نتایج جستجو

64417

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6442

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  164
 • صفحات: 

  13-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  947
 • دانلود: 

  534
چکیده: 

طرح هادی محلی ترین طرح توسعه در ایران است و تاب آوری از مباحث مهم در مدیریت مخاطرات در سطح روستا می باشد. با توجه به اینکه در اجرای طرح هادی اغلب اثر گذاری کالبدی مد نظر است پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان اثرگذاری اجرای طرح های هادی روستایی در تغییر سطح تاب آوری کالبدی روستاهای شهرستان مریوان انجام گرفته است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با استفاده از دو روش اسنادی در بخش نظری و مصاحبه و پرسشنامه در بخش میدانی بوده است. جامعه آماری این پژوهش روستاییان سرپرست خانوار ساکن در شهرستان مریوان هستند که طرح هادی در روستاهای آن ها اجرا گردیده و با توجه به تعداد جمعیت روستاهای آن ها 260 نفر از سه بخش شهرستان به عنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده در میان روستاییان سرپرست خانوار توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری شامل خی دو و رتبه ای فریدمن حاکی از این واقعیت است که اجرای طرح هادی در روستاهای منطقه مورد مطالعه، موجب ارتقای سطح شاخص های تاب آوری کالبدی روستایی گردیده است. همچنین از میان شاخص های مورد سنجش در تاب آوری کالبدی، شاخص اصلاح فضا و کیفیت معابر روستایی و اصلاح وضعیت مسکن، دارای بیشترین اثر بهبود و ارتقای وضعیت بوده و شاخص های نهادی-اداری و وجود سرپناه در زمان بحران کمترین اثرپذیری را داشته اند. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، اثرپذیری شاخص ها به ترتیب عبارت از کیفیت فضا و معابر، کیفیت دسترسی به خدمات، کیفیت مسکن و ساخت و سازها، کیفیت کاربری اراضی، کیفیت محیطی، سرپناه و اداری-نهادی بوده است. برای ارتقای تاب آوری کالبدی روستاها لازم است بر ارتقای شاخص هایی که اثرپذیری کمتری داشته اند در اجرای طرح هادی تأکید بیشتری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 947

دانلود 534 استناد 0 مرجع 9
نویسندگان: 

JEREMIAH Z.A. | TONY ENWIN E.O.

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (25)
 • صفحات: 

  276-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118549
 • دانلود: 

  115145
چکیده: 

Background and Aims: Most studies on the prevalence of transfusion-transmissible infections (TTIs) have been done on preselected blood donors. There is paucity of information on the prevalence of these TTIs in the general POPULATION in Port Harcourt, Nigeria. Methods: A total of 1,500 apparently healthy individuals aged 17–50 years consisting of 701 (46.7%) males and 799 (53.3%) females were tested for human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis B virus (HBV), and hepatitis C virus (HCV) using Determine and Genie II HIV-1/HIV-2, Clinotech hepatitis B surface antigen (HBsAg), and HCV kits. Results: Prevalence rates of 1.7%, 2.1%, and 0.1% were obtained for HIV, HBV, and HCV, respectively. A breakdown of HIV prevalence gave HIV-1 (1.1%), HIV-2 (0.27%), and HIV-1 /2 (0.33%). From the 1,500 subjects tested, 357 (23.8%) belong to the Ijaw, 408 (27.2%) to Ikwerre, 201(13.4%) to Ogoni/Eleme, 75 (5.0%) Ekpeye and 459(30.6%) belong to the other ethnic groups. Other ethnic groups accounted for the highest prevalence of HIV and HBsAg. Youths aged 21 to 30 constituted the highest number of HIV and hepatitis infections. Of the 23 subjects positive for HIV, 16 (1.2%) had HIV-1, 4 (0.3%) had HIV-2, and 5 (0.5%) had the HIV-1/2. Of the 1,500 subjects tested, 0.2% had HIV and HBV co-infection. Chi-square analysis indicated that age was a risk factor for the transmission of the three transmissible infections (P < 0.01, P < 0.05, and P < 0.05 for HIV, HBsAg, and HCV, respectively) = Gender had an influence on HIV and HBsAg (P < 0.05). There was also a positive association between the ethnic groups and the TTIs (c2 = 18.136, P < 0.01 for HIV; c2  = 2.785, P < 0.05 for HBsAg; and c2  = 2.411, P < 0.05 for HCV). The 0.1% prevalence of HCV in this study occurred exclusively among nonnatives. Conclusions: This study has provided epidemiological data on some transfusion-transmissible viral infections in Port Harcourt and has identified some risk factors associated with it. To ensure safety in blood-transfusion practices, selection and screening of donors within the high-risk groups, especially individuals 21 to 30 years old, should be thorough and in accordance with the approved safety guidelines.

