نتایج جستجو

8477

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

848

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1801
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

هدف از این تحقیق، تخمین میزان پوشش و تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی مراتع با استفاده از داده های رقومی سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 می باشد. به این منظور تصاویر ETM+ مربوط به مراتع ییلاقی منطقه چمستان استان مازندران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا تصویر باند پانکروماتیک با استفاده از نقشه های توپوگرافی رقومی زمین مرجع شد. سپس سایر باندها با باند پانکروماتیک از نظر هندسی انطباق داده شد. برای جمع آوری داده های زمینی از روش تصادفی طبقه بندی شده استفاده شد. بدین ترتیب که در هر واحد نمونه برداری تعداد 10 پلات بر روی محیط دایره ای به شعاع 20 متر مستقر و درصد پوشش گیاهی هر پلات برآورد گردید. میانگین اعداد درصد پوشش گیاهی 10 پلات بعنوان درصد پوشش گیاهی برای آن واحد در نظر گرفته شد. جهت پردازش تصاویر از تکنیک های مختلفی مانند شاخص های گیاهی، ادغام داده ها (فیوژن)، نسبت گیری طیفی و تجزیه مولفه های اصلی (PCA) استفاده شد. باندهای حاصل از ادغام همراه با باندهای اولیه، شاخص های گیاهی، تصاویر حاصل از نسبت گیری طیفی و تجزیه مولفه های اصلی جهت تخمین پوشش و تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی بکار گرفته شدند. بدین ترتیب که بین داده های درصد پوشش گیاهی واحدهای مختلف نمونه برداری که از مراتع مورد مطالعه جمع آوری شده بود با ارزشهای پیکسلهای نظیر که از روی تصاویر استخراج شده بود رگرسیون گام به گام اعمال شده و مدل برآورد پوشش در کل منطقه تعیین شد. سپس این مدل بر روی تصاویر اعمال شد که نتیجه آن نقشه  ای است که بیانگر درصد پوشش گیاهی در کل منطقه است. این نقشه با استفاده از تفکیک گروه بندی مجدد طبقه بندی و نقشه طبقات درصد پوشش برای منطقه تولید شد. صحت این نقشه با استفاده از نقشه واقعیت زمینی برآورد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1801

دانلود 393 استناد 4 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  63-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1429
 • دانلود: 

  444
چکیده: 

در این پژوهش به منظور ارزیابی درصد پوشش گیاهی اراضی مرتعی و تعیین شاخص های بهینه پوشش گیاهی جهت مدلسازی رگرسیونی چند متغیره، در زیر حوزه آب ماهی حوزه آبخیز سد درودزن به وسعت 15800 هکتار، از بازتاب طیفی ثبت شده توسط سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 مربوط به سال 2002 استفاده گردید. در مرحله نخست پس از تصحیحات و پردازش های اولیه، شامل تصحیحات رادیومتریک و هندسی، با استفاده از فاکتور شاخص بهینه (OIF)، تصویر کاذب رنگی منطقه با ترکیب باندی 741 RGB= جهت مطالعات میدانی تهیه گردید. سپس با انجام مطالعات صحرایی، با توجه به تصویر رنگی کاذب، به طور تصادفی 63 پلات یک متر مربعی در سطح منطقه انتخاب گردید. درصد پوشش هرگونه گیاهی در پلاتها تعیین شد و موقعیت جغرافیایی آنها به وسیله یک دستگاه GPS و نوت بوک جهت تعیین نقاط تعلیمی در فرآیند سنجش از دور، ثبت گردید. در مرحله مدل سازی متغیر مربوط به پارامتر درصد پوشش گیاهی به عنوان متغیر وابسته، و تمامی متغیرهای انتخابی مربوط به باندهای اصلی و ساخته شده (در مجموع 32 باند) به عنوان متغیرهای مستقل به نرم افزار معرفی شدند تا بهترین رابطه رگرسیونی و متغیرهای مستقلی که می توانند وارد مدل رگرسیونی گردند، مشخص شود. در نهایت از بین باندهای طیفی بررسی شده، تنها دو باند SAVI  و VI03 وارد مدل گردیدند. به گونه ای که این دو باند، 61 درصد از کل تغییرات درصد پوشش گیاهی را در این منطقه را توجیه نمودند. در نهایت با اجرای مدل رگرسیونی تولید شده در محیط GIS، نقشه پهنه بندی درصد پوشش گیاهی منطقه تهیه گردید. با انجام این مطالعه مشخص شد که می توان داده های طیفی تصاویر سنجنده ETM+ را پس از پردازش های رقومی، برای تشخیص و تعیین درصد پوشش گیاهی مرتعی با دقت قابل قبولی استفاده نمود و در این راستا محدوده طیف مادون قرمز نزدیک، از اهمیت بالایی در تشخیص پوشش گیاهی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1429

دانلود 444 استناد 1 مرجع 4
نویسندگان: 

JAFARI R. | LEWIS M.M. | OSTENDORF B.

