نتایج جستجو

18496

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1850

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  165-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4472
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4472

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINNEJAD MAHMOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1174-1180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67473
 • دانلود: 

  109634
چکیده: 

The purpose of food packaging is to preserve the quality and safety of the food it contains from the time of manufacture to the time it is used by the consumer. Recently, the demand for safe and high quality foods, as well as changes in consumer preferences have led to the development of innovative and novel approaches in food packaging technology. One such development is the active food packaging technology. active packaging can be classified into two main kinds: non-migratory active packaging acting without intentional migration, and active releasing packaging allowing a controlled migration of non-volatile agents or an emission of volatile compounds in the atmosphere surrounding the food. Nonmigratory active packaging is a packaging which elicits a desirable response from food systems without the active component migrating from the packaging into the food. The most well known examples of nonmigratory active packaging are oxygen and ethylene absorbers. Also carbon dioxide and antioxidant releaser are examples of migratory active packaging.

آمار یکساله:  

بازدید 67473

دانلود 109634 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  60-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4253
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4253

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  49-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10427
 • دانلود: 

  3926
چکیده: 

بسته بندی فعال یکی از مفاهیم نوین دربسته بندی مواد غذایی است که درپاسخ به تغییرات مداوم در نیازهای مصرف کنند گان به بازار فروش عرضه شده است. بسته بندی فعال شرایط جو بسته را به گونه مطلوبی تغییر می دهد که موجب افزایش عمر نگهداری ماده غذایی گردد. برخلاف بسته بندی قدیمی که بر اساس آن کیفیت نگهداری فرآورده باید به گونه ای حفظ گردد که حداقل بر هم کنش بین فرآورده و بسته صورت گیرد بر اساس پیشرفتهای جدید به عمل آمده در دهه های اخیر در صنایع بسته بندی بر هم کنش بین بسته بندی و فرآورده سودمند به حساب می آید.بسته بندی تغییر یافته فعال طی 25 سال اخیر به ویژه در آمریکا و ژاپن به منظور نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفته است و کاربرد انواع گوناگون این نوع بسته بندی روز به روز در حال گسترش است. این نوع بسته در انواع مختلفی تولید شده است مانند انواعی که دارای افزودنیهایی به منظور حفظ تازگی محصول است که می توانند کاربردهای متعددی داشته و در مقایسه با بسته بندی قدیمی در نگهداری ماده غذایی موثر است. مواد یا عوامل فعال به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تماس با مواد غذایی می باشند. ترکیبات فعال شامل جاذب های اکسیژن، دی اکسید کربن، رطوبت، اتیلن، عوامل آزاد کننده اتانل، مواد طعم دهنده و عوامل ضد میکروب می باشد. انواع با توانایی تغییر ویژگیهای فیزیکی مانند بسته های خود گرم یا سرد شونده (self-heating/cooling) هم نوعی بسته فعال در نظر گرفته می شوند. بسته بندی فعال در مورد انواع گوناگون از مواد غذایی مانند، نان، کیک، شیرینی، پیتزا، خمیر تازه، پ نیر، گوشت و فرآورده های آن و میوه جات مورد استفاده قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 10427

دانلود 3926 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4.30
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4991
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4991

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LOPEZ RUBIO A. | ALMENAR E. | HERNANDEZ MUNOZ P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  357-387
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5087
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5087

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5913
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5913

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

FOOD HYDROCOLLOIDS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  124
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  767
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 767 استناد 7 مرجع 0
نویسندگان: 

dodangeh Sona

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (45)
 • صفحات: 

  52-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

Fish products with significant nutritional value and good physiological effects have a great market and consumption potential. According to high protein and low fat composition of fish that make fish products easy to deteriorate it is difficult to store, and resulting in great waste. active packaging is an innovative approach developed to protect or extend the shelf life of food products, ensuring quality, safety and integrity. active packaging technologies include some physical, chemical, or biological actions that modify the interactions between the package and the product for the desired result. Essential oils (EOs) are one of the compounds used in antimicrobial active packaging as antimicrobial agents. Essential oils are produced by different part of plants as defensive mechanisms against microorganisms. In recent years, the effectiveness of a wide range of EOs against lipid oxidation and microbial growth has been extensively demonstrated by many authors. It has been reported that oregano EO is the most frequently used for applications as fish preservatives, followed by rosemary and thyme EOs.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  264-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1245
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1245

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript