نتایج جستجو

12975

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1298

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TAGHVAIIE HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36443
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Question about identity for four decades has been a challenging topic between people in our country. architecture has inherent, dynamic, and gradual features which is called identity despite regional and climatic differences which have had great influence on its form. Its terminology in mystical interpretation regards God the origin of the identity. In other definitions, human and her/his beliefs, that are the starting point and where a building is constructed or utilized or evaluated by her / him, and other distinctive components which distinguishes it from other types of buildings and also its similarities with its own items, have been taken into consideration. The meaning of the totality that previously from Malekolshoareye Bahar’s point of view had been divided into inside and outside of the human under the name of style has been replaced with “architecture fashion” in recent centuries due to the developments in the world and human being and in the circle of fading tastes and creativity of architects, it has been imprisoned and been miles away from its traditional meaning. Distinctive features of the architectural phenomenon, except human and her/his beliefs include time and place. This essay, in addition to surveying the author and user human status of architecture and the effect of his/her ideas and beliefs in it, deals with place from view points of phenomenological and environmental psychology theorists and its intertwined relationship with human and the effect of place memory, the place where many scholars consider its loss as the loss of human and the architecture identity. Also time component is surveyed not merely in the conventional framework and focused on the past and related to the future but as a field in which life is realized. Since human activities become meaningful during the time and in place, these activities create individual or collective memories in the human mind during the time. By repeatedly referring to them, collective memories which are the elements of human identity are visualized. Social identity and collective memory are the ones that when a person is in a place she/he feels that the place is different from other places. According to the essay concepts identity cannot be a rigid affair and in the course of time it is transformed with human and her/his beliefs. By definition, identity has features which connect us to our past origin and roots like the thread used inside sugar candy to join crystals together, but time based on current requirements forms different crystals around it, including our commonality with the world architecture. What is the concept of architectural style and identity from past to present? Why and how has the concept of identity changed? What and how are the effective features in architecture identity discussion? These are the questions our essay goes on to find an answer for. Creating a suitable intellectual framework for identity concept is the goal of the essay and its search system is qualitative and besides analyzing and interpreting data meanings, it also seeks for multiple factors effective on identity phenomenon.

آمار یکساله:  

بازدید 36443

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نقی زاده محمد

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  79-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  4810
 • دانلود: 

  2050
چکیده: 

تاملی در ادبیات متذکر به مفاهیمی چون «سنت»، «نوگرایی» و «مدرنیسم» در معماری ایران بیانگر خلط برخی مباحث و معادل گزینی های ناکارآمدی است که همچون همیشه ناشی از مستور بودن و یا مستور نگه داشته شدن مبانی نظری و فکری آثار معماری و شهری برای جامعه است . در جهت ارائه درآمدی بر تعیین مرزها و حدود و چگونگی تاثیر آراء و نظریات مختلف بر معماری گذشته و معاصر ایران، مقاله حاضر به بررسی موضوعاتی در ارتباط با مفاهیم فوق الاشاره می پردازد. اهم عناوین مورد بحث عبارت از مبانی معماری سنتی ایرانی، مبانی مدرنیسم، نوگرایی و تاثیر تفکر مدرنیسم بر معماری ایران می باشند که در نهایت با نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی ختم می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 4810

دانلود 2050 استناد 9 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  113-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2307
 • دانلود: 

  1763
چکیده: 

با نگاهی اجمالی به ادبیات معماری معاصر ایران بیشتر مواقع، نشانه هایی از نارضایتی منتقدین از وضع موجود همراه با اذعان به «بی هویتی» آن دیده می شود. برخی از منتقدین مساله بیگانگی مردم و معماری را با یکدیگر بررسی کرده و از اینکه هیچ یک دارای اعتبار و احترام نبوده، ابراز نگرانی می کنند. برخی نیز شباهت بین شهرهای گوناگون کشور را از علایم یک بیماری واحد می بینند که بدان مبتلا شده اند. از این رو، در حال حاضر در بخش وسیعی از جامعه معماری ایران «دستیابی به یک معماری با هویت به عنوان آرزویی مشترک» مطرح است. با این همه، کمتر نظریه یا نظریاتی یافت می شود که به این پرسش ها پاسخ گویند: هویت چیست، مولفه ها و بسترهای دخیل در شکل گیری آن و رابطه میان هویت و معماری چیست.در این راستا، نوشتار حاضر با مرور ادبیات موضوعی که درباره نظرات اندیشمندان حوزه فرهنگ و معماری است، درباره هویت و فرایند شکل گیری آن در بستر جامعه جستجو می کند. همچنین با تکیه بر نقش بی بدیل فرهنگ، به عنوان روح حاکم بر جامعه، در این فرایند ساختار هویت را شناسایی کرده و آن را در چهار سطح بررسی و بازشناسی می نماید. این سطوح در این پژوهش با عناوین «پارادایم»، «سنت»، «الگو» و «دستاوردهای فرهنگی» معرفی گردیده اند و به نقش آنها در فرایند شکل گیری هویت و برعکس آن، بروز بحران هویت اشاره شده است. نهایت در بخش نتیجه گیری، با بهره گیری از شیوه تحلیلی نسبت میان معماری و سطوح چهارگانه بالا و نقشی که معماری در این فرایند می تواند بر عهده گیرید یا باید از آن انتظار داشت، بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2307

دانلود 1763 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MAHGOUB YASSER

نشریه: 

JOURNAL OF architecture

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  165-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9992
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9992

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  75-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2781
 • دانلود: 

  1494
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2781

دانلود 1494 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

ملاصالحی حکمت اله

نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  69-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

نوشتار حاضر بر محور سه مفهوم کلیدی بازخوانی حافظه و هویت در معماری یادمانی ایران تدوین شده است. مفهوم بازخوانی در مباحث پیشرو نه به تصادف و نه از سر ذوق بلکه با اتکاء به هدفی مشخص و با ابتناء به روش شناسی و رویکردی معین گزیده شده و مورد بحث قرارگرفته است. هر اثر یادمانی در بستر جاری و شرایط تاریخی و مقتضیات و ملزومات فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی دورهای که در آن پدید می آمده برای گروه های اجتماعی و مردمانی که آن را پدید میآورده اند در زمانه خود چونان واقعیتی زنده و فعال بر صحنه تاریخ و فرهنگ و زندگی مردم آن جامعه حضور داشته، نقش خود را بر شانه می کشیده و ایفا می کرده است. تاثیر این بناهای یادمانی نیز بر روان و رفتار و اندیشه و خرد و خیال و ذوق و ذایقه گروه های اجتماعی و مردم جامعه ای که با چنین آثاری هم عصر بوده اند بلاواسطه بوده است. لیکن همان اثر یادمانی برای مردمان جامعه و تاریخ عصری که هزاره های بعد آن را به حضور دوباره فرا خوانده اند، موضوعیتی از جنس دیگر می پذیرفته که اصطلاحا از آن به بازخوانی و بازاندیشی و بازنمایی تعبیر شده است. به سخن دیگر، آنچه برای مردمان یک دوره چونان واقعیتی زنده و زیستنی و خواندنی تجربه و زیسته می شده برای مردمان اعصار و ادوار بعدی که وارد سپهر دیگری از مناسبت ها و رابطه ها و مقتضیات و شرایط دیگر تاریخی می شده اند هم بازخوانی می طلبیده هم بازنمایی از نوعی و از منظری دیگر. لکن نسبت ذوقی و زیباشناختی مشمول این قاعده نمی شود. زیبا همیشه زیباست و فراسوی زمان تاریخی ایستاده است. مصریان عهد باستان، هم طراحان هم معماران و مهندسان و آفرینندگان معماری یادمانی اهرام بودند هم آنکه نسبتی زنده و فعال با آثارشان داشتند و در بستر جاری فرهنگ و زندگی خود، آنها را فعال بر صحنه می دیدند و می زیستند. بر همین سیاق ایلامیانی (عیلامیان) که معبد چغازنبیل و ایرانیانی که معماری پرشکوه تخت جمشید و آتنیانی که معماری معبد پارتنون و مجموعه های پیرامون آن را روی آکروپولیس در قلب شهر آتن عهد پریکلس پدید آورده بودند، حضور زنده و فعال آنها را بر صحنه فرهنگ وزندگی خویش احساس می کردند و می زیستند. آنچه بود خوانش بود و گفتمان زنده و نسبت و رابطه بلاواسطه. آنچه ما می کنیم بازخوانی و بازنمایی است از منظری دیگر. مصداق این نوع و نحوه رابطه زنده و فعال را در حرم های مطهر مسلمانان شیعه یا در اجرای مراسم حج و طواف مسلمانان برگرد کعبه به خوبی می توان مشاهده کرد. نه معبد چغازنبیل دیگر آشیانه ایزدستان عیلامیان است، نه معبد پارتنون دیگر پرستشگاه الهه آتنا و نه تخت جمشید کانون فعال امپراطوری هخامنشی. آنها یادمان هایی هستند که در دوره جدید بار دیگر به حضور فراخوانده شده اند تا بازخوانی و بازاندیشی و بازنمایی های آرکئولوژیک شوند. البته از منظر «آرخه» و«لوگوس» دوره جدید، که مبادی و مبانی فکری و نظام معرفتی اش متفاوت از مبانی و مبادی فکری پدیدآورندگان چنین آثاری است. معماری یادمانی که در نوشتار حاضر کانون توجه و بحث قرارگرفته به طور اخص و معماری به طور کلی و اعم، یک پدیده چندوجهی و چندگون و چندکارکردی است که با جنبه های دیگر فرهنگ و زندگی و روان و رفتار و نحوه نگاه و نحوه بودن و نوع بیان و گفتمان و در یک کلام جهان بینی و هستی شناسی جوامع در ادوار مختلف سخت و استوار درهم تنیده است. لذا وقتی از معماری چونان نوعی زبان در گروه و چارچوب زبان فرهنگ مادی سخن گفته می شود، به دنبال قواعد و دستور زبان خوانش یا بازخوانی و نشانه شناسی و تفسیر آن نیز باید رفت. هر بنای یادمانی طومار و متن مادی و کالبدی شده ای است که بر روی ما گشوده است. زمانی می توان آن را خوانش و تفسیر کرد که با قواعد و دستور زبان خاص آن زبان و نحوه بیان و گفتمان آشنا باشیم.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  509
 • دانلود: 

