نتایج جستجو

4873

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

488

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  709
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

تصویربرداری تشدید مغناطیسی تانسور انتشار (DTMRI) یک روش غیرتهاجمی برای بررسی ساختار ماده سفید مغز است. در این روش، تابع انتشار مولکول های آب گوسی فرض می شود اما در نواحی از مغز که فیبرها با هم تقاطع دارند این فرضیه صادق نیست. تصویربرداری انتشار با رزولوشن زاویه ای بالا در تعداد زیادی جهت انتشار (HARDI)، امکان بررسی دقیق ریزساختارهای ماده سفید مغز را فراهم می کند. این روش می تواند تقاطع فیبرها را در هر واکسل نشان دهد. برای کاربردهایی مثل آنالیز گروهی یا ساخت اطلس، انطباق تصویر یکی از گام های اساسی است. تصاویر HARDI دارای اطلاعات جهتی مفیدی از ساختار فیبرهاست بنابراین انطباق آن ها پیچیده تر از تصاویر اسکالر است. در این مقاله یک الگوریتم انطباق بر اساس بردارهای ویژگی استخراج شده از روی تابع توزیع جهت فیبرها (ODF) ارائه می شود. معیار شباهت hammer برای تطبیق بردارهای ویژگی به کار می رود و روش thin-plate spline برای انطباق مکانی اسکلت و همسایه ها استفاده می شود. سپس تصحیح جهت روی ODFها اعمال می گردد. سرانجام، روش پیشنهادی بر اساس اختلاف در جهت انتشار غالب، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که استفاده از اسکلت به عنوان نقاط نشانه در انطباق، به همراستایی دقیق داده های HARDI کمک می کند و خطای انطباق در مقایسه با روش های قبلی، تا حدودی کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 709

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS C: ASPECTS)
 • صفحات: 

  328-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73747
 • دانلود: 

  26804
چکیده: 

Diffusion tensor imaging (DTI) MRI is a noninvasive imaging method of the cerebral tissues whose fibers directions are not evaluated correctly in the regions of the crossing fibers. For the same reason, the high angular resolution diffusion images (HARDI) are used for estimation of the fiber direction in each voxel. One of the main methods to specify the direction of fibers is usage of the spherical deconvolution. The spherical deconvolution is a method which is very sensitive to noise and creates negative values in the orientation distribution function (ODF) of the fiber. To solve this problem, methods such as Laplace-Beltrami regularized spherical deconvolution (LB-SD), the gradient based spherical deconvolution (GB-SD) and the constrained spherical deconvolution (CSD) are used. In this paper, the method for SD based on Wiener filter (WB-SD) is presented. Regarding the results, the direction of the crossing fibers is specified correctly. The proposed algorithm has specified the direction of the fibers as zero degree with 4.9 standard deviation and 89.9 degree with 3.6 standard deviation against two crossing fibers with 90 degree angle.

آمار یکساله:  

بازدید 73747

دانلود 26804 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  749
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 749

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Dehghani Rasoul | Aghajani Rouhollah

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  458
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

In conventional phased array systems, increasing the array length and consequently increasing the number of antenna elements are needed to improve spatial resolution. It can be addressed by MIMO radars using orthogonal signals from multiple transmitters and using the virtual array. Virtual element's locations are derived from the convolution of the physical element's location of the transmitter and receiver. To understand the functionality of MIMO radars, virtual array has been introduced. As the virtual array be larger, the radar angle resolution increase. Increasing the degree of freedom of the virtual array is highly dependent on the array of transmitter and receiver elements placement. The Nested Array which is one of the well-known methods in alignment of MIMO radar array elements, is investigated. In this article, the new nested array is examined and implemented in one dimension. The very innovative idea of this article is to use the new 2D nested array. A multi-step approach for implementing two-dimensional arrays using a new nested array for a MIMO radar is presented which can be generalized to any other structure with different number of elements. Finally, the advantages of the proposed method in terms of angular beam width of the main radar are presented. The results show that the proposed method is much more efficient than the other methods. The comparative results presented at the end of this article shows that the half-power beam width of the proposed method is approximately 0. 3 degrees while this value for the nested method is more than 2 degrees.

آمار یکساله:  

بازدید 458

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  104-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  757
 • دانلود: 

  164
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 757

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  430
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

زمینه و هدف: مفصل زانو به عنوان بزرگترین مفصل سینوویال بدن شامل رباط های جانبی، رباط های متقاطع و منیسک داخلی و خارجی می باشد. برای مدیریت مناسب، شناسایی آسیب به هریک از ساختارهای زانو ضروری است. در این مطالعه حساسیت، ویژگی و صحت تشخیصی High resolution CT Scan در آسیب های منیسک بررسی گردید. روش بررسی: در این مطالعه ارزیابی صحت آزمون، 57 بیمار با شرح حال مثبت ضایعه منیسک مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله موسوی زنجان در سال 1395-1394 به وسیله تصویربرداری با تشدید مغناطیسی، توموگرافی کامپیوتری با وضوح بالا و آرتروسکوپی بررسی شدند. داده های حاصل از توموگرافی کامپیوتری با وضوح بالا و تصویربرداری با تشدید مغناطیسی نسبت به آرتروسکوپی به عنوان استاندارد طلایی در تشخیص ضایعات زانو مقایسه شد. میزان همخوانی آزمون ها و ضریب توافق کاپا (κ ) محاسبه گردید. یافته ها: از 57 بیمار مراجعه کننده با ضایعه منیسک، 52 نفر (2/91%) مرد و 5 نفر (8/8%) زن بودند. بیشترین میزان بروز ضایعات منیسک در سن 30-21 سالگی بود. در بین علل بروز ضایعات منیسک، ورزش با 9/47%، شایع ترین علت ایجاد ضایعه گزارش شد. در مقایسه با آرتروسکوپی، حساسیت، ویژگی و صحت توموگرافی کامپیوتری با وضوح بالا به ترتیب 7/64%، 55%، 60% و تصویربرداری با تشدید مغناطیسی 2/85%، 50% و 5/77% تعیین شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، ویژگی، حساسیت و صحت توموگرافی کامپیوتری با وضوح بالا در تشخیص ضایعات منیسک زانو نسبت به مطالعات پیشین پایین تر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 430

دانلود 218 استناد 0 مرجع 5
strs
نویسندگان: 

ZHENG C. | TIAN H. | LI C.

نشریه: 

PROCEEDINGS OF THE SPIE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  6781
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  678117-678117
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  14391
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14391

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  152-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  576
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع و روند رو به افزایش انفارکتوس میوکارد و اهمیت اطلاع از عوامل موثر در پیش آگهی درمان، این مطالعه به منظور تعیین نقش ST-segment resolution بعد از تزریق استرپتوکیناز در پیش آگهی مبتلایان به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان لقمان طی سال های 1385 تا 1388 انجام شد.روش بررسی: تحقیق به روش Cohort Study انجام گرفت. در بیماران با تشخیص انفارکتوس میوکارد با قطعه ST بالا رفته که واجد شرایط دریافت استرپتوکیناز بودند، تزریق استرپتوکیناز انجام گرفته و بر حسب بازگشت کامل قطعه ST بعد از 90 دقیقه به خط پایه به گروه مورد و در صورت بازگشت ناکامل یا عدم بازگشت به گروه شاهد تقسیم شده و به مدت یک ماه پیگیری شدند. سرانجام درمان آنها بروز مرگ یا نارسایی قلبی بود که با آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفته و خطر نسبی و خطر منتسب محاسبه گردید.یافته ها: تحقیق بر روی 78 نفر، 59 نفر در گروه مورد و 19 نفر در گروه شاهد، انجام گرفت. در پیگیری یک ماهه در گروه شاهد 10.5 درصد و در گروه مورد 49.2 درصد دچار مرگ یا نارسایی قلبی شدند (p<0.005). در صورت بازگشت ناکامل یا عدم بازگشت قطعه ST، پیش آگهی بد آن 4.7 برابر گروه شاهد و خطر منتسب به آن برابر 38.7 درصد بود.نتیجه گیری: بازگشت کامل قطعهST  در بیماران انفارکتوس میوکارد دارای پیش آگهی عالی خواهد بود و تعیین STRes در کنار TIMI risk score در طبقه بندی بهتر خطر بسیار موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 576

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88053
 • دانلود: 

  42987
چکیده: 

angular deformities of the lower limbs are common during childhood. In most cases this represents a variation in the normal growth pattern and is an entirely benign condition. Presence of symmetrical deformities and absence of symptoms, joint stiffness, systemic disorders or syndromes indicates a benign condition with excellent long-term outcome. In contrast, deformities which are asymmetrical and associated with pain, joint stiffness, systemic disorders or syndromes may indicate a serious underlying cause and require treatment.Little is known about the relationship between sport participation and body adaptations during growth. Intense soccer participation increases the degree of genu varum in males from the age of 16. Since, according to some investigations, genu varum predisposes individuals to more injuries, efforts to reduce the development of genu varum in soccer players are warranted. In this article major topics of angular deformities of the knees in pediatric population are practically reviewed.

آمار یکساله:  

بازدید 88053

دانلود 42987 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAZAVI H. | TADI BENI Y. | BAHARVAND M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115937
 • دانلود: 

  81811
چکیده: 

Equal channel angular extrusion (ECAE) is one of the most powerful processes for manufacturing microstructure and nanostructure materials. This process is a kind of severe plastic deformation technique, which requires large extrusion force. In this study, the numerical and experimental investigation of extrusion force in ultrasonic assisted equal channel angular extrusion process (UAECAE) is carried out. ABAQUS Software is used for 2D finite element analysis of the process considering superimposed ultrasonic vibrations to the round billet work material. Experimentally, the conventional and ultrasonic assisted ECAE are performed with copper material to validate simulation results. The reduction in extrusion forceis observed due to ultrasonic vibrations. In order to achieve more average force reduction, it is recommended that the extrusion speed decreases and (or) vibrations amplitude increases. Stress and strain distributions are numerically investigated in various vibrational conditions and die angles. The best die angle to obtain optimum force reduction is 120º. In other die angles, vibrations amplitudes of 15μmand higher is necessary. Ultrasonic vibrations lead to oscillatory stresses with reduced average value, but do not influence the amount of plastic strain distribution. Achieving the beneficial products in ECAE requires heavy special equipment, whereas using UAECAE will leadto more accessible equipment. Finally, some optimal process parameters such as die angle, vibrations amplitude, for the proper application of these vibrations are proposed.

آمار یکساله:  

بازدید 115937

دانلود 81811 استناد 0 مرجع 0
litScript