نتایج جستجو

32572

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3258

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

حیدری ج. | منتصری م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

رنجبر محمد | خبیری فرحناز

نشریه: 

طلوع بهداشت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3-4 (سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر)
 • صفحات: 

  25-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  766
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: رفتارهای پرخطرمهمترین عامل به خطر افتادن سلامت جامعه اند. امروزه شیوع رفتارهای پرخطر بخصوص درنوجوانان و جوانان به یکی از مهمترین و گسترده ترین دل نگرانیهای جوامع بشری تبدیل شده است. علیرغم فعالیتهای پیگیرانه سه دهه گذشته رفتارهای مخاطره آمیز در سطح جهان دارای رشد تصاعدی بوده است و هزینه پزشکی و مراقبتی آن رو به افزایش است. حال آنکه پیشگیری، تنها راه مقابله تشخیص داده شده است. تغییر رفتارهای بهداشتی مردم مستلزم اطلاع و آگاهی آنهاست که در این میان آموزش بهداشت می توانند سهم بسیار مهمی در ارتقا آگاهی مردم درجهت کنترل وپیشگیری از رفتارهای پرخطر در مدرسه، خانواده و جامعه داشته باشد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش آموزش بهداشت در پیشگیری از رفتارهای پرخطر انجام گرفته است. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری می باشد که با هدف بررسی نقش آموزش بهداشت در پیشگیری از رفتارهای پر خطر انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این مطالعه به روش کتابخانه ای و از طریق بررسی سایتها، مجلات، کتابها و مقالات مرتبط جمع آوری گردیده است. برای این منظور تلاش شد نتایج منتشر شده تحقیقات و گزارشهایی که حاوی اطلاعاتی در این مورد بود از کتابخانه های دیجیتال و سایتهای مختلف، جمع آوری و مورد بررسی قرار گیرند. اسناد مرورشده شامل مقالات منتشر شده در مجلات علمی داخلی و خارجی، پایان نامه ها، مقالات اراسوه شده در کنگره ها و گزارشات سازمانی می باشد.نتایج: مطالعه نشان می دهد که اساسی ترین راه کار مقابله با مشکلات رفتاری، ارتقا سطح آگاهیهای عمومی در خصوص ماهیت رفتارهای پرخطر و مشکلات ناشی از آن، راههای انتقال و پیشگیری از آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 766

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

آنچه که در ادامه می آید بررسی رفتار نوسانی قلب به عنوان یک پدیده آشوبی است. ابتدا سه دسته از فعالیت های اصلی قلب شامل رفتار نرمال و دو بیماری تاکیکاردی و فیبریلاسیون بطنی مورد بررسی قرار می گیرد سپس خلاصه ای از فرکتال ها و ابعاد ناصحیح به عنوان یک مفهوم اصلی در آشوب ذکر می گردد. مفهوم آشوب و ویژگی های متمایز کننده آن، مطلب مرود بررسی بعدی می باشد. در انتها نتایج شبیه سازی به وسیله یک شبکه عصبی MLP در جهت جدا نمودن سیگنال مربوط به فیبریلاسیون بطنی از سایر سیگنالهای قلب ذکر می گردد که نتیجه مهم آن بهبود کارآیی شبکه عصبی با استفاده از داده های surrogate است.

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 169
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

در هزاره سوم سازمانها و شرکت های مختلف جهت حضور موفق در دنیای تجاری با چالش های متعددی مواجه هستند، بگونه ای که این چالش ها در مواردی منجر به تناقض می گردد. به طور حتم گذر از چنین شرایطی نمی تواند بدون تدبیر و استقبال از تحولات ضروری میسر گردد بنابراین نیاز به تغییر و تحولات، یکی از خصوصیات بارز این زمان می باشد. در این میان یکی از اساسی ترین عوامل برای تغییر کسب بازده دارایی از طریق توجه به امور نگهداری و تعمیرات در سازمانها می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن تاکید بر انجام تغییر و تحولات مورد نیاز در مدیریت نگهداری و تعمیرات، علاوه بر معرفی عوامل کلیدی یا اهرم های راهبردی، اهرمهای عملیاتی نیز مورد بررسی قرار گیرند. بدین منظور فرآیند مناسبی برای نگهداری و تعمیرات ارائه گردیده و دلایل عمده ای که منجر به بروز مشکلات در اجرای پروژه های تغییر و تحول می گردند از دیدگاه رفتاری مطرح و راهکارهای اثربخش در هر مورد متناسب با نیازهای سازمانها در هزاره سوم ارایه شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 47
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  330
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر رفتار شغلی کارکنان ناجا انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان ناجا در سال 87-1386 بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. استان های منتخب پژوهش مازندران، کرمان، تهران، خراسان جنوبی و کرمانشاه بودند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه سنجش رفتار شغلی کارکنان ناجا، پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر رفتار شغلی کارکنان ناجا و پرسشنامه روانی کالیفرنیا. نتایج نشان داد که هر کدام از عوامل شخصیتی، خانوادگی، سازمانی و اجتماعی بر رفتار شغلی کارکنان ناجا سهم دارند. عامل خانوادگی و شخصیتی بیشترین اثر را بر رفتار شغلی کارکنان ناجا داشتند. معادله های پیش بینی برای رفتار شغلی کارکنان ناجا به تفکیک عوامل مختلف تهیه شده اند که بر اساس آنها الگوی ارتقا رفتار شغلی کارکنان ناجا معین شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 330

