نتایج جستجو

16988

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1699

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ARFKEN C.L. | KUBIAK S.P. | KOCH A.L.

نشریه: 

ETHNICITY AND DISEASE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 SUPPL 3
 • صفحات: 

  S3-S76
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6666
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6666

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  761-767
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  162
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 162 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

MARGOLIS S.A. | CARTER T. | DUNN E.V. | REED R.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10595
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10595

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1953
 • دانلود: 

  447
چکیده: 

این پژوهش در پی نمایان ساختن رنج های زن عرب در رمان های«هیفاء بیطار»، نویسنده سرشناس سوری است. این نویسنده در نوشته های خویش روی هم رفته همه دوره های زندگی زن عرب از نوجوانی و جوانی تا میان سالی را نشان می دهد. پژوهنده می کوشد رنج های شخصیت های زن را در رمان های این نویسنده سوری بکاود. می توان گفت صدای زن تحصیل کرده ناکام در سپهر زناشویی، صدای چیره رمان های پیش گفته است. در این رمان ها، ما با رنج های زن مطلقه یی آشنا می شویم که فرودست احساس شکست و سرخوردگی است، او می کوشد از رهگذر ارتباط با مردان به نبرد دیو تنهایی که سراسر هستی اش را گرفته است برود. از این رو بیشتر رمان های بیطار، رنج های زنی را می نماید که با سرکوب جامعه مردسالار عربی و گذر سنگین زمان می ستیزد.

آمار یکساله:  

بازدید 1953

دانلود 447 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

سرمایه گذاری بی رویه در بازارهای املاک و مستغلات و لزوم توجه به توسعه کسب و کارهای اقتصادی حاصل از بازار مسکن موجب پدیدار شدن نوع خاصی از مجتمع های مسکونی با هدف جدایی گزینی شده است. هدف از این پژوهش بررسی انگیزه های اصلی گروه های ذی نفع درتوسعه این نوع از مسکن و تحلیل مسائل معماری و شهرسازی حاصل از ساخت این نوع مجتمع های مسکونی است. بدین منظور با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای به بررسی تجربیات کشور های مختلف در ارتباط با این موضوع پرداخته شده است و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا متنی عواملی که منجر به شکلگیری این مجتمع ها شده و مسائل معماری و شهرسازی که ناشی از آن ها شده را دسته بندی می کند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد انگیزه اصلی برای توسعه این نوع از مسکن، مباحث اقتصادی و افزایش سود بوده برای توسعه دهندگان بوده است. نبود قوانین کنترل کننده و توسعه دهنده مشخص معماری و شهرسازی در طرح های شهری به منظور توسعه این نوع از مجتمع های مسکونی نوظهور موجب بروز آسیب هایی شده است، اساسی ترین این آسیب های عبارتند از؛ آسیب های اجتماعی نظیر جدایی گزینی طبقاتی، کاهش احساس امنیت آسیب های اقتصادی نظیر طبقه بندی اقتصادی، و آسیب زیست محیطی نظیر از بین رفتن محیط بکر طبیعی، زمین های کشاورزی و آسیب های کالبدی نظیر دیوار کشی و حصار کشی، تاثیر منفی این بافت های جدا شده بربافت های اطراف، محصوریت شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 32
نشریه: 

روابط خارجی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  189-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

ثبات سیاسی و امنیت به مثابه مهمترین دلمشغولی حکومت ها بوده است و به معنی نبود تهدیدات و چالش های جدی و بی نظم کننده است، نه تغییرات کوچک و جزیی که لازمه پویایی و استمرار نظام سیاسی و اجتماعی هستند. از ربع واپسین سده 20 به این سو، حکومت ها به ویژه حکومت های اقتدارگرا به دلایلی همچون اثرات سرایتی ناشی از گسترش جنبش های دموکراتیک، انقلاب ارتباطات، جهانی شدن، تحول نسلی و نارضایتی های سیاسی و اجتماعی فزاینده با چالش ها و تهدیدهای امنیتی مواجه بوده اند. در این نوشتار، نگارندگان با استفاده از روش تحقیق تبیینی - علی درصدد ارائه پاسخ تحلیلی به این پرسش هستند که چرا جنبش های اجتماعی اخیر در منطقه یا بهار عربی به امارات متحده عربی سرایت نکرد و این کشور همچنان از ثبات سیاسی برخوردار است؟ چرا با وجود این که این کشور در منطقه از بالاترین میزان کاربری اینترنتی و شبکه های اجتماعی برخوردار است اما برخلاف برخی کشورهای دیگر، با جنبش اجتماعی مواجه نشد؟. مهمترین دلایل موثر در این ارتباط (فرضیه تحقیق) عبارتند از: ساختار جمعیتی غیربومی در اکثریت (85 درصد) و محافظه کاری آنان به دلایل سیاسی - اقتصادی و عدم برخورداری از حقوق شهروندی، مشروعیت عملکردی - کارکردی حکومت در حوزه اقتصادی و رفاهی، مشروعیت سنتی و مذهبی حکومت، گرایش فزاینده کاربران به استفاده از قابلیت های سرگرمی، تجاری، ارتباط گیری و غیرسیاسی اینترنت، شبکه های اجتماعی و محدودیت ها و کنترل های شدید حکومت بر قابلیت ها و لینک های سیاسی آن. یافته های تحقیق تایید کننده تاثیر همه دلایل یادشده بر ثبات سیاسی و عدم وقوع جنبش انقلابی در این کشور پس از وقوع بهار عربی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 105 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

زیبائی مهدی | زیبائی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (17 پیاپی)
 • صفحات: 

  203-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

با شروع دومینوی ناآرامی در سرزمین­, های عربی، تونس و مصر اولین دولت­, های عرب بودند که به عنوان خاستگاه و نقطه آغاز این طغیان­, ها دستخوش تحولات سیاسی و اجتماعی شدند. ناآرامی­, های مذکور در کشورهای تونس و مصر به نتایجی انجامید که از آنها به ترتیب با عناوین انقلاب­, های یاس و نیل یاد می­, شود. با توجه به اشتراکات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مذکور به نظر می­, رسد انقلاب­, های مورد بحث دارای ریشه­, های مشابه­, ای بودند. با این حال، روند تغییرات در کشورهای مزبور یکسان نبود. در حالی که ائتلاف جوانان و طبقه کارگر در آغاز و انجام ناآرامی­, های مذکور در کشورهای مورد بحث نقشی تاثیرگذار داشت. اما نحوه برخورد ارتش با تحولات از یک سو و واکنش جریان­, های اسلام­, گرا به فضای فراهم شده در پرتو این ناآرامی­, ها از سوی دیگر بیانگر وجود تفاوت در حوادث مورد بحث است. در این ارتباط، با آن که انقلاب تونس تنها اعتراض موفق در جهان عرب معرفی می­, شود؛ اما بازگشت عناصر دوره پیش از انقلاب به قدرت در هر دو کشور نشان از الگوی جدید انقلاب­, های اصلاحاتی دارد که بدان اصقلاب گفته می­, شود. در مقاله حاضر سعی بر آن است در پرتو روش­,پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به شیوه­, های متقاطع قیاس و استقراء عناصر تاثیرگذار در بروز و هدایت ناآرامی در دو کشور تونس و مصر مورد بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9526
 • دانلود: 

  5680
چکیده: 

Background: The Hoveyzeh cohort study (HCS) is a population-based cohort study that conducted in Hoveyzeh County (South-west Iran). HCS focus on common chronic diseases, disorders and risk factors of NCDs in the arab ethnicity. Methods: A total number of 10009 participants (35-70 years old) were recruited in this prospective cohort study from May 2016 to August 2018. The HCS data were gathered by trained interviewer through interviewer-administered questionnaires. Also anthropometric measurements, physical examinations, clinical assessments, ophthalmology evaluation, auditory examinations, respiratory and cardiovascular assessments was conducted by means of standard instruments. Biological samples including blood, urine, hair, and nail collected and stored in the biobank. Results: The overall participation rate was 82. 7%. The prevalence of obesity was 27. 4% in males and 47% in females. Cigarette smoking prevalence was 20. 9% (40. 6 % in men and 7. 6 % in women). Prevalence of major non communicable diseases such as diabetes, hypertension, metabolic syndrome, cardiac ischemic, myocardial infarction and stroke was 22. 2%, 26. 4% 31. 9 %, 13. 6%, 1. 85% and 1. 6% respectively. Conclusion: Considering the high prevalence of obesity and smoking in the population of Hoveyzeh and since the important role of these risk factors in development of common non communicable diseases, this issue should be taken into consideration and the necessary interventions in this context must be considered to modify lifestyle. The HCS is the only comprehensive cohort in the region, enabling it to provide valuable evidence about NCDs for a wide geographical area covering millions of people in both Iran and Iraq.

آمار یکساله:  

بازدید 9526

دانلود 5680 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 14
نویسندگان: 

NAYERNOURI TOURAJ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  144-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18320
 • دانلود: 

  18906
کلیدواژه: 
چکیده: 

It seems a truism that in modern day academia, all historical scholars who wrote in Greek are known as Greeks and all those who wrote in arabic are known as arabs. A curious fact is that all those scholars in all of medieval European Christendom who wrote in Latin are always referred to by their country of origin.Does this curious historical fact betray some form of cultural bias.The ancient Mediterranean Greek speaking world were a disparate group of cultures spreading from southern Italy through North Africa to Anatolia and western Mesopotamia.Even the Athenians considered themselves apart from Spartans and Macedonians and they were always in conict.Modern European scholars often disregard the debt that these Greek speaking thinkers owed to the concepts which they freely borrowed from their Egyptian, Babylonian, and Persian neighbors without mention of their reference sources and consider their ideas as of primarily ‘Greek’ origin.This ‘Hellenistic’ bias of Europeans has a complicated root which is outwith the scope of this essay.

آمار یکساله:  

بازدید 18320

دانلود 18906 استناد 0 مرجع 0
litScript