نتایج جستجو

33169

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3317

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

کامیار مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  283-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

کتاب "هندسه و تزیین در معماری اسلامی"، بررسی هندسه در معماری اسلامی به قلم پرفسور گل رو نجیب اغلو اثر ارزشمندی در حوزه معماری اسلامی است. این کتاب در سال 1995 در انتشارات ویکلی (Weekly) چاپ شده است. اگرچه محتوای کتاب در توصیف معماری و هنر اسلامی است، چنانکه از مقدمه کتاب دانسته می شود این کتاب در اصل برای مخاطب غربی نوشته شده است. نویسنده نخستین دلیل از نگارش این کتاب را کوششی برای تعدیل باوری عمومی درباره هندسه و مراحل تدوین و بحث در معماری اسلامی می داند. و همچنین تلاش می کند که رویکرد منفی درباره هندسه هنر اسلامی را در دیدگاه های غربی تصحیح کند، زیرا چنین نگرشی سبب شده نوعی بی میلی به برابر نهادن آثار معماری اسلامی با آثار بزرگ معماری کلاسیک غرب به وجود آید. از سوی دیگر در این کتاب، نجیب اغلو می خواهد انتقادهای غرب را که معماری اسلامی را تا سطح اثری تدوین نشده فرومی کاهد، رد و پاسخ دهد. نجیب اغلو در فصل پایانی کتاب از دیدگاه غربی به مستندات تدوین شده معماری اسلامی می نگرد و برخی از نکته های مغفول مانده علوم هندسی؛ از جمله روشن ساختن مفهوم سازی، ضبط و انتقال طراحی معماری در جهان اسلام را برجسته می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

همتی گلیان عبداله

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  79-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

مقالة حاضر که براساس روش کتابخانه ای تدوین شده، ضمن معرفی مدجنان به نقش آنان در حیات هنری جامعه اسپانیای سده های میانه پرداخته است. در واقع گوشه هایی از تعامل هایی که بین دو تمدن اسلام و مسیحیت در شبه جزیره ایبریا رخ داده، به تصویر می کشد. این پژوهش خاطر نشان کرده که مدجنان در زمینه معماری و سایر هنرها اهتمام می ورزیدند تا به گونه ای میراث اسلامی را با طرح های مسیحی با هم در آمیزند و الگوهایی پدید آورند که متناسب با مقتضیات زمان باشد تا حمایت اشراف و حاکمان مسیحی را جلب نمایند. گر چه شروع این هنر توسط مدجنان به منظور حفظ الگوهای اسلامی در قلمرو مسیحی بوده است، اما با گذشت زمان به عنوان سبکی صرفا بومی شناخته شد. نگارنده نشان می دهد که به طور کلی در هنر و معماری مد جن مصالح ارزان بیشتر از مواد گران قیمت به کار رفته است. همچنین یادآور شده که مسیحیان حاکم به رغم مخالفت با هویت دینی اقلیت های مسلمان، هیچگاه از مهارت های هنری آنان غافل نبوده و به بهره برداری از توانایی های مدجنان پرداخته اند و از این رهگذر آنان سهم در خورد توجهی در توسعه سنت های هنری اسپانیا داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امیدواری سمیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

تعتبر العمارة من إحدى مظاهر عالم التّشریع، ووعاءً لحیاة الإنسان، فتلعب دوراً مهماً جدّاً فی تنمیة قدرات الإنسان وإیجاد الأرضیّة المناسبة له للوصول إلى التّوازن وبلوغ الکمال. والحقّأنَّ العمارة الإسلامیّة ظاهرة صادرة من الرؤیة الإسلامیّةتؤدّیدوراً هامّاً لخلق المجال المطلوب لإیجاد التّوازن فی محیط الوجود، ومن هنا فإنَّ هذا البحث سیتناول هذا الموضوع بالدّراسة والتّحلیل بهدف إثبات أنَّ التّوازن هو جوهرة العمارة الإسلامیّة. التّوازن فی الوجود یغطّی جمیع وجوه العالم الظّاهریّة منها والباطنیّة، وبسبب الرّوابط الوثیقة الموجودة بین جمیع أنظمة العالم، فإنَّ النّتیجة التی یمکن التّوصل إلیها، هو أنَّ التّوازن لیس جوهر تکامل النّفس والوجود فحسب، بل إنَّه جوهرة العمارة الإسلامیّة أیضاً. فی البدایة سیتمّالتقدیم تعریفاً وتبییناً للعمارة الإسلامیّة والرّؤى المقدّمة حولها من قِبل المستشرقین والعلماء، ومن ثمَّ سیتمّ نقد کلّ الآراء المطروحة حول تعریف العمارة الإسلامیّة. ومن خلال التأمّل فی عالم الوجود الذی یُعَدّ مظهراً لعالم التّکوین، وبالتّأمل فی الإسلام یتبیّن أنَّ التّوازن هو مظهر لعالم التّشریع فهو قانون یسری فی الوجود ویجری فیه، وهذا ما جعل التّوازن جوهر هذه العمارة.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

