نتایج جستجو

4469

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

447

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  367
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 367

دانلود 223 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  171-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5925
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بسیاری از خاکهای ایران در مناطق کشاورزی دارای طبیعت و خصوصیات آهکی  و واکنش قلیایی هستند. در بسیاری از مناطق کشور کربنات کلسیم تقریبا 40 درصد از وزن خاکها را تشکیل می دهد. pH خاکهای آهکی عمدتا توسط مقادیر کربنات کلسیم موجود در پروفیل خاک کنترل شده و اغلب بین 8.5-7.5 در نوسان می باشد. واکنش کربنات کلسیم در خاکهای آهکی منجر به افزایش pH خاک می شود خصوصا در مناطقی که میزان بارندگی کم می باشد، این واکنشها در افق سطحی خاکهای آهکی حلالیت و جذب بسیاری از عناصر را مانند Fe, Cu, Mn, Zn, P محدوده نموده بعلاوه در رشد گیاه و ریشه هم اختلال ایجاد می کند و در نهایت باعث کاهش عملکرد می گردد مگر اینکه مقادیر زیادی کودهای شیمیایی مصرف شود. بنابراین حلالیت و قابلیت جذب اندک عناصر غذایی در خاکهای آهکی توجه بسیاری از دانشمندان علم تغذیه را با توجه به هزینه بالای کودهای شیمیایی، محیط زیست و سلامت جامعه به خود معطوف نموده است. مطالعات بسیاری نشان داده است که در خاکهای آهکی اسیدهای آلی حاصل از ترشحات ریشه گیاه می تواند به عنوان عامل موثر بر استخراج بخش قابل توجهی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه عمل نمایند و راندمان مصرف کود و آب را در این خاکها بهبود بخشند. هدف اصلی از تهیه این مقاله معرفی اسیدهای آلی و جلب دیدگاههای جامعه علمی کشور به ویژه متخصصین علم تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک به نقش اسیدهای آلی مانند سیترات و اگزالات (که از ترکیبات آلی با وزن مولکولی کم می باشند و از ریشه گیاه در ریزوسفر ترشح می شوند) در افزایش حلالیت و قابل جذب نمودن عناصر غذایی کم محلول مانند فسفر، آهن، روی و انجام فعالیتهای پژوهشی متخصصین تغذیه گیاهی در این زمینه می باشد. در این مقاله تحقیقات انجام گرفته در گذشته و حال در مورد رفتار اسیدهای آلی در گیاه و خاک به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است تا اهمیت و نقش آنها در ریزوسفر ارزیابی شود. ریزوسفر منطقه ای از خاک است که بلافاصله ریشه گیاه را احاطه کرده و در اثر فعالیت های ریشه و ویژگیهای اکولوژیکی آن تغییر می یابد. در این منطقه حساس گیاهان به محیطشان واکنش نشان می دهند. در شرایطی که گیاه دارای رشدونمو معمول می باشد، مقدار فراوانی از مواد معدنی و آلی بین ریشه و خاک مبادله می گردد که به طور اجتناب ناپذیری منجر به تغییراتی در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ریزوسفر می شود. گیاهان همچنین در واکنش به محیط و تنش های مشخص محیطی قادر هستند در ریزوسفر تغییراتی ایجاد نمایند. اسیدهای آلی معمولا از این منطقه بدست می اید و ترشح آنها از ریشه های گیاه به کمبود عناصر غذایی و تنش های محیطی ارتباط پیدا می کند. اسیدهای آلی مانند سیترات (citrate)، اگزالات (oxalate) و مالات (malate) در بسیاری از فرآیندهای ریشه شرکت می کنند که این فرآیندها شامل استخراج عناصر غذایی، سمیت زدایی فلزی، هوازدگی مینرالی و جذب پاتوژن ها می باشد. البته تا زمانی که مکانیسم رهاسازی اسیدهای آلی و سرنوشت این ترکیبات در خاک کاملا درک نشود، ارزیابی کامل نقش اسیدهای آلی در فرآیندهای یاد شده مقدور نخواهد بود. بنابراین بررسی حاضر شامل اطلاعاتی در زمینه غلظت و تجمع اسیدهای آلی در گیاهان، واکنش خاک، جذب (sorption) و تجزیه میکروبی (biodegradation) می باشد. بطور خلاصه، رهاسازی اسیدهای آلی از ریشه ها در پاسخ به تعدادی از تنش های محیطی مانند کمبود فسفر و کمبود آهن مشخص شده است که البته نوع گونه گیاهی در این واکنش ها نقش مهمتری دارند. از طرفی دراین بررسی جذب (sorption) اسیدهای آلی توسط مینرالهای خاک و نیز تجزیه میکروبی آنها نقش بسیار اساسی در کارآیی اسیدهای آلی در فرآیندهای ریزوسفر دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 5925

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AHMED Q. | FAISAL I.K. | SYED A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  106-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5481
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5481

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BOUKEF K.