  445
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 509

دانلود 445 استناد 0 مرجع 6
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  61
 • صفحات: 

  43-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAHDAVI NEJAD M.J. | BEMANIAN M.R. | KHAKSAR N.

نشریه: 

URBAN identity JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  113-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4929
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4929

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

دامیار سجاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  146
 • صفحات: 

  91-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3467
 • دانلود: 

  1525
چکیده: 

این مقاله سعی دارد که با استفاده از یک مدل، ارتباط وجوه هویتی معماری را با وجوه انسانی بررسی نماید. در این پژوهش ابتدا تعریف فراگیری از مفهوم هویت و هویت معماری ارائه شده است، سپس ابعاد مختلف تعاریف هویت معماری در چارچوب این تعریف تبیین می گردد تا براساس این تعریف معین، بتوان عوامل هویت بخش معماری را شناسایی و دسته بندی کرد. نوشته حاضر در سه بخش اصلی ارائه شده است: نخست روش شناسی مواجهه با موضوع هویت معماری مورد بحث قرار گرفته که در آن با استفاده از ماشین های فکری گدس تمام روش های ممکن برای مطالعه هویت معماری در چهار دسته قرار داده شده است؛ سپس مفاهیم مختلفی که از تعریف هویت به عنوان وحدت تصور ذهنی (توقع یا انتظار ذهنی) و عینیت در مباحث نظری معماری به کار رفته بررسی شده است. معرفی هویت فردی یا گروهی به واسطه معماری، ابراز هویت اجتماعی-فرهنگی به واسطه کالبد، خودیابی انسان به واسطه ساخت محیط و بالاخره ابراز هویتی که از خود معماری به صورت مطلق انتظار می رود، چهارگونه مورد نظر را تشکیل می دهد. بخش اصلی مقاله به مدلسازی مفهوم هویت مطلق معماری براساس وجوه ادراکی انسان اختصاص دارد. پژوهش حاضر برای ساماندهی عوامل تشکیل دهنده نوع فوق از هویت معماری منجر به یک مدل سه محوری شده است که محورهای آن را ادراک تجربه (جسمانی، روانی، اجتماعی و روحانی)، محیط تجربه (طبیعی و مصنوعی) و زمان تجربه (آنی، طول عمر، نسل های متوالی و ازلی) تشکیل می دهد که مجموعا 32 گونه از عوامل هویت بخش را معرفی می کند که در نظام معین با هم ارتباط دارند. با این ترتیب هر موضوع مرتبط با هویت مطلق معماری جایگاه خاص خود را در این مدل می یابد. مثال عینی از مدل مزبور در معرفی بخشی از عوامل هویت بخش، سیاه چادرهای ایلام برای افراد بومی به کار گرفته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3467

دانلود 1525 استناد 1 مرجع 0
litScript