محدثی جلال | ندیمی هادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

جهانی اندیشیدن، برای هر حوزه ی فکری، مستلزم تعامل میان ساحت درونی اندیشه و دیگر ساحت های بیرونی است. این تعامل، متکی بر بنیان های اندیشه ی درونی است و در عین حال به تناسب مقیاس تعامل بیرونی، نیازمند نظرگاه و اندیشه ی گسترده تری است. خروج از قلمرو درونی و ورود به محیط گسترده ی بیرونی، نیازمند توانایی گفتگو و مفاهمه است. گفتگو شاید با زبان مشترک امکان پذیر باشد، اما مفاهمه، بر پایه ی مفاهیم و پیش فرض های مشترک و بین الاذهانی امکان پذیر است. سخن گفتن و اندیشیدن درباره ی معماری اسلامی، در مقیاس جهانی، از این قاعده مستثنی نیست. تأمل بر مفهوم معماری و مفهوم اسلام، می تواند زمینه ساز مفاهمه ی بهتری در جهان امروز شود. این تأمل، از روش های مختلفی چون تصاویر ذهنی، رسانه های جمعی، مصادیق آشنا، امکان پذیر است. از جمله ی این روش ها مراجعه به تعریف است که در این مجال، با مراجعه به تعریف لفظی معماری، در دو زبان فارسی و انگلیسی، زمینه های ارتباط مفهومی آن با دینِ اسلام بررسی می شود. نتیجه ی تحقیق حاکی از آن است که این تعاریف، معماری را فرایندی نظری-عملی در تعامل انسان و هستی می دانند که به دستاورد انسانی سازوار و متناسب با زندگی انسان می انجامد. از آنجا که زندگیِ واقعیِ انسان بر مبنای نظام باور اوست، نوعِ زندگیِ انسان، دین دارانه است و ضرورتاً معماری و معمار، نه تنها مفاهیمی در نسبت با دین، بلکه ماهیتاً دینی اند.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAPTAN KUBILAY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  25022
 • دانلود: 

  27150
چکیده: 

Islam spread rapidly after its founding, encompassing much of North Africa, the Middle East, and Southeast Asia. The art of this vast region draws its distinctive character both from Islam itself and from the diverse cultural traditions of the world’s Muslims. Because Islam discouraged the use of figurative images, particularly in religious contexts- unlike Christian art- islamic artists developed a rich vocabulary of aniconic, or nonfigural, ornament that is a hallmark of islamic work. This vocabulary includes complex geometric patterns and the scrolling vines known outside the islamic world as arabesques. Figural representation, to the extent it was permitted which varied from time to time and place to place, first developed most prominently in regions with strong pre-islamic figural traditions, such as those that had been under the control of the Roman and Byzantine empires. Stylized forms for representing animals and plants developed in the regions that had been under the control of the Sassanian dynasty of Persia (modern Iran), the heirs of the artistic traditions of the ancient Near East, who ruled from 226 to 641. Because the Arabian birthplace of Islam had little art, these Persian and Roman Byzantine influences shaped islamic art in its formative centuries. The elements of early early islamic architecture were formed to respond effectively to people’s physical, environmental, social, physiological and religious requirements at their time. The research demonstrates that architects used to copy-paste various elements of the islamic historical buildings in their design work without understanding the meanings and values that it holds. Such approach would only transfer the element’s form though strips it from its historical context and values. The paper argues that architect should comprehend not only the hidden values of the historical elements only but also how values interacted and are integrated into these elements. By doing so, the architect would be able to correctly perceive and read these elements thus incorporate it successfully in his/ her design. This article gives perspective of early islamic architecture and structural configurations of the related era.

آمار یکساله:  

بازدید 25022

دانلود 27150 استناد 455 مرجع 444
نویسندگان: 

KHALEDIAN SATTAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  65-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  386
 • دانلود: 

  436
چکیده: 

islamic architecture is a recurring term in research on islamic art and civilization. A wide range of works made in the islamic world has been named with this word and scholars have tried to define and mention its features, in which, there is almost no relationship between Islam as a divine religion and architecture, and only the characteristics of buildings are mentioned. In this research, came to light by descriptive-analytical study method based on gathering of information in the library, after the analyses of the definitions of islamic architecture, two questions are asked about it: what it is and when did this form of architecture begin and end. Therefore, based on the inference from Quranic verses and religious doctrine, islamic architecture refers to a type of architecture that, rather than seeking a specific shape and form, should help Muslims to achieve perfection and the ultimate goal of human creation, which is to worship God. This kind of architecture started at the same time with the mission of the Holy Prophet “ PBUH” and will continue until the end and will not be limited to a specific region and a specific time.

