نتایج جستجو

3799

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

380

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BLEI D.M. | NG A.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  933-1022
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7011
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7011

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SHARP W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  18-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12909
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12909

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  117-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

این مقاله مسئله پیوند کاربر، تخصیص زیرکانال و تخصیص توان به صورت توأم را در کانال فراسوی یک شبکه مخابراتی ناهمگون با بهره مندی از راهکار تسهیم فرکانسی متعامد (OFDMA) و با فرض محدود بودن حداکثر توان ارسالی هر کاربر مورد بررسی قرار می دهد, نشان داده می شود که مسئله پیش رو یک مسئله غیر خطی ترکیبی پیوسته گسسته غیر محدب است, در این راستا جهت قابل حل نمودن آن، شرط گسسته بودن متغیرهای مسئله رهاسازی شده و در عوض یک عبارت هزینه به تابع هدف اضافه می شود تا گسسته بودن این متغیرها در جواب نهایی تضمین شود, درنهایت برای حل مسئله، تابع هدف به صورت تفاضل دو تابع محدب (D, C) بازنویسی شده و سپس با استفاده از روش تقریبی سلسله مراتبی محدب، مسئله ساده سازی شده حل می شود, شایان ذکر است تا آنجایی که نویسندگان مطلع می باشند، مسئله تخصیص زیرکانال، پیوند کاربر و کنترل توان تاکنون به صورت توأم در کانال فراسوی شبکه ها ی مخابراتی ناهمگون مورد بررسی قرار نگرفته است, با مقایسه نتایج شبیه سازی ملاحظه می شود که راهکار پیشنهادی نسبت به راهکارهای ارائه شده موجود با تحمل پیچیدگی محاسباتی بالاتر، نرخ بهتری را حاصل می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BANIHASHEMI SHOKOOFEH | TOHIDI GHASEM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11527
 • دانلود: 

  6734
چکیده: 

The present study is an attempt towards remodeling cost, revenue and profit relationship within the network process. The previous models of Data Envelopment Analysis (DEA) have been too general in their scope and focused on the input and the output within a black box system, therefore they have not been able to measure various phases simultaneously within a network system. By using these models internal linking activities are neglected. A slacks-based network DEA model is dealt with intermediate products (Tone, Tsutsui). In this development, each input and output can use situations where unit price and unit cost information are available. In this paper we introduce models of cost, revenue and profit efficiency in network DEA. These models are illustrated by numerical examples and finally results of Constant Returns to Scale (CRS) are obtained. The findings could be used in minimizing the costs and maximizing the benefits in various organizations, public services, factories, and public and private sector companies.

آمار یکساله:  

بازدید 11527

دانلود 6734 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2 (2)
 • صفحات: 

  81-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17296
 • دانلود: 

  8442
کلیدواژه: 
چکیده: 

In DEA to obtain an efficient representation in CCR and BCC models for each DMU only one linear plan would be solved; however, it is possible in centralized resource allocation (CRA) to solve all the DMUs by one linear planning. In this paper, models of centralized resource allocation in input-oriented and in dynamic case will be offered and by using dynamic SBM, the representation of DMUs in each time period and in general and based on CRA in input oriented case will be obtained. After that, the theorems of the offered models will be shown and at least, an applicable example will be represented.

آمار یکساله:  

بازدید 17296

دانلود 8442 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE AIM OF THIS PAPER IS TO ESTIMATE INPUT LEVELS OF A GIVEN DMU WHEN SOME OR ALL OF ITS OUTPUTS LEVELS ARE CHANGED, UNDER PRESERVING THE EFFICIENCY INDEX. WE PROPOSE SOME SUFFICIENT CONDITIONS FOR INPUT ESTIMATION.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

GONZALEZ R. | LANGHOLTZ H. | SOPCHAK B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  89
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1032-1057
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6926
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6926

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CHEVALEYRE Y.

نشریه: 

INFORMATICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4138
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4138

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HOMIN CHEN | HSU CHIA WEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1103-1110
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10165
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10165

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KORHONEN P. | SYRJANEN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1134-1144
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8412
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8412

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript