نتایج جستجو

29102

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2911

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

سجادیه نرگس

نشریه: 

تربیت اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

پیش فرض های فلسفی و دیدگاه های کلان هر نظریه پرداز از عناصر اساسی و انکارناپذیر نظریه های علمی وی می باشند. نظریات مطرح در حیطه تعلیم و تربیت نیز از این امر مستثنی نبوده و پیش فرض های فلسفی و متافیزیکی، نقطه اتکا این نظریات به شمار می روند. به سخن دیگر می توان گفت مبانی فلسفی جایگاه رویش نظریه ها در تعلیم و تربیت می باشند. در این مقاله سعی شده تا با بررسی بخش هایی از آرای فلسفی صدرالمتالهین، دلالت های تربیتی آنها مورد بحث قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 20 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  31-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1115
 • دانلود: 

  1492
چکیده: 

یکی از مهم ترین مسایلی که طرز تفکر حکما و متکلمان را با دگرگونی بنیادی روبرو ساخته، مساله اصالت وجود است که در حکمت متعالیه نیز با براهین محکم اثبات شده است.این نوشتار به بررسی اثبات ارتباط اصالت وجود و وحدت وجود می پردازد؛ چرا که اصالت وجود و وحدت وجود ملازم یکدیگرند.پرسش اساسی این است که با اثبات تلازم آنها، آیا توحید واجب الوجود اثبات می شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت یکی از راه های اثبات توحید حق تعالی، اثبات وحدت وجود و اصالت وجود است که در واقع اثبات وحدت همه هستی خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1115

دانلود 1492 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اکبری رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (25)
 • صفحات: 

  88-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

ملاصدرا در زمانی پا به عرصه فلسفه نهاده که مساله غالب فلسفی، مساله اصالت وجود و ماهیت بوده است. او در چرخشی معرفتی از نظریه اصالت ماهیت در عرصه موجودات ممکن الوجود به نظریه اصالت وجود در این عرصه می گراید. این چرخش، انقلابی فراگیر در ساحت فلسفه ایجاد می کند و به تبع خود، اصولی همچون وحدت وجود، تشکیک وجود و اشتداد وجود را حاصل می کند. ملاصدرا عینیت مصداقی وجود، زیبایی، علم و دیگر صفات کمالی را به عنوان یک اصل فلسفی مطرح می کند. در چنین نگاهی، به اصولی همچون اصالت زیبایی، وحدت زیبایی، تشکیک زیبایی و اشتداد زیبایی می رسیم که خود را در اندیشه ملاصدرا آشکار می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 80 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حسنی سیدحمیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (27)
 • صفحات: 

  3-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1458
 • دانلود: 

  502
چکیده: 

در باب وحدت و کثرت وجود، دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در فلسفه و عرفان اسلامی مطرح شده است. این نوشتار، در پی آن است که در یک بحثت تطبیقی، این دو دیدگاه را به نحو مبسوط تری تبیین کند. برای نیل به این مقصود و برای روشن تر شدن موضوع بحث، مقاله حاضر ابتدا به طور اجمال اشاره ای به دیدگاه منسوب به فلسفه مشا در این موضوع دارد؛ سپس نظر حکمت متعالیه و پس از آن، دیدگاه عرفان اسلامی را بیان می کند و بالاخره به مقایسه و ذکر نقاط اشتراک و افتراق این دو دیدگاه می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1458

دانلود 502 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

زمانی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (ویژه فلسفه و معارف اسلامی 3)
 • صفحات: 

  10-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

در نظام های عرفانی و مابعدالطبیعی سلسله مراتب وحدت و کثرت را در پنج مرتبه خلاصه می کنند که عبارت است از: جسم، نفس، عقل، صفات و ذات. سه مرتبه نخست مربوط به عالم تجلی و دو مرتبه اخیر متعلق به عالم الهی است. اصل الهی در مرتبه ذات به هیچ صفتی موصوف نمی شود و «احد» است ولی در مرتبه صفات و اَسما به صفات مختلف توصیف می شود و در مقام «واحدیت» قرار دارد. مرتبه اول «ورای وجود» و مرتبه دوم «وجود» است. در این مقاله تلاش شده تا با بیان تفاوت میان دوگانه ای مانند مطلق و نسبی و آتما و مایا، الوهیت غیرشخصی و خدای شخصی به فهم تفاوت میان ورای وجود و وجود کمک شود.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عبدالهی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  93-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

این مقاله درصدد تبیین دیدگاه اشتراک معنوی صدرالمتألهین درباره نحوه معناداری گزاره های ناظر به اوصاف الهی (مشترک با مخلوقات) می باشد. بر این اساس، ابتدا از اصل معناداری این گزاره ها دفاع کرده، نشان داده ایم که دیدگاه پوزیتویستی که معنای معرفتی این گونه گزاره ها ناتمام و خودشکن است. در گام دوم، واقع نمایی این گزاره ها و حکایت گری آن ها از امری ورای اذهان بشری تبیین شده است. سپس بهکوتاهی به مهم ترین دیدگاه های موجود در نحوه معناداری این گزاره ها اشاره شده است. و در نهایت جهات مختلف دیدگاه ملاصدرا به تصویر کشیده شده است. و با تفکیک میان حمل تواطی و تشکیکی و نیز توجه به عدم دخالت ویژگی های مصادیق در معنای واژگان از نظریه اشتراک معنوی دفاع شده، اشکال «لزوم تشبیه/انسان وارانگاری» نیز دفع شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  2517-2518
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2034
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2034

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DEHGHANI MAHMOODABADI MOHAMMAD HOSIEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  185-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10244
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In this paper we will discuss Mulla Sadra’s rational description of happiness. Existence is a reality having analogicity and comprising different degrees for Mulla Sadra. He regards existence and perception of existence as goodness and happiness. So goodness and happiness are also realities having analogicity and comprising different degrees for him. Mulla Sadra insists that perception of existence and the union of the rational soul with the active reason make human happiness.Although his view is based on his own philosophical principles, we can find many similarities between his viewpoint and what is discussed on this subject in ethics and religious texts.

آمار یکساله:  

بازدید 10244

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

EDDINGTON N. | SHUMAN R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  282-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  16603
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16603

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

کریمی عبدالعظیم

نشریه: 

تربیت اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  117-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 43 استناد 0 مرجع 4
litScript