نتایج جستجو

2722

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

273

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MITWALLY M.F. | CASPER R.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  353-371
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7029
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7029

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1267
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1267

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ABU HASHIM HATEM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  267-269
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23664
 • دانلود: 

  32601
چکیده: 

Orally active aromatase inhibitors (AIs) have gained attention for treatment of infertile women with endometriosis in whom aromatase p450 is aberrantly expressed. This review aimed to critically appraise and summarize the available evidence concerning the use of AIs for management of endometriosis-associated infertility. PubMed was searched to May 2015 with the following endometriosis, infertility and aromatase. Priority was given for randomized controlled trials (RCTs) followed by other study designs. Main outcome measures were as follows: rates of clinical pregnancy, miscarriage and live birth as well as endocrine outcomes. Eighty-two abstracts were screened and six original articles were included. A RCT demonstrated that post-operative letrozole treatment did not improve spontaneous pregnancy rate. Another RCT reported no superiority of letrozole superovulation over clomiphene citrate (each combined with intrauterine insemination) in minimal– mild endometriosis and previous laparoscopic treatment. Anastrozole significantly inhibited the growth of endometriotic cells and their estrogen production in culture. In assisted reproductive technology (ART) cycles, dual suppression (Agonist/anastrozole) was tested in a pilot study with a pregnancy rate of 45% however, high pregnancy loss (30%) occurred. A retrospective study showed that letrozole may improve endometrial receptivity in endometriotic patients undergoing in vitro fertilization (IVF). An opposite view from an in vitro study showed lower estradiol production and aromatase expression in cultured granulosa cells from endometriotic women undergoing IVF and marked reduction under letrozole. In conclusion, current evidence is limited. More trials are warranted to enhance our knowledge and provide a clear and unequivocal evidence to guide our clinical management of infertile women with endometriosis using AIs.

آمار یکساله:  

بازدید 23664

دانلود 32601 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نجفی صفا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  55-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

مقدمه: از آنجا که امروزه استفاده از داروهای مهارکننده آروماتاز در درمان سرطان پستان به سرعت رواج یافته است و بسیاری از مبتلایان به این بیماری از این دارو بهره مند می گردند.روش بررسی: در یک مطالعه مروری ابتدا به بررسی تاریخچه و چگونگی ساخت این داروها، دوم به فارماکولوژی و فارماکولیتیک آن ها، سوم به بررسی شواهد موجود برای تجویز این دارو در گروه های حذف و چهارم عوارض جانبی آن ها پرداختیم. به این منظور الفاظ مهارکننده های آروماتاز، سرطان پستان، فارماکولوژی، فارماکولولیفتیک، هورمون درمانی در Database هایCochrane ، PubMED، EST،EBMT ، OVID MEDLINE، WEB OF Sience جستجو شد و در حدود 31 مقاله از سال های 2001 تا 2011 به دست آمد که 15 عدد به صورت مقاله پژوهشی کامل و 16 عدد به صورت چکیده مطالعه گردید.یافته ها: یافته ها و نتایج به شرح زیر آورده شده است. برای همکاران پزشک 3 جزء اول برای بهتر کردن حمایت درمانی بیمارانشان و مورد سوم خصوصا برای بیماران مصرف کننده مفید است. مهارکننده های آروماتاز از سال 1950 شناخته شده اند و سردسته آن ها داروی ضد تشنج آمینوگلوتتماید است اما، اولین مطالعه ای را که باعث ظهور مجدد این داروها در عرصه درمان بیماران شده است، بایستی مطالعه  ATACدانست.نتیجه گیری: امروز شواهد زیادی مبنی بر بهبود DFS و شواهدی نیز مبنی بر افزایش OS در مصرف کنندگان این دارو نسبت به داروهای قدیمی تر وجود دارد اما، مانند تمام داروها عوارضی دارند که مهم ترین عوارض ذکر شده به ترتیب 1- استئوپورز 2- اختلالات در لیپیدهای پلاسما و 3- دردهای مفصلی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  2520
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

NOVEL HYBRID DERIVATIVES INCORPORATING BENZOFURAN, IMIDAZOLE AND QUINAZOLINONE PHARMACOPHORES WERE DESIGNED BY MOLECULAR HYBRIDIZATION APPROACH IN SUCH A WAY TO ARRANGE THEMSELVES IN A SYMMETRICAL SHAPE, SIMILAR TO aromatase inhibitors. ...

آمار یکساله:  

بازدید 2520

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7479
 • دانلود: 

  28539
چکیده: 

Change in sex ratios for broiler chickens, has many economic benefits of the poultry industry. The gonads in chick embryo at an early stage have the potential to convert to both sexes (male and female). Sexual differentiation is due to aromatase expression in the left gonad in 5-6 days of the embryonic period and the production of estrogen from testosterone. Administration of aromatase inhibitors prevents the synthesis of estrogen in genetically female birds and produce males with female genotype. In this study, the effects of in ovo injection of 0. 1 mg mushroom extract, nettle extract and fadrozole hydrochloride as aromatase inhibitors on the fifth day of incubation period on hatchability, embryo mortality and performance of hatching chicks were examined. The results of this experiment showed that there were no significant differences in hatchability, embryo mortality during incubation and the weight of hatching chicks. Daily feed intake and body weight gain in chickens hatched from mushroom extract and fadrozole hydrochloride groups were higher than the two other groups (P<0. 05). Also, in ovo injection of a mushroom extract, nettle extract or fadrozole hydrochloride had no effect on the dressing percentage and internal organ weights.

آمار یکساله:  

بازدید 7479

دانلود 28539 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FALANDRY C. | CANNEY P.A. | FREYER G. | DIRIX L.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  615-620
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3578
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3578

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  961-964
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1455
 • دانلود: 

  523
چکیده: 

در طول تکوین جنین جوجه، ژنوتیپ تخم ماهیت غده های جنسی را تعیین می کند که پس از آن فنوتیپ نر یا ماده ایجاد می شود. تمایز غده های جنسی، در دوره ای بنام "دوره بحرانی تمایز جنسیت" همزمان با شروع ترشح هورمون های استروئیدی جنسی صورت می گیرد. هرگونه تغییری در میزان غلظت هورمون های استروئیدی در دوره بحرانی، بر ساختار غدد جنسی اثر می گذارد. بر این اساس تزریق مهارکننده های آروماتاز (که سنتز استروژن از تستوسترون را بلوکه می کند) در روز پنجم انکوباسیون به داخل تخم ها سبب ایجاد نرهایی با ژنوتیپ ماده می شود که این ماده های جنس برگشته دارای بیضه های دو طرفی هستند که توانایی کامل اسپرماتوژنز و تظاهرات فیزیکی و رفتارهای طبیعی را دارند. در این مطالعه مهارکننده 14-آلفا-هیدروکسی-3 و 6 و 17 آندرواستن-تریون با دوز 1 میلی گرم در هر تخم تزریق شد. علاوه بر این، تاثیر سه آنتی استروژن (که رسپتورهای استروژن را بلوکه می کنند) به نام های تاموکسیفن و کلومیفن سیترات و GAR79 نیز مورد بررسی قرار گرفت. تزریق آنتی آروماتاز به داخل تخم مرغ در دوره آنکوباسیون در 72% تا 84% موارد موجب تولید جنس نر می گردد که در مقایسه با شاهد (52.5%) افزایش معنی داری را نشان دادp<0.05) ). نتایج این مطالعه نشان می دهد که آنتی آروماتاز بر جنس جوجه ها تاثیر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1455

دانلود 523 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

OBESITY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  346-351
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1099
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1099

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2162
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

در این تحقیق اثر داروی لترازول بعنوان مهار کننده آروماتاز بر تغییرات میزان استروئیدهای جنسی ماهی ماده زبرا بالغ و نا بالغ بررسی گردید. بدین منظور پس از کلر زدایی آب آکواریوم ها، ماهیان ماده بالغ با متوسط وزن (0.32±0.5) و نا بالغ (0.15±0.5) رها سازی شدند، آزمایش ها در 8 گروه (2 گروه تحت کنترل و 6 گروه تحت تیمار) انجام شد. دوزهای مختلف لترازول 10، 20، 30 میکروگرم برکیلوگرم وزن ماهی به صورت IM و به مقدار 0.001 میلی لیتر تزریق شد. تزریقات به مدت 10 روز هر یکروز در میان انجام گرفت. هورمون های استرادیول و تستوسترون در گروه های آزمایشی اندازه گیری شد. بررسی نتایج حاصل از مقایسه سطح استروئیدها بین تیمار های مختلف نشان داد که در ماهیان بالغ تحت تیمار، میزان تستوسترون در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته و این افزایش در تیمار سوم بسیار بیشتر از دو تیمار دیگر بود (mg/kg 0.82، 0.62، 0.63، 0.04). مقدار استرادیول در تیمارها کاهش یافت (mg/kg 2.05، 1.85، 1.6، 2.7) که نشان دهنده عمل مهاری داروی لترازول بود (p<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 2162

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0
litScript