نتایج جستجو

11354

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1136

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4841
 • دانلود: 

  1983
چکیده: 

نوشتار حاضر مقدمه ای در زمینه تئوری های روانشناسی سودمند در تحقیقات حسابداری مدیریت با هدف شناسایی و کاربرد آن ها است. اگرچه از تئوری های سایر علوم اجتماعی برای تشریح وپیش بینی رفتار در تحقیقات حسابداری مدیریت استفاده می شود، لیکن علم روانشناسی از آن ها متفاوت است و به جای پدیده های سازمانی و عینی، روی پدیده های ذهنی فرد تمرکز دارد. این تحقیق یک تحقیق کیفی است و مبتنی بر مطالعات نظری مرتبط با موضوع است که با شناسایی و تلخیص ادبیات مرتبط با تحقیقات روانشناسی و کاربرد آن ها در حسابداری مدیریت جمع بندی می گردد. بر اساس این تحقیق، تئوری های روانشناسی در حسابداری مدیریت در غالب اثرات انگیزشی و اثرات اطلاعاتی گروه بندی شده است. در ادبیات اثرات انگیزشی اثرات نقاط مرجع، تناقضات داخلی یا ناسازگاری بین بازنمایی ذهنی و رفتار در غالب تئوری های هدف گذاری، سطح آرمانی، عدالت سازمانی، چشم انداز، ناهنجاری شناختی، اسناد و شناخت محیط، مطرح و تحلیل گردیده است. از بعد اطلاعاتی نیز به تاثیرات ارائه اطلاعات بر تصمیم گیری، قضاوت ها، نحوه جستجو و پردازش با منطق محدود و همچنین بازنمایی ذهنی اشخاص از محیط و سازمان پرداخته که در چارچوب تئوریهای روانشناسی اجتماعی و شناختی بیان گردیده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه های روانشناسی با تمرکز و شناخت عمیق تر پدیده های ذهنی افراد، بجای پدیده های عینی سازمانی می تواند برای تشریح و تحلیل علت و اثرات روشهای حسابداری مدیریت مورد استفاده قرار گیرد و نیز اثر نوع خاصی از روش حسابداری مدیریت روی رفتار افراد صرفا به چگونگی اهداف رسمی و عینی برای عمل و عواملی که بر رفاه افراد تاثیر می گذارد بستگی نداشته، بلکه چگونگی درک افراد از روش های عملی و اینکه چگونه آن توجه، شناخت و یا انگیزه افراد را تحریک می کند، بر آن موثر است. در نتیجه به طور فزاینده ای آشکار می شود که تئوری های چند گانه روانشناسی ارتباط بالقوه ای با هر کدام از روش های حسابداری مدیریت دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 4841

دانلود 1983 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ESLAMZADEH OMID | SHAREYATI FATEME

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

accounting theories HAVE ALWAYS BEEN REFERRED TO IN THE HOLY QURAN. THIS ISSUE HAS BEEN CLEARLY ADDRESSED IN VERSE 282 OF HEIFER CHAPTER OF THE HOLY QURAN. THE accounting THEORISTS HAVE REPEATEDLY MENTIONED THE accounting theories FROM VARIOUS ASPECTS AND VIEWPOINTS. THE PURPOSE OF THE PRESENT PAPER IS TO HAVE A GLANCE AT TWO DIFFERENT VIEWS TOWARDS accounting INFORMATICS AND MEASUREMENT ALONG WITH SOME RELATED DETAILS. FIRST OF ALL, A BRIEF OVERVIEW OF THE accounting SCIENCE WILL BE PRESENTED. IT IS SAID THAT THE PRESENTED INFORMATICS IDEAS ARE MOSTLY RELATED TO APPROVED accounting theories, PROFIT AND LOSS APPROACH, AGENT (REPRESENTATIVE) THEORY, EFFICIENT MARKET THEORY, HISTORICAL PRICE, RELIABILITY, AND AN APPROACH BASED ON STANDARD PRINCIPLES. WITH REGARD TO MEASUREMENT VIEWPOINT, IT CAN BE SAID THAT IT IS GREATLY RELATED TO accounting theories AND PRINCIPLES, BALANCE SHEET APPROACH, COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT, NET SURPLUS THEORY, VALUE RELEVANCE, RELATIVITY, PROSPECT THEORY, AND AN APPROACH BASED ON STANDARD RULES. THE COMMON POINT OF THE SAID VIEWPOINTS IS THAT BOTH OF THEM ARE EFFECTIVE IN DECISION MAKING PROCESS AND POSSESS VALUE CONTENTS.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1145
 • دانلود: 

  615
چکیده: 

تقریبا بیش از 60 سال از آن زمان که آرگریس (1952) تاثیر بودجه را بر رفتار مردم مطرح نموده است می گذرد. چند سال بعد، استدری (1960) و دوین (1960) پژوهش های حسابداری خود را تحت تاثیر روان شناسی ادامه دادند. همچنین دیک من و زف (1984) از این دهه به عنوان دهه بیداری در ادبیات حسابداری یاد می نمایند. تا قبل از 1967 واژه «حسابداری رفتاری» هنوز وارد ادبیات رشته نگردیده بود و البته در این بین رشته های مختلفی از جمله اقتصاد، علوم سیاسی، روان شناسی و جامعه شناسی در انجام پژوهش ها در ادبیات حسابداری رفتاری کمک شایانی را داشتند. در این میان رشته روان شناسی نقش مهمی را بازی کرد و با سه زیرشاخه روان شناسی شناختی، انگیزه ای و اجتماعی مهمترین اثر را داشته است. در این بین نقش بازی شده توسط پردازش فردی از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری بر پایه تئوری روان شناسی شناختی متمرکز بوده که در سال های بعد از آن با واژه «انقلاب شناختی» یاد کرده اند. امروزه، وجود اصطلاح «رفتاری» معمولا برای بررسی های آزمایشگاهی استفاده می شود اگرچه این روش پژوهش غالب را است، اما تنها امکان برای پژوهش های حسابداری رفتاری نیست. همچنین شواهدی از سایر روش های تجربی مانند پرسشنامه، تحقیقات میدانی و مطالعات کتابخانه ای وجود دارد. نتیجتا برای پیشرفت در عمق پردازش ها برای تصمیم گیری و درک اینکه چرا و چگونه مغز فعال است و در فرآیندهای اقتصادی از اطلاعات برای تصمیمات استفاده می نمایند دانشمندان علوم اعصاب یا عصب شناسان در حال ساخت یک پل ارتباطی با اقتصاد می باشند که به اصطلاح «اقتصاد عصبی» نامیده می شود تا رفتار استفاده کنندگان اطلاعات در تصمیم گیری مورد بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1145

دانلود 615 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  1-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

علی رغم وجود مبانی نظری قوی پیرامون مدیریت سود، چگونگی تاثیر استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بر تصمیمات مالی شرکت ها به درستی تبیین نشده است. شرکت هایی که با محدودیت مالی مواجه هستند می توانند با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری با علامت دهی مثبت به بازار الزامات قراردادهای بدهی را تا اندازه ای تعدیل کنند و هزینه بدهی خود را کاهش دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود فرصت طلبانه و کارا با محدودیت های مالی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 94 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1395 برای نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین برای اندازه گیری متغیر مدیریت سود و انواع آن از رگرسیون غلتان و داده های سری زمانی استفاده شد. برای آزمون فرضیه اول از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و برای آزمون فرضیات دوم و سوم از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های مقطعی استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که بین محدودیت مالی و مدیریت سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین با تفکیک مدیریت سود به دو نوع مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه، مشخص گردید که محدودیت مالی با مدیریت سود کارا رابطه معنی داری ندارد ولی با مدیریت سود فرصت طلبانه رابطه مثبت و معنی داری دارد؛ بنابراین در بازار سرمایه ایران، مدیران حتی هنگام مواجه شدن با محدودیت مالی هم مدیریت سود را به صورت فرصت طلبانه و در راستای منافع شخصی خود انجام می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  37-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  781
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

این نوشتار با هدف طبقه بندی حوزه های موضوعی، قلمرو مکانی، تئوری ها، روش شناسی و فنون تحلیل داده پژوهش های حسابداری مدیریت انجام شده توسط محققان کشورمان و محققان استرالیایی، 67 مقاله در ایران و 199مقاله از تحقیقات پژوهشگران استرالیایی از 9 مجله فارسی و 9 مجله انگلیسی پیشرو را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که علی رغم همبستگی معنی داری که بین رویکردهای تحقیقاتی ایران و استرالیا در حوزه های پنج گانه فوق وجود دارد، لکن میزان تنوع زیر طبقات حوزه های مزبور در ایران کمتر بوده و زمینه هایی وجود دارد که تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران کشور قرار گرفته است. موارد مزبور ضمن تبیین مسیر تحقیقاتی پژوهشگران، نقاطی که به لحاظ آموزشی نیازمند توجه بیشتر در دانشگاه های کشور می باشد، برجسته می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 781

دانلود 149 استناد 6 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  54-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1459
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1459

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BARTH M.E. | LANDSMAN W.R. | LANG M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  467-498
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9413
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9413

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

RODABAUGH S.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2007
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7387
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7387

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نشریه: 

اخلاق زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  99-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2648
 • دانلود: 

  761
چکیده: 

مسائل و مشکلات زیست محیطی در عصر حاضر باعث شده تا راهبردهای نرم افزاری (بررسی رفتارهای اخلاقی در حوزه محیط زیست) در کنار راهکارهای سخت افزاری (تولید تکنولوژی های دوستدار محیط زیست) برای حل این مسائل مورد توجه قرار گیرند. از سویی دیگر، تحولات اخیر در نظریه های رفتاری، امیدواری هایی برای فهم مناسب رفتارهای اخلاقی انسانی در ارتباط با محیط زیست به وجود آورده است. در این پژوهش که به شیوه مطالعه تحلیلی - انتقادی صورت گرفته، تلاش بر آن است تا ضمن تشریح و مرور انتقادی نظریه های غربی رفتار اخلاقی در حفاظت از محیط زیست، نظریات اخلاقی متفکران و اندیشمندان اسلامی نیز ارائه گردد. نظریه های مختلفی از سوی اندیشمندان غربی برای تشریح رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی انسان ها در ارتباط با محیط زیست ارائه شده است، از قبیل نظریه کنش علی (رفتار هدفمند)، رفتار برنامه ریزی شده، الگوی اجتماعی - روانشناسی رفتار نوع دوستانه شوارتز و نظریه ارزش - عقیده - هنجار استرن. علی رغم نشر و به کارگیری زیاد این نظریات رفتاری، این نظریات به دلیل غفلت از ورود متغیرهای اخلاقی، از قبیل هنجارهای اخلاقی و جهت گیری های ارزشی، مورد نقد می باشند. از سوی دیگر، اندیشمندان اسلامی و ایرانی در این زمینه نظریاتی ارائه داده اند که به نظر می رسد سازگاری بیشتری با اخلاقیات و روحیات جوامع اسلامی دارد. در این پژوهش به برخی از این نظریات اسلامی اشاره شده است. پیشنهاد می شود تا محققان اسلامی فعال در حوزه های فلسفه اخلاق و روانشناسی اخلاق، تلاش بیشتری جهت استخراج نظریه های رفتاری از منابع اسلامی داشته باشند و ضمن به کارگیری این نظریات در تحقیقات میدانی و اصلاح ساختاری آن ها، قدرت پیش بینی آن ها را بهبود دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 2648

دانلود 761 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  53-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2412
 • دانلود: 

  2453
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و کیفیت حسابداری از دو بعد اقلام تعهدی و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی طی سال های 1386 تا 1390 می پردازد. در این پژوهش تمرکز اصلی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی، تاثیر کیفیت افشا بر آن ها و رابطه بین آن ها می باشد. جهت ارزیابی کیفیت افشا از اطلاعات حاصل از رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای سنجش کیفیت حسابداری از معیارهای اقلام تعهدی و محافظه کاری به ترتیب با استفاده از مدل تعدیل شده جونز و مدل بال و شیواکومار استفاده شد. یافته ها حاکی از رابطه معکوس بین کیفیت افشا و اقلام تعهدی اختیاری بود؛ اما بین کیفیت افشا و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی رابطه معناداری یافت نشد. همچنین برخلاف انتظار، در کیفیت افشای بالا بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی رابطه معکوس یافت نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2412

دانلود 2453 استناد 0 مرجع 7
litScript