نتایج جستجو

189215

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

18922

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  70-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1776
 • دانلود: 

  682
چکیده: 

سال هاست که توجه محققین به مساله تغییر رفتار پس از ارائه آموزش جلب شده است. وجود فاصله بین آموزش دانشگاهی و اعمال اجرایی روزانه در محل های کاری و نیز برآورده نشدن همه نیازهای محیط کار توسط دانش آموختگان محیط آموزشی که اصطلاحا تفاوت بین تئوری و عمل نام دارد، سبب شکل گرفتن نوعی روش یادگیری به نام یادگیری مبتنی بر عملکرد (Practice-BASED LEARNING) گردید. مفهوم یادگیری مبتنی بر عملکرد، مفهومی گسترده است که به عنوان یک استراتژی کلیدی جهت پیشرفت دادن یادگیری فراگیران و دخیل کردن آنان در فرآیند یادگیری خود، که منجر به کسب درک بهتر و عمیق تر از موقعیت می شود بکار می رود. این مطالعه سعی دارد تا ضمن ارائه تعریفی جامع از Practice-BASED LEARNING، به نحوه و مراحل اجرا، ارزشیابی و چالش های پیش روی این روش آموزش بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1776

دانلود 682 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  (ویژه نامه 10)
 • صفحات: 

  57-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  420
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مقدمه: نظر به اینکه سیستم آموزشی فعلی جهت دانشجویان گروه پزشکی به نحوی است که دانشجویان بیشتر زمان آموزش خود را در چارچوب برنامه های رسمی محدود به شرایط تصنعی و کلاسیک طی می کنند، در نتیجه میزان رضایت از کیفیت آموزش به روش موجود و کاربرد آموخته ها در شرایط واقعی نیاز به بررسی و حتی تغییر در رویکرد حاضر دارد.مرور مطالعات: با مطالعه تاریخچه خدمات و آموزش جامعه نگر و جامعه محور در می یابیم که حدود یک قرن پیش به صورت Service LEARNING ارایه خدمات و آموزش به فراگیران همزمان در بستر جامعه انجام می پذیرفت. از اوایل 1900 تاکنون، آموزش دهندگان متوجه اهمیت ارتباط خدمات با اهداف آموزش شده اند و درطی قرن از 1960 تا 1970 در نتیجه S.L گذشته این مفهوم در آموزش جایگاه خود را حفظ کرده است. اغلب برنامه های فعالیت دانشجویان در جامعه در راستای اهداف آموزش توسعه یافت. این S.L اساس اعتقاد و مشابه نگرش ساختار گراهاست که معتقدند تولید و ساخت دانش در افراد از دانش و تجربیات پایه و مقدماتی شروع می شود بطرف فرایند یادگیری، تفسیر و بحث پیرامون اطلاعات جدید در زمینه اجتماع و محیط فردی پیش می رود. در حقیقت مفهوم یادگیری دو طرفه اساس و وجه تمایز تجربه ناشی از آموزش به روش دانشجویان به اهداف آموزشی دروس خود با مشارکت در برنامه های ارایه خدمت در شرایط واقعی دست می یابند و جامعه نیز مستقیما از آن بهره مند می شود. در این روش هم فراگیر و هم جامعه بهره مند می شوند. و فراگیران فعالانه به تولید محصول و خدمت مرتبط با اهداف آموزش می پردازند. با توسعه نگرشها، باورها و رفتارها در ارتباط با جامعه، شهروندانی مطلع و نیروی کار تولیدی تربیت می کنند. در این روش اساس کار دریافت باز خورد از جامعه و مدرسان است که به فراگیران فرصت می دهد دانش جدید خود را با دیگران مطرح کند و آموخته های خود را برای دیگران معنی دار کنند.بحث: در آموزش سنتی مردم بر خدماتی که دریافت میکنند، هیچ گونه کنترلی ندارند، فراگیران نیز قدرت مداخله و کاربرد آموخته های خود را ندارند ولی در این آموزش، تمام ابعاد نیازهای مردم دیده می شود و فراگیران با مشارکت مردم روی نیازها کار می کنند، مردم بر ارایه خدمات نظارت دراند. انریش می گوید: یادگیری فراگیران از طریق خواندن کتابهای قطور در اطاقهای در بسته ایجاد نمی شود، بلکه باید درهای پنجره ها را باز کرد و به دنبال تجربه بود. در نهایت به کمک SL فرصتی برای آزمون مسوولیت پذیری، تبدیل شدن به یک شهروند خوب را برای فراگیران در حین دستیابی به اهداف آموزش و ارایه خدمت به مردم ایجاد نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 420

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Faregh Samaneh | JAHANIAN RAMEZAN | SALIMI MAHTAB

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  48-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9949
 • دانلود: 

  11903
چکیده: 

Background: Today, employee productivity is an important issue for organizations and the role of WORK ethics and LEARNING in productivity is considered important. Therefore, the purpose of this study was to predict employee productivity BASED on WORK ethics and organizational LEARNING. Method: The method of the present study was descriptive-correlation. The statistical population included the employees of the Social Security Organization (404 people) whose sample size was selected BASED on Cochran's formula and random sampling method (n=205). The research instruments were Hersey and Blanchard (1983) employee productivity questionnaire, Gregory (1990) WORK ethic and Nife (2001) organizational LEARNING questionnaire, the reliability of which was obtained by Cronbach's alpha test (0. 84). Descriptive statistics were analyzed with SPSS26 software and inferential statistics were analyzed with Amos24. Results: Data analysis showed that the variables of WORK ethic and organizational LEARNING can predict 0. 45 variance of the criterion variable (employee productivity). Also, WORK ethic and organizational LEARNING had an impact factor of 0. 51 and 0. 43, respectively, on employee productivity (p <0. 05). Conclusion: According to the results, it can be said that WORK ethic and organizational LEARNING are effective on employee productivity. Therefore, to increase organizational productivity, more attention should be paid to WORK ethic and organizational LEARNING.

آمار یکساله:  

بازدید 9949

دانلود 11903 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پی در پی 71)
 • صفحات: 

  110-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1535
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: در علم بر پایه مدارک (Evidence-BASED) پزشکان و دندانپزشکان بر اساس شواهد و مدارکی که از منابع مختلف به دست می آورند برای بیماران تصمیم گیری می کنند، ولی آیا هر مدرکی با هر درجه از اعتبار می تواند مبنای صحیح و درستی برای تصمیم گیری باشد؟ طبق مدارک موجود بیش از 30 درصد از دستورالعمل های درمانی و مدارکی که از کتاب ها و مراجع به دست می آیند اشتباه بوده، گمراه کننده می باشند.در منابع دیگر نیز آمار و ارقام تقریبا مشابهی وجود دارد. درصد بالایی از این دستورالعمل های درمانی اشتباه ماحصل فقدان ها و کمبودهای موجود در تحقیقات بالینی است، که از علل متعددی همچون عدم اطلاع محققین از مبانی پژوهش، محدودیت های پژوهش و تحقیق، ارایه غیرواضح مطالب و بیان نتایج کاذب منشا می گیرد. امروزه برای شناخت نقاط ضعف و قوت مدارک و شواهد، علم پزشکی مبتنی بر مدرک (EBM) یا دندانپزشکی مبتنی بر مدرک (EBD) شکل گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1535

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  87-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

مقدمه فرایند یادگیری در تمام دوران زندگی کاری پرستاران وجود دارد و یادگیری مبتنی برکار یکی از بهترین روش های یادگیری برای تضمین شایستگی حرفه ای در طول دوران کاری آن هاست. در اهداف استراتژیک سازمان های بهداشتی درمانی برای کسب موفقیت، آگاهی از ارزش و اهمیت این شیوه یادگیری بسیار مهم است. هدف این مطالعه بررسی موانع اجرایی شیوه یادگیری مبتنی برکار در محیط های بالینی بود. روش کار این مطالعه توصیفی-تحلیلی، در بهمن ماه 1397 در دو بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. با استفاده از نمونه گیری دردسترس و استفاده از جدول مورگان 220 نفر از پرستاران بالینی، مدیران پرستاری (مترون، سوپروایزر، سرپرستار) بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نظرهای پرستاران و مدیران پرستاری با استفاده پرسشنامه پژوهشگر ساخته که روا و پایا گردید، در محیط های آموزش بالینی مورد بررسی قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آزمون های استنباطی (تحلیل عامل اکتشافی، آزمون کفایت نمونه برداری کیسر-مایر-اولکین، آزمون کرویت بارتلت، ضریب آلفای کرونباخ، آزمون مقایسه یک گروهی، آزمون میانگین های مستقل و آزمون آماری ناپارامتری درون موردی فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. یافته ها: ازنظر مدیران پرستاری و پرستاران عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی، موانع جدی در یادگیری مبتنی برکار در مراکز بهداشتی-درمانی بودند. تفاوت میان نظرات مدیران پرستاری با پرستاران فقط درموانع مدیریتی از نظر آماری (01/0>P) معنادار بود و تفاوت میان نظرات مدیران پرستاری با پرستاران در موانع فردی و سازمانی ازنظر آماری معنادار نبود (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  531
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 531 استناد 5 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 57)
 • صفحات: 

  180-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1090
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

زمینه و هدف: با وجود شناخت تاثیر روش آموزش مبتنی بر حل مساله هنوز چالش های زیادی در جایگزینی آن با شیوه سنتی رایج وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی تجارب دانشجویان از شکل تغییر یافته یادگیری بر اساس حل مساله با تلفیق کار در گروه های کوچک بود. مواد و روش ها: در این مطالعه کیفی، 35 دانشجوی پرستاری شرکت داشتند. درس پرستاری کودکان با روش تلفیق شده یادگیری مبتنی بر حل مساله و کار در گروه های کوچک آموزش داده شد. در مجموع، 35 مصاحبه نیمه ساختار یافته حضوری و 6 مصاحبه گروه مدار با دانشجویان پرستاری صورت گرفت. تحلیل داده های پژوهش با روش تحلیل محتوا انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تلفیق روش یادگیری مبتنی بر حل مساله و کار در گروه های کوچک با تجربه تفکر، پژوهش، خود تنظیمی، انگیزش و موانع همراه است. موانع این روش زمان بر بودن، اختلاف اعضا گروه و مقاومت در برابر تغییر بود. نتیجه گیری: نتیجه این مطالعه نشان می دهد که روش تعدیل شده حل مساله در تقویت مکانیزم های یادگیری تاثیر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1090

دانلود 322 استناد 1 مرجع 27
نویسندگان: 

Dias Jacqueline Maria | Hooda Khairunnissa

نشریه: 

NURSING PRACTICE TODAY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  219-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22479
 • دانلود: 

  28899
چکیده: 

Background & Aim: The role of the Nurse Practitioner (NP) is gaining importance worldwide. Many countries in the West and Europe have embraced the role within their health care system. NPs require training to carry out their roles and responsibilities effectively. A one year hospital BASED certification program was developed for NPs at one University teaching hospital in Pakistan. Case Report: Using a WORK BASED model base model approach, competencies were developed in eight major areas. This allowed the NP’ s to study and WORK at the same time. The program was delivered using Blended LEARNING pedagogies. The development of the NP program from conceptualization to implementation will be discussed in this paper. Conclusion: Drawing on the experiences of the authors this paper will provide valuable insights into the challenges encountered in setting up similar programs locally and regionally for NPs.

آمار یکساله:  

بازدید 22479

دانلود 28899 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ضیائی آتوسا | فیضی مهرداد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  200-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  558
 • دانلود: 

  289
کلیدواژه: 
چکیده: 

در حوزه آموزش علوم پزشکی (Medical Education)، واژه تربیت مبتنی بر شایستگی، یک واژه بسیار مشهور و پرکاربرد است. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران حوزه آموزش علوم پزشکی، تربیت مبتنی بر شایستگی (CBE)، مبنا و فلسفه آموزش پزشکی محسوب می شود. اگر این نقش محوری و مبنای را برای CBE در آموزش علوم پزشکی بپذیریم، علی القاعده، بسیاری از فعالیت ها در حوزه آموزش پزشکی باید بر مبنای درکی که از CBE داریم سامان یابد. بر این اساس، تشریح مفهوم CBE نیز از اهمیت اساسی برخوردار می گردد ...

آمار یکساله:  

بازدید 558

دانلود 289 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

یوسفی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  145-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  720
 • دانلود: 

  326
کلیدواژه: 
چکیده: 

قبلا گفته شد که آموزش مبتنی بر شایستگی (CBE)، در حوزه آموزش پزشکی، از اقبال وسیعی برخوردار است و معانی وسیعی از آن دریافت می شود. آنچه در حال حاضر در حوزه آموزش پزشکی، به عنوان شایستگی مورد نیاز برای تربیت پزشک، مورد موافقت نسبتا عمومی قرار گرفته عبارتست از: داشتن چشم انداز مناسب از نظام مراقبت سلامتتوانایی اندازه گیری و بهبود بخشیدن به کیفیت مراقبتتوانایی مدیریت تیم پزشکیآشنایی با نحوه مراقبت های پیشگیرانهتوانایی برقراری ارتباط بین پزشک و بیمار و مهارت در روابط بین فردیتوانایی انجام کار تیمیمدیریت کردن اطلاعات و آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتیمدیریت فعالیت های درمانی مبتنی بر سیستمآشنایی و پای بندی به اصول اخلاقیتوانایی تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات و شواهدانجام توام با مهارت پروسیجرهایی مرتبط با حرفهتوانایی انجام پژوهش و گردآوری و تحلیل اطلاعاتتوانایی استفاده از علوم پایه و بالینی در مقام عملتوانایی انجام مراقبت براساس تحلیل هزینه- اثربخشی...

آمار یکساله:  

بازدید 720

دانلود 326 استناد 1 مرجع 0
litScript