نتایج جستجو

1

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (مسلسل 41)
 • صفحات: 

  289-295
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مطالعه تاثیر اسپورهای پروبیوتیکی Bacillus laterosporus) و (Bacillus licheniformis بر نرخ رشد و بقا لارو ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitri x) مورد ارزیابی قرار گرفت. روتیفر دریایی Brachionus plicatilis به عنوان غذای زنده جهت انتقال پروبیوتیک ها در نظر گرفته شد. در قدم اول روتیفر در آب دریا با شوری 15 گرم در لیتر مورد پرورش قرار گرفت و در طول دوره پرورش از ریز-جلبک دریایی Nannochloropsis oculata تغذیه گردید. لارو ماهی کپور نقره ای از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی تهیه گردید (گلستان، ایران) و در پنج تیمار با 3 تکرار (4 تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد) تقسیم شد. روتیفرها از تانک های پرورش متراکم، با تراکم 200 روتیفر در میلی لیتر فیلتر گردیده و جهت فرآیند غنی سازی به ظروف مخروطی منتقل شدند و به مدت 24 ساعت تحت شرایط غنی سازی قرار گرفتند. دو حالت از غنی سازی در نظر گرفته شد: غنی سازی روتیفرها و غنی سازی آب محیط پرورش. تیمارهای T1 و T2 از روتیفر غنی سازی شده با پروبیوتیک تغذیه می شدند این در حالی بود که تیمارهای T3 و T4 از روتیفرهای غیر غنی سازی شده استفاده می نمودند، در عوض غلظت برابر با غلظت استفاده شده جهت غنی سازی به محیط پرورش لاروها افزوده می شد. در انتهای مطالعه T3 (4.4±1.2) و T4 (5.05±1.95) که غلظت مشابه پروبیوتیک مصرفی جهت غنی سازی، مستقیما به محیط پرورش آن ها افزوده می شد، نرخ رشد معنی داری را نسبت به T1 و T2 نشان دادند .(P<0.05) در تیمارهای T1 (3.9±1.03) و T2 (3.3±0.36) نیز اختلاف معنی داری از جهت نرخ رشد با تیمار شاهد (2.21±0.94) وجود داشت  .(P<0.05)

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript