نتایج جستجو

2044

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

205

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  106
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  414
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

ساختمان گشتاسب در جنوب خاور شیراز جای گرفته است. این ساختمان ابعاد 54 کیلومتر و بیشینه پهنای 7 کیلومتر دارد و روی رخنمون سازند آسماری-جهرم قرار گرفته است. روند عمومی این ساختار همگام با دیگر ساختارهای ناحیه زاگرس و فارس شمال باختر-جنوب خاور است و در انتهای پلانج خاوری احتمالاً به دلیل عملکرد شاخه‍ های گسل سروستان روندی خاوری-باختری به خود می گیرد. شیب کلی یال شمالی تاقدیس زیاد تا برگشته است در حالی که شیب کلی در یال جنوبی 25 تا 30 است که این مسئله نبود تقارن به سوی شمال خاوری را بر خلاف دیگر ساختارهای این ناحیه نشان می دهد. مطالعه حاظر نشان داد که این هندسه نتیجه ای از فعالیت افق های گسسته میانی موجود در توالی چینه شناسی به ویژه تبخیری های سازند دشتک به سن تریاس است و کوهانک‍ های سطحی ساختمان در زیر این سازند و در افق دهرم با یکدیگر ادغام می شوند و ساختمان واحدی به نام مظفری را تشکیل می دهند. این پژوهش با استفاده از روش های هندسی نوین و برداشت های صحرایی، به بررسی هندسه افق دهرم و ویژگی های آن پرداخته است. در محدوده مطالعاتی 6 برش ساختاری عرضی، در جمع به طول 147 کیلومتر و یک برش طولی، به طول 51 کیلومتر رسیم شده است. همچنین نقشه خطوط هم تراز در افق مخزنی دهرم با استفاده از برش های ساختاری رسم شده بازسازی شده است؛ که بستگی سطحی ساختمان در افق دهرم دارای ابعاد 47 × 11. 5 کیلومتر و بستگی قائم ساختمان در این افق 2000 متر است.

آمار یکساله:  

بازدید 414

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JAFARIAN DEHKORDI F. | KHARAZIAN N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  211-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68456
 • دانلود: 

  70420
چکیده: 

This study concerns to evaluate the morphological and flavonoid variations, and chemotaxonomy among seven Scutellaria species. The limits of Scutellaria species were disturbed by different factors including hybridization and polymorphism. For this purpose, 39 Scutellaria accessions were collected from different natural habitats of Zagros region, Iran. A total of 15 quantitative and 20 qualitative morphological characters were studied. Leaf flavonoids were extracted using MeOH solution. The flavonoid classes were investigated using thin layer chromatography, column chromatography, UV-spect and LC-MS/MS (liquid chromatography mass spectrometry). To detect the taxonomic status of Scutellaria species, statistical analyses such as cluster, dissimilarity tree, and ordination methods were applied. The results of this research showed five flavonoid classes in different Scutellaria species including isoflavone, flavone, flavanone, flavonol and chalcone. Based on the cluster analysis of flavonoid and morphological data, the members of Scutellaria section Scutellaria were accurately separated from those of Scutellaria section Lupulinaria. Our study revealed a relationship between Scutellaria patonii and Scutellaria multicaulis. Moreover, the trichomes such as strigose, lanate, tomentose, pannous in leaf and stem, petiole, calyx, the form of leaf apex, and inflorescence length were found as diagnostic characters. Based on our results, the flavonoid and morphological markers display the taxonomic status of inter and intra-specific levels in Scutellaria.

آمار یکساله:  

بازدید 68456

دانلود 70420 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2965
 • دانلود: 

  776
چکیده: 

گیاه چویل با نام علمی Ferulago angulata (Schlecht) Boiss. متعلق به تیره Apiaceae می باشد که از زمان های قدیم به صورت سنتی به عنوان مسکن، هضم کننده در درمان کرم های روده مصرف می شد. این بررسی به منظور شناخت برخی خصوصیات اکولوژیکی گونه چویل جهت معرفی به منظور کشت انبوه آن برای استفاده دارویی و همچنین جلوگیری از تخریب رویشگاه های طبیعی گونه F. angulata انجام شد. درصد پوشش تاجی، تعداد پایه و گونه های همراه گیاه چویل در هر پلات به صورت تصادفی سیستماتیک و با استفاده از تعداد 220 پلات بر روی 6 ترانسکت تعیین گردید. پارامترهای خاک شامل کربن آلی، عمق، pH، EC و بافت خاک با استفاده از تعداد 6 نمونه خاک تعیین و مشخصات اقلیمی زمین شناسی، توپوگرافی، تیپهای اراضی و تیپ رویشگاه این گونه شناسایی و ثبت گردید. نتایج نشان داد که گیاه چویل اغلب همراه با گونه های Allium bodeanum Regel.، Arum albispathum Stev.، Astragalus adscendens Boiss. & Hausskn و Tulipa Montana Lindl. در منطقه ای با اقلیم نیمه مرطوب سرد، دامنه ارتفاعی 2700 تا 3300 متر ارتفاع از سطح دریا، میزان شیب بیشتر از 40 تا 45 درصد و خاک های دارای بافت لومی و سندی لومی با C=1.51، pH=7.5 و EC=1 می روید. گلدهی گیاه از اوایل خرداد ماه آغاز و تا اوایل تیر ادامه دارد. به طور کلی با توجه به اهمیت و مصارف درمانی فراوان گیاه دارویی چویل و نقش بهینه آن در اقتصاد خانوارهای روستایی، این مطالعه می تواند در راستای کشت و اهلی کردن گونه چویل موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2965

دانلود 776 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1103
 • دانلود: 

  451
چکیده: 

بررسی ساختار توده های جنگلی و ارزیابی ساختار مکانی آنها از ضروریات مدیریتی اکوسیستم های جنگلی می باشند. پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی ویژگی های ساختاری جنگل و الگوی توزیع مکانی آنها در جنگل های استان کرمانشاه انجام شد. با استفاده از یک شبکه آماربرداری به ابعاد 50 متر´ 50 متر و به صورت منظم تصادفی، تعداد 25 پلات (400 متر مربعی) برداشت گردیدند. سپس ویژگی های مهم ساختاری درختان شامل گونه، مبدا (دانه زاد یا شاخه زاد)، تعداد جست در هر جست گروه، قطر برابر سینه، ارتفاع و دو قطر بزرگ و کوچک تاج اندازه گیری شدند. با استفاده از داده های اندازه گیری شده، سطح و قطر تاج نیز محاسبه گردیدند. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین ارتفاع درختان حدود 3 متر، قطر 7 سانتی متر و سطح تاج 3.4 مترمربع است. سطح تاج پوشش در پلات، 18 درصد بودکه تاج پوشش باز در منطقه را نشان می دهد. بررسی الگوهای مکانی نشان داد که متغیرهای مورد بررسی دارای ساختار مکانی مشخص با دامنه های بزرگ بودندکه دلالت بر ساختار مکانی گسترده، پراکنش یکنواخت و در حقیقت پیوستگی مکانی بیشتر در مقادیر متغیر مورد نظر دارد. با مطالعه الگوی مکانی ویژگی های ساختاری جنگل و اطلاع از دامنه توزیع آنها، می توان راهکارهای مناسب جهت مدیریت صحیح این جنگل ها ارائه نمود و در جهت مدیریت پایدار و اصولی گام برداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1103

دانلود 451 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  78
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  458
چکیده: 

برای مطالعه زیست چینه نگاری نهشته های سنومانین تا کامپانین پایینی (بخش بالایی سازند سروک، سازند ایلام و بخش پایینی سازند گورپی)، برش چینه شناسی کوه عسلویه انتخاب شد. رسوبات مربوط به زمان های یاد شده شامل تناوبی از سنگ آهک، سنگ آهک رسی، دولومیت و مارن به ستبرای 162 متر است. در این برش سازند ایلام به سن سانتونین با ناپیوستگی فرسایشی (disconformity) بر روی سازند سروک و به صورت پیوسته در زیر مارن های سازند گورپی قرار دارد. 55 مقطع نازک از نظر سنگواره های ذره بینی به دقت مورد مطالعه قرار گرفت که بر همین اساس، 5 جنس و 9 گونه از روزن بران پلانکتونیک، 16 جنس و 13 گونه از روزن بران بنتونیک شناسایی شد. از میان روزن بران شناسایی شده، بوی‍ژه خانواده روتالیده مورد بررسی و بازنگری قرارگرفت که 5 جنس و 6 گونه از روزن بران بنتونیک شبه روتالیدها (Rotalid forms) برای نخستین بار در ایران (برش عسلویه) شناسایی شدند که عبارتند از:Rotorbinella mesogeensis، Rotorbinella campaniola، Iberorotalia reicheli، Calcarinella schaubi، Pararotalia tuberculifera and Pyrenerotalia longifoliaبر اساس روزن بران شناسایی شده، سن سازند ایلام سانتونین در نظر گرفته شد. گسترش چینه شناسی روزن بران بنتونیک در برش مورد مطالعه با زون های زیستی ارائه شده توسط (Martinez (2007 بر اساس روزن بران بنتونیک شبه روتالیدها برای ناحیه پیرنه اسپانیا، مقایسه شد و بر اساس همین مقایسه چهار زون زیستی برای بخش بالایی سازند سروک و سازند ایلام معرفی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 458 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  78
 • صفحات: 

  87-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2533
 • دانلود: 

  540
چکیده: 

میدان نفتی مارون در بخش خاوری منطقه ساختاری فروافتادگی دزفول (زاگرس) واقع شده است. رخنمون سطحی این میدان، سازند آغاجاری بوده و سازندهای آسماری و گروه های بنگستان و خامی، مخازن نفتی موجود در این میدان هستند. سازند آسماری مهم ترین سنگ مخزن این میدان بوده که به شش لایه مخزنی تقسیم شده است. لایه های مخزنی یک، دو، سه به طور عمده از کربنات های دولومیتی تشکیل شده اند، بنابراین تراکم شکستگی ها بویژه در لایه یک (90 درصد دولومیت) بیشتر است. در لایه های مخزنی چهار و پنج و شش این میدان به دلیل افزایش لایه های شیلی و مارنی و کاهش شکنندگی، تراکم شکستگی های کمتر می شود. بر اساس این پژوهش، تاقدیس مارون یک چین مرتبط با گسل راندگی است و مجموعه ویژگی های این تاقدیس، سازوکار چین های جدایشی گسل را پیشنهاد می کند. بررسی های موجود دو سامانه شکستگی با منشا ناحیه ای و محلی را مشخص ساخته اند. شکستگی های ناحیه ای امتداد خاوری - باختری دارند و شکستگی های محلی مربوط به شکستگی های مرتبط با چین خوردگی و خمش ساختاری هستند. بررسی تغییرات انحنا با استفاده از روش های مشتق گیری ریاضی و رسمی، محدوده های مستعد شکستگی در تاقدیس مارون را، به طور عمده در یال جنوبی و محدوده های از بخش های خاوری یال شمالی نشان می دهد. مقایسه داده های مخزنی بر اساس نقشه های هم تراوایی، فشار (RFT) و شاخص تولید (PI) با نتایج به دست آمده از بررسی شکستگی های تاقدیس مارون، هماهنگی بسیار خوب مناطق مستعد شکستگی را نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 2533

دانلود 540 استناد 1 مرجع 0
strs
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  102
 • صفحات: 

  185-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  742
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

پهنه گسلی قیر با سازوکار لغزشی وارون، بخشی از کمربند پیش بوم چین خورده زاگرس است که در جنوب ناحیه برشی سبزپوشان قرار دارد و پهنه گسلی راستالغز کره بس از شمال باختر این منطقه می گذرد. شیب این گسل دارای مقداری متوسط و روند آن موازی با روند عمومی چین ها و گسل های راندگی در کمربند چین خورده زاگرس است. در این پژوهش برای تعیین موقعیت فضایی محور های تنش در پهنه گسلی قیر از دو روش استفاده شده است. یکی از این روش ها استفاده از وارون سازی داده های سازوکار کانونی زمین لرزه های حاصل از فعالیت گسل است که تنش‍های حال حاضر را نشان می دهد و دیگری، وارون سازی داده های خش لغز گسلی است. میانگین راستای تنش فشارشی دیرین و عهد حاضر حاصل از این پژوهش به ترتیب N33oE و N05oE به دست آمد که هر دو راستا سوی تنش فشارشی عمومی NNE-SW را در این پهنه گسلی نشان می دهد که منطبق با جهات تنش فشارش عمومی زاگرس و همگرایی دو صفحه ایران و عربی است. نتایج، تغییرات چپ گرد محور بیشینه تنش فشارشی را در طول زمان نشان می دهد و الگوی دوایر مور به دست آمده نشان دهنده یک پهنه ترافشارش فعال است. نسبت بزرگای تنش های اصلی (شکل هندسی بیضوی تنش) به دست آمده از وارون سازی داده های سازوکار کانونی زمین لرزه ها مقدار 0.88 را نشان می دهد که معادل بیضوی تنش کلوچه ای شکل است، در حالی که نسبت بزرگای تنش های به دست آمده از وارون سازی داده های لغزش گسل مقدار 0.2 را نشان می دهد که معادل بیضوی تنش دوکی شکل است.

آمار یکساله:  

بازدید 742

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  676
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 676

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  109
 • صفحات: 

  273-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  516
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

این مطالعه با تلفیق تفسیر خطوط لرزه ای دوبعدی، اطلاعات چاه های اکتشافی و اطلاعات میدانی به بررسی چگونگی تکامل ساختارها و زمانبندی رویدادهای دگرریختی در پیشانی پهنه بلندای قدیمی فارس، در جنوب خاور کمربند چین خورده و رانده زاگرس پرداخته است. در این مقاله با بازگردانی گام به گام برش های زمین شناسی منطقه ای بر اساس الگوی چینه های رشدی در نهشته های همزمان با زمین ساخت و همچنین پایستگی طول و مساحت واحدها، یک مدل تکاملی برای شکل گیری ساختارهای پیشانی بلندای فارس ارائه می شود. بر اساس این مدل تکاملی، در ائوسن پایانی تاقدیس تابناک با دگرریختی خارج از نوبت در فرادیواره گسل وارون شده پیشانی کوهستان شروع به شکل گیری می کند. اگر چه در میوسن آغازین چین خوردگی جدایشی نازک پوسته در منطقه آغاز می شود، اما در زمان میوسن پسین است که آهنگ کوتاه شدگی و فرازگیری ساختارها به شدت افزایش می یابد، گسلش در پهلوی چین ها شکل می گیرد و افق جدایش میانی تبخیری های دشتک با ستبرشدگی در هسته تاقدیس ها درگیر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 516

دانلود 348 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

GEOPERSIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  367-379
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39192
 • دانلود: 

  28097
چکیده: 

A new and the first mammal fossil locality from the Zagros Basin of Iran is reported here. The fossil locality, known as Dimeh, is located in the Lorestan province, west of Iran. The fauna includes abundant bovid cranial remains, mostly representing boselaphines and palaeoryxoids, as well as gazelles and spiral horned antelopes. Hipparionine horses similar to Hippotherium group are also represented by many individuals and specimens. In addition, large giraffids are among the common elements. Rhinocerotidae, Proboscidea and hyaenids are also present. Based on the current assessment of this fauna, it is most similar to the Middle Maragheh biostratigraphic levels in northwest Iran. Hence, an age of 8-7 Ma (MN 11-12 equivalent) can be assigned for this assemblage. This new fauna is comparable to the Pikermian-type mammal palaeocommunities of the late Miocene and may indicate an extension of these faunas toward Zagros high lands in pursuit of seasonal precipitation and vegetation.

آمار یکساله:  

بازدید 39192

دانلود 28097 استناد 0 مرجع 0
litScript