نتایج جستجو

127

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

13

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 2)
 • صفحات: 

  59-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  398
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

باسیتراسین به عنوان یک پلی پپتید دارای خاصیت ضدمیکروبی توسط گونه های مختلف جنس Bacillus تولید می شود که امروزه نقش مهمی را در علوم پزشکی و دامپزشکی ایفا می کند. هدف از این پژوهش بهینه سازی ترکیبات غذایی محیط کشت و شرایط محیطی جهت بهبود تولید آنتی بیوتیک باسیتراسین توسط باکتری Bacillus licheniformis PTCC1721 با استفاده از روش یک فاکتور در زمان و روش تاگوچی می باشد. در این مطالعه اثرات منابع مختلف کربنی و نیتروژنی، شرایط محیطی از جمله اثرات pH های مختلف محیط کشت، درصد تلقیح جمعیت میکروبی در محیط و همچنین زمان انکوباسیون بر روی تولید باسیتراسین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که گلوکز به عنوان منبع کربن، ال-گلوتامیک اسید به همراه آب پپتونه به عنوان منبع نیتروژن با بررسی غلضت های مختلف آن ها در pH=7 و 48 ساعت گرمخانه گذاری، افزایش میزان تولید باسیتراسین توسط B. licheniformis PTCC1721 را به همراه داشت. میزان تولید باسیتراسین که توسط دستگاه HPLC مورد سنجش قرار گرفت 200.174 U/ml-1 بود که در طی بهینه سازی محیط کشت به روش تاگوچی میزان تولید آن به 422.639 U/ml-1 افزایش یافت که این امر نشان دهنده تاثیر بهینه سازی محیط کشت و عوامل محیطی بر افزایش میزان تولید باسیتراسین می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 398

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1716
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

این تحقیق به منظور جداسازی و شناسایی باکتری هایی که قادر به تحمل شرایط پاستوریزاسیون آب پرتقال هستند، انجام شد. در این بررسی، 16 نمونه آب پرتقال تهیه و در شرایط استریل مورد مطالعه قرار گرفتند. مقدار 0.5 میلی لیتر از نمونه در محیط اورنج سرم آگار، تلقیح و در دمای 43 درجه سانتی گراد گرم خانه گذاری گردید و سویه ها با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی شناسایی شدند. نتایج نشان داد که از 16 نمونه آب پرتقال، 2 نمونه آلوده به باکتری بودند. باکتری جدا شده از این نمونه ها قادر به رشد در دمای 50 درجه سانتی گراد و تشکیل کیست در محیط اورنج سرم آگار بود. این جدایه پس از شناسایی با استفاده از آزمون های سیستم طبقه بندی لینه، گونه Bacillus licheniformis تشخیص داده شد. باکتری مذکور علی رغم بیماری زا نبودن، ممکن است در شناسایی اولیه با باسیل های موجود در آب میوه که عامل فساد هستند اشتباه گرفته شود، لذا باید آزمون های متمایز کننده ای را برای جداسازی آن از آلیسایکلویاسلوس ها انجام داد تا آب میوه تولیدی به اشتباه آلوده گزارش نشود. به علاوه جداسازی این باکتری نشان دهنده نامناسب بودن شرایط اعمال شده برای از بین بردن باکتری های موجود در آب میوه است و ممکن است امکان رشد باکتری های عامل فساد آب میوه نیز فراهم شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1716

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KOUHSARI S. | MASHAYEKHI MARYAM | FARAJPOUR ESMAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13783
 • دانلود: 

  7429
چکیده: 

A bacterial culture was isolated from oil-contaminated soil based on its ability to metabolize the quinoline as the sole source of nitrogen. In this research Bacillus licheniformis strain was identified based on the result of 16S rRNA analysis. Optimized conditions were obtained with full factorial experimental design method using design expert software at temperature: 32oC, agitation speed: 200rpm, quinoline concentration: 400 ppm. The efficiency of Bacillus licheniformis for biodegradation of quinoline at the optimum conditions was determined to be 35%. Two-phase cultivation media were used with 5, 10, 15 and 20% heavy crude oil concentration in aqueous media. Resting cells of Bacillus licheniformis was shown to be capable of removing about 25% of total nitrogen in 5% heavy crude oil. GC analysis showed a decreasing trend in the activity of this strain against crude oil concentration.

