نتایج جستجو

103469

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10347

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  111-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

فرض کنید G=AB حاصلضرب دو گروه A و B باشد. در این مقاله نشان می دهیم که اگر A و B دو گروه تقریبا مرکزی باشند. آنگاه G تقریبا حل پذیر است. یادآور می شود که در سال 1981، چرنیکف (Cernikov) در مقاله ای بسیار فشرده اثباتی برای آن آورده است. ولی اثباتی که ما در اینجا ارائه می دهیم با آنچه که وی بیان کرده کاملا متفاوت و قابل استفاده برای عموم علاقمندان خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 23 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

Dung Truong Huu | Dung Truong Huu

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Let D be a division ring with center F and assume that N is a locally soluble almost subnormal subgroup of the multiplicative group D,of D. We prove that if N is algebraic over F, then N is central. This answers partially [11, Conjecture 1].

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

STAROLETOV ALEXEY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  7-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

The set of element orders of a nite group G is called the spectrum. groups with coinciding spectra are said to be isospectral. It is known that if G has a nontrivial normal soluble subgroup then there exist in nitely many pairwise non-isomorphic groups isospectral to G. The situation is quite different if G is a nonabelain simple group. Recently it was proved that ifL is a simple classical group of dimension at least 62 and G is a nite group isospectral to L, then up to isomorphism L£G£ Aut L. We show that the assertion remains true if 62 is replaced by 38.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DARAFSHEH M.R. | REZAEEZADEH G.R.

نشریه: 

ADVANCES IN ALGEBRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3668
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3668

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DARAFSHEH M.R. | REZAEEZADEH G.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3306
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3306

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHANG L.C. | SHI W.J.

نشریه: 

ARCHIVUM MATHEMATICUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  191-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3151
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3151

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  628
 • دانلود: 

  204
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی منتشر شده است، لطفا برای مشاهده مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده مقاله های این شماره اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 628

دانلود 204 استناد 0 مرجع 478
نویسندگان: 

KAMORNIKOV SERGEY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12948
 • دانلود: 

  5062
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 12948

دانلود 5062 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NOSRATPOUR P. | DARAFSHEH M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20441
 • دانلود: 

  10352
چکیده: 

Let L: =U 3 (11). In this article, we classify groups with the same order and degree pattern as an almost simple group related toL. In fact, we prove that L, L: 2 and L: 3 are OD-characterizable, and L: S3 is 5-fold OD-characterizable.

آمار یکساله:  

بازدید 20441

دانلود 10352 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  765-790
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15974
 • دانلود: 

  12606
چکیده: 

Let G be a finite group and p (G) be the set of all the prime divisors of |G|. The prime graph of G is a simple graph G (G) whose vertex set is p (G) and two distinct vertices p and q are joined by an edge if and only if G has an element of order pq, and in this case we will write p~q. The degree of p is the number of vertices adjacent to p and is denoted by deg (p). If |G|=p1a1p2a2 … pkak, pi’s different primes, p1<p2<…< pk, then D (G) = (deg (p1), deg (p2), …, deg (pk)) is called the degree pattern of G. A finite group G is called k-fold OD-characterizable if there exist exactly k non-isomorphic groups S with |G|=|S| and D (G) =D (S). In this paper, we characterize groups with the same order and degree pattern as an almost simple groups related to L3 (25).

آمار یکساله:  

بازدید 15974

دانلود 12606 استناد 0 مرجع 0
litScript