نتایج جستجو

2721

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

273

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

نگره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  51-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1507
 • دانلود: 

  1881
چکیده: 

کتیبه نگاری و خوشنویسی هر یک بر اساس تعریف و کاربردشان سیر تحول و تکامل ویژه ای دارند. خط ثلث یکی از قلم های اصلی کتابت قرآن و کتیبه نگاری در ایران است. تحولات خط ثلث در خوشنویسی بر تحولات کتیبه نگاری تا حد زیادی موثر بوده و به نظر می رسد بیش ترین تحولات مربوط به سده چهار تا نهم هجری می باشد. در این مقاله سیر تحول و تکامل خط ثلث و مقایسه آن با تحولات کتیبه نگاری ثلث در این دوره مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده بخشی از میزان تاثیرپذیری کتیبه نگاری از خوشنویسی آشکار شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1507

دانلود 1881 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINI SEYED MOJTABA | FATHI GHOLAMREZA

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3 (6)
 • صفحات: 

  67-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17941
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Congeries is the most effective figure of speech that is created by the poet through choosing approp riate words. Also called “taxis,” congeries makes other figures of speech take an active role in the literary work. However, literary-terminology books do not give a comprehensive definition of the term “congeries”; thus, they need to be reviewd. This paper is an attempt to offer a correct definition of “congeries” through various examples.

آمار یکساله:  

بازدید 17941

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ISLAMI S. YAHYA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14370
 • دانلود: 

  20230
چکیده: 

When thinking about traditional Iranian architecture, one imagines extensive ornamental patterns that adorn almost every surface of mosques and other prominent buildings. Yet, many theories of architecture since the beginning of twentieth century have considered ornamentation a superficial and superfluous layer. But, are these ornamental surfaces superficial and can they be removed so easily? This paper uses a qualitative research methodology based on theoretical cross examination and critical analysis to highlight the significance of surface and appearances in architecture and argue that formulating a strategy to adorn architecture is in fact the generating gene of every architectural movement, from Modernism to Postmodernism and even to Parametricism of recent times. By setting up a philosophical and a theoretical discourse about the notion of surface and the various metaphors used in architectural theory, this paper concludes that from the woven walls of first architectural spaces to the clothed walls of modern times, surfaces have played a sacred role in architecture, and rather than being superficial barriers that mask reality, they are indeed the very materials with which architects demarcate space and create new aesthetics.

آمار یکساله:  

بازدید 14370

دانلود 20230 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2233
 • دانلود: 

  1125
چکیده: 

تزئینات طلاکاری روی سنگ، از انواع تزئینات رایج در معماری دوره قاجار در ایران است. نمونه های متعددی از این تزئینات در مجموعه تاریخی - فرهنگی کاخ گلستان در تهران شناسایی شده است. در این پژوهش برای بررسی فنی تکنیک این تزئینات، به بررسی تزئینات کوشک شمس العماره و تخت مرمر پرداخته می شود. در ابتدا نمونه های مورد بررسی، معرفی، و سپس مطالعات آزمایشگاهی انجام شده است. جهت شناسایی ورق های فلزی به کار رفته در اجرای این تزئینات، از روش دستگاهی SEM-EDS و برای شناسایی واسط چسباننده ورق فلزی، از روش دستگاهی FTIR استفاده شد. مشاهدات میکروسکوپی نشان دهنده کاربرد ورق طلا در اجرای این تزئینات است و بدین گونه، شیوه اجرای این تزئینات، فن طلاچسبان بوده است. همچنین بررسی ها حاکی از کاربرد یک واسط چسباننده روغنی در اجرای این تزئینات است که روغن کمان به عنوان یک احتمال قرین به واقعیت مورد نظر قرار گرفت. با استناد به نمونه های مورد بررسی، طلاچسبان روی سنگ در این دوران به شیوه «طلاکاری روغنی» انجام می گرفته است. این بررسی ها حاکی از آن است که طلا در تزئینات معماری قاجار در مجموعه کاخ گلستان تهران همچنان مورد توجه و استفاده بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2233

دانلود 1125 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  55-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1385
 • دانلود: 

  668
چکیده: 

لایه چینی روی سنگ، گونه ای خاص از تزئینات برجسته مطلا در معماری ایران است که به طور عمده متشکل از گچ بوده، در قالب نقوش گیاهی و به صورت برجسته بر سطح سنگ اجرا و سپس سطح آن، طلاچسبانی می شده است. نگارندگان در تحقیق پیش رو در تحقیق پیش رو نگارندگان به بررسی تکنیک اجرای نوع خاصی از تزئینات برجسته مطلا در معماری ایران پرداخته اند. با توجه به صیقلی بودن سطح سنگ مرمر که تکیه گاه تزئینات مورد بررسی است، اجرای لایه چینی با روش رایج دور از ذهن به نظر می رسید.از آنجا که در منابع مکتوب هیچ گونه اشاره ای به روش اجرای این نوع خاص از تزئینات نشده و نیز تاکنون پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته، مناسب ترین روش برای بررسی تکنیک اجرای این تزئینات، نمونه سازی و اجرای دوباره تزئینات تشخیص داده شد. با استناد بر آنالیزهای FTIR، ماده واسط چسباننده ورق فلزی و نیز لایه محافظ، روغن کمان شناسایی شد.نتایج به دست آمده از نمونه سازی ها و بررسی نسبت آب و گچ مصرفی، بررسی نحوه حرکت قلم مو و پیرسازی نمونه های اجراشده بیانگر این مساله بود که این تزئینات به شیوه لایه چینی با تعریف مشخص ارائه شده توسط کارشناسان و استادان سنتی به صورت لایه لایه اجرا نشده و ضخامت ایجادشده در این تزئینات برجسته، یک باره با قلم مو بر سطح ایجاد شده است.در نهایت، پس از بررسی های لازم چنین به دست آمد که تزئینات مورد بررسی لایه چینی نبوده و با تکنیکی کاملا متفاوت اجرا شده است. بدین گونه نام لایه چینی، نامی گویا و مناسب برای این تزئینات به نظر نرسید و نام هایی چون نقش برجسته سازی روی سنگ یا نقش برجسته مطلا روی سنگ، پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1385

دانلود 668 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سرباز حسن | ویسی سرگل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  45-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

چکیده فارسی: یکی از جنبه های اعجاز قرآن کریم، اعجاز بلاغی و بیانی آن است که از دیرباز توجه ادیبان و سخنوران را به خود جلب کرده و زمینه ی پیدایش و گسترش علوم مختلفی از جمله علوم بلاغی را فراهم کرده است. قرآن پژوهان برای پی بردن به اعجاز بیانی قرآن کریم و اثبات دقیق و علمی آن، الفاظ، کلمات، جملات، ساختار زبانی و نظم کلامی آن را از زوایای مختلف زبانی و ادبی مورد مطالعه و کنکاش قرار داده و در این زمینه بیشترین بهره را از علوم بلاغی و فنون سه گانه ی آن یعنی معانی، بیان و بدیع برده اند. یکی از آرایه های بدیعی که در قرآن کریم کاربرد زیادی دارد و بر زیبایی ساختار زبانی آن افزوده است، آرایه ی مراعات نظیر و ملحقات آن یعنی تشابه الأطراف و ایهام تناسب است. در مراعات نظیر باید تناسب و هماهنگی معنایی بین واژگان وجود داشته باشد و این واژگان نباید نسبت به یکدیگر هیچ گونه تضاد و تناقضی داشته باشند. در آرایه ی مراعات نظیر، چینش الفاظ و واژگانی که باهم هماهنگی و تناسب معنایی دارند باعث به وجود آمدن آهنگ و موسیقی دلنشینی در کلام می شود که مخاطب را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در این پژوهش تلاش می شود با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، آرایه ی مراعات نظیر و تلفیق آن با برخی از آرایه های بدیعی دیگر در پنج جزء پایانی قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که این آرایه در آیات مورد نظر بیشتر در کنار آرایه های دیگری همچون تلمیح، مبالغه، لف و نشر، تنسیق الصفات، جناس و سجع به کار رفته است اگرچه در مواردی به تنهایی هم به کار رفته است. چکیده عربی: ومن مظاهر إعجاز القرآن الکریم إعجازه البلاغیة والتعبیریة التی طالما جذب انتباه الکتاب والمتحدثین، ووضع الأساس لظهور وتوسع العلوم المختلفة، بما فی ذلک العلوم البلاغیة. من أجل معرفة معجزة التعبیر للقرآن الکریم وإثباته الدقیق والعلمی، درس علماء القرآن واستکشفوا مفرداته وکلماته وجمله وترکیبه اللغوی وترتیبه اللفظی من زوایا لغویة وأدبیة مختلفة، وفی هذا السیاق هم استفادوا أکثر من العلم، فقد تم استخدام البلاغة وتقنیاتها الثلاثة، أی المعانی والبیان والبدیع. ومن المحسنات المنتشرة بکثرة فی القرآن الکریم والتی تضیف إلى جمال بنیته اللغویة محسنة مراعاة النظیر وملحقاته، أی تشابه الأطراف وإیهام التناسب. فی مراعاة النظیر، یجب أن یکون هناک تناسب وتناغم دلالی بین الکلمات ویجب ألا یکون لهذه الکلمات أی تناقضات مع بعضها البعض وینتهی هذا التلاؤم إلی خلق أغنیة وموسیقى ممتعة فی الکلمات التی تثیر إعجاب الجمهور. تم فی هذا البحث، باستخدام المنهج الوصفی-التحلیلی، دراسة مراعاة النظیر ودمجها مع بعض المحسنات البدیعیة الأخرى فی الأجزاء الخمسة الأخیرة من القرآن الکریم. وتبین نتائج البحث أن هذه المحسنة تستخدم فی الغالب إلى جانب الصناعات البدیعیة الأخری مثل التلمیح والمبالغة واللف والنشر وتنسیق الصفة والجناس والسجع، وإن کانت تستخدم وحدها فی بعض الحالات.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

کامیار مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  283-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

کتاب "هندسه و تزیین در معماری اسلامی"، بررسی هندسه در معماری اسلامی به قلم پرفسور گل رو نجیب اغلو اثر ارزشمندی در حوزه معماری اسلامی است. این کتاب در سال 1995 در انتشارات ویکلی (Weekly) چاپ شده است. اگرچه محتوای کتاب در توصیف معماری و هنر اسلامی است، چنانکه از مقدمه کتاب دانسته می شود این کتاب در اصل برای مخاطب غربی نوشته شده است. نویسنده نخستین دلیل از نگارش این کتاب را کوششی برای تعدیل باوری عمومی درباره هندسه و مراحل تدوین و بحث در معماری اسلامی می داند. و همچنین تلاش می کند که رویکرد منفی درباره هندسه هنر اسلامی را در دیدگاه های غربی تصحیح کند، زیرا چنین نگرشی سبب شده نوعی بی میلی به برابر نهادن آثار معماری اسلامی با آثار بزرگ معماری کلاسیک غرب به وجود آید. از سوی دیگر در این کتاب، نجیب اغلو می خواهد انتقادهای غرب را که معماری اسلامی را تا سطح اثری تدوین نشده فرومی کاهد، رد و پاسخ دهد. نجیب اغلو در فصل پایانی کتاب از دیدگاه غربی به مستندات تدوین شده معماری اسلامی می نگرد و برخی از نکته های مغفول مانده علوم هندسی؛ از جمله روشن ساختن مفهوم سازی، ضبط و انتقال طراحی معماری در جهان اسلام را برجسته می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (41)
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15858
 • دانلود: 

  8050
چکیده: 

More than eight hundred years ago, before the invention of digital tools, Muslim builders had achieved the creative vision and aesthetic complexity required for the production of Muqarnas: an architectural device that connects surface ornament to divine concepts. This research adopts a qualitative, comparative, and critical use of architectural source material to construct an alternative understanding of Muqarnas within a documented history of architectural allegories and theories. The paper follows the argument that in the absence of figurative depiction in Islamic art, geometry assumes greater symbolic power, which manifests itself in ornament, structure, and space. In this system, Muqarnas uses complex geometry to connect wall surfaces to spacious volumes. In the metamorphosis of two-dimensional planes to three-dimensional space, Muqarnas occupies the in-between space that connects the two worlds in a smooth and parametric process of transition. Thus, Muqarnas operates similarly to the folds of Baroque architecture and expresses, in a mannerist, yet geometric manner, the connection between the two realms of body and soul. However, unlike the Deleuzian model of Baroque sacristy, light does not enter from below; from the realm of the body and the senses, but rather it shines from above; from the realm of the soul and divine concepts. From this point of view, Muqarnas becomes a significant phenomenon in architecture being a symbolic, ornamental, and parametric architectural device that simultaneously alludes to the allegories of the Platonic tradition, the Deleuzian concept of fold/unfold, and to recent theories of Parametricism.

آمار یکساله:  

بازدید 15858

دانلود 8050 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

منصوری سیدامیر

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3262
 • دانلود: 

  977
چکیده: 

معماری، از برترین جلوه های تمدن بشر است. نقش معماری والا در نمایان ساختن دلبستگیهای اقوام و ساختن محیط مناسب برای زندگی انسان به غایت روشن است. در زندگی امروز، معماری نیز، برخلاف رویه گذشته خود، در عداد علوم در آمده و از طریق تحلیل و آموزش پاره های آن رشد و نمو می نماید. وضعیت معماری امروز ایران به گونه ای است که اغلب مورد عتاب متفکرین و اهل فن است در حالی که از گذشته پرباری بهره می برد. در دوره معاصر و از یکصد سال قبل تاکنون، بناهای بسیاری ساخته شده اند. در سالهای پس از انقلاب اسلامی، علی الخصوص اعتبارات بسیاری برای ساخت و ساز صرف گردیده است. اما همچنان میهمانان خارجی را برای دیدن تمدن پرشکوهمان به شیراز و اصفهان می بریم تا تخت جمشید و میدان نقش جهان را تماشا کنند. چرا چنین شده و علاج این درد چیست، در میان تمام مولفه هایی که در توصیف بیماری معماری امروز ایران به کار می آید و از خیل مراتب گوناگون روشهای درمان آن، یک مقوله خودنمایی می کند: نقد معماری.چنانچه نقد ما از معماری روشن، علمی، ضابطه مند، همه جانبه  و معقول باشد، می توان گفت که اصلی ترین قدم برای تفاهم برسر تعریف بیماری معماری و راه علاج آن برداشته شده است. چه، اکثر موارد عدم تفاهم ناشی از تعاریف ناقص، یک بعدی و قضاوت های مشخص در ابعاد متفاوت معماری است.مقاله حاضر کوششی است اولیه در راه تعریف ضرورتها و موانع نقد معماری از یک سو و ارائه عرصه های نقد و معیارهای آن از سوی دیگر، گستردگی دامنه های بحث و نو بودن زمینه آن در ایران مانع از آن شده اند تا وزن معیارها در فرآیند داوری تعیین گردد.نتیجه مقاله، ماتریسی است که سطر آن عرصه ها و ستون آن را معیارهای نقد تشکیل می دهد. داعیه مقاله، نیز ارائه روش جامع و واحدی است از نقد معماری به طور همه جانبه و با معیارهای روشن.

آمار یکساله:  

بازدید 3262

دانلود 977 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  105-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

آرایه های معماری ایرانی- اسلامی، همواره برای پژوهشگران حوزه هنر و معماری بااهمیت بوده است. استاد قوام الدین بن زین الدین شیرازی (سال های فعالیت 248 -318 ه. ق.)، از جمله معماران تاثیرگذار در حوزه معماری ایرانی- اسلامی و آرایه های وابسته به آن است که به سبب موثر بودنش در این حوزه، شخصیت وی مهم قلمداد می شود. این پژوهش به منظور کشف شیوه طراحی قوام الدین شیرازی در نقش و نوشته کوفی معقلی، «مربع آیه 84 سوره اسراء» (که در این مقاله به اختصار نقش مربعی خوانده می شود)، واقع در زیارتگاه خواجه عبدالله انصاری که در گازرگاه هرات قرار گرفته، انجام شده است. هدف دستیابی به رابطه بین آرایه نقش مربعی و منبع الهام بخش آن است. پرسش این است: نظام طراحی قوام الدین در آرایه معماری نقش مربعی قرار گرفته در زیارتگاه خواجه عبدالله انصاری، بر چه مبنایی است؟شیوه پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. در گردآوری اطلاعات علاوه بر مراجعه به منابع تاریخی مکتوب و نوشته های خواجه عبدالله انصاری، مشاهده نقش مربعی به مثابه منبع دست اول معماری نیز، مدنظر بوده است.با بررسی اطلاعات مختلف و تفاسیر انجام شده از نقش مربعی به دست خواجه عبدالله انصاری در کتاب "صد میدان" ذیل میدان ارادت درمی یابیم: آیه یادشده اشاره به اهمیت نیت در نماز دارد؛ نیتی که آداب معنوی نماز است؛ سفری که شروع آن با نیت پاک صورت می پذیرد و اگر در نیت خلل باشد کل سفر بی فایده خواهد بود. مفهومی که قوام الدین نیز بر پایه آن شالوده آرایه نقش مربعی را بنا می نهد. با مشاهده و بررسی نحوه قرارگیری این آیه در چهار طرف مربع و تکرار متن نماز در داخل مربع به صورت کوفی معقلی، درمی یابیم قوام الدین از طریق محاط کردن متن آیه "قل کل یعمل علی شاکلته" در اطراف مربع؛ مفهوم آیه مزبور را به طور عینی به کل مطالب داخل مربع تسری داده و از این طریق، ترجمان بصری مفاهیم خواجه عبدالله را در قالب آرایه معماری عینیت بخشیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
litScript