نشریه: 

ISBT SCIENCE SERIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7063
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7063

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Vox sanguinis

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  113
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  403-411
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4997
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4997

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  52-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15531
 • دانلود: 

  11423
چکیده: 

In this paper, an exact geometric algorithm is presented for solving two-job sequencing and scheduling problems in flexible flow shop and job shop environments while the resources are (un)available in some time periods and processors (un) availability is the same in all work centers. This study seems utterly new and it is applicable to any performance measure based on the completion time. The investigated models are very close to the actual scheduling problems, because they envisage the flexible job shop environments, heads, set-up times, arbitrary number of unavailability periods on all resources, arbitrary number of work-centers, any kind of cross-ability, any kind of resume-ability and several types of performance measures. The proposed model is presented to solve two-job problems because it is a graphical approach. However, it is concluded that the idea can be extended to n-dimensional problems as well.

آمار یکساله:  

بازدید 15531

دانلود 11423 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HENDERSON J.W.

نشریه: 

JOURNAL OF RURAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  363-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3562
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3562

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  259-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51310
 • دانلود: 

  11685
چکیده: 

Background: Hispanics comprise 17% of the total U.S. population, surpassing African-Americans as the largest minority group. Linguistically, almost 60 million people speak a language other than English. This language diversity can create barriers and additional burden and risk when seeking health services. Patients with Limited English Proficiency (LEP) for example, have been shown to experience a disproportionate risk of poor health outcomes, making the provision of Language Services (LS) in healthcare facilities critical. Research on the determinants of LS adoption has focused more on overall cultural competence and internal managerial decision-making than on measuring LS adoption as a process outcome influenced by contextual or external factors. The current investigation examines the relationship between state policy, service area factors, and hospital characteristics on hospital LS adoption.Methods: We employ a cross-sectional analysis of survey data from a national sample of hospitals in the American Hospital Association (AHA) database for 2011 (N= 4876) to analyze hospital characteristics and outcomes, augmented with additional population data from the American Community Survey (ACS) to estimate language diversity in the hospital service area. Additional data from the National Health Law Program (NHeLP) facilitated the state level Medicaid reimbursement factor.Results: Only 64% of hospitals offered LS. Hospitals that adopted LS were more likely to be not-for-profit, in areas with higher than average language diversity, larger, and urban. Hospitals in above average language diverse counties had more than 2-fold greater odds of adopting LS than less language diverse areas [Adjusted Odds Ratio (AOR): 2.26, P<0.01]. Further, hospitals with a strategic orientation toward diversity had nearly 2-fold greater odds of adopting LS (AOR: 1.90, P<0.001).Conclusion: Our findings support the importance of structural and contextual factors as they relate to healthcare delivery. Healthcare organizations must address the needs of the population they serve and align their efforts internally. Current financial incentives do not appear to influence adoption of LS, nor do Medicaid reimbursement funds, thus suggesting that further alignment of incentives. Organizational and system level factors have a place in disparities research and warrant further analysis; additional spatial methods could enhance our understanding of population factors critical to system-level health services research.

آمار یکساله:  

بازدید 51310

دانلود 11685 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

SAFETY AND HEALTH AT WORK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  166-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2376
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2376

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  360-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15585
 • دانلود: 

  10968
چکیده: 

In real world scheduling applications, machines might not be available during certain time periods due to deterministic or stochastic causes. In this article, the machine scheduling with availability constraints for both deterministic and stochastic cases with different environments, constraints and performance measures will be discussed. The existing body of research work in the literature will be completely reviewed and the NP-complete models will be identified.

آمار یکساله:  

بازدید 15585

دانلود 10968 استناد 0 مرجع 0
litScript