نتایج جستجو

371

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

38

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  49-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  719
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

با استفاده از نظریه تابعی چگالی اختلالی، بارهای موثر بورن، بسامدهای فونونی مرکز ناحیه بریلوئن و طیف بازتاب مادون قرمز در فرود عمود بر سطوح [100] و [001] برای بلور BaWO4 به دست آمده اند. اختلاف زیاد بارهای موثر بورن به دست آمده با بارهای یونی اسمی بیانگر پیوندهای شیمیایی با طبیعت یونی-کوالانسی آمیخته است. با استفاده از نظریه گروه و جدول مشخصه گروه نقطه ای C4h، مدهای فونونی برحسب گونه های تقارنی شناسایی شدند. بسامدهای فونونی به دست آمده تطابق خوبی را با مقادیر تجربی گزارش شده نشان می دهند. نتایج به دست آمده، بسامد یک مد فعال رامان از گونه تقارنی Bg که به طور تجربی مشاهده نشده است را پیش بینی می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 719

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

FALLAH MOAFI HADI | HAFEZI MITRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  23
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

SEMICONDUCTOR PHOTOCATALYSTS HAVE ATTRACTED MUCH ATTENTION IN THE PAST DECADES OWING TO THEIR APPLICATIONS TO ENVIRONMENTAL PURIFICATION AND SOLAR ENERGY CONVERSION. AS AN IMPORTANT PHOTOCATALYST, ZINC tungstate (ZNWO4) HAS BEEN USED FOR PHOTOCATALYTIC PRODUCTION OF HYDROGEN FROM WATER AND MINERALIZATION OF ORGANIC POLLUTANTS UNDER ULTRAVIOLET OR VISIBLE LIGHT IRRADIATION. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نشریه: 

نانو مقیاس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  167-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BALLESTER J. | DOMINGUEZ J. | MUNOZ M.C. | SENSAT M. | RIGAU T.

نشریه: 

JOURNAL OF ANDROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  706-715
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7613
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7613

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE STUDY INVOLVES A DIRECT PRECIPITATION METHOD DEVELOPED FOR THE FACILE AND EFFICIENT SYNTHESIS OF CR2WO6 NANOPARTICLES. EFFECTS OF VARIOUS PARAMETERS SUCH AS CHROMIUM AND tungstate ION SOLUTION CONCENTRATIONS, FLOW RATE OF REAGENT ADDITION...

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
نویسندگان: 

Fakouri Nav Shohreh | FALLAH MOAFI HADI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  3-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15191
 • دانلود: 

  7704
چکیده: 

Nanoaluminum tetraborate (Al2(B4O7)3) and nanoaluminum tungstate (Al2(WO3)3) were prepared by in situ precipitation method on the surface of cellulosic fibers to achieve flame retardant nanocomposite fibers. The prepared nanocomposite fibers were characterized by several techniques such as XRD, SEM, TEM, EDS, and FTIR. Al2(B4O7)3 and Al2(WO3)3 with less than 100 nm in size were dispersed throughout on the surface of the fibers without the formation of large aggregates which showed effective flame retardancy properties. It was found that loading 2. 60% Al2(B4O7)3 and 4. 95% Al2(WO3)3 onto the cellulosic fibers improved greatly the fl ame retardancy behavior of nanocomposite fibers which was approved by vertical flame test and limiting oxygen index (LOI) values. The thermal stability and amount of heat release of untreated and fl ame retardant fibers were evaluated by thermogravimetric (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC) analyses. The results showed that the fl ame retardancy mechanism of the obtained flame retardant nanocomposite fibers probably is a condensed-phase phenomenon due to the formation of a protective char layer that acts as a mass transport barrier and a thermal insulator.

آمار یکساله:  

بازدید 15191

دانلود 7704 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  24
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

DEVELOPMENT OF GREEN CATALYSTS AND CATALYTIC REACTIONS ARE THE KEY DEMANDS FOR GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABILITY [1]. SULFATED tungstate IS GREEN CATALYST AND WAS DEMONSTRATED ITS EFFECTIVENESS AS CATALYST IN AMIDATION, RITTER, BIGINELLI, AND STRECKER REACTIONS [2]. TAGUCHI STATISTICAL EXPERIMENTAL DESIGN HAS BEEN WIDELY EMPLOYED IN VARIOUS CHEMICAL OPTIMIZATION PROCEDURES [3]...

