نتایج جستجو

27656

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2766

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  355-363
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

منطقه مورد مطالعه در ساحل جنوب شرقی دریای کاسپین در ابتدای زبانه ماسه ای میانکاله واقع شده است. وسعت این منطقه در حدود 23 کیلومتر می باشد که مراکز صنعتی مهمی از جمله نیروگاه نکا، شرکت کشتی سازی ایران صدرا، شرکت های حفاری نفتی و بندر امیرآباد در ساحل آن قرار گرفته اند. برای تعیین میزان تاثیر فعالیت های انسانی بر خطوط ساحلی، لازم است روند حرکتی رسوبات مشخص شود. بدین منظور با تلفیق روش هایMcLaren-Bowles ، Gao-Callins،Le Roux  و Sunamura & Horikawa، روش مناسب تعیین شد. منطقه مذکور به 3 زون (غربی، مرکزی و شرقی) و 9 برش تقسیم شد. زون مرکزی خطرناکتر از دو زون اطراف است . هر برش در اعماق 0، 0.5، 1، 1.5، 2.5، 5 و 10 متری نمونه برداری صورت گرفت. با تجزیه و تحلیل اندازه های رسوبی، پارامترهای آماری اندازه دانه ها از جمله میانگین (Mz)، جورشدگی (si)، چولگی (Ski) و کشیدگی (KG) بدست آمد. در نهایت نقشه های نحوه توزیع میانگین، جورشدگی و چولگی رسوبات رسم و با توجه به نقشه عمق سنجی منطقه، نقشه روند حرکتی رسوبات تهیه شد. علاوه بر این منحنی تلفیق جورشدگی و میانگین نیز برای رسوبات رسم شد. نهایتا معلوم شد بر این اساس می توان روند حرکت رسوبات در هنگام برخورد با سازه های ساحلی و چگونگی رفتار آن ها را تعیین و میزان فرسایش و رسوبگذاری را در اطراف این سازه ها تخمین زد.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YANG L. | CHUAI X. | CHEN X. | ZENG J. | ZHAO H. | MIAO A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  503-514
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18218
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Climatic changes and anthropogenic activities could affect nutrients’ status significantly in the different lake ecosystems. Nutrients in Lake Hulun and Lake Taihu, two largest shallow cyanobacteria-blooming lakes in northern and southern China, respectively, were at eutrophicated levels in 2009. The concentrations of total nitrogen and total phosphorus were 3.346 and 2.250 mg/L as well as 0.435 and 0.062 mg/L, respectively, in these two lakes with different causes of eutrophication. For Lake Hulun, it was the decreased amount of water as a result of the warming and drying climate that accounted for the abrupt increase of total nitrogen and total phosphorus levels through inspissation. In addition, the icebound effects, no outflows, low nutrients sequestration by the sediment and the reduction of aquatic productivity made the situation even worse. On the contrary, high population densities, the rapid development of agriculture and industry as well as urbanization have increased the nitrogen and phosphorus loads on Lake Taihu. Therefore, higher criteria of total nitrogen and total phosphorus should be applied in Lake Hulun given the difficulties in controlling climatic changes while much more rigorous standards should be established for Lake Taihu since the anthropogenic impacts on nutrient status are relatively easy to control.

آمار یکساله:  

بازدید 18218

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAJPAI R. | SHUKLA V. | UPRETI D.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1287-1294
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19226
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The study was carried out with an aim to assess the heavy metal (HM) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the air of a biodiversity as well as tourist-rich area of Western Ghats by applying a most frequent growing lichen Remototrachyna awasthii (Hale and Patw.) Divakar and A. Crespo, as biomonitor. Thalli of R. awasthii were collected from eight sites of Mahabaleshwar area located in Western Ghats. Samples were prepared for HM and PAHs quantification by ICP-MS and HPLC, respectively. Total metal concentration (HM) ranged from 644 to 2,277.5 mg g-1 while PAHs concentration between 0.193 and 54.78 mg g-1. HM and PAHs concentrations were the highest at Bus Stand while control site (Lingmala Fall) exhibited the lowest concentration of HM as well as PAHs followed by samples from Wilson point (both these sites are having trekking route). It was also evident from this study that vehicular emission played a significant role in the release of HM and PAHs as pollutants in the environment. The effectiveness of R. awasthii as biomonitor could be further investigated by comparing this species with other biomonitors.

آمار یکساله:  

بازدید 19226

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  41-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1383
 • دانلود: 

  340
چکیده: 

غلظت فلزات سنگین در رودخانه تجن استان مازندران در یازده ایستگاه و در قسمت های مختلف حوزه و پایین دست منابع آلودگی در طول سال 1380 مورد بررسی قرار گرفت. میانگین غلظت کادمیم، مس، منگنز، نیکل، سرب، روی، کبالت و آهن در ایستگاه های مختلف رودخانه در فصل زمستان به ترتیب 9.7، 4.5، 28.5، 10.9، 20.3، 49.8، 23.1، 391.5، بهار 12.1، 5.8، 35، 13.2، 24.9، 62.8، 27.9، 465، تابستان 80.3، 29.3، 74.5، 28.5، 58.5، 66.7، 22.1، 1767.7 و پاییز 62.5، 24.9، 63.1، 22.3، 41.3، 58.6، 22.9 و 985.7 میکروگرم در مترمکعب اندازه گیری شد. میانگین غلظت های فلزات کادمیم، نیکل و سرب در رودخانه بخصوص در فصول تابستان و پاییز از حداکثر غلظت قابل قبول آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا و توصیه شده سازمان بهداشت جهانی و در آب آشامیدنی به طور چشمگیری بالاتر است. نتایج همچنین نشان داد که غلظت تمامی فلزات بجز کبالت در رودخانه در فصول کم آبی بویژه تابستان، بیش از سایر فصول است. ترتیب بزرگی غلظت فلزات در رودخانه در فصول سال به این شکل است: زمستان، بهار، پاییز، تابستان. اثر آلایندگی منابع آلودگی اصلی رودخانه از جمله شهرسازی و کارخانه چوب و کاغذ مازندران بخصوص در فصول کم آبی بر بالا رفتن غلظت آلودگی در رودخانه ردیابی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1383

دانلود 340 استناد 6 مرجع 0
نویسندگان: 

OTARI MAJID | DABIRI RAHIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  14-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16978
 • دانلود: 

  5134
چکیده: 

Tested water samples taken from the ophiolite region of Forumad show that most of the concentrations of calcium, magnesium, sodium, sulfate, potassium, bicarbonate, and nitrate elements are in the standard range. Hydrogeochemical studies of the water samples show the existence of magnesium sulfate, chloromagnesium, and chlorosodium. Results of measuring the physical properties of the water shows that the above values were lower than the 1053 standard of Iran and water hardness is higher than the standard in only some cases. Water pH in the studied region is within the alkaline range. Assessing the distribution of heavy metals through statistical methods (Pearson coefficient and cluster graph), two different origins (anthropogenic and lithological origins) have been identified that are responsible for the entry of heavy metals into the water resources of the studied region. The anthropogenic origin of the distribution of heavy metals in the region is due to local mining of the chromite and ophiolitic rocks and the lithological origin is a result of local mining of conglomerate and volcanic rocks. Evaluating the metal index of MI and HPI shows the water contamination by heavy metals. The zoning map shows that the metallic contamination surrounding Forumad village is low and reaches its maximum amount around the chromite Forumad mine. The qualitative index of GQI (non-metallic cations and anions including calcium, sodium, chlorine, magnesium, sulfate, and dissolved solids in water) shows that the water quality is within the acceptable range. Based on the zoning map, the water quality GQI index is higher in the downstream around Forumad village.

آمار یکساله:  

بازدید 16978

دانلود 5134 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  41-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9283
 • دانلود: 

  5034
چکیده: 

Introduction: Environmental pollution is one of the most contributing factors to the degradation of the biosphere quality and its components. Among these, heavy metals play an important role in human health. Metals can be divided into two categories in terms of plant nutrition. The first category includes some metals such as copper (Cu), nickel (Ni), selenium (Se) and zinc (Zn) that are essential in low concentrations for the health, growth, and production of microorganisms, plants, animals, and humans. Other groups of metals such as lead (Pb), arsenic (As), cadmium (Cd), and mercury (Hg) are not essential metals and may cause toxicity in plants and animals even in low concentrations. Soil contamination with heavy metals has become a global concern due to its threats to ecosystems including soil, water, plants, animals, and human life. Soil contamination by excess metals occur primary as a result of industrial activities such as metallurgical processes, mining, and sewage sludge application to agricultural land. In Iran, as the result of development of urbanization and industrialization, there is considerable concern about soil contamination by heavy metals. Zanjan province is one of the most industrialized cities in Iran due to having many heavy metal mines. One such heavy metal contaminated area is in the vicinities of the mining site of Zanjan Zinc Industrial Complex, Zanjan, Iran, where significant metal contamination of agricultural soils has been identified. Mining waste generated by mines and smelting units in this area is spread by wind or runoff to other areas and thus pollutes the soil, plants, surfaces, and groundwater. Crops grown in polluted areas are contaminated directly through the roots and indirectly through atmospheric subsidence. It has also been reported that agricultural products in Zanjan province are heavily contaminated with heavy metals in some areas and these metals can enter the food chain and thus affect human and animal health. The potential health risk from consumption of crops is assessed by hazard quotient (HQ). The safe range of HQ is values less than one. When the quotient is <1, this means no potential health effects are expected from exposure, but when it is >1, it signifies that there are potential health risks due to exposure. Despite the existence of many mines in Zanjan province, a comprehensive study on the potential health risks of consumption of grain crops has not been done, so the aim of this study was to investigate the changes in the concentrations of lead (Pb), cadmium (Cd), copper (Cu) and zinc (Zn) in wheat grains and soils at selected distances from a heavy metal pollution source (the mining site of Zanjan Zinc Industrial Complex, Zanjan, Iran) as well as the potential hazard quotient (HQ) related to these metals through the consumption of the product. Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on soil and wheat randomly selected samples located around the zinc mines in Zanjan; so that the samples could indicate the distribution of Pb, Cd, Cu and Zn in the area. Ten samples of wheat plants were harvested randomly from a radius of 10 to 40 km (10 (S1), 20 (S2), 30 (S3) and 40 (S4) km) from the mine during the harvest season. After separating the plant grain from other parts, the samples were placed in the oven for 24 hours at 100 ° C. Then plant extracts were extracted using digestion with 65% nitric acid and the concentrations of Pb, Cd, Cu and Zn were analyzed using atomic absorption spectrometry (AAS). Also, in order to study the changes in the concentrations of the soil metals at the selected distances from the mine, 3 soil samples were taken from a depth of 0-20 cm at any specified distance from the mine (S1, S2, S3 and S4). After air drying and sieving the soil samples, Pb, Cu, Zn and Cd available and total concentrations in the studied samples were extracted by DTPA-TEA and 4M nitric acid method, respectively, and then analyzed by AAS. Results and Discussion: The results showed that distancing from the mine, the total and available concentrations of all four metals significantly decreased. The highest total concentrations of Pb (168. 9 mg kg-1), Cd (5. 6 mg kg-1), Zn (434. 5 mg kg-1) and Cu (97. 6 mg kg-1) were obtained from the S1 soil. The lowest total concentrations of these metals were recorded in S4 soil and equal to 59. 1, 1. 1, 88. 5 and 28. 9 mg kg-1, respectively. The available concentrations of all four metals were also decreased with increasing distance from the mine so that the highest concentrations of available Pb (45. 6 mg kg-1), Cd (1. 7 mg kg-1), Zn (52. 4 mg kg-1) and Cu (24. 8 mg kg-1) were obtained from the S1 soil. The lowest available concentrations of these metals were recorded in S4 soil and equal to 9. 6, 0. 2, 14. 3 and 1. 9 mg kg-1, respectively. However, no significant difference was observed between the available Pb concentration of soils taken from S3 soil and S4 soil. The comparison results of the mean Pb, Cd, Cu and Zn concentrations in wheat grains harvested from the soils around the mine showed that Pb, Cd, Zn and Cu concentrations in grain decreased with increasing distance from the mine. The highest concentrations of Pb (59. 3 mg kg-1), Cd (1. 3 mg kg-1), Zn (79. 7 mg kg-1) and Cu (48. 8 mg kg-1) were obtained from the grain samples harvested from S1 soil, followed by grains harvested from S2, S3 and S4 soils. Also, unlike Zn, Cu and Cd, no significant difference was observed in the Pb concentrations of grain samples harvested from S3 and S4 soils, which can be due to the non-significant reduction of the available concentration of Pb in the soil of S4 compared to S3 soil. Comparison results of hazard quotients (HQ) revealed that the HQ amounts of all four metals were significantly decreased with increasing distance from the mine. The HQ levels of each metals at all distances from the mine are below one (with the exception of Pb), which indicates that the possibility of exposure to non-cancerous diseases caused by that metals will not be present for the consumer throughout life. If the HQ value of metal is greater than one, the toxicity of that metal may adversely affect the health of the consumer. Therefore, Pb has such a property and the HQ values of this metals in the distances of 10 (6. 17), 20 (5. 35), 30 (3. 48) and 40 (3. 31) km from the mine are high and dangerous. Conclusion: It is concluded that the consumers of these products will not be in the safe range in terms of the adverse effects of non-cancerous diseases caused by high concentrations of Pb. Moreover, despite the low HQ amounts of Zn, Cu and Cd, it is likely that the amounts of HQ increase in the coming years, especially for Cd and Cu. Therefore, much attention should be paid to consumption and cultivation around industrial areas.

آمار یکساله:  

بازدید 9283

دانلود 5034 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

برایچ انکارسینگ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  218-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  139-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  930
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

در سال های اخیر توسعه شهرها و افزایش فعالیت های صنعتی سبب تجمع فلزات سنگین در خاک شده است. آلودگی خاک باعث کاهش کیفیت محیط زیست شده و سلامتی موجودات زنده را به خطر می اندازد. از این رو بررسی و مطالعه آلودگی خاک ها اجتناب ناپذیر است. در بررسی آلودگی خاک ها، به طور عموم از روش های شیمیایی استفاده می شود که روشی دشوار و وقت گیر می باشد. ولی به تازگی، از اندازه گیری پارامترهای مغناطیسی استفاده می شود که روشی سریع و غیرمخرب است. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی ارتباط مکانی پذیرفتاری مغناطیسی و غلظت برخی فلزات سنگین و اثر کاربری اراضی بر آنها در خاک های سطحی بخشی از اراضی اطراف اصفهان بود. به این منظور، تعداد 158 نمونه مرکب خاک سطحی از عمق 5-0 سانتی متری از منطقه مطالعاتی به وسعت 700 کیلومترمربع برداشته، و پس از آماده سازی نمونه ها مقدار پذیرفتاری مغناطیسی در نمونه ها با استفاده از دستگاه اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی، در فرکانس پایین 0.46 کیلوهرتز اندازه گیری شد. همچنین غلظت فلزات سرب، روی و مس در نمونه های خاک پس از عصاره گیری با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. سپس نقشه پراکنش مکانی پارامترهای مورد مطالعه با روش کریجینگ ترسیم شد. نتایج همبستگی معنی داری (P<0.01) را بین پذیرفتاری مغناطیسی و غلظت فلزات مس، روی و سرب نشان داد. مقایسه میانگین پذیرفتاری مغناطیسی در کاربری های مختلف نشان داد که پذیرفتاری مغناطیسی در مناطق صنعتی بیشتر از سایر مناطق است. کاربری شهری نیز اختلاف معنی داری با کاربری کشاورزی نشان داد. روند افزایش پذیرفتاری مغناطیسی در منطقه نشان داد که عوامل انسانی، مهمترین فاکتور افزایش پذیرفتاری مغناطیسی در کاربری صنعتی و شهری می باشد. بررسی نقشه های پراکنش مکانی فلزات سنگین و پذیرفتاری مغناطیسی الگوی مشابهی را در خاک های منطقه مطالعاتی نشان دادند. بیشترین غلظت فلزات سنگین در کاربری شهری و صنعتی مشاهده شد که می تواند به دلیل آلودگی های به دست آمده از ترافیک و فعالیت های صنعتی در منطقه مطالعاتی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 930

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GULER C. | ALI KURT M. | ALPASLAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  435-451
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8585
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8585

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOORAKI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1061-1071
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16011
 • دانلود: 

  8618
چکیده: 

Marine ecosystems and their adjacent coastal habitats, especially estuaries are important because of maintaining the coastal biota, including a diverse array of organism's (Currier and Small, 2005). However, these ecosystems are being impacted by the anthropogenic activities through urbanization and industrialization developments. For evaluating the degree of alteration occurring in these valuable ecosystems, scientists have conducted several methodologies based on chemical assays (i.e. directly measured abiotic parameters of the environment) and use of ecological indices. Which are mainly based on benthic communities (Engle, 2000).

آمار یکساله:  

بازدید 16011

دانلود 8618 استناد 0 مرجع 0
litScript