نتایج جستجو

112

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

12

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  183-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  937
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

در این پژوهش پیش بینی پوشش ابری توسط مدل میان مقیاس جوی WRF بررسی شده است. ابتدا برای تعیین امکان پیش بینی پوشش ابری توسط مدل خروجی این مدل توسط تصاویر رادار و ماهواره ارزیابی شد. با توجه به نتایج قابل قبول مدل برای یک دوره پنج روزه اجرا و با داده های مشاهداتی راست آزمایی شد. به منظور راست آزمایی مدل WRF از کمیت های راست آزمایی مانند کمیت اریبی، آهنگ برخورد و نسبت هشدارهای نادرست استفاده شد. این دوره پنج روزه با داده های به دست آمده از تصاویر ماهواره نیز ارزیابی شد. در نهایت مدل برای یک دوره زمانی سه ماهه نیز اجرا و و با داده های مشاهداتی راست آزمایی شد. نتایج تمامی ارزیابی ها یکسان بودند نشان دادند که مدل هوای صاف را خوب پیش بینی می کند هرچند دارای فراپیش بینی است. زمانی که پوشش ابری کامل است مدل پیش بینی قابل قبولی دارد. ولی برای هوای نیمه ابری خروجی مدل ضعیف و فروپیش بینی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 937

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35705
 • دانلود: 

  13470
چکیده: 

Introduction: In this study, the dust schemes implemented in the model WRF/Chem have been investigated for a severe dust storm as a case study over the Middle East. Materials and methods: There are three main dust schemes in the model WRF/Chem, which are named GOCART, AFWA, and UoC. All of these dust schemes use the same dust source function, based on a topographical method, which plays a crucial role in the simulation of dust emission from the ground. Results: The results of model for dust distribution are validated by the EUMETSAT MSG dust product, and furthermore the capabilities of the model are investigated by comparing the model output with the measured PM10 concentrations of 3 air pollution monitoring stations. The AFWA dust scheme showed better capability in the simulation of dust behavior considering dust distribution. Although the GOCART dust scheme shows a remarkable coincidence between modeled and measured dust concentration, its results are with a considerable overestimation over the study domain. The UOC dust scheme, except Kerman station, shows a drastic underestimation in dust concentration as well as dust distribution. Conclusions: The results show appropriate estimates of dust distribution and its movement through east. The model WRF/Chem as a state of the art numerical model could be applied in the operational forecast systems for the hazardous.

آمار یکساله:  

بازدید 35705

دانلود 13470 استناد 0 مرجع 518
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (مسلسل 22)
 • صفحات: 

  71-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1476
 • دانلود: 

  486
چکیده: 

با اینکه امروزه مدل های پیش بینی عددی وضع هوا پیشرفت قابل توجهی کرده اند اما هنوز پیش بینی دقیق بارش نقطه ای، بسیار مشکل و چالش برانگیز است. همواره تلاش بر این بوده است که پیش بینی بارش به صورت دقیق تری با بهبود شرایط اولیه و پیکربندی مدل های پیش بینی عددی وضع هوا به دست آید. به این منظور تصحیح برونداد مدل یکی از راه هایی است که می توان انجام داد. در این پژوهش مدل میان مقیاس WRF با دو دامنه با گام های شبکه ای 45 و 15 کیلومتر برای یک دوره 6 ماهه از اول نوامبر 2008 تا 30 آوریل 2009 اجرا شده است. سپس برونداد مدل برای بارندگی های 24 ساعته با دو روش بهترین برآوردگر ساده و روش میانگین متحرک برای 205 ایستگاه هواشناسی همدید کشور تصحیح و پس پردازش شده است. داده های سه ماه اول برای آموزش و بقیه داده ها برای آزمون و مقایسه استفاده شده است. نمایه های آماری مانند درجه موازنه جرم، میانگین مطلق خطا و امتیاز مهارتی متناظر با آن برای پیش بینی های خام و بهبود یافته برای نشان دادن بهبود نتایج، محاسبه و مقایسه شده است. نتایج نشان داد که هر دو روش پس پردازش، برونداد مستقیم مدل را بهبود می بخشند؛ به گونه ای که میانگین مطلق خطا برای ایستگاه های مختلف در روش میانگین متحرک، بین 5 تا 50 درصد (با میانگین در حدود %25) و در روش بهترین برآوردگر ساده به طور میانگین در حدود %13 بهبود یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1476

دانلود 486 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  556
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

جریان های محلی نقش تعیین کننده ای در انتقال آلاینده های جوی دارند. جو پایدار به همراه جریان های کم سرعت فراهم کننده شرایط مساعد برای افزایش غلظت آلودگی در مناطق شهری می باشند. این شرایط جوی زمینه ساز پیدایش جریان های محلی خصوصا در مناطق مجاور کوهستان ها است. لذا در این وضعیت جوی، به طور عمده جریان های محلی نقش کلیدی را در انتقال آلاینده ها بازی می کنند. از سوی دیگر یکی از عامل های مهم در برآورد میزان دید پروازها حجم آلاینده ها و پراکندگی آنها در مناطق فرودگاهی است. از اینرو آشکارسازی و شناخت این دسته از جریان ها در شهرهایی همچون تهران که از یک سو در دامنه رشته کوه ها قرار دارند و از سوی دیگر دارای بیشترین تراکم جمعیتی می باشند به طور مستقیم در تعیین و پیش بینی کیفیت هوا و سلامت ساکنین آن نقش دارد. چرا که رشته کوه ها با در بر داشتن تاثیرات مختلف دینامیکی و ترمودینامیکی عاملی در پیچیدگی بیشتر الگوی جریان ها شهرهای مجاور آنها (نظیر نقش رشته کوه البرز روی تهران) می باشند. در این مقاله به منظور آشکارسازی بهتر این جریان ها از یک نمایه قائم ایده آل، که شاخص یک جو پایدار با حداقل سرعت جریان است، به عنوان شرایط آغازین و مرزی مدل میان مقیاس، استفاده شده است. در ادامه جریان های محلی از جمله جریان های گرما واداشتی توسط مدل میان مقیاس پیش بینی وضع هوایWRF  شبیه سازی و عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بیانگر تاثیر چیره جریان های ناشی از اثر کوهستان نسبت به جریان های شهری (اثر جزیره گرمایی) می باشد. با توجه به نتایج حاصل از این مقاله به نظر می رسد وجود مناطق شهری در مجاورت ارتفاعات می تواند تا حد زیادی انتقال جرم (آلودگی) و انرژی در لایه مرزی و از این لایه به جو آزاد را افزایش دهد. در کنار شبیه سازی های عددی، بررسی های مشاهداتی نشان دهنده تاخیر زمان گذار 2 الی 3 ساعتی در مناطق شمالی و جنوبی شهر است که این پدیده با شبیه سازی های ایده آل همخوانی دارد. وقوع این امر در ساعات گذار عصرگاهی پتانسیل افزایش آلودگی را تا حد قابل توجهی در این ساعات بالا می برد که این امر از دیدگاه مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 556

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  229-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  786
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

سابقه و هدف: هر ساله وقوع بارش های سنگین در حوضه های سیل خیز کشور منجر به رخداد سیلاب و خسارت های هنگفتی می گردد. پیش بینی بارش های سنگین یکی از گام های ضروری در تدوین و توسعه یک سیستم هشدار سیلاب است. در سال های اخیر استفاده از مدل های عددی وضع هوا در پیش بینی بارش کاربرد گسترده ای داشته است. سرویس ها و مراکز هواشناسی مختلفی، پیش بینی های جوی را با حل مدل های عددی وضع هوا ارائه می کنند. لازم به ذکر است که پیش بینی های این مراکز در مقیاس بزرگ شبکه بندی شده اند. از جمله روش های دینامیکی که امروزه برای ریزمقیاس نمایی مدل های بزرگ مقیاس بسیار مورد توجه قرار گرفته است می توان به مدل پژوهش و پیش بینی وضع هوا (WRF) اشاره کرد. در مطالعه حاضر توانایی مدل WRF در پیش بینی بارش های سنگین در حوضه آبریز رودخانه کن تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. مواد و روش ها: شرایط مرزی و اولیه مدل از داده های اجرای ساعت صفر (به وقت ساعت هماهنگ جهانی ) سامانه مدل سازی تمام کره ای موسوم به GFS از مرکز ملی پیش بینی های محیطی گرفته شده است. برای اجرای مدل سه دامنه در نظر گرفته شده است. دامنه بزرگ دارای تفکیک افقی 27 کیلومتر، دامنه میانی دارای تفکیک افقی 9 کیلومتر و دامنه کوچک که ارزیابی پیش بینی ها در آن صورت گزفته است دارای تفکیک افقی 3 کیلومتر می باشد. ارزیابی ها بر روی پیش بینی های کوتاه مدت (24 ساعته) انجام شده است. بدین منظور سه مورد از بارش های تاریخی که منجر به رخداد سیلاب در منطقه مورد مطالعه شده است، انتخاب و با استفاده از مدل WRF شبیه سازی گردید. همچنین پیش بینی های ارائه شده توسط مرکز ملی پیش بینی زیست محیطی (NCEP) نیز از طریق تارنمای این مرکز تهیه گردید. سپس نتایج حاصل از برونداد مدل WRF و پیش بینی های بزرگ مقیاس NCEP با مقدار بارش مشاهداتی ثبت شده در ایستگاه های باران سنجی مقایسه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بارش های پیش بینی شده توسط NCEPبسیار کمتر از مقدار واقعی برآورد شده اند، ضمن اینکه زمان وقوع بارش نیز به درستی پیش بینی نشده است. همچنین نتایج حاکی از عملکرد نسبتا مطلوب مدل WRF در پیش بینی بارش های سنگین است به طوریکه با اجرای این مدل مقدار شاخص خطا به مقدار قابل توجهی نسبت به مدل بزرگ مقیاس کاهش یافت. نتیجه گیری: استفاده از مدل دینامیکی WRF دقت پیش بینی های بارش را نسبت به مدل جهانی افزایش می دهد. بنابراین پیشنهاد می گردد که در تدوین و توسعه سیستم هشدار سیلاب در حوضه های سیل خیز کشور از مدل WRF در ترکیب با مدل هیدرولوژیکی جهت پیش بینی سیلاب استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 786