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

MAGNETIC NANOPARTICLES ARE ONE OF THE MOST WIDELY STUDIED MATERIALS IN MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH INCLUDING BIOTECHNOLOGY, BIOMEDICINE, MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI), SEPARATION, CATALYSIS, ETC. [1-3] NUMEROUS RECENT REPORTS IN THE LITERATURE AFFIRM THEIR POTENTIAL APPLICATIONS. MAGHEMITE NANOPARTICLES ARE GENERALLY CONSIDERED TO BE INERT, WHICH IS PART OF THE REASON WHY THEY ARE IDEAL FOR IMAGING AND SEPARATION IN BIOLOGICAL SYSTEMS. TO PRODUCE MAGHEMITE ENDOWED WITH BOTH MAGNETIC AND CATALYTIC PROPERTIES, MNPS ARE OFTEN BOUND TO METAL CATALYSTS OR ENZYMES TO GENERATE NANO-CONJUGATES. THEY HAVE BEEN USED IN RECENT YEARS AS A VERSATILE SUPPORT FOR A VARIETY OF HETEROGENEOUS CATALYSTS FOR DIVERSE CLASSES OF ORGANIC TRANSFORMATIONS. [4]IN THIS WORK, MAGNETICALLY tungstate AND MOLYBDATE CATALYSTS WERE PREPARED BY tungstate AND MOLYBDATE ANIONS ON STARCH COATED MAGNETIC NANO-PARTICLES (FE2O3@STARCH.PPH3)2 WO4). THE NANO HYBRIDS WERE CHARACTERIZED BY XRD, TEM AND FT-IR SPECTROSCOPY. THE AMOUNT OF CATALYST LOADING ON THE MAGNETIC SUPPORT WAS DETERMINED BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA ATOMIC EMISSION SPECTROSCOPY (ICP-AES).

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسندگان: 

BHAVIKATTI A.M. | KULKARNI S. | LAGASHETTY A.

نشریه: 

INT J MATER SCI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  485-492
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5638
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5638

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نعمتی زیارت علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2280
 • دانلود: 

  641
چکیده: 

در این پژوهش، اثر مواد افزودنی (ترکیب های حاوی اکسید سرب و سریم، با درصدهای متفاوت سریم) بر خاصیت الکتریکی سرامیک های تیتانات باریمی مطالعه و بررسی شد و ویژگی های به دست آمده و تغییرهای آن به ویژگی های ریز ساختاری ارتباط داده شد. مقدار سریم از 0.1 درصد مولی تا 0.5 درصد و  مقدار سرب جایگزینی 30 درصد بود. نمونه ها از دمای 1200 درجه سانتی گراد تا دمای 1350 درجه سانتی گراد زینتر شدند. پس از پولیش و الکترود گذاری، خواص الکتریکی آنها در ولتاژهای متفاوت بررسی و رفتار ناحیه NTCR و PTCR و سوئیچینگ خودکار نمونه ها بین دو ناحیه و با توجه به ویژگی های ریزساختاری بحث و بررسی شد. بررسی های به عمل آمده مشخص کرد که با افزایش مقدار ناخالصی سریم، مقاومت ویژه در دمای محیط ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد (در هر دو نمونه های بدون سرب و حاوی سرب) و در حدود 3.0 mol %  به یک مینیمم می رسد (ضمن تبدیل نارسانای الکتریکی به نیمه رسانا). افزایش سرب باعث افزایش دمای کوری سیستم شد. دمای کوری نمونه های سری اول در نزدیکی 125 درجه سانتی گراد و در نمونه دوم در حدود 180 تا 200 درجه سانتی گراد تعیین شد. بررسی های ریزساختاری آشکار کرد که در نمونه های سری اول به طور عمده از ترکیب باریم تیتانات خالص تشکیل شده و در سری دوم تحت شرایط بهینه شده ترکیب تک فاز سرب تیتانات و باریم تیتانات حاصل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2280

دانلود 641 استناد 1 مرجع 0
litScript