نتایج جستجو

58969

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5897

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

میرریاحی سعید

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  100-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  958
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقاله حاضر با تکیه بر مفهوم کلی ارزیابی آموزشی به مثابه حلقه ای مهم در فرایند آموزش و به خصوص آموزش عالی، در جست و جوی نزدیک شدن به سازوکارهای عملی ارزش یابی پروژه های طراحی معماری به مثابه محوری ترین دروس در فرایند آموزش آکادمیک معماری است. بدین ترتیب مقاله در جست و جوی راهی برای دستیابی به چارچوبی مفهومی برای ارزیابی توان علمی و حرفه ای دانشجویان، عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی پروژه های طراحی معماری را در چند محور اصلی به دست می دهد. بر این اساس تاکید مقاله بر تدابیر کلی در ارزیابی، موارد ارزیابی و در نهایت ارزیابی کنندگان به مثابه سه ضلع مثلث ارزش یابی پروژه های طراحی معماری است.در این مقاله با تاکید بر سه مرحله اصلی در ارزش یابی، نکاتی چند در مورد ارزیابی طرح و دانشجو بررسی و در نهایت موارد و محورهایی مطرح می شود که نقشی کلیدی در روند ارزیابی پروژه های طراحی معماری دارند. علاوه بر این، سعی می شود با دخالت دادن دیگر شاخص های علمی معتبر همچون معدل کل و میانگین نمرات دروس عملی سنجه معتبرتری برای ارزیابی نهایی دانشجو ارایه شود تا با ارزش یابی جامع و فراگیری امکان معرفی عملکرد تحصیلی دانشجو از طریق دانشنامه فارغ التحصیلی با درجه صحت بالاتری فراهم شود.

آمار یکساله:  

بازدید 958

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  415-432
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

خودتنظیمی یادگیری، به نقش فرد در جریان یادگیری توجه داشته و معتقداست زمانی که دانشجویان خود مسئول یادگیری شان هستند، به طور مؤثرتری می آموزند. باوجود تاکید فراوان مدرسان در حوزه طراحی بر اهمیت مسئله، پژوهش های اندکی در بیان چگونگی یادگیری خودتنظیم دانشجویان طراحی انجام شده است. درک تدابیر این نوع یادگیری و ارتباط آن با موفقیت دانشجویان به خصوص در حوزه های پیچیده ای چون یادگیری طراحی، لازم است. تبیین مؤلفه های یادگیری خودتنظیم در آموزش طراحی معماری پایه، (شش مؤلفه مرتبط با طراحی معماری) هدف مقاله است که با استنباط و تحلیل محتوای پژوهش های پیرامون یادگیری خودتنظیم و آموزش طراحی معماری آغاز شده و در ادامه مطابق با آموزش طراحی معماری پایه، پرسشنامه ای طراحی و پس از تایید تعدادی از اساتید و اصلاحات لازم به صورت نمونه برای30 نفر آزمون گردید. سنجش اولیه و تحلیل عاملی پرسشنامه در گام بعدی برای اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه صورت گرفت. گروه های آزمایش و گواه از بین دانشجویان ترم سوم کارشناسی معماری بصورت تصادفی انتخاب و پیش آزمون و آزمون تعقیبی صورت گرفت. تحلیل نتایج توسط آنالیز کورایانس، برای تبیین راهکارهای اصلی استفاده گردید. نتیجه در قالب راهکارهایی ازجمله ایجاد حس مالکیت برمسئله طراحی برای دانشجو، پرورش تفکرانتقادی، مدیریت زمان و. . . در شش بخش تعیین هدف، جهات یادگیری، خودکارآمدی، رفتار یادگیرنده، مدل سازی و مدیریت محیط، معرفی گردیده و برای پژوهشگران حوزه آموزش معماری مورد توجه است.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  337-349
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2207
 • دانلود: 

  1196
چکیده: 

معماری گروهی موضوعی راهبردی و بحث برانگیز در موفقیت فرایند طراحی معماری امروز محسوب می شود. همان طور که می دانیم؛ گروه فقط به مثابه مجموعه ای از افراد عمل نمی کند، بلکه به نحوی از توانمندیهای مجموع افراد فراتر می رود. در این گونه طراحی، ساختمان، گسترش ذره ذره مشارکت در طراحی است که فراتر از یک تک بنا است و حاوی ارتباطات اجتماعی کلیه افرادی است که درگیر فرایند طراحی بوده اند. بر این اساس شیوه پیشنهادی مقاله مبتنی بر برخورد با معماری گروهی یک امر ضروری است؛ زیرا در طی رشد جوامع و گسترش علم، اجزا یک گروه با کمک هم می توانند چرخ دنده های ماشین طراحی را حرکت دهند.هدف این مقاله حرکت در راستای اصول پایه تفکر در طراحی گروهی می باشد. با توجه به چنین رویکردی به بررسی مفهوم گروه و کار گروهی در معماری پرداخته ایم تا با شناسایی گام های طراحی گروهی، در یک طراحی گروهی دانشجویی با دانشجویان همراه شویم و نقاط ضعف و قوت حرکت آنان را در گام های متفاوت شناسایی کنیم و بر اساس اهمیت این مساله در عصر حاضر اثرات آموزش در به کارگیری این فعالیت را در دانشجویان بررسی نماییم. در همین راستا و به منظور بررسی تاثیرات آموزش در بالا بردن کیفیت طراحی گروهی در دانشجویان، آزمونی از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان به عمل آمد. این آزمون به صورت برگزاری جلسات اسکیس دو ساعته و تشکیل گروه های پنج نفره و به روش تحقیق آزمون فرض تک متغیری و با توجه به مستقل بودن گروه ها و برابری واریانس آنها در جامعه به شیوه آزمون t-student (-t تک متغیری) برای گروه های مستقل صورت گرفت. این تست ها شامل دو آزمون تست اولیه در شرایط عدم آگاهی و آشنایی دانشجویان با کار گروهی انجام شد و سپس تست تکمیلی از دانشجویان مورد نظر به عمل آمد. پس از طی دوره آموزش و تشریح کار گروهی گرفته شد که نتایج این تست ها در مقاله حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2207

دانلود 1196 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

دانشگرمقدم گلرخ

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  498
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

آموزش طراحی معماری امری چالش برانگیز است که وابسته به متغیرهای متعددی می باشد. از آنجا که شکل گیری شخصیت یک طراح و فراگیری مهارت های طراحی وابسته به این مقوله است، از حساسیت زیادی برخوردار بوده و لازم است روند آموزش معماری در مدارس معماری مورد توجه و مطالعه قرار گیرند. در این راستا گام های آغازین آموزش در فراگیری طراحی معمارانه در تربیت طراح اهمیتی بسزا دارد. این پژوهش در جهت کاوش چگونگی طرح مساله طراحی و متغیرهای موثر بر فهم کافی از مساله و درونی شدن آن به جهت تسهیل آغاز مساله گشایی به توسط طراحان مبتدی انجام گرفته است. در این پژوهش مولفه ها ومتغیرهای ویژه ای همچون توضیح برنامه توسط معلم، مشاهده و جستار نمونه ها، کرکسیون های دیگر دانشجویان، تعامل های دانشجویی، درگیری مستقیم و آغشته شدن با دغدغه مساله طراحی و... در امر فهم مساله معماری شناسایی شده و وزن هر یک سنجش می گردد. نتایج این پژوهش چگونگی مواجهه طراح مبتدی با مساله طراحی و مولفه های موثر بر فهم کافی از آن را مشخص نموده و نتایج می تواند راهبردهایی موثر به جهت تشخیص و سوگیری معلمین طراحی در امر آموزش طراحی و تسهیل درونی شدن مساله طراحی نزد طراح مبتدی ارایه نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 498

دانلود 147 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

HERISTCHIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  132-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16082
 • دانلود: 

  5990
چکیده: 

The decisions and personal preferences of the designer are vital for all aspects and stages of the design. To elaborate, the designer has the central role in creation, development, detailing and construction of the built forms. Also, the scientific/engineering evaluations of the design models are carried out under the directions and decisions of the designer. The paper explores the concept of ‘ desirability factor’ as a method for incorporating the decisions and preferences of the designers within the digital design media. Desirability factors are assigned to the models and explicitly express the views of the designer on the level of desirability of various aspects of the design. The desirability factors direct the process of selection of design variants (that are obtained from the sole scientific/engineering analyses) in the direction favoured by the designer. The examples in the paper illustrate the methods of definition and application of desirability factors to architectural design. The concept may be used for various engineering disciplines encountered in architectural design.

آمار یکساله:  

بازدید 16082

دانلود 5990 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خیرالهی مهران

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  71-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2165
 • دانلود: 

  967
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2165

دانلود 967 استناد 0 مرجع 4
strs
نویسندگان: 

FRANK M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  28-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  331
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 331

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

میرریاحی سعید

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  86-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مقاله نگرشی تحلیلی است از وضعیت ساز و کارهای علمی ارزشیابی و داوری پروژه های طراحی معماری دانشجویی. داوری ممکن است از عواملی تاثیر پذیرد که پیامدهایی به دنبال داشته باشد.سنجش و ارزیابی، عوامل کلان تاثیرگذار بر داوری و فرایند آن در نظام آموزشی از موضوع هایی است که در این مقاله مد نظر قرار گرفته و درباره آن بحث شده است. طرز تلقی و ابراز نظر نسبت به مقررات و جایگاه آن در کار علمی و رشد روشنفکرانه و اصلاح مهارت های منجر به ارتقا، توسعه پذیری، فراگیری و رشد فکری دانشجو نیز از مسایل مورد بحث این مقاله است.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مظفر فرهنگ | خاک زند مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6 ( ویژه نامه مهندسی معماری و شهر سازی)
 • صفحات: 

  53-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4050
 • دانلود: 

  2237
چکیده: 

طراحان برای تفکر پیرامون ایده های معماری و روابط طراحی به ترسیم نمودارها دست می زنند. از طرفی دانشمندان و مهندسین رایانه هم علاقمند هستند تا رایانه ها را برای تشخیص و تفسیر نمودارها و ترسیمهای معماری، طراحی و برنامه ریزی کنند. این کار در جهت قراردادن ابزارهای مناسب در دست طراحان جهت فعالیت های طراحی است. در این راه بعضی از محققان برای درک اینکه آیا طراحان در هنگام طراحی به تبادل قوانین و اصول طراحی می پردازند یا نه، دست به مطالعات تجربی زده اند. پیشرفتهای سریع تکنولوژی ما را به سمت توسعه محیط های طراحی رایانه ای می برد که حتی می تواند از خلاقیت نیز در طراحی معماری بهره گیرد و نهایتا منجر به معرفی برنامه هایی شود که از نمودارها و طرحواره های دست آزاد بعنوان منابع، جهت طراحی استفاده کند و مراجع بصری رابرای طراحی خلاق بازیابی نماید و موجب تحول در آموزش معماری گردد و این مساله می تواند موضوع بسیاری از تحقیقات معماری در آینده باشد، چنانچه چندی از پژوهشگران درخارج از کشور نیز در حال مطالعه این سیستم ها می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 4050

دانلود 2237 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

میرریاحی سعید

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  61-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2233
 • دانلود: 

  919
چکیده: 

در روش های جدید ارزیابی دستاوردهای دانشجویی، به ویژه پروژه های طراحی معماری، نظر دانشجویان، چه طراح و چه دیگران، بسیار مهم است. استفاده از شواهد مکتوب هم، برای ارزیابی دانشجویان، از نکات خاص ارزشیابی است. به کارگیری رایانه و افزایش همکاری و همفکری بین دانشجویان در مسیر یادگیری و پیشرفت آنان بسیار موثر است. شاید بتوان به دسته بندی قابل قبولی از عوامل اصلی موثر بر ارزشیابی و داوری پروژه های طراحی معماری دست یافت.اگر دانشجویان معیارها را تنظیم کنند، نظر آنها به سمت اهداف مشخصی متمرکز می شود. در این روش دانشجو قادر است بر طبیعت و شکل ارزیابی اثر گذارد. در همین زمان دانشجویان باید الزامات اهداف ویژه را برآورده کند (ارزیابی مشترک). با وضوح یافتن معیارها دانشجویان هم دوره قادرند که در گفتگوها سهیم باشند (ارزیابی همتایان) و با نگاه انتقادی به معیارها و ضوابط و ارزش های مشخصی بنگرند که در تنظیم آنها موثر بوده اند و از راه این تحلیل انتقادی به منتقدانی توانا تبدیل شوند و همان گونه به معیارهایی بنگرند که از اهداف ویژه آموزش مشتق می شود. از نکات مهم این روش محور قرار دادن دانشجوست در عرضه معیارها و ارزیابی آموزشی.

آمار یکساله:  

بازدید 2233

دانلود 919 استناد 0 مرجع 0
litScript