نتایج جستجو

81569

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8157

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

رضائی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

این مقاله به معرفی سیستم متعادل کننده و شبیه سازی آن می پردازد. اساس سیستم متعادل کننده، مزایا و معایب، انواع سیستم های متعادل کننده از نظر سازوکار تشریح شده است، سپس نرم افزار شبیه ساز سیستم متعادل کننده ارائه شده است و با استفاده از آن به مقایسه دو سیستم فعال و غیرفعال پرداخته و در ادامه با استفاده از همین نرم افزار شبیه ساز یک شبیه سازی کلی و جامع تر سیر و حرکت برای یک قطار متعادل کننده توصیف شده است. در نهایت با توجه به نتایج این شبیه سازی کلی، یک فرمول برای محاسبه زاویه تیلت در شرایط بهره برداری مختلف ارائه شده و به بررسی هر چه بیشتر و نتیجه گیری در مورد قطارهای متعادل کننده پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 45
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

ارزیابی هزینه های تولید (Coat Estimation) و ارایه دورنمایی از مسایل مالی و هزینه های پروژه از مهمترین بخش های طراحی (Conceptual Design) می باشد. در نظام طراحی رسیدن به الگوهای مهندسی مناسب تابعی از عوامل مالی است و هزینه یکی از تعیین کننده ترین شاخص های طراحی است. هاورکرافت و تولید نمونه های پیشرفته تر بصورت کامل با این موضوع در ارتباط می باشد و کاهش هزینه های طراحی، ساخـت، تولید و نگهداری در افزایش سهم رقابتی هاورکرافت نسبت به سایر شناورها حایز اهمیت می باشد. بکارگیری الگوریتم خانه مورچگان (Ant Colony system) دراین زمینه یکی از روشهای موفق در ارزیابی زمان تعمیرات شناور و کاهش زمان تعمیراتی شناور در ایستگاه های متفاوت کاری می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده از این الگو در رابطه با کاهش هزینه های تعمیراتی حایز اهمیت بوده و می توان از این الگو به صورت توسعه یافته در رابطه با سایر شناورها استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  7
چکیده: 

در این مقاله به بررسی مراحل مختلف طراحی پروانه های دریایی و مراحل مقدماتی در راه ایجاد یک سیستم تصمیم گیری پشتیبانی (Decision Support system) برای طراحی پروانه های دریایی می پردازیم. این سیستم به فعالیت هایی که می بایست پشتیبانی شوند و سازمانی که قصد دارد از این سیستم در فعالیت های طراحی خود استفاده نماید وابسته می باشد. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری از یک ساختار تقریبی پیروی می نماید. در این تحقیق به معرفی این ساختار، جزئیات آن و اجرای مراحل اولیه آن پرداخته می شود راه حل اصلی در این سیستم به چهار مرحله کلی تقسیم بندی شده اند که عبارتند از: تحلیل وظایف (Task Analysis)، مشخص نمودن روش محاسباتی (Knowledge Used)، روشهای حل مساله (Problem - Solving) وابزارهای محاسباتی (Computational Tools). در انتها نیز از این مراحل در طراحی مقدماتی یک پروانه به روش اکارد - مورگان (Eckhard - Morgans Method) کمک گرفته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 7
نویسندگان: 

بخشی حمید | عبدوی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  875
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

سیستم های دو فازی آبی سیستم های شناخته شده و سازگار با ساختار پروتئین ها، آنزیم و بیومولکول ها هستند که جهت جداسازی و خالص سازی این ترکیبات مورد استفاده قرار گرفته اند. اسید آمینه پرولین به عنوان ترکیبی که می تواند از کشت میکربی بدست آید در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی کاربرد دارد. این مقاله به بررسی تعادل فازی مایع-مایع در سیستم دو فازی آبی حاوی اسید آمینه پرولین پرداخته شده است. داده های آزمایشگاهی ضریب تفکیک جهت جداسازی اسید آمینه پرولین در سیستم آب-پلیمر-نمک با حضور پلی اتیلن گلایکول با وزن های مولکولی 1000، 2000، 3350، 6000، 8000 و نمک دی پتاسیم تارتارات، گزارش شده است. داده های تعادل فازی آزمایشگاهی، منحنی باینودال و خطوط رابط برای سیستم سه جزئی آب-پلیمر-نمک بدست آمده اند. تأثیر وزن مولکولی پلیمر و درصد وزنی پلیمر و نمک بر ضریب تفکیک اسید آمینه پرولین مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 875

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

فتحی سدهی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 95
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  42-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1306
 • دانلود: 

  359
چکیده: 

زمینه و هدف: نواقص حرکتی شامل همی پارزی، عدم هماهنگی و اسپاستیسیته از رایج ترین آسیب های بعد از سکته مغزی هستند. بیشتر بیماران در طی زمان در بعضی از این نواقص بهبود می بابند که البته میزان آن در بیماران مختلف متفاوت می باشد. شواهدی هست که نشان می دهد افزایش شدت و کمیت درمان پس از سکته مغزی می تواند بهبود را افزایش بخشد. توانبخشی حرکتی این بیماران شامل ترکیبی از تکنیک های حرکت درمانی است که در بسیاری از کلینیک های کاردرمانی انجام می گیرد. اما در این روند توانبخشی به امواج مغزی بیماران سکته مغزی و تاثیری که این امواج می تواند بر حرکت داشته باشد توجهی نمی شود. یکی از این امواج تتا می باشد، لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر همراه کردن کاردرمانی و نوروفیدبک بر درمان حرکتی بیماران سکته مغزی می باشد.روش بررسی: این مطالعه بصورت طرح تک آزمودنی Single-system design (AB) بر روی 2 بیمار سکته مغزی انجام شد. در طی فاز پایه عملکرد اندام فوقانی و تحتانی بیماران (با استفاده از آزمون های فوگل-مایر و برگ)، سه روز در هفته و به مدت 4 هفته مورد ارزیابی قرار گرفته و مداخلات کاردرمانی هم انجام شد. پس از اتمام این دوره فاز درمان آغاز گردید که ترکیبی از کاردرمانی و نوروفیدبک است و مدت آن نیز 4 هفته بود. سپس نتایج ارزیابی های فازهای پایه و درمان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.یافته ها: هر دو بیمار بهبودی معنی داری را در عملکرد اندام فوقانی (بیمار 1، 81.1% و بیمار 2، 68.1%) و تحتانی (بیمار 1، 73.1% و بیمار 2، 75.4%) در آزمون فوگل-مایر و برگ (بیمار 1،51.6 % و بیمار 2، 68.1% ) نشان دادند.نتیجه گیری: باتوجه به بهبودی قابل توجه در عملکرد اندام فوقانی و تحتانی بیماران به نظر می رسد همراه کردن نوروفیدبک با درمانهای رایج کاردرمانی، می تواند نتایج بالینی بهتری در بر داشته باشد. اگرچه به مطالعات بیشتر در آینده نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1306

دانلود 359 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1271
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

مقدمه و هدف: هر ساله افراد زیادی در جهان به بیماری مالاریا مبتلا گردیده و متاسفانه تعداد زیادی از آنها جان خود را از دست می دهند. با گسترش علم و فن آوری ابزار انسان برای مطالعه مشکلات بهداشتی از جمله بیماری ها تغییر می کند. Geogrαphic Informαtion system (GIS) را می توان یکی از تکنولوژیهای نوین برای مطالعه انتشار بیماری دانست. هدف این تحقیق طراحی سیستمی است که نحوه انتشار مکانی بیماری مالاریا را با گذشت زمان شبیه سازی کند.روش کار: برای انجام شبیه سازی از مدل سازی مکانی دینامیک GIS، روش اتوماتای سلولی Cellulαr Automαtα (CA) و مدل همه گیری SIR استفاده شده است. مدل پیشنهادی در محیط نرم افزارهای Mαtlαb و ArcGIS پیاده سازی شده است. برای بصری سازی انتشار بیماری از درجه خاکستری هر سلول استفاده شده و نحوه انتشار بیماری در منطقه و با گذشت زمان نمایش داده می شود. با توجه به آمار بالای بیماری مالاریا در شهرستان میناب استان هرمزگان، منطقه مورد مطالعه داخل این شهرستان انتخاب گردید.یافته ها: با معرفی لایه ها و پارامترهای ورودی به برنامه و اجرای آن، نحوه انتشار بیماری شبیه سازی خواهد شد. یک قابلیت مهم این مدل، سناریوسازی است. بدین منظور تاثیر پارامتر فاصله از آب راکد، تاثیر همزمان دو پارامتر درجه حرارت و رطوبت، و همچنین تاثیر پارامترهای پیشنهادی توسط متخصصین مالاریا در نحوه انتشار بیماری، شبیه سازی شده است.نتیجه گیری: با استفاده از فن آوری نوین GIS و همچنین بهره بردن از روش CA، انتشار مکانی بیماری مالاریا در طول زمان قابل مدلسازی می باشد. همچنین می توان تاثیر واکسیناسیون را به عنوان یک روش جلوگیری از انتشار بیماری، به مدل اضافه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1271

دانلود 324 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1546
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

هدف سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی (Hospital Information system) بهره گیری از رایانه ها و تجهیزات ارتباطی برای جمع آوری، ذخیره، پردازش، استخراج و ارتباط دادن اطلاعات مراقبتی بیمار و اطلاعات مدیریتی است. هدف از این مطالعه مقطعی که در سال 1384 انجام گرفت، بررسی نظرات کاربران در مورد سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستان های تهران و کرج بود. در این بررسی با مسوولان 20 بیمارستان از بین 36 بیمارستانی که دارای سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی بودند مصاحبه انجام شد. نتایج نشان داد که گزارش ها و خروجی های مورد نیاز، مهم ترین معیارهای مناسب جهت انتخاب HIS از دیدگاه افراد تحت بررسی است. مدیریت سازمان، نحوه تامین منابع، فرهنگ سازی در سطح مدیران و کاربران و سیستم پذیری سازمان نیز مهم ترین متغیرهای مربوط به پیش نیازهای استقرار سیستم از دیدگاه کاربران شناخته شد. همچنین راحت بودن یادگیری، موثر بودن خدمات نگهداری و راحت بودن کار با برنامه، مستقل از نقش و مسوولیت کاربران، بیشترین عوامل رضایت کاربران بود.با دقت در یافته های این مطالعه و نیز با توجه به نواقص و محدودیت های سیستم های فعلی اطلاعات بیمارستانی در ایران، سرمایه گذاری های بیشتر مالی، انسانی و فنی برای نزدیک تر شدن به سطح انتظارات و نیازهای سازمان ها و کاربران آنها قویا توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1546

دانلود 333 استناد 2 مرجع 0
litScript