نتایج جستجو

233

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

24

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نیکنامی کمال الدین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  53-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2759
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی و تحلیل و تطور و تحول جنبه های نظری باستان شناسی در ایران از آغاز شکل گیری آن تا انقلاب اسلامی می پردازد. تاثیر تحول مکاتب مختلف باستان شناسی در جهان از یک سو و زمینه های سیاسی و اجتماعی ایران به عنوان عوامل موثر در جهت گیری باستان شناسی ایران از سوی دیگر، مورد نقد قرار می گیرد. بررسیها نشانگر این نکته است که راهبرد این رشته در ایران پیش از آنکه متاثر از ماهیت علمی آن باشد، از فلسفه های سیاسی و اجتماعی حاکم دولتی تاثیر پذیرفته است.باستان شناسی با فاصله گرفتن از اصول علمی مدون نظری و عملی به گرایشات صرف عملگرا و فاقد تئوری روی آورده و یا اینکه بر اساس نیازهای مدیریت سیاسی حاکم، در مجموعه ساختار دیوانسالاری حکومتی، به چالشهای تئوریک غیر ضروری کشیده شده است. به رغم تحولات سیاسی و اجتماعی در جامعه بعد از انقلاب که تغییر بینشها و رهیافتهای علمی را در پی داشت، ماهیت باستان شناسی تحول چندانی به خود ندید و با اندک تغییراتی در اهداف، همچنان بعضی از شاخصهای گذشته را حفظ نمود. باستان شناسی دولتی در ایران به دلیل محدودیتهایی که دستگاه بوروکراتیک بدان تحمیل کرده راهبردهای تئوریک کمتری داشته است. این وجه از باستان شناسی دولتی در مقابل باستان شناسی علمی قرار گرفته و به سبب پشتیبانیهای هر چه بیشتر سیاسی و مالی دولتی جایگاه علمی آن تنگتر شده است.تحلیل و نقد ساختار باستان شناسی ایران در کلیت آن و در عین حال نشان می دهد که همزمان فعالیتهای قابل توجهی از طرف برخی باستان شناسان ایرانی به تحقق پیوسته که اهمیت جهانی دارد. آنها موفق شده اند تا با انجام تحقیقات خود در ساختار موجود، اهدافی ورای آن را نیز دنبال کنند و بدین ترتیب به نتایج علمی شایسته ای دست یابند.تحلیل و نقد ساختار باستان شناسی ایران در کلیت آن و در عین حال نشان می دهد که همزمان فعالیتهای قابل توجهی از طرف برخی باستان شناسان ایرانی به تحقق پیوسته که اهیمت جهانی دارد. آنها موفق شده اند تا با انجام تحقیقات خود در ساختار موجود، اهدافی ورای آن را نیز دنبال کنند و بدین ترتیب به نتایج علمی شایسته ای دست یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 2759

دانلود 87 استناد 0 مرجع 3824
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  121-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  845
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

باستان شناسی دوران اسلامی، موضوع مناسب و مورد علاقه در بسیاری از دانشگاه ها و خصوصا کشورهای اسلامی است که تعلقات عالی آنها به تاریخ و فرهنگ برجسته اشان را نشان می دهد و زمینه فرهنگی مشترکی برای بسیاری از کشورهای اسلامی را به وجود آورده است. اما در این میان شاید یکی از اصلی ترین مباحث نبود تعریف و رسالتی مشخص برای آن باشد؛ این مقاله سعی دارد ضمن ارائه تاریخچه مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی و فراز و نشیب های آن، به بررسی محتوایی و تعاریف پرداخته و رسالت های پیش رو برای این شاخه از باستان شناسی را مورد توجه قرار دهد. باستان شناسی دوران اسلامی علمی است که در آن انواع مختلف فعالیت های پژوهشی موجود در گرایش های دیگر باستان شناسی را در بر می گیرد. در کنار آن نیز باستان شناس دوران اسلامی باید شناخت و توجه کاملی به جهان اسلام و دین و فقه اسلامی داشته باشد و از دستاوردهای علما و فقهای اسلامی و همچنین مورخان تاریخ اسلام استفاده نماید تا بتواند با نگاهی جامع و کامل به یک اثر فرهنگی بنگرد و آن اثر را در قالب درست خود ببیند؛ تا از این رهگذر بتواند به درک بهتر تمدن اسلامی همیشه جاویدان نایل آید و هدف نهایی از این علم را باید کسب آگاهی و شناختی از انسان دانست که خود قرآن نیز بر آن تاکید دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 845

دانلود 239 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

LAMBERG KARLOVSKY

نشریه: 

CURRENT ANTHROPOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7918
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7918

