نتایج جستجو

34

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  623
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

در این پژوهش آثار تزریق دو طرفه آنتاگونیست گیرنده 4 سروتونینی (RS23597-190) در هیپوکامپ پشتی (CA1) بر حافظه ترس القا شده توسط acpa در موش های کوچک آزمایشگاهی بررسی شد. برای بررسی حافظه ترس در موش های کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI از روش شرطی شدن ترس توسط دستگاه شرطی سازی ترس استفاده شد و 24 ساعت پس از آموزش حافظه حیوان مورد بررسی قرار گرفت. تزریق درون صفاقی آگونیست گیرنده(acpa) CB1 با دوزهای 0.005، 0.05 و 0.5 میلی گرم بر کیلوگرم باعث تخریب حافظه ترس و ایجاد فراموشی گردید. بعلاوه، تزریق درون CA1 آنتاگونیست گیرنده 5-HT4 (RS23597-190)، با دوزهای 0.01، 0.1 و 0.2 میکروگرم بر موش به تنهایی، اثر چشم گیری بر حافظه ترس نداشت. اما تزریق هم زمان دوز بی اثر آن (0.01 میکروگرم بر موش) با تمام دوزهای acpa، تخریب حافظه ترس ناشی از acpa را برگرداند. نتایج قویا نشان می دهد که هیپوکامپ پشتی نقش مهمی در فراموشی ترس ناشی از کانابینوئیدها دارد. و در این میان سیستم سروتونرژیک ناحیه CA1 در تخریب حافظه ترس القا شده با acpa اثر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 623

دانلود 176 استناد 0 مرجع 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: CANNABINOIDS ARE COMPOUNDS WITH TWO MAIN RECEPTORS CB1 & CB2. CB1'S ARE ABOUNDANT IN AMYGDALA…

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

RATIONALE: CANNABINOID MODULATED MEMORY PROCESS IN THE HIPPOCAMPUS THROUGH DIFFERENT NEURONAL SYSTEMS SUCH AS GABAERGIC AND GLUTAMATERGIC…

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INFLUENCE OF GABAERGIC SYSTEM(S) OF THE AMYGDALA ONAMNESIA AND MEMORY RETRIVAL EFFECT OF THE CANNABINOID CB1 RECEPTOR AGONIST, (acpa), IN MALE NMRI MICE INVESTIGATED. LEARNING AND…

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE INFLUENCE OF THE GABAERGIC SYSTEM(S) OF THE AMYGDALA ON THE AMNESIA AND MEMORY RETRIVAL EFFECT OFCANNABINOID CB1 RECEPTOR AGONIST,(acpa), IN MALE NMRI MICE WAS INVESTIGATED. LEARNING AND MEMORY PROCESSES RESULT FROM INTERACTION OF NEUROTRANSMITTER SYSTEMS IN VARIOUS BRAIN REGIONS SUCH AS AMYGDALA…

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 10
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: THE ENDOCANNABINOID SYSTEM IS INVOLVED IN MEMORY AND COGNITION BY THE PRESYNAPTIC CANNABINOID CB1 RECEPTOR, EXPRESSED AT HIGH LEVELS IN MANY BRAIN AREAS. PREVIOUS INVESTIGATIONS ON SEROTONIN (5-HT) AND CANNABINOID SYSTEMS HAVE SUGGESTED THAT A DIRECT INTERACTION EXISTS BETWEEN CANNABINOID AND SEROTONERGIC SYSTEMS…

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  46-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  48
 • بازدید: 

  17
 • دانلود: 

  2160
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17

دانلود 2160 استناد 48 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  726-733
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9190
 • دانلود: 

  10713
چکیده: 

Objective(s): This study aimed at investigating the effect of serotonergic 5-HT4 receptor agonist/ antagonist on memory consolidation deficit induced by acpa (a potent, selective CB1 cannabinoid receptor agonist) in the pre-limbic (PL) cortex. Materials and Methods: We used the step-through passive avoidance test to evaluate memory consolidation of male Sprague-Dawley (SD) rats. Bilateral post-training microinjections of the drugs were done in a volume of 0. 6 μ l/rat into the PL area (0. 3 μ l per side). Results: The results showed a significant interaction between RS67333 hydrochloride (5-HT4 receptor agonist) or RS23597-190 hydrochloride (5-HT4 receptor antagonist) and acpa on consolidation of aversive memory. RS67333 hydrochloride (0. 5 μ g/rat) enhanced consolidation of memory and its coadministration at the ineffective dose of 0. 005 μ g/rat with ineffective (0. 001 μ g/rat) or effective (0. 1 μ g/rat) doses of acpa improved and prevented impairment of memory caused by acpa, respectively. In other words, RS67333 had a bidirectional effect on acpa-caused amnesia. While RS23597-190 hydrochloride had no effect on memory at the doses used (0. 005, 0. 01, 0. 1, or 0. 5 μ g/rat); but its concomitant use with an effective dose of acpa (0. 1 μ g/rat) potentiated amnesia. None of the drugs had an effect on locomotor activity. Conclusion: This study revealed that activation or deactivation of the 5-HT4 receptors in the PL may mediate the IA memory impairment induced by acpa indicating a modulatory role for the 5-HT4 serotonergic receptors.

آمار یکساله:  

بازدید 9190

دانلود 10713 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

EXCLI JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3516
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3516

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript