نتایج جستجو

4034

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

404

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  151-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4493
 • دانلود: 

  562
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: همزمان سازی فحلی تکنیک ارزشمندی در کنترل فعالیت تولیمثلی میش می باشد. هدف: هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت فحلی و سیمای هورمونی سرم خون میش های عربی فحل شده با استفاده از دوره های بلند و کوتاه مدت سیدر گذاری در فصل غیرتولید مثل بود. روش کار: تعداد 58 رأس میش عربی 2 تا 5 سال (میانگین وزن 46 کیلوگرم) غیرآبستن طی فصل غیر تولیدمثلی در یک طرح کاملا تصادفی به سه گروه آزمایشی شاهد (بدون درمان)، سیدرگذاری کوتاه مدت (6 روزه) و سیدرگذاری بلند مدت (14 روزه) تقسیم شدند. همزمان با برداشتن سیدرهای واژنی، 600 واحد PMSG به صورت داخل ماهیچه ای تزریق شد. در گروه های تحت درمان با سیدر، غلظت هورمون های استروژن و پروژسترون خون در بازه های زمانی بلافاصله قبل از سیدرگذاری، سه روز پس از سیدرگذاری، یک روز پس از خروج سیدر و 50 روز پس از قوچ اندازی اندازه گیری شدند. برای تشخیص فحلی و جفت-گیری، به هر 5 رأس میش، یک رأس قوچ عربی سالم و بارور معرفی شد. نتایج: فاصله ی خروج سیدر تا شروع فحلی در تیمارهای کوتاه و بلند مدت استفاده از سیدر، به ترتیب، 51.02 و 34.74 ساعت بود (P<0.01). درصد بروز فحلی در تیمارهای کوتاه مدت (88.8%) و بلندمدت (95.2%) سیدر بالاتر از شاهد (5.26%) بود (P<0.01)، ولی این اختلاف بین تیمارهای سیدر معنی دار نبود. غلظت استروژن سرم خون در تیمار سیدر بلندمدت در زمان های یک روز پس از خروج سیدر و 50 روز پس از قوچ اندازی از تیمار سیدر کوتاه مدت به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.01). در زمان های تحت مطالعه اختلاف معنی داری از لحاظ غلظت پروژسترون در بین تیمارها وجود نداشت. میزان این هورمون ها در زمان های مختلف تیمارهای کوتاه و بلند مدت سیدر دارای نوسانات معنی داری بودند (P<0.01). نتیجه گیری نهایی: بکارگیری سیدر کوتاه مدت 6 روزه منجر به القاء فحلی و فعالیت تولیدمثلی مناسب در فصل غیرتولیدمثلی میش های عربی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 4493

دانلود 562 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHALILAVI F. | MAMOUEI M. | TABATABAEI S. | CHAJI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  855-861
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11337
 • دانلود: 

  25233
چکیده: 

This experiment was conducted to determine the reproductive performance of Arabian ewes treated with short and long-term progesterone devices in addition to low doses of equine chorionic gonadotropin (eCG) during the anoestrus season. A total of 36 ewes were divided into three groups: in group I vaginal sponges (60 mg medroxy progesterone acetate; (MAP)) were applied and removed after 6 days; in group II, vaginal MAP sponges were removed 12 days following insertion, while group III served as control group. The first two groups were intramuscularly injected with of 300 IU eCG, following sponge removal. Parameters such as oestrus response rate, time to onset of oestrus, duration of oestrus, pregnancy, lambing and fecundity rates were evaluated. Blood samples were collected one day before sponge insertion and two days after sponge insertion and on day of oestrus. There were significant differences between the group I and II with control group regarding the plasma estradiol and progesterone levels. There were no significant differences in oestrus response, time to onset of oestrus, pregnancy, lambing and fecundity rates between groups I and II (P>0.05). However, differences were significant when these two treatment groups were compared with the control group. In group I, duration of oestrus was significantly higher than group II (P<0.05). In addition, other factors in group I was numerically greater than group II (P>0.05). It was concluded that short-term sponge treatment (6 days) had better performance when compared with the long-term sponge treatment (12 days) in Arabian ewes.