آمار یکساله:  

بازدید 118549

دانلود 115145 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حنیفی روزینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  90
 • صفحات: 

  91-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  950
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

افزایش میزان بهره برداری از منابع شیلاتی و افزایش تقاضای جهانی برای غذا، ضرورت نگاهی نو به طبیعت و توان بالقوه بخش آبزی پروری را بوجود آورده است و این سوال مطرح می شود که آبزی پروری تا چه اندازه می تواند باعث افزایش تولید پروتئین و امنیت غذایی بشر در درازمدت شود. مطالعه حاضر تلاش برای تامین بخشی از نیازهای اطلاعاتی در مورد توان بالقوه آبزی پروری و تخمین توان اکولوژیک و اقتصادی - اجتماعی استان آذربایجان غربی شهرستان سردشت برای پرورش ماهیان سردآبی و عمدتا قزل آلای رنگین کمان پرورشی می باشد. مطالعه حاضر با هدف مکانیابی و اولویت بندی منابع آب زیرزمینی شهرستان سردشت واقع در استان آذربایجان غربی برای احداث استخرهای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان و با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام گرفته است. بدین منظور پس از بررسی منابع و مطالعات انجام شده پیشین در این زمینه، معیارهای موثر در مکانیابی استخرهای پرورش ماهی قزل آلا بدین صورت دسته بندی شدند: (1) اکولوژیک - آب (دبی آب، نوع منبع آب، دمای آب، PH) شکل زمین (شیب، ارتفاع)، کاربری اراضی، دوری از مناطق حادثه خیز (دوری از مناطق سیل خیز، دوری از مناطق زلزله خیز)؛ (2) اقتصادی - نزدیکی به بازار، سودآوری، و دسترسی به نیروی کار، (3) اجتماعی - اشتغال زایی، نوع مالکیت بهره برداری، تراکم جمعیت؛ و (4) زیرساختی - نزدیکی به جاده،نزدیکی به برق، یا نزدیکی به تلفن ثابت و مانند اینها. در نهایت با استفاده از داده های گردآوری شده و تهیه لایه های اطلاعاتی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است. نتایج به دست آمده مشخص ساخت که از کل 208 منبع آب مورد بهره برداری (51 چشمه و 157 حلقه چاه)، 141 منبع آب دارای توان پرورش ماهی قز ل آلا هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 950

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  23-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

مقدمه: از جمله مشکلات کودکان دارای اختلال نوشتن، اختلال در فرآیندهای شناختی میباشد. اختلال در کارکردهای حافظه فعال، اصلیترین ویژگی کودکان با اختلال نوشتاری است. یادگیری مهارتهای نوشتاری با انجام مهارتهای حرکتی تقویت شده که این تقویت بر عملکرد، طرحواره بدنی وپردازش اطلاعات و بهبود فرآیندهای شناختی از جمله حافظه تاثیر میگذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات حرکتی بر حافظه فعال، مهارت نوشتن و تبحر حرکتی در کودکان با اختلال نوشتاری است. روش کار: بهمنظور انجام پژوهش، 32 دانش آموز پسر پایه سوم تا پنجم با اختلال نوشتاری به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند سپس بصورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل تمرینات 12 هفته آیروبیک بود. آزمون فراخنای حافظه عددی، آزمون مهارت دست نویسی مینه سوتا و آزمون رشد حرکتی لینکن-اوزرتسکی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد. یافته ها: بهمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد(P>0/5). نتایج نشان داد که بعد از یک دوره تمرین ریتمیک نمرات تبحر حرکتی وهمچنین حافظه فعال و مهارت نوشتن بصورت معناداری افزایش یافت، یافته ها نشان داد که بین حافظه فعال با نمرات تبحر حرکتی و مهارت نوشتن ارتباط معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات حرکتی ممکن است به واسطه بهبود تبحر حرکتی و هماهنگی حسی و حرکتی باعث افزایش پردازش اطلاعات و بهبود حافظه فعال و نهایت بهبود نمرات نوشتن در کودکان با اختلال نوشتاری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  79-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  11
 • بازدید: 

  2425
 • دانلود: 

  1747
چکیده: 

طرح مساله: پژوهش حاضر با پذیرش اهمیت سرمایه اجتماعی و باور به رابطه نزدیک آن با ارتقا رفاه همگانی و کاهش فقر، به مطالعه تطبیقی وضعیت این متغیر در خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قزوین به عنوان گروهی از خانواده های فقیر جامعه پرداخته است.روش: این پژوهش از نوع پیمایشی است و در آن از پرسش نامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 311 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر قزوین در سال 1385 به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب و در کنار یک نمونه 50 خانواری از خانوارهای مرفه، مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: یافته های پژوهش بازگوی وجود تفاوت معنی دار در میانگین سرمایه اجتماعی و مولفه های آن در بین خانوارهای فقیر و مرفه مورد بررسی است. هم چنین وضعیت فقر همبستگی قوی منفی با میزان سرمایه اجتماعی دارد و خانوارهای فقیر در کلیه مولفه های مربوط به سرمایه اجتماعی میانگین پایین تر از خانوارهای مرفه دارند.نتایج: میزان سرمایه اجتماعی افراد و گروه ها تحت تاثیر شرایط فقر و محرومیت قرار دارد و فقر تاثیر منفی بر سرمایه اجتماعی باقی می گذارد. افزایش میزان سرمایه اجتماعی با توجه به فرآیند باز تولید، قادر است زمینه لازم برای ارتقا سطح رفاه کنش گران فقرزده را فراهم آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 2425

دانلود 1747 استناد 11 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

افزایش مصرف آب ناشی از افزایش جمعیت، باعث کاهش کیفی و کمی آب های قابل استحصال شده است. با توجه به این وضعیت، شناخت کمی و کیفی منابع مناسب برای شرب و کشاورزی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مطالعه، به بررسی کیفیت آب های زیرزمینی دشت جنگل در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. 10 حلقه چاه در این دشت در سال های 1395-1386 از نظر غلظت یون های Ca2+، Mg2+، Na2+، HCO3-، SO42-، Cl-، pH و TDS با دو شاخص GWQI و AWQI مورد تحلیل قرار گرفت. هم چنین، پهنه بندی دشت با استفاده از شاخص GWQI در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. بر اساس نتایج این مطالعه، مقدار شاخص GWQI در منطقه بین 66/69 تا 12/239 و مقدار شاخص AWQI بین 49/56 تا 48/189 قرار دارد، یعنی کیفیت آب های زیرزمینی منطقه ی جنگل در حد ضعیف و نامناسب قرار دارد که علت آن نیز بالا بودن مقدار جامدات محلول کل آب می باشد. در حقیقت در این منطقه، مقدار تمامی شاخص های کیفی اندازه گیری شده غیر از جامدات محلول کل در حد استاندارد قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  82-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2202
 • دانلود: 

  573
چکیده: 

مقدمه و اهداف: مفهوم خود یا خود پنداره از موضوعات مهم و اساسی در دانش روانشناسی و یکی از جنبه های مهم شخصیتی هر فرد می باشد خود پنداره مثبت نقش مهمی در زندگی و آینده دانش آموزان دارد. بنابراین ضروری بنظر می رسد که دنبال راهکارها و برنامه هایی باشیم که بتوان از آن طریق در بالا بردن خودپنداره دانش آموزان سعی و تلاش نمود. این پژوهش نیز در راستای این هدف در نظر دارد که بسنجد آیا ورزش می تواند بعنوان عامل سهیم در خود پنداره مورد توجه قرار گیرد؟ به عبارت دیگر آیا ورزشکاران از خود پنداره بالاتری نسبت به غیر ورزشکاران برخوردارند؟مواد و روش کار: این تحقیق توصیفی از نوع علی مقایسه ایست. جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه شهر گناباد می باشد که دانش آموزان ورزشکار اعضای تیم های منتخب ورزشی شهرستان بوده و تعداد آنها 115 نفر که به همگی پرسشنامه داده شد جامعه غیر ورزشکار 1180 نفر بود که 130 نفر بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مشخصات فردی و مقیاس درجه بندی خود پنداره کارل راجرز که شامل دو فرم"الف" و "ب" بود مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل آماری داده ها از آزمون تی استودنت (T-Test) و نرم افزار spss استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران بطور معنی داری از خود پنداره بالاتری برخوردار بودند همچنین اختلاف معنی داری بین خود پنداره دختران و پسران مشاهده نشد اما خود پنداره دانش آموزان دختر ورزشکار از پسران ورزشکار بطور معنی دار بالاتر بود.بحث و نتیجه گیری: مروری بر ادبیات تحقیقات مختلف در زمینه اثرات ورزش با ابعاد شخصیتی یافته های ابهام آمیزی ارزانی داشته است اما دو متغیر که بیشترین ثبات را در یافته های معنی دار داشته است. افسردگی و خود پنداره بوده است و می توان چنین نتیجه گیری کرد که ورزش و فعالیت بدنی می تواند بعنوان عامل سهیم در بالا بردن خود پنداره نقش داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2202

