نتایج جستجو

3665

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

367

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

VASTRAD SANTOSH | RAMPRASAD MENAKA | PARAMBIL VIJAYAN PADMAKUMAR ARAYAM | BHATTACHARYYA ARPANDEV

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  215-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36949
 • دانلود: 

  12912
چکیده: 

Dengue fever, also known as breakbone fever, is an acute febrile infectious disease caused by the Dengue virus belonging to the arbovirus group. We report on a patient who presented with altered sensorium, giddiness, and repeated falls after discharge from the hospital following dengue fever. The patient had hypotension on admission and hyponatremia in his initial biochemistry screen. Diagnosis of hypopituitarism was made and patient responded to appropriate treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 36949

دانلود 12912 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1449
 • دانلود: 

  1170
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1449

دانلود 1170 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

MEDICAL HISTORY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  99-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

Background and Aim: The initial concept that is extracted from the term "Weakness" is unpleasant condition with a reduction or lack of physical and mental powers that impede the normal and desired outcomes. Weakness in this concept is a common phenomenon and has serious effects on the quality of individual and social life. Today, the field of health is faced with many challenges in identifying and determining the causes of Weakness. The study of traditional medicine with the support of ancient knowledge opens new horizons to us for Weakness. The aim of this study is to investigate the types of Weakness and its causes in the ancient texts of traditional medicine. Materials and Methods: This study was conducted in the main texts of traditional medicine using the "Noor" software by weak and Weakness keywords. The search engines Up to date, SID, Magiran, PubMed, Scholar and Scopus were reviewed with Weakness and fatigue keywords. Conclusion: In terms of definition and symptoms fatigue and organ failure agree with general body Weakness and functional Weakness of organs. Considering the causes of Weakness in traditional medicine, we can present new solutions in general and special (functional) Weakness.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 204 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  9-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

ضرورت مطالعات میان رشته ای در پژوهش های ادبی ایران در سال های اخیر، به مطالعاتی در فیلم، تلویزیون، نقاشی و سایر «متون فرهنگی» منجر شده است. این رویکرد که به نظر می رسد حاصل گسترش نظریه های مرتبط با نشانه شناسی انتقادی و مطالعات فرهنگی است، به ارائه پژوهش هایی انجامیده است که از اهداف و بنیان های فلسفی این نظریه ها فاصله دارند. این جستار، بر نقد و تحلیل شانزده مقاله ادبی علمی پژوهشی با موضوع سینما متمرکز است و تلاش دارد دریابد چه ابعادی از ارتباط ادبیات و سینما بیشتر مورد توجه این پژوهش ها بوده و چه وجوهی مغفول مانده است. به نظر می رسد پژوهش های ادبی، در آثار سینمایی نیز به دنبال مولفه هایی همچون ساختار و روایت از منظر ادبی هستند. در 80 درصد از مقاله های بررسی شده، رویکردی صرفا ساختاری و فرمالیستی دیده می شود و از آنجا که نگاه به آثار سینمایی به مثابه متنی ادبی است، ویژگی های خاص سینمایی و یا مولفه های فرهنگی و اجتماعی آن ها به حاشیه رانده می شود. مطالعات سینمایی با رویکرد انتقادی و فرهنگی با در نظر گرفتن زیبایی شناسی ویژه فیلم ها صرفا در تعداد معدودی از مقاله ها وجود دارد. نتایج این پژوهش ضعف جدی روش شناختی در حوزه مطالعات سینمایی در پژوهش های ادبی را نشان می دهد؛ زیرا همه راه های پژوهش در سینما از منظر ادبیات به توصیف ساختار و محتوای روایت داستانی فیلم ها ختم شده است. غلبه روش فرمالیستی در این حوزه، می تواند به تقویت این ایده بینجامد که پژوهش گران ادبی، اساسا‍ بحث هایی همچون نقد فرهنگ از خلال تحلیل متون فرهنگی، بررسی هژمونی های رسانه ها، تحلیل آرمان هایی که متون فرهنگی عرضه می کنند و. . . را خارج از حوزه پژوهشی ادبی می دانند و یا به دلیل سهولت نقد ساختاری اقبال بیشتری به این رویکرد، نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  162-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی رابطه ضعف در کنترل های داخلی و احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. در زمینه اثربخشی کنترل های داخلی به عنوان بخش مهمی از نظام راهبری بر عدم وقوع تقلب، دو دیدگاه وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول تقویت کنترل های داخلی موجب کاهش وقوع تقلب می شود و بر اساس دیدگاه دوم به دلیل آن که مدیران توانایی نادیده گرفتن کنترل های داخلی را دارند، کنترل های داخلی، اثربخشی لازم را در زمینه بروز تقلب ندارند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، با استفاده از داده های نمونه ای متشکل از 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1396 و رویکرد رگرسیون لاجیت به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. برای سنجش احتمال تقلب در گزارشگری مالی از مدل بنیش (1999) استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که با وجود ضعف در کنترل داخلی و تعداد ضعف در کنترل داخلی، احتمال تقلب در گزارشگری مالی افزایش می یابد. این یافته ها در راستای دیدگاه اول است.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قندهاری کاویان

نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  41 (ویژه مقالات علوم پزشکی)
 • صفحات: 

  33-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  664
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

ضعف، شایع ترین علامت سکته مغزی است و با الگوهای مختلف مرتبط با موضع آناتومیک سکته ایجاد می شود. در این مطالعه، رابطه موضع ضعف با توپوگرافی تصویری آنفارکت مغزی در یکصد بیمار پی در پی که به طور مقطعی در بیمارستان دانشگاهی امام رضا در بیرجند در سال 1379 – 1380 بستری شده اند، بررسی گردید. تشخیص بالینی سکته مغزی و معاینه محدوده ضعف حرکتی توسط نورولوژیست، توپوگرافی تصویری آنفارکت مغزی با استفاده از دستگاه سی تی اسکن توشیبا، و تطابق توپوگرافی آنفارکت با آناتومی عروقی مغز به وسیله نقشه های توپوگراف به عمل آمده است. 57 بیمار همی پلژیک بودند، ولی رابطه مشخصی بین همی پلژی و توپوگرافی آنفارکت مغزی یافت نشد. 3 نفر از بیماران همی پلژیک ضعف با ارجحیت براکیوفاسیال داشتند و 5 بیمار مورد مطالعه نیز مبتلا به ضعف صورت و اندام فوقانی بدون درگیری اندام تحتانی بودند. در دو گروه فوق، توپوگرافی آنفارکت در محدوده شریان مغزی میانی بود. گرچه در یک بیمار با مونوپلژی اندام تحتانی، آنفارکت در محدوده شریان مغزی میان بود. گرچه در یک بیمار با مونوپلژی اندام تحتانی، آنفارکت در محدوده شریان مغزی قدامی بود، ولی توپوگرافی فوق تمایل بیشتری برای ایجاد همی پلژی داشت. توجه به رابطه علایم بالینی سکته مغزی با موضع تصویری آنفارکت مغزی منجر به درک بهتر نور و توپولوژی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 664

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

هادیان حمید

نشریه: 

راهبرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  51 (ویژه بررسی های سیاست خارجی)
 • صفحات: 

  133-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2711
 • دانلود: 

  1275
چکیده: 

ضعف ساختاری دولت در کشور افغانستان در چارچوب روند دولت ـ ملت سازی قابل تامل است و در این میان عامل جغرافیا یکی از متغیرهای مستقل در تشدید ضعف مذکور است.افغانستان دچار بحران جغرافیای قومی است. نیروهای شدید گریز از مرکز به واسطه شرایط جغرافیایی قومی و تنوع قومی ـ فرهنگی به منازعات مسلحانه با دولت مرکزی و یا با یکدیگر برای کسب حداکثر قدرت پرداخته اند. فقدان اقتدار داخلی دولت مرکزی بر تشدید دامنه منازعات مسلحانه قومی افزوده است. موقعیت جغرافیایی کشور حایل افغانستان نیز موجب تشدید تضعیف ساختار دولت مرکزی شده است. در واقع جبرگرایی جغرافیایی وضعیت حایل را به آن کشور دیکته کرده است. در تعریف و گونه شناسی دولت در افغانستان به ویژه به لحاظ عوارض جغرافیایی و قومیت ها «دولت ضعیف ـ ملت ضعیف» نام می گیرد. نتیجه آن نیز منازعات مسلحانه قومی و فروپاشی سرزمین و حاکمیت ملی آن کشور بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2711

دانلود 1275 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

آریان راد امین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  52 (دوره جدید 8)
 • شماره: 

  2 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  133-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1269
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

در ایران، تاریخ نگاری از هنگام شکل گیری تاکنون، فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانده است. در این میان، برآمدن و فرو پاشیدن حکومت ها، در این فراز و فرودها نقش مهمی داشته است. به گونه ای که برآمدن حکومت های بزرگ و حتی محلی، باعث نگارش آثار تاریخ نگارانه با هدف جاودانه کردن و مشروعیت بخشی به آن حکومت ها می شد. بی گمان با از میان رفتن این ضرورت، نگارش آثار تاریخ نگارانه نیز با رکود روبه رو می شد. با وجود این سخن، برآمدن حکومت سلجوقیان در ایران، رونق تاریخ نگاری و نگارش آثار تاریخ نگارانه چندانی را منجر نشد. تاکنون آنچه از تاریخ نگاری این دوره به دست آمده، شامل آثاری است که خارج از دربار سلجوقیان ایران و بدون حمایت آنان نوشته شده است. در واقع در این دوره، تاریخ نگاری با رونق چندانی مواجه نشد. توجه مقطعی سلجوقیان به تاریخ نگاری، باعث از میان رفتن معدود آثار نگارش یافته با حمایت آنان شد. امری که باعث شگفتی است و علل آن نیاز به بررسی دارد. از آنجا که تاکنون پژوهشی مستقل در این باره انجام نگرفته، این مقاله در پی آن است که به بررسی علل ضعف تاریخ نگاری در قلمرو سلجوقیان ایران بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1269

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ARCHIVES OF PUBLIC HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  363
 • بازدید: 

  5396
 • دانلود: 

  12816
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5396

دانلود 12816 استناد 363 مرجع 0
نویسندگان: 

AJAYAN P.M. | SCHADLER L.S. | GIANNARIS C.

نشریه: 

ADVANCED MATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  750-753
تعامل: 
 • استنادات: 

  746
 • بازدید: 

  11650
 • دانلود: 

  13999
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11650

دانلود 13999 استناد 746 مرجع 0
litScript