نتایج جستجو

226

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

23

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

TRENDS IN PLANT SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  395-401
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4890
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4890

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

آیین نامه آبا، بار و مقاومت را در ضرایب اطمینان جزئی ضرب می کند تا قابلیت اعتماد سازه را افزایش دهد. در این مقاله به محاسبه و بررسی شاخص قابلیت اعتماد سازه های طراحی شده بر اساس آبا پرداخته شده و نشان داده می شود که به ازای ضریب تغییرات مختلف برای پارامترهای طراحی، شاخص قابلیت اعتماد متفاوتی برای سازه بدست می آید. این امر اهمیت تدوین آیین نامه بر اساس تئوری قابلیت اعتماد را بیان می کند. به عبارت دیگر برای بدست آوردن ضرایب اطمینان مناسب برای پارامترهای طراحی سازه در آیین نامه می بایستی آنالیز قابلیت اعتماد با توجه به داده های آماری محلی پارامترها (در ایران) انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GUBLER F. | MILLAR A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  183-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4468
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4468

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

TRENDS IN PLANT SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  513-522
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1112
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1112

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BOREL C. | SIMONNEAU T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  367
 • صفحات: 

  287-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3622
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3622

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  33-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1084
 • دانلود: 

  479
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر روش aba بر روی کودکان با اختلال اتیسم می باشد که در سالهای 1382 و 1383 به مدت شش ماه به مرکز اتیسم اصفهان صورت گرفته و شامل دو گروه 20 نفره (هر گروه 10 دختر و 10 پسر) با عنوان آزمایشی و کنترل با میانگین سنی 8، 6 (آزمایشی) و 4، 5 (کنترل) بوده که از میان حدود 100 کودک شناخته شده با این اختلال انتخاب گردیده اند. روش مورد استفاده در تحقیق فوق مدون شده روش ایوار لوواس است که با عنوان «مداخله درمانی به روش aba» شناخته می شود. اساس این روش تحلیل ضعف ها و مشکلات رفتاری و ادراکی کودکان با اختلال اتیسم و سپس برنامه ریزی آموزش انفرادی برای هر کودک و آموزش نفر به نفر به آن ها توسط مربیان آموزش دیده با استفاده از شرطی سازی کنشی (اسکینری) است. برای جمع آوری داده ها از تست گارز استفاده شده که شامل سه زیر گروه رفتارهای کلیشه ای، ارتباط و تعامل است و هر کدام از این سه زیر گروه دارای 14 سوال و حداکثر 42 نمره است که شدت علایم اتیسم را نشان می دهد. ضمنا برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون T و تحلیل واریانس استفاده گردیده است. تحقیق فوق که به صورت نیمه تجربی اجرا شده، سنجش توانایی روش aba در بهبود کودکان با اختلال اتیسم بوده و نتایج حاصله نیز نشان داد که گروه آزمایشی، همان طور که تحقیقات و گزارش پروفسور لوواس در 1983 نیز نشان داده، توانسته اند با کاهش متوسط 30 نمره در علایم حاد اتیسم و کسب رفتارهای متناسب با همسالان عادی خود، پیشرفت قابل توجهی را با سطح معناداری P<0.000 کسب نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1084

دانلود 479 استناد 3 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  262-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

کلام الاهی یکی از مسایل مهم، درازدامن و بحث برانگیز در میان مذاهب اسلامی است. اندیشمندان مسلمان تفاسیر مختلفی از این مفهوم و کیفیت اتصاف خدا به کلام مطرح کرده اند. این پژوهش به صورت تطبیقی آرای ابوالحسن اشعری و محمدحسین طباطبایی درباره کلام الاهی را بررسی می کند. هر دو شخصیت خدا را متکلم می دانند، ولی هر یک تفسیر متفاوتی از کلام الاهی دارند. ابوالحسن اشعری کلام الاهی را از مقوله کلام نفسانی می داند و آن را کلام ذاتی خدا و وصفی قدیم معرفی می کند. طباطبایی مفهومی متفاوت و موسع از «کلام» مطرح می کند و آن را به تمام اموری که کاشف مقاصد الاهی باشد توسعه می دهد. کلام الاهی از منظر طباطبایی دارای مراتب و مصادیق بسیار است. بر این اساس تمام آفرینش، که با کلمه وجودی «کن» پدید آمد، کلام خداوندی است و نزول وحی بر پیامبران، مرتبه و مصداق دیگری از کلام است.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 13 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

زیست فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  363-371
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

بزرگ بودن شبکه ها موجب افزایش پیچیدگی محاسباتی در زمان اجرای الگوریتم می شود و محدودیت هایی را برای کارکردن با این گونه شبکه ها به وجود می آورد. با حفظ رفتار و خروجی شبکه اصلی، پیچیدگی کاهش می یابد و فرآیند به دست آمدن نتایج و تجزیه و تحلیل شبکه ها سریعاً صورت می گیرد. به کارگیری ابزارهای ریاضی و محاسباتی در جهت ساده سازی شبکه ها، نتایج بهتری را در علوم مختلف به خصوص در کاربردهای علوم زیست فراهم می آورد. مدل سازی بولین و پیداکردن جاذب ها در شبکه های زیستی منجر به سادگی در نمایش و تجزیه و تحلیل آسان خواهد شد. این مطالعه از طریق مدل سازی بولین روی شبکه انتقال سیگنال آبسیزیک اسید انجام شده است. آبسیزیک اسید یکی از تنظیم کننده های مهم و موثر در رشد گیاهان به شمار می رود. روش ما از یک حالت اولیه شروع شده و طبق قوانین به روزرسانی، جاذب های شبکه را پیدا کرده است. روش های پیشنهادی ما در مقایسه با روش های دیگر قادر خواهد بود که به صورت همزمان در حین ترسیم گراف انتقال، حالت نقاط جاذب را نیز کشف نماید. همچنین در این روش یافتن تمامی جاذب های سیستم تضمین شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سعیدی پور سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  79-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

برنج یکی از گونه های نسبتا حساس به تنش شوری است که از نظر تحمل یاحساسیت به تنش شوری، تنوع ژنتیکی زیادی در مخزن ژنتیکی انواع زراعی آن نیز دیده می شود. برای ارزیابی اثرات شوری بر غلظت سدیم، پتاسیم و aba و همینطور ماده خشک ریشه و ساقه دو رقم حساس (IR29) و متحمل (IR651) معرفی شده IRRI در محیط آبکشت بررسی گردید. تیمار شوری در دو سطح محلول عادی یوشیدا و یا حاوی 100 میلی مولار کلرید سدیم (Ec=12ds. m-1) در مرحله شش برگی به مدت یک هفته اعمال شد و نمونه گیری طی این مدت در فواصل زمانی (صفر، 4، 12، 24، 48، 96 و 168 ساعت) پس از اعمال تیمار، از پهنک برگ اول غلاف برای اندازه گیری غلظت aba و در آزمایش دیگر 4 ساعت پس از اعمال تیمار شوری هورمون فلوریدن با غلظت 50 میکرو مول فقط برای یکبار بر روی برگ ها پاشیده شد و در پایان دوره تنش از برگ رفرنس برای اندازه گیری میزان سدیم و پتاسیم استفاده شد. در این آزمایش ماده خشک ریشه و اندام هوایی در هر دو رقم تحت اثر تیمار شوری نسبت به شرایط نرمال بصورت معنی دار کاهش یافت، ولی این کاهش در رقم حساس به شوری (IR29) بسیار بیشتر بود. تغییرات غلظت پتاسیم تحت شرایط تنش نسبت به تیمار نرمال در ارقام معنی دار نبود، تیمار شوری موجب ازدیاد تجمع معنی دار سدیم در هر دو رقم حساس و متحمل در تیمار پاشش فلوریدن گردید. البته میزان تجمع سدیم در رقم متحمل کمتر از نصف میزان تجمع آن در رقم حساس بود. در رقم متحمل تحت تیمار تنش غلظت aba بصورت معنی داری افزایش یافت، حال آنکه در رقم حساس این افزایش معنی دار نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 25)
 • صفحات: 

  292-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  4356
 • دانلود: 

  1722
چکیده: 

زمینه و هدف: هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثربخشی روش تحلیل رفتار کاربردی (aba یا Applied behavioral analysis) بر علایم کودکان اوتیسم (کودکان 7-3 سال مبتلا به اوتیسم)، در مدت پنج سال است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع تحقیقات آزمایشی است که بر اساس آن 20 نفر از کودکان 3 تا 7 ساله مبتلا به اوتیسم در مرکز اوتیسم اصفهان به مدت پنج سال (90-1385) تحت مداخله به روش aba قرار گرفتند. از آزمودنی ها در بدو ورود آزمون تشخیصی GARS (Gilliam Autism rating scale) اجرا گردید. این تست در پایان پنج سال دوباره اجرا شد. همچنین آزمودنی ها در ابتدای مداخله توسط چک لیست محقق ساخته، در مولفه های درک مفاهیم شناختی، ریاضی، مهارت های کلامی و خودیاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. این چک لیست ها در پایان هر سال نیز اجرا می گردید. داده ها پس از پنج سال توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج آزمون t نشان داد که تفاوت معنی داری در پیش آزمون و پس آزمون در مولفه های رفتارهای کلیشه ای، مشکلات ارتباطی و تعاملات اجتماعی و کل نمره GARS وجود دارد (P<0.001). همچنین آزمون Friedman نشان داد که تفاوت معنی داری در میزان مفاهیم شناختی، ریاضی، مهارت های خودیاری و کلامی در مدت پنج سال نسبت به نمره پایه و همچنین نسبت به سال قبل وجود دارد (P<0.001). به عبارتی میزان رشد مفاهیم شناختی و ریاضی، مهارت های خودیاری و کلامی هر سال چشمگیر بوده است.نتیجه گیری: در کل می توان نتیجه گرفت که مداخله aba بر کاهش علایم اوتیسم و افزایش مهارت ها موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 4356

دانلود 1722 استناد 490 مرجع 20
litScript