نتایج جستجو

64628

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6463

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

FORMAN ERNEST H. | GASS SAUL I.

نشریه: 

OPERATIONS RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  469-486
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  11227
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11227

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسنده: 

بهرامی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 41
نویسندگان: 

SAATY T.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  83-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  13236
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13236

دانلود 9195 استناد 1260 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SAATY T.L.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  215-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  200200
 • دانلود: 

  133909
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, an introduction is given to the decision-making theory, the analytic hierarchy process (AHP). In the AHP, a decision hierarchy is constructed with a goal, criteria and alternatives. The criteria are pair wise compared for their importance with respect to the goal to derive a scale of relative importance and the alternatives are pair wise compared with respect to each criterion to derive relative scales. The relative scales are synthesized using a weighting and adding process to show which is the best alternative. Judgment is used to make the pair wise comparisons. Data can also be used directly in the pair wise comparisons if there is no need to assessor interpret the value represented by the numbers. This process works well for intangibles with no existing scales of measurement. Even when measurement scales and data using these scales exist, it is often advantageous to use judgment to interpret it. Two concepts integral to the AHP, measurement and consistency, are explained. Finally, the ideas and the method are illustrated through an example.

آمار یکساله:  

بازدید 200200

دانلود 133909 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

ISHIZAKA A. | LABIB A.

نشریه: 

OR INSIGHT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  201-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  17715
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17715

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

BASLIGIL H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  24-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9079
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9079

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  پیاپی 17
 • صفحات: 

  113-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  371
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

بهره برداری بهینه از منابع و جاذبه های مقاصد گردشگری، مستلزم برنامه ریزی است و انجام این مهم نیز به شناخت کامل و دقیق موضوع برنامه ریزی یعنی جاذبه ها وابسته است. متاسفانه تاکنون مبنا و تکنیک کارآ و علمی قابل قبولی برای برنامه ریزی توسعه جاذبه های مقصد در ایران به کار گرفته نشده است. تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP)  یکی ازانواع تکنیک های تحلیل علمی است که امکان بررسی گزینه های مختلف را به برنامه ریزان و مدیران می دهد. این شیوه با در نظر گرفتن اثر همزمان کلیه معیارهای دخیل و مقایسه امتیازات آنها، به اولویت بندی گزینه ها پرداخته و با به کارگیری روابط معرفی شده، گزینه مطلوب را تعیین می نماید.هدف این مقاله ارزیابی و سطح بندی جاذبه های گردشگری با استفاده از تکنیک تصمیم سازی چند معیاره است. در این مقاله ابتدا مبانی نظری و کاربردپذیری «تکنیک تحلیل سلسله مراتبی» در ارزیابی جاذبه های گردشگری بحث شد. سپس به کمک این تکنیک، جاذبه های تاریخی - فرهنگی شهرستان نیشابور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اولویت بندی و نهایتا سطح بندی شد. انطباق سطح بندی جاذبه ها با «مدل چرخه حیات محصول» و «نقشه ادراکی» از جمله یافته های این تحقیق است.نتایج نهایی تحقیق نشان داد که جاذبه های شهرستان به لحاظ اولویت توسعه در سه سطح قرار دارند و این سطوح می توانند مبنایی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران گردشگری شهرستان نیشابور باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 371

دانلود 106 استناد 4 مرجع 2
نویسندگان: 

CLINTON D. | WEBBER S.A. | HASSEL J.M.

نشریه: 

MANAGEMENT ACCOUNTING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  17351
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17351

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  109
 • صفحات: 

  109-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  343
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

با توجه به خشکسالی های اخیر در دنیا، اکتشاف منابع آب زیرزمینی امری بسیار ضروری است. این طرح تحقیقاتی با توجه به قرارگیری کشور ایران در محدوده خطر خشکسالی به مطالعه آب های کارستی می پردازد. محدوده مطالعاتی در این پژوهش در مرکز کشور ایران، استان سمنان، شهرستان شاهرود، بخش بسطام قرار دارد. عوامل متعددی در پدیده کارستی شدن و تشکیل منابع آب در سازندهای کربناته حائز اهمیت هستند، که از مهم ترین آنها می توان به سنگ شناسی، توپوگرافی، اقلیم، ژئومورفولوژی و هیدروژئولوژی اشاره کرد. در این پژوهش نقش عوامل ساختاری در توسعه منابع آب کارستی در استان سمنان مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا لایه های اطلاعاتی مربوط به هر عامل تهیه شد. برای مثال عناصر تکتونیکی، شامل نقشه های تراکم خطواره ها، تراکم طول گسل ها، تراکم محل تقاطع گسل ها، فاصله از گسل ها با استفاده از نقشه های زمین شناسی و پردازش تصاویر ماهواره ای است. لایه های اطلاعاتی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نرم افزار Expert Choice و روش های زمین آماری (geostatistics)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش از روش های نوین تصمیم گیری های چندمعیاره (AHP; analytic hierarchy process) و (Fuzzy AHP; Fuzzy analytic hierarchy process) در مطالعات منابع آب کارستی استفاده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 343

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAATY T. | VARGAS L.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  180-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8675
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8675

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript