نتایج جستجو

2073

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

208

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  217-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  845
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

منطقه رامشه در حاشیه شمال شرقی کوهزاد زاگرس از جمله مناطقی است که در طی حرکات فشاری و امتداد لغز، همزمان و پس از برخورد صفحه عربی، متحمل تغییر شکل شده است. این منطقه که در بین گسل های رامشه و شهرضا قرار دارد، به خوبی آثار تغییر شکل های شکننده و شکل پذیر را نشان می دهد. گسل های اصلی این منطقه فعال می باشند و آثار جابجایی و قطع رسوبات کواترنری در طول مسیر آن ها دیده می شود. بررسی میدان تنش دیرین در این منطقه نشان می دهد که منطقه رامشه از سمت جنوب-جنوب غرب تحت تاثیر کوتاه شدگی قرار گرفته است و حرکات راستگرد جوان در تکامل ساختاری آن نقش به سزایی داشته است. در طی این حرکات ساختار گل مانند مثبت در بین گسل های اصلی منطقه تشکیل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 845

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1426
 • دانلود: 

  389
چکیده: 

دامنه امواج لرزه ای به دو علت غیرکشسان بودن زمین و گسترش هندسی با افزایش فاصله کاهش می یابد. در چند دهه گذشته تعیین روابط کاهندگی برای یک ناحیه، به منظور اجرای بررسی های تحلیل خطر زلزله، همواره مورد توجه بوده است. در این تحقیق به منظور برآورد رابطه کاهندگی در پهنه زاگرس، حدود 998 زلزله رویداده با حدود 10000 نگاشت در این ناحیه با بزرگی بین 2 تا 7 طی سال های 2006 تا 2013 که با دستگاه های شبکه لرزه نگاری رقمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ثبت شده بود، بررسی شد. برای برآورد روابط کاهندگی سرعت و شتاب، علاوه بر دادهای سرعت، داده های شتاب نیز از مشتق داده های سرعت برآورد شد. بعد از پردازش های اولیه شامل حذف تصحیح خط مبنا، میانگین و تصحیح دستگاهی، پردازش سیگنال در حوضه بسامد برای پنجره زمانی موج برشی صورت گرفت. در مرحله بعد، نقاط تغییر ضریب گسترش هندسی که ناشی از بازتاب های حاصل از وجود ناپیوستگی های سخت کره است از الگوریتمی موسوم به الگوریتم Robust Lowess به دست آمد که با رعایت فرض Hinged Trilinear، نقاط تغییر این ضریب ها برای هر دو دسته داده پیش گفته، 200KM و 110KM، در نظر گرفته شد. در نهایت با به کارگیری الگوریتم بهینه سازی غیر خطی بدون قید مقادیر پارامترهای مجهول برای این ناحیه محاسبه شد، به طوری که ضریب های گسترش هندسی برای داده های سرعت در b1=-0.5, b2=0.29, b3=-0.35 و برای داده های شتاب در b1=-0.5, b2=0.21, b3=-0.24 لحاظ شد. در نهایت از روی ضریب c (f)، فاکتور (Q (c برای هر دو دسته، در بسامد های مورد نظر به دست آمده و میانگین تابع کیفیت موج عرضی و مقدار خطای آن برای این دو دسته به صورت Q=(81±1.2)f(1.25±0.02) به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1426

دانلود 389 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  113-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  789
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

منطقه کوهستانی کهگیلویه و بویراحمد به دلیل موقعیت قرارگیری اش در حدفاصل خوزستان، فارس و اصفهان اهمیت فراوانی در باستان شناسی به خصوص باستان شناسی کوچ نشینی دارد. به دلیل آب و هوای مناسب و چراگاهای حاصلخیز این منطقه، از دیرباز اجتماعات کوچ رو در آن ساکن شده اند. در بررسی های باستان شناختی انجام گرفته در این منطقه در سال های اخیر، محوطه های استقراری متعددی که به صورت موقت (فصلی) مورد استفاده این جوامع کوچ رو قرار گرفته است، شناسایی شده اند که یکی از مهم ترین آنها، محوطه کمبوس بناری در بخش چرام استان کهگیلویه و بویراحمد است که در راستای تعیین عرصه و حریم این محوطه در سال 1388 به طور دقیق مورد بررسی نگارندگان قرار گرفته است. در مقاله حاضر به نتایج بررسی این محوطه از دیدگاه باستان شناسی و قوم باستان شناسی پرداخته شده است. نکته جالب توجه در محوطه کمبوس بناری و در محوطه های هم دوره با آن، استفاده از سفال معروف به سفال منقوش دوره اسلامی است.

آمار یکساله:  

بازدید 789

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  71-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

سنجاق های عصر آهن زاگرس مرکزی شامل دو گروه عمده ی سنجاق های میله ای و سنجاق های دارای سرسنجاق است. سنجاق های دارای سرسنجاق خود در سه گروه: قالبی، مشبک و دارای سر صفحه ای طبقه بندی می شوند. در این گروه سرسنجاق ها، دارای نقش مایه های خیره کننده ی انسانی، حیوانی، انسان شاخ دار، موجودات ترکیبی، گیاهی، هندسی و انتزاعی هستند که با استفاده از دو تکنیک عمده ی قالب گیری و چکش کاری ورقه های مفرغی ایجاد شده اند. پژوهشگران مختلفی در ارتباط با چیستی ماهیت این نقش مایه ها نظراتی را ابراز کرده اند که عمده ی آن ها، نسبت دادن این نقش مایه ها به برخی از خدایان ایرانی و بین النهرینی است. این نظریات برمبنای نمادشناسی سنتی است که برروی نقش مایه های تعداد معدودی از سرسنجاق انجام گرفته است. نظریات مطرح نیز دارای پایه های علمی بسیار شکننده و غیرقابل اثباتی هستند که بیشتر براساس تفسیرهای شخصی پژوهشگران بیان شده اند. در پژوهش حاضر برای پاسخ به چیستی ماهیت نقش مایه های به کار رفته برروی سرسنجاق ها از روش نشانه شناسی ساختارگرایانه سوسور استفاده شده است و تعداد 145 عدد سرسنجاق دارای نقش مایه را به عنوان یک مجموعه ی نظام مند و دارای ارتباط با هم، و با فرض آن که نقوش براساس یک گروه اصول منطقی کنار هم اجرا شده اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. به منظور تحلیل روابط ساختاری مجموعه نقوش موجود برروی سرسنجاق ها اقدام به شناسایی گروه های هم نشین (روابط منطقی میان نقوش) و جانشینی (قابلیت استقرار نقوش به جای یکدیگر) گردیده است. گروه های هم نشینی و جانشینی شناسایی شده برروی سرسنجاق ها شامل سه گروه مردانه، زنانه و انسان شاخ دار است و با بهره گیری از این نظر که صورت های انسانی بیانگر خدایان برروی سرسنجاق ها هستند، می توان این نظریه ی جامع را عنوان کرد که برروی سرسنجاق ها سه خدای مردانه، زنانه و جهان زیرین اجرا شده است و نقش مایه های موجود در هر یک از گروه های جانشینی و هم نشینی این خدایان به عنوان همراه این خدایان و در نبود ایشان به عنوان نشانه هایی از این سه خدا برروی سرسنجاق ها اجرا شده اند. در بین سرسنجاق ها دو گروه هم نشینی مشترک نیز بین نقش مایه های خدای مردانه و زنانه به اجرا درآمده است که به ترتیب نشانه هایی از غلبه ی خدای زنانه بر مردانه و پیوند بین این دو خدا است.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1504
 • دانلود: 

  491
چکیده: 

منطقه مورد مطالعه شامل ایالت زمین شناسی فارس (زاگرس خاوری) حدفاصل گسل کازرون و رازک است. بررسی وضعیت تکتونیکی پی سنگ، هدف اصلی این مقاله بوده است. برای این منظور، کلیه کارهای قبلی جمع آوری و بررسی گردیدند. از سوی دیگر داده های زمین شناسی و زلزله شناسی نیز جمع آوری شده و با تفسیر داده های ژئوفیزیکی موجود تلفیق گردیدند. بدین ترتیب آشکار گردید که ایجاد بلندی ها و فروافتادگی ها به شکل پی سنگ مربوط است و ناهنجاری های مغناطیسی مهم نیز بر مرزهای ساختاری منطقه منطبق هستند.درنهایت بر اساس مجموع شواهد، پی سنگی بودن گسلهای رازک، نظام آباد، سبزپوشان و کره بس در منطقه مورد مطالعه، قابل اثبات است.

آمار یکساله:  

بازدید 1504

دانلود 491 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

GEOPERSIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  91-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83635
 • دانلود: 

  34884
چکیده: 

Allochthonous masses are common structures in Zagros fold-thrust belt. They are generally considered as collapse structures formed by the influence of gravity and in rock units with competency contrast. However, large allochthonous masses mapped in Dowgonbadan area in Dezful Embayment near the Mountain Front Fault (MFF) of Zagros show characteristics different from the belt common collapse structures. In this paper, the influences of both gravity and thrusting on development of these masses are presented. Evidences such as the volume of the masses, the greater spacing between the masses and their origin, and the occurrence of crushed zone on the base of the masses are considered as criteria to separate these masses from common collapse structures and are classified as thrust related collapse structures. Thus, thrust faults as well as gravity are proposed as the main features controling the development of these types of collapse structures in the Zagros.

آمار یکساله:  

بازدید 83635

دانلود 34884 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  639-653
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  877
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

در این پژوهش برای شناخت تأثیر رشته کوه زاگرس در تغییرات چرخند هایی که از غرب وارد ایران می شوند از رویکرد محیطی به گردشی استفاده شد. بدین منظور، داده های سیزده ایستگاه سینوپتیک غرب ایران و داده های ساعتی ERA-Interim با تفکیک مکانی 125/0×125/0 درجه، طی سال های 1984 2013 دریافت شد. با این رویکرد، 203 روز بارش فراگیر شناسایی شد. با اعمال تکنیک تحلیل عاملی بر روی داده های تراز دریای متناظر با این روزها، عامل دوم بیشترین پراش بارش های حاصل از چرخند را توجیه می کند. روزهای چهاردهم تا هجدهم آپریل 2003، که بیشترین همبستگی را با سایر روزهای این عامل دارد، الگوی نماینده انتخاب شد. در این الگو، چرخندِ ِ رسیده به کوه های زاگرس از زمان شکل گیری تا زمان رسیدن بر روی عراق و ادغام با سامانه ی سودانی، به لحاظ دینامیکی، تقویت می شود. به هنگام نزدیک شدن به زاگرس، از تاوایی مثبت و سرعت قائم هوا کاسته می شود؛ اما با عبور از زاگرس بر تاوایی مثبت آن افزوده می شود. رابطة چرخند تقویت شده با منطقة واگرایی ترازهای میانی وردسپهر در همة مراحل مشاهده شد. زاگرس نخست باعث تضعیف و دوقطبی شدن چرخند می شود. سپس، با دور شدن از کوهستان، چرخند مجدداً تقویت می شود. این چرخند ها را چرخند زاگرسی می توان نامید.

آمار یکساله:  

بازدید 877

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  123
 • صفحات: 

  57-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

شناخت تاریخچه برخاستگی و چین خوردگی در یک ناحیه، کمک شایانی به درک تاریخچه زایش، مهاجرت و به تله افتادگی هیدروکربن و کاهش ریسک حفاری اکتشافی در آن منطقه می نماید. مدل سازی گرمایی در امتداد برش ساختاری، به درک این تاریخچه و برنامه ریز ی های بعدی جهت اکتشاف منابع جدید، کمک فراوانی خواهد نمود. در این مقاله با استفاده از خطوط لرزه ای بازتابی سه بعدی و نقشه های زمین شناسی، یک برش ناحیه ای ترازمند ترسیم و به صورت چند مرحله ای بازسازی شد و با استفاده از آن و مدل گرمایی تولید شده با کمک داده های انعکاس ویترینایت و آپاتیت فیشن ترک، تاریخچه فرایش و فرسایش ناحیه ای بررسی گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه نهشته های پالئوزوییک برخلاف سری هرمز، از زاگرس بلند تا دشت آبادان ستبرای نزدیک به هم دارند که نشان دهنده این واقعیت است که در زمان پالئوزوییک رخدادهای زمین ساختی – رسوبی در سراسر ناحیه یکسان بوده است. داده های آپاتیت فیشن ترک زمان سرد شدگی سنگ ها را در بازه زمانی الیگوسن پایانی تا میوسن میانی و بین 14 تا 24میلیون سال نشان می دهد. بر اساس نمودار های تدفین، فرایش پی سنگ از زاگرس بلند به سمت دشت آبادان روندی کاهشی دارد که حاکی از آن است که پی سنگ در بخش شمالی برش ساختاری، زودتر از بخش جنوبی در دگرشکلی درگیر شده است و این درگیری بر تشکیل ساختارها، تغییر رخساره های رسوبی و الگوی فرسایش ناحیه ای مؤثر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کیوانی یزدان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  25-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1371
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

استخوان شناسی کپور دندان زاگرس که بومی سرشاخه های کارون در استان چهارمحال و بختیاری است به خاطر بومی بودن و کوچکی جثه تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این بررسی استخوانهای سطحی سر این ماهی (3 عدد نر و 3 عدد ماده)، شامل استخوانهای سقف جمجمه، سرپوش آبششی، فکاویز، فک ها و دورچشمیها، مورد بررسی قرار گرفت. استخوانهای سقف جمجمه شامل استخوانهای بینی، پیشانی، پروانه گوشی، بالی گوشی، فراگوشی، برون پس سری و فراپس سری است. استخوانهای سرپوش آبششی شامل چهارقطعه سرپوش، زیرسرپوش، بین سرپوش و پیش سرپوش است. استخوانهای فکاویز شامل لامی فکی، ساده، مربعی، برون بالی، درون بالی و کمی است. استخوانهای فک بالا شامل استخوانهای پیش فکی و فکی و فک پایین شامل استخوانهای دندانی، زاویه ای و مفصلی می باشد. استخوانهای دورچشمی در این گونه فقط شامل استخوان اشکی است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که این گونه کلیه صفات شاخص راسته، خانواده، زیرخانواده و سرده (جنس) مربوطه را داشته و در مجموع استخوان بندی این گونه با گونه های دیگر این جنس مطابقت دارد و همانند آنها فاقد آهیانه و میان بالی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1371

دانلود 133 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  171-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  816
 • دانلود: 

  328
چکیده: 

در این مقاله ابتدا فرایندهای نقطه ای فضایی و برخی مشخصه های آن ها به اختصار معرفی می شود. سپس با تعریف فرایندهای کاکس فضایی در حالت کلی، یک زیر رده خاص آن ها؛ یعنی فرایندهای کاکس نوفه شلیک، مورد بررسی قرار می گیرد. سرانجام یک مدل توماس به داده های مکان زلزله های زاگرس برازش داده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 816

دانلود 328 استناد 0 مرجع 0
litScript