آمار یکساله:  

بازدید 386

دانلود 436 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

بهبودی ریحانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ایمانی نادیه | بیتی حامد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  99-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  971
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

بر اساس برنامه آموزشی رشته معماری، درس آشنایی با معماری اسلامی تنها درسی است که درباره آموزش معماری اسلامی در دانشکده-های معماری ایران است. آشنایی با مفاهیم معماری اسلامی، درک مشخصات و کیفیات فضایی این نوع معماری، آشنایی با اصول و مبانی حاکم بر طرح بناها در این معماری و هویت بخشیدن به طراحی معماری دانشجویان از اهداف کلی ارائه این درس است. علی رغم اینکه این درس بر اساس برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به صورت مشترک برای تمام دانشجویان معماری ارائه می شود و انتظار می رود دانشجویان به شناخت نسبی از مفاهیم مشخص شده در برنامه دست یابند، شواهد نشان می دهد که در این درس درک یکسانی درباره مطالب صورت نمی گیرد. بنابراین، می توان از میزان وفاق برنامه در دستیابی به اهداف خود در ایجاد شناخت معماری اسلامی در دانشجویان معماری پرسید. در این مطالعه با طی روند تحقیق تحلیلی، اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه گردآوری شد. برای ارزیابی نهایی الگوی عملیاتی تحقیق و تعیین رابطه وابستگی بین متغیرها، از روش چند متغیره الگوسازی معادله های ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که گستردگی مباحث اشاره شده در سرفصل و تنوع مطالب مورد بحث و نبود تصویری روشن از مفهوم معماری اسلامی، از عوامل مهم در عدم فهم کامل دانشجویان از مفاهیم مورد انتظار برنامه است. بر اساس نتایج به دست آمده بازنگری در محتوای این درس و تأکید بر وجه تاریخی مفهوم معماری اسلامی در دوره کارشناسی معماری ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 971

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

احمدوند عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  46 (دوره جدید)
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  17-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

به رغم تحریم نقاشی در میان مسلمانان- دست کم اهل سنت- این هنر هیچ گاه در جهان اسلام فرو نمرد. نگاره های قصور، صفحات نخستین کتب عربی و تصاویر حک شده بر سکه های اسلامی، از جمله مظاهر تداوم نقاشی در قرون اولیه اسلامی به شمار می رود. رواج عمومی تر سکه در میان مردم تاثیری بسزا در تداول نقاشی اسلامی به جا گذاشت. سکه های اسلامی مصور به دست آمده، مانند سکه های المقتدر بالله عباسی (حک 320-295 ه) از نشانه های آغاز این جریان است که سرانجام در مکتب نقاشی بغداد به ثمر نشست.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 74 استناد 0 مرجع 8
نویسندگان: 

ناری قمی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

این نوشتار در پی یافتن عاملی است که سبب شده تا در روزگار معاصر نتوان «اسلامی» بودن معماری را از «غیراسلامی» بودن تشخیص داد. این امر فقط متوجه معماری های غیرمذهبی نیست، بلکه مسأله در جایی است که طراحان یا نظریه پردازان، معماری را به اسلام منتسب می کنند. برای یافتن علت، موضوع در دو بخش یعنی بررسی نظریات و بررسی رویّه های عملیِ طراحی ارائه شده است. در نقد رویّه های نظری، سه گرایش اصلی نظری ‒ گرایش عرفانی، گرایش فقهی و رویکرد اصول گرا ‒ در تبیین معماری اسلامی به نقد گذاشته شده است. تفوق ارزش های نهاد معمارانه بر ارزش های اسلامی و دید حداقلی به اسلام، ویژگی مشترک این رویکردهای نظری است. این ویژگی ها در بخش عملی، با تمرکز بر طراحی مسجد در دوران تاریخی و دوران معاصر، اسلامیت طرح ها در هر دو بازه به چالش گذارده شده است. در این بخش، منتهی شدن سیر عرفانی در تحلیل مسجد به امکان نوگرایی حداکثری در قالب واسازی مفاهیم دینی، با استناد به آثار نشان داده شده است. در پایان معضل اصلی در همه ی این گرایش های نظری و عملی تحت عنوان «اسلام از معماری چه می خواهد» طرح و بحث شده است. از دید این نوشتار، راه حل موضوع، جانشانی یک سؤال ساده است: اسلام از معماری چه می خواهد؟ و این سؤالی است در مقابل آن سؤال که «معماری از اسلام چه می خواهد؟ »؛ پرسشی که سنّت گرایان یا بوم گرایان معماری در کشورهای اسلامی، سال هاست به آن پرداخته اند و برای اموری چون «ایده»، «کانسپت»، «مردم پذیر کردن معماری»، «روحانی کردن معماری» و بالأخره «اسلامی کردن معماری»، به اسلام یا منابع منتسب به آن رجوع کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0
litScript