آمار یکساله:  

بازدید 11337

دانلود 25233 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  747-751
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18230
 • دانلود: 

  8934
چکیده: 

The aim of this study was to evaluate the reproductive efficiency of short and long term treatment with progestagens in addition to pregnant mare serum gonadotropin (PMSG) in Arabian ewes during the non-breeding season. A total of 56 ewes were divided into three groups: in group I vaginal sponges (60 mg medroxy progesterone acetate; MAP) were applied and removed after 6 days; in group II, vaginal MAP sponges were removed 14 days following insertion while group III served as control group. The first two groups were intramuscularly injected with of 600 IU PMSG, following sponge removal. Parameters such as estrus response rate, duration of estrus, pregnancy rate and fecundity were evaluated. There were no significant differences in estrus response rate and fecundity rate between groups I and II (P>0.05). However, differences were significant when these two treatment groups were coMAPred with control group. In group I, duration of estrus was significantly higher than group II (P<0.05). In addition, pregnancy rate in group I was significantly higher than group II (P<0.05). It was concluded that short-term sponge treatment (6 days) had better performance when coMAPred with long-term sponge treatment (14 days) in Arabian ewes.

آمار یکساله:  

بازدید 18230

دانلود 8934 استناد 0 مرجع 3150
نویسندگان: 

رشر نیکلاس

نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  35-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  983
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

علم منطق در جهان اسلام همانند دیگر شاخه های علوم و فلسفه در قرون وسطی کاملا غربی [یونانی] است و با فلسفه شرقی [فلسفه هندوچین] هیچ گونه ارتباطی ندارد. این منطق همان گونه که توسط مکتب ارسطوئی متاخر یونانی حفظ و منتقل شده بود، تماما به تقلید از سنت یونانی کلاسیک توسعه یافت. مقاله حاضر ترجمه مقاله کوتاهی است از دانشمند برجسته آلمانی؛ نیکلاس رشر که تکامل منطق را در جهان اسلام از نقطه شروع آن در اواخر قرن هشتم [قرن دوم هجری] تا افول آن در قرن شانزدهم میلادی [قرن دهم هجری] به اختصار و تنها با ذکر مهمترین گرایشها، شخصیتها و موفقیتها شرح می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 983

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KRIDLI R.T. | HUSEIN M.Q. | MUHDI H.A.

نشریه: 

ANIMAL REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  347-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4921
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4921

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  658
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سقط جنین که از عوامل مهم زیان های اقتصادی در گله های گوسفند و بز به شمار می آید، توسط عوامل مختلف عفونی ایجاد می شود. باکتری ها، مهمترین علت سقط جنین های عفونی در دام های اهلی هستند. در این مطالعه مقطعی (Cross sectional)، که با هدف تعیین میزان شیوع عوامل باکتریایی در جنین های سقط شده گوسفند در استان همدان صورت پذیرفت، 226 نمونه سقط جنین ارجاعی توسط دامداران به شبکه های دامپزشکی استان طی سال های 1388 و 1389 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. نمونه جنین های سقط شده از کل استان جهت کشت میکروبی به آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی منتقل شدند و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند عوامل باکتریایی از 61 نمونه (%26.99) [12 نمونه بروسلا (%5.3)، 1 نمونه کمپیلوباکتر (%0.44)، 37 نمونه اشریشیا کولی (%16.37) و 11 نمونه سایر باکتری ها (%4.87)] جداسازی گردید. نتایج حاصله حاکی از نقش کم رنگ عوامل باکتریایی بخصوص بروسلا در نمونه های بررسی شده می باشد. بررسی عوامل ویروسی و انگلی مسبب سقط (همانند بلوتانگ و توکسوپلاسما) جهت کسب اطلاعات در این زمینه و تعیین میزان سهم آنها در بروز سقط در منطقه ضروری به نظر می رسد. همچنین برنامه ریزی و اجرای موازین علمی در راستای اهمیت به عوامل مدیریتی سقط جنین می تواند نقش بسیار موثری در کاهش آن و جلوگیری از زیان های حاصله داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 658

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

سجادیه نرگس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  899
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

هدف: هدف از مطالعه حاضر جدا سازی و شناسایی عوامل باکتریایی سقط جنین گوسفندان در اطراف شیراز می باشد.طرح: نمونه گیری از محتویات معده و اندام جنین های سقط شده گوسفندان توسط پیپت پاستور و یا سواپ استریل و کشت میکروبی به منظور جداسازی عوامل ایجاد کننده سقط جنین.نمونه ها: در این بررسی تعداد 198 نمونه از محتویات معده و اندامهای جنینهای سقط شده مورد آزمایش باکتریولوژیک قرار گرفت.روش: محتویات معده جنین بر روی محیط های پایه، اختصاصی و افتراقی کشت می شد و سپس کلنی های خالص مورد شناسایی قرار می گرفت.نتایج: در این بررسی از 107 مورد (54 درصد) نمونه ها، 22 مورد (20.5 درصد) بروسلا، 21مورد (19.6 درصد) سالمونا، 8 مورد (7.5 درصد) کمپیلوباکتر، 28 مورد (26.1 درصد) اشریشیاکولی و همچنین 28 مورد نیز سایر باکتریها جدا شده است.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق دلالت بر بالا بودن میزان آلودگی جنینهای سقط شده به باکتریهای بروسلا و سالمونلا دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 899

دانلود 198 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

غلامی صغری | توکلی آذین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  317-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  644
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف: شناخت ساختارهای میکروسکوپی سرخرگ کلیه و اندازه گیری پارامترهای مورفومتریک در سرخرگ کلیه قبل از تولد در گوسفند نژاد مهربان.طرح: مطالعه مشاهده ای.حیوانات: تعداد دوازده جنین گوسفند، نر و ماده سه ماهه و چهارماهه از نژاد مهربان.روش: جداکردن سرخرگهای کلیه از کلیه ها و تثبیت آنها در فرمالین 10 درصد و سپس پاساژ نمونه های بافتی، به وسیله اتوتکنیکون، تهیه برشهای 6 میکرومتری و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین- ائوزین و رنگ آمیزی اختصاصی ماسون تری کروم سبز رنگ آمیزی گردیده و در زیر میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل آماری: توصیف کمی (تست های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، دانکن و تی استیودنت با استفاده از نرم افزار کامپیوتری spss).نتایج: دریافته های مورفولوژیک هر سه لایه دیواره عروقی شامل لایه داخلی، میانی و خارجی سرخرگ در هر دو سن و جنس به خوبی تکامل یافته بودند. طبق نتایج حاصله از مطالعات مورفومتریک در هر دو گروه سنی ضخامت کل سرخرگ در نرها کمتر از ماده ها بود که با افزایش سن در هر دو جنس ضخامت دیواره و قطر دهانه افزایش پیدا کرده بود. کلیه اختلافات در پارامترهای مختلف اندازه گیری شده در دو جنس مختلف هم سن فاقد اختلاف معنی دار و در سنین مختلف دارای اختلاف معنی دار بود (p<0.05).نتیجه گیری: ساختارهای میکروسکوپی سرخرگ در گوسفند قبل از تولد شامل هر سه لایه عروقی به صورت کامل است. قطر دهانه و اندازه کلیه پارامترهای اندازه گیری شده در سرخرگ کلیه با افزایش سن افزایش نشان می دهد. با افزایش سن در هر دو جنس درصد لایه میانی افزایش مطلق نشان می دهد، در حالی که سایر لایه ها دچار کاهش نسبی شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 644

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

طبیب زاده آریا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  95-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله با بررسی برخی الگوها در تلفظ وام واژه های عربی در متون متقدم فارسی، نشان می دهیم که لغات عربی از دو گونه عربی وارد فارسی شده است، یکی عربی فتوحات که زبان میانجی فاتحان مسلمان و زبان نوشتار آنان تا اواخر دوره بنی-امیه بوده و دیگری عربی کلاسیک که تاکنون نزد ایرانشناسان تنها ماخذ ورود لغات عربی به فارسی فرض می شده است. همچنین، نشان می دهیم که انتساب بسیاری از تلفظ های غیر کلاسیک لغات عربی در فارسی قدیم، مثل شان به جای شان، ذیب به جای ذیب، بالله به جای بالله، مسله/مسله به جای مسیله، و. . . برخلاف گفته محققان پیشین ارتباطی به نظام آوایی/واجی فارسی نداشته بلکه به اخذ آن ها از عربی فتوحات مربوط است. بررسی ما بسیاری از یافته های عربی دانان غربی درمورد حجازی باستان، عربی فتوحات و مسایل تاریخی عربی را اثبات و حتی در مواردی تکمیل می کند و لزوم توجه ایرانشناسان به تحقیقات جدید عربی دانان و سامی شناسان غربی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript