نتایج جستجو

1335

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

134

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  843
 • دانلود: 

  410
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه محققان بر روی هدایت استخوان سازی با مواد مختلف مطالعه نموده و در این زمینه نتایج رضایت بخشی دراستفاده از ژلاتین ماتریکس استخوانی که حاوی پروتئین های شکل دهنده استخوان می باشد ارائه نموده اند. در این پژوهش به بررسی نقش این ماده در تسریع ترمیم نقایص استخوانی پرداخته شده است. بدین منظور از استخوان های بلند 10 سر خرگوش بالغ ژلاتین ماتریکس استخوانی تهیه گردید. 12 سر خرگوش دیگر نیز بعنوان شاهد انتخاب گردید. در سطح داخلی استخوان دشت نی پای راست هر گروه حفره ای به قطر 3.5 میلیمتر ایجاد گردید. علاوه بر Bone Wax در گروه آزمایش در محل ایجاد حفره 2 میلی گرم ژلاتین ماتریکس استخوانی قرار داده شد. در روزهای 0 ، 20 ، 40 و 53 پرتونگاری به صورت قدامی خلفی و جانبی تهیه گردید. همچنین تصاویری از استخوانهای درشت نی نمونه های شاهد و مورد آزمایش پس ازکشتن حیوانات تهیه شده و روند ترمیم محل حفره در نمونه ها با هم مقایسه گردید.در 6 نمونه شاهد تا 53 روز بعد از عمل تنها مقدار کمی ترمیم استخوانی انجام شده بود ولی در 4 مورد از نمونه های تحت آزمایش ترمیم استخوانی به طور کامل انجام گرفته بود و در دو مورد ترمیم بهتر از گروه شاهد بود. نتایج حاصله نشان دهنده موثر بودن این ماده در تسریع روند بازسازی استخوان است.

آمار یکساله:  

بازدید 843

دانلود 410 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پی در پی 15)
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2160
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت یادگیری و با خاطر سپاری بلندمدت آموخته ها و وجود گزارش هایی که ارایه پیش زمینه یادگیری را مورد تاکید قرار می دهد و از طرفی اهمیت درس آناتومی و تاثیر آن در کسب توانایی های بالینی و نیز به منظور ارتقای کیفیت آموزش آناتومی این تحقیق بر روی دانشجویان پزشکی ورودی 1375 دانشگاه علوم پزشکی در نیم سال دوم سال تحصیلی 76-1375 و در دروس آناتومی قفسه سینه و شکم انجام گرفت.مواد و روشها: پژوهش حاضر با روش تجربی و بر روی 56 نفر از دانشجویان صورت پذیرفت. دانشجویان در مباحث آناتومی قفسه سینه به عنوان گروه شاهد و همان دانشجویان در مباحث شکم به عنوان گروه مورد، در نظر گرفته شدند. کلاسهای آناتومی عملی دانشجویان در گروه مورد قبل از کلاس تئوری و در گروه شاهد بعد از کلاس تئوری برگزار گردید، میانگین نمرات هر گروه (شامل نمره های آزمون های بین ترم و نمرات نهایی هر مبحث) و نظرات دانشجویان در مورد روش آموزش بررسی و با آزمون دقیق فیشر و آزمون Mann-Whithney مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: میانگین نمرات گروه شاهد (2.13±0.311) نسبت به نمرات نظری گروه مورد (15±2.93) کاهش نشان می دهد. در مجموع نمرات نظری و عملی و آزمون های بین ترم گروه شاهد (12.8±2.53) نسبت به گروه مورد (14.3±2.67) نیز کاهش نشان می دهد. هم چنین 67.2 درصد از دانشجویان روش جدید آموزشی را پذیرفته اند و 69 درصد از آنها اظهار آرامش بیشتری هنگام مطالعه با روش جدید داشته اند.نتیجه گیری: ارایه کلاس عملی آناتومی قبل از درس نظری آن به عنوان یک پیش زمینه اولیه موجب تسهیل یادگیری درس آناتومی می شود. تحقیق بیشتر برای سایر دروس توصیه می گردد و هم چنین توصیه می شود تاثیر بلند مدت این روش مورد بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2160

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

HASHMI RASHID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21388
 • دانلود: 

  7091
چکیده: 

This image based series comprises of a quiz pertaining to the identification of salient anatomical structures expected to be seen at a given level on the computed tomography (CT) followed by examples of multiple representative pathologies that can be seen at the same level in a routine clinical setting. It is expected that this will improve confidence of nuclear physicians in interpretation of the CT component of the single photon emission computed tomography (SPECT) and positron emission tomography (PET) studies.

آمار یکساله:  

بازدید 21388

دانلود 7091 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  18-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HASHMI RASHID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13241
 • دانلود: 

  8990
چکیده: 

This mage-based series comprises of a quiz pertaining to the identification of salient and important anatomical structures and landmarks expected to be seen at a given level on the computed tomography (CT). The representative image is followed by a series of images showing the examples of different commonly encountered pathological entities that can be seen at this level in a routine clinical practice. Readers are encouraged to identify the highlighted anatomical structures and landmarks in all the images and appreciate the alterations in the appearance of the normal structures resulting from the presence of a pathology. It is expected that this series will assist in improving the confidence of the nuclear physicians in the interpretation of the CT component of the single photon emission computed tomography (SPECT) and positron emission tomography (PET) studies.

آمار یکساله:  

بازدید 13241

دانلود 8990 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HASHMI RASHID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20277
 • دانلود: 

  11984
چکیده: 

This series comprises of a quiz pertaining to the identification of salientand important anatomical structures and landmarks expected to be seen at a given level on the computed tomography (CT) image. The representative image is followed by a series of images showing examples of different commonly encountered pathological entities that can be seen at this level in a routine clinical practice. Readers are encouraged to identify highlighted anatomical structures and landmarks in all the images and appreciate how a given abnormality can alter the appearance of normal structures. It is expected that this series will help nuclear physicians in interpretation of the CT component of the single photon emission computed tomography (SPECT) and positron emission tomography (PET) studies.

آمار یکساله:  

بازدید 20277

دانلود 11984 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

دانشنامه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  80 (علوم سیاسی)
 • صفحات: 

  81-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  362
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

جنبش مردم مصر در 25 ژانویه 2011 تحت تاثیر حرکت مردمی تونس صورت گرفت و در طی چند ماه توانست سرنوشت حکومت حسنی مبارک را مشخص نماید. جنبشی که اعتراضی علیه فقر، فساد، بیکاری، دیکتاتوری و عدم احترام به قانون بود. از بارزترین علل جنبش مردم مصر می توان به وضعیت نابسامان اقتصادی، عدم توسعه سیاسی و نقش فزاینده ارتباطات و تکنولوژی اشاره داشت. فقر و مشکلات اقتصادی گسترده به همراه اقتدارگرایی دولت و فضای بسته، امنیتی و استبدادی دولت حسنی مبارک زمینه و بسترهای مناسب اعتراضات مردمی و فضای دموکراسی خواهی را ایجاد نمود و منجر به انباشت بحران در جامعه مصر شد.با بررسی تحولات اخیر در کشور مصر چنین استنباط می گردد که این جنبش از اعمال لایه های جامعه مصر برخواسته و هویت معترضان به رغم اشتراک آن ها در نفی وضعیت اقتصادی سیاسی حاکم، در قالب احزاب و گروه های شناخته شده موجود نمی گنجد و در چهارچوب آن ها تعریف نمی شود.جنبش مردم مصر از دغدغه های داخلی مصر نشات گرفت و اعتراض گسترده اما تا حد ممکن مسالمت آمیز به سیاست ها و خط مشی های رسمی مصر بود. در این مقاله سعی بر آن شده است تا مولفه ها و علل جنبش مردم مصر در سطح داخلی جامعه مصر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 362

دانلود 123 استناد 0 مرجع 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  55-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1232
 • دانلود: 

  401
چکیده: 

در این مقاله سعی شده است که با توجه به نظریه های اقتصادی و داده های حسابهای ملی، توابع تقاضا برای خودرو تشریح شود و هدف نیز ارائه ارتباط منطقی بین نظریه ها و داده ها و واقعیتهای اقتصادی است. در این مقاله نشان داده شده است که چنانچه نظریه های اقتصادی را نادیده بگیریم، به نتایجی می رسیم که به لحاظ اقتصادی معنی دار نیستند. این مقاله بر تمایز تحقیقات اقتصادسنجی- که از کارهای " آماری" است و تحت عنوان تحقیقات اقتصادی رواج داشته است- تأکید دارد. در عین حال هدف از این نوشتار بررسی جنبه های نظری و کاربردی تقاضا برای خودرو است و ما اهمیت توجه به نظریه های اقتصادی و کاربرد آنها در مورد کالای خودرو را بررسی خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که عدم توجه به تئوریهای اقتصادی تقاضا می تواند نتایج نامطلوب، و به اصطلاح " ساختگی" ایجاد کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1232

دانلود 401 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VOGT C. | KNAPMAN S.

نشریه: 

MARKET LEADER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  46-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5457
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5457

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  51-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  444
چکیده: 

شهر قزوین پس ا ز تشکیل دولت صفوی اهمیت ویژه و منحصر به فردی یافت و به سرعت مراحل رشد و ترقی خود را در زمان شاه طهماسب اول طی کرد. این شهر در وهله نخست مرکز تجمع گروه ها و اقوام مختلفی شد که پس از پایتخت شدن راهی این شهر شدند. همچنین مرکزیت سیاسی این شهر اهمیت مذهبی و تجاری قابل توجهی بدان بخشید. در این دوران ساخت بناها و مساجد جلوه جدیدی به فضای این شهر بخشید، اما دیری نپایید که باانتقال پایتخت به اصفهان همین شهر پر جمعیت و پر جنب و جوش بر اثر نا بسامانی و درهم ریختگی سیاسی و اجتماعی رونق گذشته خود را از دست داد. بررسی چگونگی گسترش شهری و صورت بندی های اجتماعی این شهر با توجه به تنوع قومی مذهبی در این دوران سزاوار پژوهشی جدید است. در این مختصر مسئله جابه جایی اقوام و گروه های مذهبی و کارگزاران دیوانی و پیامدهای آن در کالبد شهری به منزله محور بحث مورد بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 444 استناد 1 مرجع 1
litScript