دانلود 348 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 21)
 • صفحات: 

  53-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  423
چکیده: 

برونداد یک سامانه پیش بینی همادی برای انجام پیش بینی های احتمالی بارش روزانه در سطح کشور با دو مدل WRF و MM5 به ترتیب با پنج و سه پیکربندی متفاوت واسنجی و ارزیابی شده است. بارندگی تجمعی 257 ایستگاه همدید در سطح کشور در بازه زمانی اول نوامبر 2008 تا سی آوریل 2009 استفاده شده است. این داده ها به دو دوره سه ماهه تقسیم و برای آموزش استفاده و ارزیابی شده است. بافت نگار رتبه ای حاصل از سامانه همادی در دوره آموزش، به دو دسته با انحراف معیار (0<s£0.45) و (s>0.45) تقسیم شده است. در نهایت پیش بینی بارندگی روزانه برای آستانه های (p£0.1، 0.1<p£10 و p>10) میلی متر برای هر روز در دوره ارزیابی با استفاده از بافت نگار حاصل از دوره آموزش و انحراف معیار پیش بینی بارندگی مربوط به اعضای سامانه در همان روز واسنجی شده است. نتایج حاصل از سنجه های راست آزمایی متداول، نشان می دهد که واسنجی به روش بافت نگار رتبه ای سبب بهبود پیش بینی های احتمالی بارش روزانه (به ویژه در آستانه بارش های سنگین) می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 423 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  213-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  721
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

امروزه با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا و شناخت بیشتر پدیده های مخرب جوی می توان از خسارت های ناشی از آنها جلوگیری کرد. یکی از بلایای جوی و اقلیمی، آذرخش است که شبیه سازی های صریح از فرآیندهای در مقیاس ابر می توانند به پیش بینی رخداد آن بینجامند. در این پژوهش، با استفاده از شبیه سازی های جریان های بالارو و پارامترهای خردفیزیکی ابر شامل نسبت های اختلاط یخ، برف و گویچه برف به کمک مدل پیش بینی عددی میان مقیاس WRF، شاخص پتانسیل امکان رخداد آذرخش (LPI) برآورد می شود. این شاخص، انرژی جنبشی جریان بالارو در ابر همرفتی در حال توسعه است که با پتانسیل تفکیک بار بر مبنای نسبت های یخ و آب مایع در منطقه بار مقیاس بندی می شود. درستی نتایج پیش بینی شاخص پتانسیل امکان رخداد آذرخش با استفاده از داده های مشاهداتی سنجنده LIS و یکی از شاخص های ناپایداری شبیه سازی شده بر مبنای پارامترهای ناپایداری ترمودینامیکی (برای نمونه KI) در دو مطالعه موردی از رخداد طوفان تندری ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که LPI پیش نشانگر مفیدی برای امکان رخداد آذرخش است. مقادیر KI پهنه وسیع مستعد فعالیت همرفتی و دارای احتمال زیاد رخداد آذرخش را پیش بینی می کند. مقایسه نتایج پیش بینی شده KI و شاخص LPI با مقادیر بدست آمده از داده های مشاهداتی سنجده LIS بیانگر آن است که پیش بینی مکان رخداد آذرخش با استفاده از پارامترهای خردفیزیک ابر نسبت به پارامترهای ترمودینامیکی با دقت بیشتری انجام می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 721