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

مقدمه پرستاران جزء اصلی سیستم نظام سلامت هستند و پیش بینی رفتار آنها در موقعیت های مختلف برای سیاستگزاران و مدیران نظام سلامت مهم است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین کارایی تیوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی رفتار پرستاران در شرایط متفاوت انجام شده است. روش مقاله مروری نقلی حاضر با جستجو در پایگاه داده های PubMed,Scopus,Science Direct,SID IranMedex و Magiran با استفاده از کلید واژه های انگلیسی و فارسیTheory of Planned behavior,Attitud,Subjective Norms,Perceived behavioral Control,behavioral Intention,behavior,Nursing Care، تیوری رفتار برنامه ریزی شده، نگرش نسبت به رفتار، هنجار های ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، تمایل رفتاری، رفتار و مراقبت پرستاری در بازه زمانی سال 2000 تا 2020 جستجو انجام شد. یافته ها تیوری رفتار برنامه ریزی شده با موفقیت برای پیش بینی و توضیح طیف گسترده ای از رفتارها و نکات بهداشتی از جمله رفتار های پر خطر، خدمات زنان، زایمان و شیردهی، رفتارهای ایمنی و بهداشت دهان و دندان استفاده شده است. طبق نتایج مطالعات متعددی از جمله مطالعه در کشورهای کره و تایوان تیوری فوق در تعیین علل توجیه کننده رفتار پرستاران در مراقبت از بیماران و علل فعالیت پرستاران در انجام وظایف خود استفاده شده است. نتیجه گیری پیش بینی رفتار افراد و برنامه ریزی براساس این پیش بینی ها در شرایط خاص به طور حتم بر روی عملکرد سازمان و کنترل شرایط، نقش به سزایی دارد. از سویی رفتار انسان ها تحت تاثیر عوامل مختفی قرار دارد و پیش بینی آن به عوامل مختلفی نیاز دارد. تیوری رفتار برنامه ریزی شده، مدلی مناسب جهت پیش بینی رفتار افراد از جمله پرستاران دارد و می توان از این مدل جهت برنامه ریزی و سیاست گزاری در شرایط خاص در زمینه عملکرد پرستاران استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 0 مرجع 5
strs
نویسندگان: 

SPECTOR P.E. | FOX S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  269-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  14508
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14508

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

WILSON T.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4922
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4922

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

BROOKS P. | ZANK H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  301-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4133
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4133

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  137-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1546
 • دانلود: 

  1018
چکیده: 

مقاله در ارتباط با موضوع رفتار شهروندی سازمانی است که بر اساس مطالعات نظری و ارائه دیدگاه های صاحب نظران در ارتباط با موضوع، ابعاد رفتار شهروندی و انگیزش درونی منجر به رفتار شهروندی سازمنی از یکسو و بررسی سیاست های تشویقی رفتار شهروندی در مراحل گزینش و استخدام، اموزش و توسعه و ارزیابی عملکرد و جبران خدمت و سیستم های غیر رسمی از سوی دیگر تدوین شده است و مراحل سه گانه جذب، توسعه و نگهداشت منابع انسانی را فرصتی برای تقویت رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان معرفی می کند. نتیجه حاصل از مطالعه کتابخانه یی موضوع تاکید بر اهمیت سرمایه انسانی بویژه در بنگاه های دانش محور است. مسایل منابع انسانی به عنوان نمونه های مهم ضد شهروندی شناخته شده است و توصییه مبتنی بر یافته های مطالعه تاکید بر تقویت رفتار شهروندی در مراحل جذب، توسعه و نگهداشت منابع انسانی و توجه به سیستم های غیر رسمی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1546

دانلود 1018 استناد 0 مرجع 1
litScript