آمار یکساله:  

بازدید 13783

دانلود 7429 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

THANIYAVARN J. | ROONGSAWANG N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1239-1244
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2402
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2402

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BIOSURFACTANTS AND BIOEMULSIFIERS ARE A STRUCTURALLY DIVERSE GROUP OF SURFACE-ACTIVE MOLECULES SYNTHESIZED BY MICROORGANISMS, THEY ARE ARE AMPHIPATHIC MOLECULES WHICH REDUCE SURFACE AND INTERFACIAL TENSIONS AND WIDELY USED IN PHARMACEUTICAL, COSMETIC, FOOD AND PETROLEUM INDUSTRIES. IN THIS PAPER, SEVERAL METHODS OF BIOEMULSIFER SYNTHESIS AND PURIFICATION BY BACILLUS licheniformis STRAINS (NAMELY ACO1, PTCC 1595 AND ACO4) WERE INVESTIGATED. STRAINS WERE GROWN IN NUTRIENT BROTH WITH DIFFERENT CONDITIONS IN ORDER TO GET MAXIMUM PRODUCTION OF BIOEMULSIFER. THE PURIFICATION OF BIO EMULSIFIER AND THE QUALITY EVALUATION OF THE PRODUCT WAS DONE BY ADDING SULFURIC ACID (H2SO4) (98%), ETHANOL OR HCL TO THE SOLUTION FOLLOWED BY CENTRIFUGING. TO DETERMINE THE OPTIMAL CONDITIONS YIELDING THE HIGHEST BIOEMULSIFIER PRODUCTION, THE EFFECT OF VARIOUS CARBON AND NITROGEN SOURCES, TEMPERATURE, NACL CONCENTRATION, PH, O2 LEVELS, INCUBATION TIME ARE INDISPENSABLE AND ALL OF THEM WERE HIGHLY EFFECTIVE IN BIOEMULSIFIERS PRODUCTION.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

XIONG Y. | WANG Y. | YU Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2778-2782
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3965
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3965

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1 (بخش زیست شناسی)
 • صفحات: 

  67-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1661
 • دانلود: 

  400
چکیده: 

ازدیاد برداشت میکروبی نفت(MEOR)  یکی ازکاربرد های مهم میکروارگانیسم ها در صنعت نفت است. گونه های باسیلوس به طور گسترده ای به عنوان ارگانیسم های نمونه در طی تحقیقات  MEORاستفاده می شود. در این مطالعه، جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده بیوسورفکتانت مورد ارزیابی قرار گرفته است. 60 سویه از باسیلوس ها از مناطق آلوده به ذخایر نفتی نظیر مسجد سلیمان و پالایشگاه نفت تهران جداسازی شدند. در بررسی توانایی سویه های جدا شده مولد بیوسورفکتانت، تست همولیز، امولیسفیکاسیون، کاهش کشش سطحی انجام شد. همچنین تاثیر pHهای مختلف، غلظت های نمکی، دما و منابع مختلف کربن و نیتروژن را در رابطه با تولید بیوسورفکتانت مورد ارزیابی قرار گرفت. از بین سویه های جدا شده، دو سویه (P1 و L2) بیشترین تحمل نمک را از خود نشان دادند (%8) همچنین سویه های فوق در تولید بیوسورفکتانت بیشترین راندمان را از خود بروز داشته، به طوری که توانستند کشش سطحی محیط رابه ترتیب از 69mN/m به 30 و29mN/m  کاهش دهند. بیوسورفکتانت این دو سویه عمدتا از جنس لیپوپروتئین است.این سویه ها (P1 و L2) همچنین قادر به امولسیفیه کردن نفت خام بودند به طوری که نتایج تست امولسیفیکاسیون آنها به ترتیب 91 و 90% بود آنها به وسیله روش های مورفولوژیکی و تست های بیوشیمیایی با استفاده از کتاب رده بندی سیستماتیک باکتری ها Bergeys و همچنین تکنیک 16SrRNA شناسایی گشتند. این سویه ها با تقریب 99%و97 % متعلق به Bacillus licheniformis و  Bacillus subtilisبودند. بهترینpH  و دما برای تولید بیوسورفکتانت توسط سویه های فوق به ترتیب 6.8 و  37oCمی باشد. همچنین بهترین منبع کربن، نفت خام و بهترین منبع نیتروژن نیترات سدیم بود. به نظر می رسد این سویه ها برای ازدیاد بر داشت میکروبی نفت به صورت EX-Situ کاندید بسیار مناسبی باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1661

دانلود 400 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  137-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  923
 • دانلود: 

  425
چکیده: 

آنزیم بتاگالاکتوزیداز یکی از مهمترین آنزیم های پرکاربرد در سه حوزه سلامتی، صنایع غذایی و محیط زیست است، لذا مدلسازی سینتیک تولید این آنزیم می تواند در بهینه سازی فرآیند تولید صنعتی آن نقش بسزایی داشته باشد. در این تحقیق ابتدا سینتیک تولید بتاگالاکتوزیداز توسط تخمیر ناپیوسته باکتری Bacillus licheniformis در مدت زمان 22 ساعت در محدوده غلظت های اولیه 50-20 گرم برلیتر از لاکتوز به عنوان گوهرمایه محدود کننده رشد، در دمای 30 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. سپس ضمن مشاهده ممانعت کنندگی در بالاترین غلظت این بازه، مدل های سینتیکی Logistic و Haldane برای مدلسازی و تعیین پارامترهای سینتیکی تخمیر انتخاب شدند. این مدل ها تقریب خوبی از نتایج آزمایشگاهی مصرف گوهرمایه در تمامی فازها و داده های رشد میکروبی در فاز رشد نمائی و فاز سکون حاصل کردند، اما در فاز رشد کاهش یافته انحرافات جزئی از داده های آزمایشگاهی مشاهده شد. همچنین نتایج به دست آمده برای فعالیت آنزیمی بتاگالاکتوزیداز نیز انطباق خوبی با داده های آزمایشگاهی داشتند و بیشترین انحراف در این داده ها همزمان با اتمام فاز نمائی و شروع فاز کاهش یافته رشد میکروبی (ساعت چهارم از شروع تلقیح) در غلظت های اولیه 30 و 40 گرم بر لیتر از گوهرمایه مشاهده شد. رگرسیون خطی بین داده های آزمایشگاهی و نتایج به دست آمده از مدل ها در تمام غلظت های اولیه لاکتوز و برای هر سه متغیر غلظت توده زیستی، غلظت گوهرمایه و فعالیت آنزیمی، بالاتر از 0.95 به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 923

دانلود 425 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOSTAFA S.A. | MAHMOUD M.S. | MOHAMED Z.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  241-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5853
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5853

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  243-257
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  517
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

سابقه و هدف: نانوذرات مس به خاطر ویژگی های منحصر به فرد کاتالیزگری، هدایت الکتریکی و نوری ویژه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر، استفاده از پتانسیل سویه های باکتریایی آب زی به عنوان کاتالیزگر برای احیای سولفات مس به نانوذرات سولفید مس و بررسی خواص ضد میکروبی آن می باشد. مواد و روش ها: نانوذرات سولفید مس تولید شده در مخلوط واکنش زیست تبدیلی، به وسیله آنالیزهای طیف سنجی، الکترومیکروگراف های تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره و بررسی دامنه پراکنش نانوذرات تعیین ویژگی شد. همچنین در این پژوهش، کارایی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات سولفید مس تشکیل شده از طریق روش انتشار از دیسک بر آگار بررسی گردید. یافته ها: 105 سویه باکتری تحمل پذیر نسبت به یون سمی مس بر اساس تکنیک غنی سازی جداسازی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، تنها روماند کشت سویه Cu25 قادر به احیای خارج سلولی یون های مس به نانوسولفید مس بود. سویه باکتری Cu25 بر اساس آزمون های فنوتیپی و مولکولی به عنوان باسیلوس لیکنی فورمیس مورد شناسایی قرار گرفت. در ادامه، سنتز خارج سلولی نانوذرات سولفید مس تولید شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، روماند سویه یاد شده پس از مواجهه با محلول سولفات مس (غلظت 7. 5 میلی مولار)، می تواند به صورت خارج سلولی نانوذرات سولفید مس کروی با میانگین اندازه 21. 5 نانومتر را پس از 24 ساعت گرماگذاری در دمای 25 درجه سلیسیوس تولید کند. نتیجه گیری: مطالعه اخیر نخستین گزارش سنتز خارج سلولی نانوذرات سولفید مس توسط باکتری باسیلوس لیکنی فورمیس است. همچنین نانوذرات زیستی سنتز شده علیه برخی سویه های باکتریایی و قارچی بیمارگر مطالعه شده اثر مهارکنندگی رشد را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 517

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
litScript