نتایج جستجو

175

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

18

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Zakeri Ahmad | Golnar Fahimeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  94-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

In WANDERING island and WANDERING cameleer, simin daneshvar confronts the audience with a discourse in which "action "is subjected to unusual circumstances. In this situation, the actor is always confronted with feelings such as anxiety, WANDERING, fear, challenging himself, insecurity, escaping the past and feeling insecure and rejecting one situation into another. For him every situation is a semantic hole that requires a jump energy to pass through. In such a situation, the actor loses the power of any action and becomes an emotional subject that wanders between too states of staying and not staying, becoming and not being. In this essay examines the existential conditions of the two WANDERING island novels and the WANDERING cameleer in order to find out what factors interfere with the process of action and passage into the existential state. In this descriptive-analytical study, this research has been attemped with regard to Griemas and tarasti’ s theories, we examine the signs and functions of WANDERING, the conditions of meaning production in the WANDERING island and WANDERING cameleer and shows how WANDERING through the negative-assertion process causes the novel’ s first character to break from his personal ‘ I’ . The result of this rupture is self-recovery and abstract congnition of oneself and those around oneself, and this cognition causes the first character of the story to be in a positive state, which is self-knowledge and domination, and the ‘ I’ realizes and transcends the unit of its existence.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BARADARAN H. | FADAEI ARAGHI M. | MATIN A. | SHAKIBA B.

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  245-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38707
 • دانلود: 

  13461
چکیده: 

WANDERING spleen, defined as a spleen without its usual peritoneal attachments, is a rare entity. We report a 34-year-old woman with acute abdomen due to torsion of the long vascular pedicle of a WANDERING spleen, displaced in the abdominal cavity, and infarction of the spleen. WANDERING spleen was diagnosed by ultrasound and computed tomography (CT) scan, and was managed by splenectomy in this patient. WANDERING spleen usually occurs in 20 to 40 years old women. The most common presentation is acute abdominal pain, although signs and symptoms vary widely. Due to the risk of splenic infarction, rapid and accurate diagnosis is essential. A confirmatory diagnosis of a WANDERING spleen depends heavily upon imaging studies such as abdominal ultrasound, abdominal and pelvic CT scanning, nuclear scintigraphy or a liver-spleen scan. Treatment options include splenopexy or splenectomy.

آمار یکساله:  

بازدید 38707

دانلود 13461 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

همتی حمیدرضا

نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  71-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1019
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

طحال سرگردان یک پدیده نادر است که در آن طحال در جای طبیعی خود قرار ندارد و می تواند به صورت یک توده شکمی بدون علامت، دردهای متناوب شکمی و یا شکم حاد جراحی تظاهر نماید. در اینجا، یک مورد حاحال سرگدان در یک خانم جوان 20 ساله گزارش می شود. بیمار با دردی حاد در ناحیه هیپوگاستر، ربع تحتانی راست و چپ شکم وتهوع و استفراغ به بیمارستان امیرالمومنین سمنان مراجعه نمود. در معاینه فیزیکی شکم، تندرنس ژنرالیزه با ارجحیت در قسمت های تحتانی و ربع تحتانی راست شکم توام با گاردینگ و ریباند تندرنس وجود داشت. بیمار با تشخیص شکم حاد جراحی تحت لاپاراتومی اورژانسی قرار گرفت و طی آن یک طحال لگنی که چندین بار حول پایه عروقی بلند آن چرخیده بود رویت شد. طحال محتقن بود و نقاط پراکنده انفارکت وجود داشت. اسپلنکتومی انجام شد.تظاهر بالینی طحال سرگردان بسیار متغیر می باشد و تشخیص آن اغلب دشوار است. عوارض طحال سرگردان شامل انفارکتوس، گانگرن، آبسه طحالی، خون ریزی واریسی و نکروز پانکراس می باشد. طحال سرگردان به دلیل فقدان اتصالات صفاقی در محل طبیعی خود یعنی ربع فوقانی چپ شکم قرار نگرفته و میزان تحرک آن را پایه عروقی مشخص می کند. درمان آن اسپلنوپکسی می باشد و باید جهت جلوگیری از عوارض انجام شود. در صورت بروز عوارض اسپلنکتومی انجام می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1019

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43187
 • دانلود: 

  12934
چکیده: 

Mikhail Bakhtin presented "dialogism" and "polyphony" as remarkable components of modern literary novels. Since then, many literary critics including Kristeva and Genette began to expand, and offer a variety of presentations and configurations of these notions. Today, we can consider "intertextuality" as a common ground between the different interpretations of the theories of Bakhtine, Kristeva and Genette. Also, we can represent an inherent and holistic explanation of the concepts of "dialogism" and "polyphony" in a literary text. In contemporary Persian literature, the works of Simin Daneshvar is envisaged among the few literary creations that contain dialogism and its corollaries. Hence, in this paper, first, we aim to offer a detailed explanation of what dialogism is, and second, we will try to show how we can consider Daneshvar's WANDERING Island as a dialogic literary text.

آمار یکساله:  

بازدید 43187

دانلود 12934 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  392-398
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  12358
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12358

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1005
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

چکیده فارسی:شکست نظامی ایران از روسیه و انگلیس و نیز آشنایی گام به گام با استعمار و غرب پیشرفته در دو قرن اخیر، در تاریخ تفکر و اندیشه ایران شکافی عمیق ایجاد کرد که به رویارویی پیچیده سنت و مدرنیته انجامید. این تقابل که پس از ده ها سال کشمکش، همچنان ادامه دارد در دوره مشروطه تعین بخش اصلی صحنه سیاست و فرهنگ ایران بود و متفکران بسیاری را با ضرب آهنگ خود به این سو و آن سو کشاند. در این میان، ملک الشعراء بهار و امثال وی که در جریان نخستین برخوردهای سنت و مدرنیته، بیشتر به جانب مدرنیته و غرب ستایی می گرایند، به واسطه وابستگی اش به ادبیات، سنت ایرانی اسلامی را لنگ لنگان با خود حمل می کنند.بدین ترتیب، آنچه این مقاله در پی بررسی آن خواهد بود، بررسی نظریات بهار درباره غرب و سنت بومی (تجدد و مدرنیته) با توجه به زمینه فکری و اجتماعی آن روزگار است تا از این رو برخی جریانات فکری موثر در تحولات معاصر جامعه ایران روشن تر شود.   چکیده عربی:لقد حدثت هوة سحیقة فی تأریخ الفکر الإیرانی إثر هزیمة إیران أمام روسیا وبریطانیا ومعرفة الاستعمار الغربی الحدیث بالتدریج فی القرنین الماضیین مما أدی إلی حدوث مواجهة معاصرة معقدة. فهذه المواجهة التی حدثت بعد عقود من النزاع ما زالت مستمرة حتی الیوم وقد حددت مصیر سیاسة إیران وثقافتها فی عهد الثورة الدستوریة وساقت الکثیر من المفکرین إلی هنا وهناک بنغماتها، وفی هذا المجال فإن ملک الشعراء بهار وأمثاله الذین ساندوا الحداثة فی بدایة تضاربها مع التقالید، یحملون فی أفکارهم التقالید الإیرانیة - الإسلامیة بنوع أو بآخر وذلک إثر ارتباطه بالأدب. وعلی هذا الأساس قام الباحثان فی هذه المقالة بدراسة هذا الأمر وبیان نظریات بهار حول الغرب والتقالید المحلیة (التجدد والحداثة) اعتمادا علی الأرضیة الفکریة والاجتماعیة لذلک العهد لکی تتضح التحولات المعاصرة للمجتمع الإیرانی علی هذا الأساس بشکل أکثر وضوحا.

آمار یکساله:  

بازدید 1005

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SHIRANI SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  124-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67202
 • دانلود: 

  30774
چکیده: 

WANDERING spleen is a clinical entity in which a long pedicle causes the spleen to lie in an abnormal location. Here we report the clinical and imaging findings of a rare case in which torsion of a WANDERING spleen was associated with torsion of the tail of pancreas.

آمار یکساله:  

بازدید 67202

دانلود 30774 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CASE REPORTS IN SURGERY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  2019
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  45
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  4350
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 4350 استناد 45 مرجع 0
نویسندگان: 

رنجبر ابراهیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  1 (204)
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

رمان جزیره سرگردانی هنرمندانه ترین رمان تعلیمی زبان فارسی است و دو لایه دارد: روایی و رمزی. در این مقاله، ناگزیر از هر دو لایه کمک گرفته ایم. کارکرد نویسنده در این اثر، هم آینه داری در گذرگاه تاریخ، هم تبیین دیدگاه های فلسفی و ذوقی و هم خلق جهانی نو با قوانین و امکانات خاص است. هدف این مقاله استخراج و تعبیر آرای علمی و تاریخی و هنری نویسنده در این رمان است. این بررسی حداقل دو نتیجه دارد: یکی تعیین ارزش و جایگاه علمی و هنری جزیره سرگردانی و دیگری تبیین چگونگی تعامل واقعیات و هنر در یک اثر ادبی موفق. روش کار ناگزیر بدین صورت بوده است که آرای نویسنده را از اقوال و احوال شخصیت ها، از اقوال راوی و از کارکرد حوادث و صحنه ها استخراج یا استنباط کرده ایم. تبیین احوال و کارکرد حوادث مستلزم تاویل های متنوع بوده است. مستمسک تاویل ها قراین متعدد مندرج در رمان است؛ اما جهت رعایت اختصار نتوانسته ایم قراین را ذکر کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  126
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  8787
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 8787 استناد 126 مرجع 0
litScript