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

آجرلو بهرام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

از همان آغاز، باستان شناسی برای سیاستمداران کاربرد سیاسی داشته است. سیاستمداران، باستان شناسی را برای تخریب و یا خلق تاریخ و هویت های کاذب ملی و قومی به کار گرفته اند، و با اینکه تلاش کرده اند به یاری باستان شناسی و یا بسترسازی های فرهنگی، پدیده های اجتماعی سیاسی حامعه را کنترل و هدایت کنند، همچنین نقش مهم باستان شناسی در گسترش توریسم فرهنگی و منافع اقتصادی آن از نظر سیاستمداران دور نمانده است. باستان شناسی را می توان در پشت پدیده های سیاسی ناسیونالیسم، قوم گرایی، تجربه طلبی، انترناسیونالیسم و یا فدرالیسم مشاهده کرد و هم اینکه باستان شناسی، مدارک تاریخی مورد نیاز سیاستمداران را برای اثبات حقانیت ایده های سیاسی ایشان فراهم کند. باستان شناسی و سیاست در تعادل با یکدیگرند. باستان شناسی مارکسیست با یک انقلاب قهرآلود ایدئولیژیکی شکل گرفت و به مدت هفتاد سال، بخشی از پیکره ایدئولوژی سیاسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باقی ماند. باستان شناسی هیا ناسیونالیست و نژاد پرست در خدمت حکومت های تمامیت خواه قرار گرفتند تا جامعه مشروعیت تاریخی آنها را بپذیرد. در فلسطین اشغالی نیر صهیونیسم به وسیله باستان شناسی، کوشیده است به آرمان شهر اسرائیل باستان تجسم تاریخی بخشد. و یا اتحادیه اروپا بدین شیوه در تلاش است که واگرایی تاریخی ملل اروپایی را به هم گرایی قرن بیست و یکم متحول کند. هرچند که باستان شناسی را از سیاست، گریزی نیست اما به نظر می رسد که تنها را حل مساله، ترسیم چشم انداز جهانی باستان شناسی در چهارچوب میراث مشترک جهانی و نیز توسعه رهیافت انسان شناختی و باستان شناسی است.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  191-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

کتاب " استخوان شناسی انسانی در باستان شناسی: دستورالعمل نحوه نگهداری و تعامل با بقایای اسکلت انسانی در باستان شناسی" نوشته سید میلاد هاشمی و حامد وحدتی نسب، اعضای هییت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس، در سال 1398 با 185 صفحه نوشتار، عکس، طرح و جدول، توسط انتشارات ندای تاریخ در تهران به چاپ رسیده است. انتشار این کتاب موجز و مختصر به هنگام بوده و نشان از وقت شناسی نگارندگان محترم و در عین حال توجه جامعه باستان شناسی ایران به مسیله حفظ بقایای انسانی دارد. گرچه کتاب از نظر اصول نگارشی و ویرایشی کتابی ویراسته و پیراسته است اما از نظر صفحه آرایی قطعا می توانست بهتر از آن باشد که هست. کتاب از نظر ساختاری دارای فصل بندی نیست اما با این حال مطالب در یک سیر منطقی به صورت عنوان هایی پشت سر هم آورده شده که به طور کلی شامل اهمیت بقایای انسانی، آماده سازی شرایط جهت کاوش بقایا، مستندسازی بقایا، مطالعات اولیه و در نهایت حفظ و نگهداری آنها می شود. از نظر محتوایی نیز به جز موارد بسیار معدود، نگارندگان با تسلط بر موضوع مورد بحث و با روایتی روان جنبه های مختلف مطالعه و حفاظت از بقایای انسانی را مرور کرده و با کمک تصاویر و طرح ها و جدول ها تلاش کرده اند تا ضروریات اولیه مطالعه و حفاظت از بقایای انسانی به دست آمده از کاوش های باستان شناختی را به مخاطب مورد نظرشان منتقل نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 10 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Zare Mehrjardy Masoud | Yousofi Ali | Mirabi Saeideh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  195-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11343
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Foucault’ s theoretical foundations have often undergone significant rotations. Foucault’ s commentators usually divide his scientific period into the duality of archeology-genealogy or the triad of archeology-genealogy-ethics. In this paper, Foucault’ s archeology was analyzed through a meta-theoretical approach based on a combined model. This model is a selection of Ritzer’ s meta-theoretical logic (including four external-social, internal-social, external-intellectual, and internal-intellectual approaches) and Chalabi’ s conceptual package (including four analytical elements of theory including theory-building equipment, theoretical claims range, theoretical functions, and Theoretical construction). The results show that although archeology is less important to researchers than genealogy; however, in addition to being an efficient theoretical approach to historical, sociological research, it provides a different perspective on society, history, knowledge, and knowledge; It is also a methodological approach with separate guidelines and with a fluid and flexible structure that can be used effectively in dynamic sociological, historical research and make it dynamic. The most important criticisms of archaeology are the neglect of political and historical complexities, the failure of the archaeology of knowledge as the subject of succession to epistemology, and philosophical vacuum and refusal to search for a meaningful source for restoring the scattered historical determination of human.

آمار یکساله:  

بازدید 11343

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ملاصالحی حکمت اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  897
 • دانلود: 

  360
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 897

دانلود 360 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

انسان، اساسا موجودی اخلاقی است که در فرآیند زمان، جنبه های اخلاقی آن نمود پیدا کرده است. امروزه با جمع گرایی و فعالیت های جمعی، خواست فطری آدمی به شکل دیگری در امور و فعالیت های شغلی و حرفه ای جلوه گر شده است که تحت عنوان «اخلاق حرفه ای» از آن نام برده می شود؛ اخلاق حرفه ای در تمامی دانش ها، ضرورتی انکارناپذیر است که اصول مدون آن برای هر رشته دانشگاهی تدوین شده است؛ به طوری که فقدان آن در هر رشته ای، به آن آسیب می زند. در مجامع باستان شناسی جهان، نزدیک به سه دهه است که پژوهشگران حوزه باستان شناسی کارهای خود را مبتنی بر اخلاق حاکم در این حرفه پیش می برند. با وجود این، دانش باستان شناسی ایران که عمری هفتادساله دارد، اخلاق حرفه ای را در آموزش و عمل تجربه نکرده است! هدف این مقاله، علاوه بر تبیین جایگاه اخلاق در باستان شناسی جهان، نشان دادن فقدان جایگاه اخلاق حرفه ای در آموزش و عمل باستان شناسی ایران است. این پژوهش با رویکردی انتقادی، موضوعاتی همچون اهمیت اخلاق، پیشینه و چارچوب اخلاق در باستان شناسی، اخلاق در تئوری و عمل باستان شناسی ایران را نقد و بررسی کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2( پیاپی 6)
 • صفحات: 

  189-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

در سال 1985 گایاتری چاکراورتیاسپیواک، با انتقاد از مجامع علمی آکادمیک غرب این سوال را مطرح کرد که «آیا شخص مغلوب می تواند سخن بگوید؟»، پاسخ به این سوال نیازمند بررسی علوم انسانی و هر دستگاه معرفتی است که سبب ایجاد حاشیه ها شده است. گفتار پسااستعماری به عنوان نظریه ای انتقادی، آزادیخواه و ضداستعماری این دستگاه معرفتی را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. متفکر پسااستعماری با دیرینه شناسی علوم انسانی زمانی را جستجو می کند که چیزی تحت عنوان «شرقی» در برابر «غربی» تعریف شد. کیستی سوژه مدرن موضوعی است که متفکر پسااستعماری مانند میشل فوکو در دیرینه شناسی مورد سوال قرار می دهد. ایجاد مفهوم شرقی به زمانی برمی گردد که وجود عالم خارج، از ذهن شناسا نتیجه گرفته می شد. شرقی هنگامی می تواند سخن بگوید که نقد خود را متوجه سوژه خودبنیادی کند که علوم انسانی بر اساس آن شکل گرفته است. دستیابی به تعریفی از انسان و چگونگی مواجهه او با جهان برای فهم آن، نخستین قدم برای معرفی بدیلی در برابر علوم انسانی سلطه گر است. روش متفکر پسااستعماری در فهم دیگری، و عالم خارج مبتنی بر بیناذهنیت است. این روش فهم، از طریق تبیین مطالعات انسانی در برابر علوم انسانی غربی و علوم انسانی بومی، و با دیدگاهی انتقادی نسبت به پارادایم فکری اسپیوک، به سوال او ـ برخلاف پاسخ خودش ـ پاسخی مثبت می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 138 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4 (94 پیاپی)
 • صفحات: 

  210-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

باستان شناسی، فن و دانش بازشناسی فرهنگ و تمدن های گذشته بشری با استفاده از مطالعه داده های مادی برجای مانده از گذشته است که در کاوش های علمی تپه ها و محوطه های پیش از تاریخ (تاریخی) یا در بررسی های میدانی کشف می شوند. امنیت ملی نیز توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های داخلی (تمامیت ارضی، قدرت نظامی، نظام سیاسی، بافتار فرهنگی، ساختار اقتصادی، همبستگی ملی) در برابر تهدیدات خارجی محسوب می شود و زمانی پایدار می شود که همه عناصر شکل دهنده امنیت به شکلی به هم پیوسته و در جهت منافع ملی رشد کنند. مسیله نوشتار حاضر نقش باستان شناسی در تقویت امنیت ملی است. از این رو نگارندگان با ارایه یک مدل مفهومی کوشش کرده اند نشان دهند که باستان شناسی از طریق کشف عناصر و مولفه های تمدن باستانی و تاریخی یک ملت، از رهگذر تحکیم هویت ملی، ملی گرایی و همبستگی ملی، منجر به تقویت امنیت ملی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
litScript