دانلود 573 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  259-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  828
 • دانلود: 

  535
چکیده: 

هدف: وفادارسازی مشتریان در بازارهای رقابتی امروز، نقش تعیین کننده ای در بقای سازمان ها دارد و برنامه های وفادارسازی، از جمله ابزارهای مطرح در این ارتباط به شمار می آیند. در پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد تجربی و در قالب اجرای طرح چهارگروهی سالومون، اثر ابعاد برنامه های وفادارسازی بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه بررسی شده است. روش: جامعه آماری در این پژوهش مشتریان بیمه آسیا بودند که با روش تصادفی ساده، 200 نفر از آنها در چهار گروه انتخاب شده اند. روایی پرسش نامه از روش ظاهری به تأیید رسید؛ در حالی که در سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. در تحلیل یافته ها، آزمون های تی زوجی مستقل و تی زوجی وابسته به اجرا درآمد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بر اساس آزمون پنج گانه روش سالومون، به طورکل برنامه های وفادارسازی بر وفاداری مشتریان مؤثرند. یافته دیگر نشان داد که از میان انواع پاداش هایی که می توان در برنامه های وفادارسازی ارائه کرد، پاداش های نرم آنی، سخت آنی و سخت مدت دار، به ترتیب اثرهای بیشتری بر وفاداری مشتریان دارند. نتیجه گیری: با افزایش سطح رقابت در بازارهای امروزی و ورود مستمر رقبای جدید، شرکت ها برای حفظ جایگاه و از طرفی توسعه کسب وکار خود ملزم هستند که در وهله اول به اجرای برنامه های وفادارسازی بپردازند، به ویژه برنامه هایی همچون رفتار ترجیحی با مشتری، شناساندن مشتری و ارتقای مقام اجتماعی وی، ستایش کلامی، ایجاد حمایت احساسی و روحی از آنها و احترام به عزت نفس مشتریان؛ سپس به منظور جذاب کردن پیشنهاد قیمت خدمات، تخفیف ها و جایزه هایی را برای مشتریان در نظر بگیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 828

دانلود 535 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1467-1481
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  386
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

این بررسی با هدف مقایسه آلاینده های جو (Hordeum vulrare L. ) آبی و دیم در منطقه خرم آباد با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات انجام شد. واحد کارکردی در این پژوهش معادل تولید یک تن محصول جو در نظر گرفته شد. از اثرات زیست محیطی مهم می توان به گرمایش جهانی، تخریب لایه اوزون، پدیده اختناق دریاچه، پتانسیل اسیدی شدن و پتانسیل سمیت انسانی اشاره کرد. اندازه گیری پتانسیل هرکدام از اثرات زیست محیطی فوق الذکر با توجه به معادل تولید واحد در نظر گرفته شده توسط پایگاه داده جهانی محاسبه شد. نتایج نشان داد که میزان انتشار گازهای گلخانه ای در اثر زیست محیطی گرمایش جهانی در تولید یک تن جو آبی و دیم به ترتیب برابر 06/1112 و 96/699 واحد معادل کیلوگرم تولید CO2 است. در اثر زیست محیطی تخریب لایه اوزون این مقدار برای تولید یک تن جو آبی و جو دیم به ترتیب برابر 000228/0 و 000206/0 واحد معادل کیلوگرم تولید CEC11 محاسبه شد. پتانسیل اختناق دریاچه در تولید یک تن جو آبی و دیم به ترتیب برابر 66/2 و 71/2 واحد معادل تولید کیلوگرم PO4 محاسبه شد. در طراحی یک سناریو بلندمدت برای ادامه روند تولید به صورت کنونی، افزایش آلاینده های زیست محیطی با توجه به انباشت آلاینده های سال های قبل افزایش پتانسیل تخریب های زیست محیطی را نشان داد. بیش ترین میزان شاخص نهایی زیست محیطی (Eco-X) به ترتیب مربوط به دو اثر زیست محیطی گرمایش جهانی 0163/0 در جو آبی، 0108/0 در جو دیم و اثر زیست محیطی سمیت آب های شیرین که در هر دو محصول 0144/0 به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 386

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  614
 • بازدید: 

  1900
 • دانلود: 

  541
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1900

دانلود 541 استناد 614 مرجع 0
litScript