نتایج جستجو

2094

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

210

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  66-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  285
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 285

دانلود 28 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

رستمی مجتبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  7-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  114
کلیدواژه: 
چکیده: 

دو دهه پس از ظهور aids، چهره بیماری به کلی تغییر کرده است. اول این که از محدوده کشورهای اولیه خارج شده و اکنون یک مساله جهانی است.دوم اینکه اکنون بیماری بیشتر در افراد متمایل به جنس مخالف دیده می شود. علاوه براین چون بیماری های کلاسیک، طبقات اجتماعی و اقتصادی حساس را مبتلا می کند......

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  425-431
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  888
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

عفونت HIV که در 2 دهه گذشته سریعا در سراسر جهان گسترش یافته، از همه گیری از مردان همجنس باز شروع شد و در حال حاضر در زنان افزایش چشمگیر داشته و در بعضی مناطق بیش از %50 مبتلایان را بخود اختصاص می دهد. متعاقب آن از مادران آلوده به جنین، نوزاد و کودکان سرایت پیدا کرده بطوری که روزانه 1900 کودک مبتلا به HIV به دنیا می آیند. امروزه 3 میلیون کودک آلوده به HIV در دنیا زندگی می کنند و سالانه نیم میلیون کودک در اثر عفونت HIV فوت می شوند.در این گزارش 5 کودک آلوده به HIV که همگی از مادران آلوده به دنیا آمده اند را معرفی می کنیم. همه این کودکان بعد از تشخیص عفونت HIV در مادر مورد بررسی قرار گرفته اند. تشخیص زودرس، پی گیری و درمان به موقع پیش آگهی این کودکان را بهبود می بخشد. غربالگری داوطلبانه زنان باردار و تشخیص و درمان پیشگیری قبل از تولد از میزان انتقال مادر به جنین می کاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 888

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KALICHMAN S.C. | SIMBAYI L.C. | CLOETE A.

نشریه: 

aids CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  87-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3098
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3098

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  425-433
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

مدتهاست که تلاش جهانی برای محدود کردن اپیدمی ایدز آغاز شده است. یکی از این تلاش ها، توسعه شیوه های علمی و راه اندازی سیستم های مناسب اطلاعاتی به منظور فهم مشکلات و استفاده از قابل دسترس ترین داده ها و الگوها به منظور ارائه اطلاعات به موقع و عملی برای اخذ تصمیمات ضروری است. هدف این مقاله، مطالعه تطبیقی سیستم مدیریت اطلاعات HIV/aids در کشورهای منتخب است.این مطالعه در ارتباط بامدیریت اطلاعات HIV/aids در سه محور «منابع داده»، «حداقل مجموعه داده» و نیز «ضوابط جمع آوری، گزارش و پردازش داده ها» در ایران و مقایسه آن با کشورهای آمریکا، بریتانیا، استرالیا و مالزی به روش توصیفی در سال 1388 انجام شد. به این ترتیب که ابتدا وضعیت موجود سیستم مدیریت اطلاعات HIV/aids در ایران با مراجعه به «مرکز مدیریت بیماری ها» مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مصاحبه حضوری و بررسی فرم ها و مستندات موجود و استفاده از چک لیست، بررسی و سپس به بررسی نظام مدیریت اطلاعات HIV/aids در کشورهای منتخب پرداخته شد. تحلیل اطلاعات بر اساس مقایسه ویژگی های نظام های اشاره شده در کشورهای مورد مطالعه ،به صورت تحلیل توصیفی - نظری صورت گرفت.روش های اتخاذ شده توسط کشورهای مورد مطالعه در مورد جمع آوری، گزارش و پردازش داده ها، همسو با پیشنهادات سازمان بهداشت جهانی است، اما سیستم کشور ما در راستای توصیه های سازمان بهداشت جهانی نیست.طراحی و اجرای نظام جامع مدیریت اطلاعات HIV/aids در ایران جهت درک بهتر روند اپیدمی، طی زمان، درک بهتر رفتارهای منتشرکننده اپیدمی در کشور، تمرکز بر جمعیت های فرعی با حداکثر خطر و طراحی پیشگیری و مراقبت با استفاده از داده هایی که دارای کیفیت بهتری هستند پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 100 استناد 2 مرجع 9
نشریه: 

حیات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  52-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

زمینه و هدف: HIV/aids به عنوان یک پدیده مهم در جهان و از جمله ایران شناخته شده است. درک و آگاهی از آنچه مبتلایان در زندگی با این پدیده تجربه می کنند، ضروری است. تحقیق حاضر با هدف درک و تبیین تجارب و دیدگاه های مبتلایان از جایگاه معنویت گرایی و ارزش های دینی در زندگی با این پدیده انجام گرفته است.روش بررسی: مطالعه حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی و از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. بدین منظور 19 فرد مبتلا به HIV/aids به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق، نیمه ساختارمند و یادداشت های در عرصه استفاده شد. متن مصاحبه ها ضبط گردیده و پس از مکتوب سازی با رویکرد هرمنوتیک و به روش دیکلمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: شرکت کنندگان در مطالعه با دامنه سنی 21 تا 56 سال به طرق مختلف (تزریق های آلوده، فرآورده های خونی آلوده، روابط جنسی محافظت نشده و یا به طور نامشخص) به HIV مبتلا شده بودند. 47.4% آنان شمارشCD4  مساوی یا کمتر mm3 200 داشته و مبتلا به ایدز بودند. سه درون مایه اصلی در این مطالعه ظهور یافت، که عبارتند از «بازیابی مذهب و ارتباط با خدا، جبران (سعی در تلافی نقایص و کاستی های گذشته) و تکامل یافتگی یا حرکت در مسیر متعالی تر شدن». هر یک از این موارد را چندین درون مایه فرعی تر شکل می داد.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها تجربه شرایط دشوار پس از ابتلا به ایدز، برای برخی از افراد فرصتی است تا با تامل و بازگشت به ارزش ها و معنویات، بار دیگر به زندگی خود معنی بخشند و به جای تسلیم یا تهدید، در این مسیر تکامل یافته و بر شرایط موجود مسلط گردند. انعکاس تجارب مثبت به سایر مبتلایان همراه با هدایتگری کارشناسان مذهبی بیش از پیش و هم زمان با سایر فعالیت ها توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

MAHYAR A.A.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  70-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10453
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

aids is an important health problem in developing and developed countries. Recent advances in management of HW infection have brought a decrease in incidence of infection and aids in children born in America & other western countries while statistically the most infected children are born in developing countries. The primary route of HW infection in children is prenatal transmission. Prenatal chemoprophylaxis decreases HW infection in children considerably.

آمار یکساله:  

بازدید 10453

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

NOORI FATEMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THEY COMPRISE A RANGE OF PEOPLE WITH aids THAN THOSE INFECTED AS SOCIALLY UNJUST OR IMMORAL IS THEREFORE WORTHY DEPRIVED HUMAN DIGNITY. THIS PAPER USES ANALYTICAL METHODS AND A LIBRARY OF CRIMINAL LAW AND DEMONSTRATES ITS EFFICACY IN COMBATING THE SCOURGE OF aids THIS STUDY SHOWS THAT THE CRIMINAL CASE CARRIES WITH KNOWLEDGE AND INTENT OF SEXUAL CONTACT, SEXUAL PARTNERS AFFECTED WITHOUT NOTICE. SENTENCE FOR ATTEMPTED MURDER AND RETALIATION AS A DETERRENT TO SOCIAL AGGREGATE DEMAND IS CONSISTENT BUT IN CASES WAS NOT OF ATTEMPTED MURDER, OR SCIENCE, OR TRANSMISSION OF THE DISEASE, ACCORDING TO LEGAL PRINCIPLES BRDADRSY SUCH AS CRIME AND PUNISHMENT, IN FAVOR OF THE ACCUSED AND RULE DR’ NARROW INTERPRETATION OF THE RULE LIKE INTENTION OF KILLING IT IS MORE LOGICAL.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  104
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1062-1073
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3353
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3353

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  196-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
litScript