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

Background and Aim: Evapotranspiration as one of the main components of the hydrological cycle, has a significant role in proper irrigation planning and water resources management. In this case, estimating evapotranspiration is limited due to a lack of data and a deficiency of meteorological stations. Therefore, today numerical models such as WRF are a powerful tool for generating and predicting meteorological quantities (wind speed, humidity, etc. ) that are needed to estimate evapotranspiration. So far, no research has been conducted to investigate the effect of different schemes of the WRF model on the estimate of rice evapotranspiration. The purpose of this study is to evaluate the efficiency of the WRF model and obtain the result for estimating evaporation for rice plant in the central plain of Guilan. Method: Evapotranspiration rates vary from 2. 7 to 8. 5 mm per day. The average ET during three different periods of plant growth, including the initial, middle, and final periods, is estimated to be 4. 63, 5. 97, and 5. 98 mm per day, respectively. The three configurations 1, 2, and 4 are mainly overestimated in predicting evapotranspiration of rice plants, and the computational values are estimated to be higher than the values measured by the lysimeter. The results show that the highest amount of RMSE occurred in configuration No. 4 at 8. 47 and the lowest rate occurred in configuration No. 3 at 1. 26. Summary of results shows that configuration No. 3 in all four criteria mentioned has performed better than other configurations to predict daily evapotranspiration of rice. The results showed that the non-local schema used in the model, simulates better than the local schemas for the daily evapotranspiration of the rice plant. Findings show that in the local YSU schema, the accuracy of predictions is significantly increased and is only 0. 64 mm on average less than the estimated lysimetric data. Results: The results showed that using appropriate schemas in the surface layer and boundary layer of the WRF model, affects on accuracy of evapotranspiration predictions. The results of this study showed that, this model by using the YSU non-local boundary layer scheme can accurately predict the evapotranspiration rates of the rice plant for the next day and this is due to the higher ability of this schema in predicting the parameters affecting evapotranspiration (including temperature and wind). Therefore, the WRF model can be implemented by using GFS forecast data for the next few days and by applying the FAO-Penman-Monteith equations to the model outputs, the values of potential evapotranspiration for different regions of the country can be calculated. Since evapotranspiration is directly related to atmospheric thermodynamic processes, so using other different atmospheric physics schemas (not considered in this study) can produce different results.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (مسلسل 24)
 • صفحات: 

  48-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  992
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

در این مطالعه کارایی مدل تحقیقاتی و پیش بینی وضع هوا (WRF) برای پیش بینی های بارندگی تجمعی 24 ساعته در کشور ایران تعیین شده است. پیش بینی های روزانه برای دوره اول نوامبر 2008 تا 30 ژوئن 2009 برای بردهای 24، 48 و 72 ساعته راست آزمایی شده اند. فرایند راست آزمایی به طور جداگانه برای سه گستره بارش و نیز 9 منطقه مختلف کشور با استفاده از جدول توافقی 2×2 و کمیت های راست آزمایی وابسته به این جدول انجام شده است. با این که بارش مشکل ترین پارامتر برای پیش بینی است نتایج راست آزمایی مهارت قابل قبولی را از پیش بینی های مدل WRF نشان می دهد. با توجه به مقادیر بزرگ تر از یک کمیت اریبی نتایج نشان می دهد که به طور کلی مدل فراپیش بینی دارد. در شمال کشور که پربارش ترین مناطق هستند مقدار کمیت TS بیش از 0.50 است که بالاترین دقت مدل را برای پیش بینی بارش در بین مناطق مختلف نشان می دهد و در مناطق کم بارش شرق و جنوب شرق کشور کمیت TS با مقادیر کمتر از 0.40 کمترین دقت مدل را در بین مناطق مختلف کشور نشان می دهد. همچنین ارزش اقتصادی پیش بینی های این مدل برای نسبت های هزینه به ضرر کمتر از 0.40 به بیش از 0.60 نیز رسیده است که استفاده عملیاتی پیش بینی های این مدل را توصیه پذیر می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 992

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  803
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 803

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
litScript