نتایج جستجو

2058

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

206

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  78
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  968
 • دانلود: 

  459
چکیده: 

برای مطالعه زیست چینه نگاری نهشته های سنومانین تا کامپانین پایینی (بخش بالایی سازند سروک، سازند ایلام و بخش پایینی سازند گورپی)، برش چینه شناسی کوه عسلویه انتخاب شد. رسوبات مربوط به زمان های یاد شده شامل تناوبی از سنگ آهک، سنگ آهک رسی، دولومیت و مارن به ستبرای 162 متر است. در این برش سازند ایلام به سن سانتونین با ناپیوستگی فرسایشی (disconformity) بر روی سازند سروک و به صورت پیوسته در زیر مارن های سازند گورپی قرار دارد. 55 مقطع نازک از نظر سنگواره های ذره بینی به دقت مورد مطالعه قرار گرفت که بر همین اساس، 5 جنس و 9 گونه از روزن بران پلانکتونیک، 16 جنس و 13 گونه از روزن بران بنتونیک شناسایی شد. از میان روزن بران شناسایی شده، بوی‍ژه خانواده روتالیده مورد بررسی و بازنگری قرارگرفت که 5 جنس و 6 گونه از روزن بران بنتونیک شبه روتالیدها (Rotalid forms) برای نخستین بار در ایران (برش عسلویه) شناسایی شدند که عبارتند از:Rotorbinella mesogeensis، Rotorbinella campaniola، Iberorotalia reicheli، Calcarinella schaubi، Pararotalia tuberculifera and Pyrenerotalia longifoliaبر اساس روزن بران شناسایی شده، سن سازند ایلام سانتونین در نظر گرفته شد. گسترش چینه شناسی روزن بران بنتونیک در برش مورد مطالعه با زون های زیستی ارائه شده توسط (Martinez (2007 بر اساس روزن بران بنتونیک شبه روتالیدها برای ناحیه پیرنه اسپانیا، مقایسه شد و بر اساس همین مقایسه چهار زون زیستی برای بخش بالایی سازند سروک و سازند ایلام معرفی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 968

دانلود 459 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1258
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

از جمله مفاهیم مهم در علم اکولوژی بحث تنوع زیستی است که در سالیان اخیر توجه زیادی را به خود معطوف داشته و از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان رابطه تنوع و تولید سهم به سزایی از این مطالعات را به خود اختصاص داده است. تحقیق حاضر تلاش دیگریست در این زمینه که در مراتع کوهستانی زاگرس و در دو تیپ علفزار و بوته زار صورت گرفته است. نمونه برداری به روش تصادفی - سیستماتیک با کاربرد پلاتهای 1 مترمربعی در تیپ علفزار و 4 مترمربعی در تیپ بوته زار و در امتداد ترانسکتهای 50 متری صورت پذیرفت. جهت بررسی تنوع و یکنواختی از سه شاخص مکنتاش، سمپسون و شانون - واینر استفاده گردید. غنای گونه ای با شمارش تعداد گونه ها در اخل هر پلات، و تولید نیز به روش قطع و توزین محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از مدل رگرسیونی به روش Stepwise صورت پذیرفت. نتایج حاصله نشان داد در تیپ علفزار هیچگونه رابطه معنی داری بین تنوع و تولید وجود ندارد. رابطه مذکور درتیپ بوته زار بین تولید و شاخص های تنوع شانون - واینر و مکنتاش در سطح احتمال 0.01 معنی دار گردید که با استفاده از جدول ضریب Beta مشخص گردید شاخص مکنتاش در مقایسه با شانون - واینر تاثیرگذاری بیشتری (حدود 3 برابر) بر روی تولید دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1258

دانلود 302 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1576
 • دانلود: 

  481
چکیده: 

نگارندگان در این مقاله با تکیه بر پژوهش های باستان شناسی و انسان شناسی از دوران نوسنگی تا اسلامی، و عواملی که در شدت و ضعف آن تاثیر داشتند، به بررسی پیشینه اهلی کردن حیوانات، چگونگی شکل گیری جوامع کوچ نشینی و سابقه آن در زاگرس مرکزی پرداخته اند. همچنین، ایل های کوچ روی زاگرس غربی به ویژه ایل های شهرستان اسلام آباد، شیروان چرداول، ایوان و دیگر ایل های ساکن نواحی جنوبی تر استان ایلام را که در فصول کوچ در گرمسیر در کنار ایل های این مناطق به سر می برند، معرفی کرده اند. در طول هزاران سال، این ارتباط ها و هم زیستی های مسالمت آمیز باعت شکل گیری تبادلات فرهنگی در منطقه زاگرس مرکزی شده است. علاوه بر آنچه بیان شد، ایل راه ها و مسیر کوچ و معماری خانه های هرکدام از این ایل ها را نیز مطالعه کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1576

دانلود 481 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1139
 • دانلود: 

  497
چکیده: 

دشت سرفیروزآباد واقع در شرق ماهیدشت در غرب مرکزی زاگرس دارای قابلیت های فراوانی در مطالعات باستان شناسی است، با این حال به علت عدم انجام پژوهش های باستان شناسی، منطقه ای ناشناخته و تاریک محسوب می گردد. موقعیت جغرافیایی و قابلیت های زیست محیطی اجرای برنامه های منظم باستان شناختی را در سرفیروزآباد ضروی می نمود؛ به همین منظور طی یک فصل فعالیت میدانی در سال 1388 منطقه سرفیروزآباد توسط هیاتی از دانشگاه تهران مورد بررسی پیمایشی فشرده قرار گرفت. این بررسی نتایج پرباری را ارائه کرد و اطلاعات فراوانی به دانش اندک ما از وضعیت منطقه به ویژه در دوره پیش از تاریخ و تاریخی افزود. از میان یافته های بررسی، 17 محوطه دارای بقایایی قابل انتصاب به دوره نوسنگی هستند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که در سرفیروزآباد آغاز استقرار به دوره نوسنگی قدیم باز می گردد که از آن دوره 3 محوطه در بخش های مختلف منطقه شناسایی شده است. از دوره نوسنگی میانی و جدید نیز 15 مکان با بقایای استقرار و سفال های این دوره شناسایی گردید. مطالعه الگوهای زیستگاهی استقرارهای دوره نوسنگی نشان دهنده وابستگی فراوان به منابع طبیعی، به ویژه آب و منابع سنگ چخماق است. با آغاز سفالگری در منطقه تغییرات قابل توجهی در الگوی مکان گزینی استقرار روی داده است. مقاله حاضر به مطالعه این محوطه ها و تفسیر الگوهای استقرار دوره نوسنگی منطقه پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1139

دانلود 497 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  677
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 677

دانلود 274 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  95 (زمین ساخت)
 • صفحات: 

  79-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1726
 • دانلود: 

  458
چکیده: 

بلندای قدیمی فارس که حاوی 15 درصد از کل ذخایر گاز اکتشاف شده در جهان است در جنوب خاور کمربند چین- رانده زاگرس قرار دارد. اطلاعات زیرسطحی که در خلال اکتشافات اخیر در این منطقه به دست آمده اند نشان از پیچیدگی سبک چین خوردگی تاقدیس ها در ژرفای پوشش رسوبی می دهند که دانستن آن برای مدل سازی سیستم هیدروکربنی منطقه و تعیین اولویت ساختارها برای حفاری اکتشافی ضروری است. این مطالعه با ارائه یک برش ساختاری ناحیه ای به طول 130 و ژرفای 12 کیلومتر که بر اساس تلفیق برش های لرزه ای، داده چاه های اکتشافی و برداشت های میدانی تهیه شده است، به بررسی سبک چین خوردگی در بلندای قدیمی فارس پرداخته است. نتایج این بررسی نشان دادند که تغییرات سبک چین خوردگی، با تغییر در ویژگی های مکانیکی واحدهای رسوبی، در عرض بلندای قدیمی فارس و همینطور از سطح تا ژرفای پوشش رسوبی روی می دهد. چین ها در ژرفای بین 8 تا 12 کیلومتر جدایش می یابند به گونه ای که سازوکار غالب دگرریختی پوشش رسوبی، چین خوردگی جدایشی و به دنبال آن چین خوردگی جدایشی گسلیده است. در میانه پوشش رسوبی، نهشته های تبخیری تریاس با بیش از دو برابر افزایش ستبرای زمین ساختی در برخی ساختارها، هندسه توالی پس از تریاس را از مخازن گازی کربناتی پرموتریاس جدا کرده اند. بازگردانی و موازنه برش ساختاری ناحیه ای نشان داد که میزان کوتاه شدگی حاصل از چین خوردگی و گسلش در عرض بلندای کهن فارس حدود 20 درصد است. برش ساختاری موازنه شده همچنین نشان داد که حداقل دو گسل پی سنگی معکوس با ایجاد رخنمون واحدهای قدیمی در فرادیواره و ایجاد اختلاف در تراز ناودیس ها، بر دگرریختی پوشش رسوبی موثر بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1726

دانلود 458 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

REZAZADEH NEDA | RAMAZANI OOMALI RAMAZAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  142-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55977
 • دانلود: 

  15586
چکیده: 

In this paper the geometrical relationship of the folds which exist in the Folded Zagros Mountains, including Asef Mountain (northern Iran), were studied. The southern and western zones of the Zagros Mountains are called the Folded Zagros. These zones extend approximately 1,375 km in length with a width ranging from 120 to 250 km. Asef Mountain is located in northern Shiraz (from northern Sarda to the vicinity of Zarghan) and is part of the southwestern zone of the Folded Zagros. In this area, Cenozoic formations are folded due to the effects of the tectonic process. This study was done in order to identify these folding features. The results of this research indicate that the axial surface of the folding has a dominant northwest-southeast trend which does not conform to the general trend of the Zagros. The folds are placed into the classes: upright gently plunging, steeply inclined gently plunging, steeply inclined moderately plunging, upright moderately plunging, upright sub horizontal, moderately inclined sub horizontal and moderately inclined gently plunging with respect to their geometry and floating divisions (Fluety,1964), on the basis of axial surface and hinge line trends of the Cenozoic formations. Additionally, these folds are categorized in close and open fold classes on the basis of limb inclination (Fluety, 1964).

آمار یکساله:  

بازدید 55977

دانلود 15586 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  102
 • صفحات: 

  185-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  745
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

پهنه گسلی قیر با سازوکار لغزشی وارون، بخشی از کمربند پیش بوم چین خورده زاگرس است که در جنوب ناحیه برشی سبزپوشان قرار دارد و پهنه گسلی راستالغز کره بس از شمال باختر این منطقه می گذرد. شیب این گسل دارای مقداری متوسط و روند آن موازی با روند عمومی چین ها و گسل های راندگی در کمربند چین خورده زاگرس است. در این پژوهش برای تعیین موقعیت فضایی محور های تنش در پهنه گسلی قیر از دو روش استفاده شده است. یکی از این روش ها استفاده از وارون سازی داده های سازوکار کانونی زمین لرزه های حاصل از فعالیت گسل است که تنش‍های حال حاضر را نشان می دهد و دیگری، وارون سازی داده های خش لغز گسلی است. میانگین راستای تنش فشارشی دیرین و عهد حاضر حاصل از این پژوهش به ترتیب N33oE و N05oE به دست آمد که هر دو راستا سوی تنش فشارشی عمومی NNE-SW را در این پهنه گسلی نشان می دهد که منطبق با جهات تنش فشارش عمومی زاگرس و همگرایی دو صفحه ایران و عربی است. نتایج، تغییرات چپ گرد محور بیشینه تنش فشارشی را در طول زمان نشان می دهد و الگوی دوایر مور به دست آمده نشان دهنده یک پهنه ترافشارش فعال است. نسبت بزرگای تنش های اصلی (شکل هندسی بیضوی تنش) به دست آمده از وارون سازی داده های سازوکار کانونی زمین لرزه ها مقدار 0.88 را نشان می دهد که معادل بیضوی تنش کلوچه ای شکل است، در حالی که نسبت بزرگای تنش های به دست آمده از وارون سازی داده های لغزش گسل مقدار 0.2 را نشان می دهد که معادل بیضوی تنش دوکی شکل است.

آمار یکساله:  

بازدید 745

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  65 (ویژه نامه زمین شناسی)
 • صفحات: 

  165-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  853
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

تاقدیس بن دشت با درازای بیش از 70 کیلومتر و پهنای 10 کیلومتر و راستای چیره شمال باختری – جنوب خاوری، یکی از تاقدیس های واقع در منطقه فارس داخلی (کمربندن چین خورده ساده زاگرس) می باشد. سازند آسماری – جهرم، به خوبی در این تاقدیس در حال فرسایش رخنمون یافته است.در این مقاله، سعی شده تا عناصر سبک چین و سازوکار چین خوردگی در دو بخش خاوری و باختری تاقدیس بن دشت مورد بررسی قرار گیرند. بدین ترتیب، گسل های معکوس توسعه یافته با شیب به سمت جنوب باختری در یال شمالی تاقدیس، به عنوان عامل فرازگیری و رخنمون یافتن واحدهای قدیمی تر (سازند گورپی) پیشنهاد شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 853

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  251-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  783
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر، امتحان درستی فرضیه ارتباط بین تغییر پارامترهای اقلیمی و خشکیدگی جنگل در ناحیه رویشی زاگرس بود. بدین منظور، تغییرات درازمدت پارامترهای هواشناسی و تبخیر تعرق مرجع (ET0) ایستگاه های همدیدی پیرانشهر، سقز و خرم آباد در ناحیه رویشی زاگرس شمالی در دو مقیاس زمانی سالانه و فصلی در معرض آزمون آماری قرار گرفت. به کمک رابطه ترکیبی فائو-پنمن- مانتیث، ET0 محاسبه و از آزمون های غیرپارامتری من کندال و اسپیرمن برای بررسی معنی دار بودن روند بلند مدت ET0 و پارامترهای موثر بر آن، و نیز از روش تخمین گر sen، برای بررسی معنی دار بودن شیب خط روند استفاده شد. نتایج نشان داد روند دمای هوا در ایستگاه پیرانشهر طی دوره 24 ساله، صعودی و معنی دار است (p<0.01). آزمون اسپیرمن، روند سرعت باد را در ایستگاه های سقز (دوره 40 ساله) و خرم آباد (دوره 41 ساله) معنی دار و صعودی نشان داد. در مقیاس زمانی فصلی، روند پارامترهای اقلیمی و ET0 با استفاده از دو آزمون من کندال و اسپیرمن در بیشتر موارد مشابه یکدیگر بوده و روند ET0 در بیشتر ایستگاه ها مثبت بوده است. نتایج این تحقیق مقدماتی نشان می دهد که تغییرات روند برخی پارامترهای اقلیمی و ET0 در ناحیه رویشی زاگرس شمالی معنی دار است و بنابراین فرضیه ارتباط بین تغییر پارامترهای اقلیمی و ET0 با زوال اکوسیستم های جنگل در ناحیه زاگرس شمالی تا حدودی تایید می شود، ولی باید این ارتباط با داده های هواشناسی ایستگاه های بیشتری در کل ناحیه رویشی زاگرس لحاظ شود.

آمار یکساله:  

بازدید 783

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
litScript