایش را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
litScript