نشریه: 

RANGELAND JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  908
 • بازدید: 

  39128
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 39128

دانلود 27847 استناد 908 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RADARI V. | AMIRI F. | MELEKI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  118-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  29234
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29234

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
نشریه: 

علوم مراتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  52-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  359
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 359

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  343-356
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1293
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

تحقیق حاضر به منظور شناخت شباهت های اکولوژیک بین تیپ های گیاهی حوزه آبخیز رودخانه محمود آباد واقع در 5 کیلومتری شمال شهرستان شاهین دژ با موقعیت جغرافیایی 36o42’ تا 36o51’ عرض شمالی و 46o30’ تا 46o49’ طول شرقی با وسعت 26826.95 هکتار انجام گرفت. تیپ های گیاهی منطقه بر اساس معیار فلورستیک- فیزیونومیک تفکیک و شباهت های اکولوژیک بین تیپ های مذکور به روش رسته بندی قطبی (بری- کورتیس) با به کارگیری شاخص سورنسون تعیین شدند. در هر تیپ گیاهی نسبت به شناخت خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک اقدام شد. طی مطالعات فلورستیک 408 گونه گیاهی متعلق به 245 جنس و 59 خانواده گیاهی جمع آوری و شناسایی و در منطقه 18 تیپ گیاهی تشخیص داده شد. مهم ترین عوامل اکولوژیک موثر در تغییر پوشش گیاهی منطقه مورد بررسی ارتفاع، بافت خاک و عوامل بیولوژیک است.

آمار یکساله:  

بازدید 1293

دانلود 327 استناد 0 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  186-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1131
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

به منظور بررسی قابلیت داده های ماهواره ای در تهیه نقشه طبقات پوشش گیاهی و نیز مطالعه روند تغییرات پوشش در محدوده ای به وسعت 26858.6 هکتار در حوضه سد لار، از داده های رقومی سنجیده ETM+ ماهواره لندست 7 مربوط به سال 1381 و نقشه پوشش گیاهی سال 1356 استفاده شد. پس از اعمال تصحیحات و انجام پردازشهای اولیه، نمونه های تعلیمی مورد نیاز تعیین گردید. ترکیبهای باندی مناسب با توجه به عامل شاخص بهینه، ماتریس همبستگی، تحلیل مولفه های اصلی و تجزیه و تحلیل نمودار دو بعدی داده ها انتخاب شد. این ترکیبها با الگوریتمهای بیشینه درست نمایی، حداقل فاصله از میانگین و جعبه ای طبقه بندی شده و سپس از فیلتر اکثریت استفاده شد. صحت نقشه های حاصل، مورد ارزیابی قرار گرفته و ضرایب صحت کلی و کاپا محاسبه شد. با توجه به این معیارها، نقشه حاصل از طبقه بندی ترکیب باندی (7 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1) با روش حداکثر احتمال و اعمال فیلتر اکثریت، به عنوان نقشه طبقات پوشش گیاهی سال 1382 انتخاب شد.به منظور تهیه نقشه طبقات درصد پوشش در سال 1356، از نقشه تیپهای پوشش گیاهی آن سال استفاده شد. در پایان تغییرات ایجاد شده در هر کدام از طبقات مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تراکم طبقات تعریف شده، طبقات نزدیک در هم ادغام شده و 4 طبقه کلی ایجاد شد. با در نظر گرفتن این طبقات، صحت کلی نقشه نهایی و نیز ضریب کاپا ارتقا یافت. پس از ایجاد طبقات کلی در نقشه های سالهای 1356 و 1382، تغییرات ایجاد شده بین این دو نقشه نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که در فاصله سالهای 56 تا 82، 28.55 درصد کل مساحت اراضی پوشیده شده و توسط پوشش گیاهی مرتعی بدون تغییر باقی مانده است. 14.03 درصد اراضی نیز به طبقات با درصد پوشش کمتر و 57.42 درصد به طبقاتی با درصد پوشش بیشتر تغییر یافته اند. در پایان نقشه تغییرات درصد پوشش تهیه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1131

دانلود 304 استناد 1 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 (پیاپی 75)
 • صفحات: 

  352-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  319
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

آتش سوزی در مراتع تاثیرات قابل توجهی بر فاکتورهای گیاهی و خاک دارد. در این تحقیق اثرات آتش سوزی بر فاکتورهای گیاهی مراتع نیمه استپی سیراچال به مدت سه سال (94-1396) مورد بررسی قرار گرفت. دو مرتع انتخابی از لحاظ تیپ گیاهی مشابه بوده (قبل از آتش سوزی) و در کنار یکدیگر قرار دارند. دو تیمار مراتع شاهد و مراتع آتش گرفته با استفاده از ترانسکت و کوادرات(30 پلات) به مدت سه سال متوالی آماربرداری شدند. فاکتورهای گیاهی شامل درصد تاج پوشش، تولید، تراکم، غنای گونه ای و فرم رویشی بود. تجزیه و تحلیل آماری تیمارها با آزمون t مستقل و مقایسه سال های مختلف در هر یک از مراتع آتش سوزی شده یا شاهد با استفاده از آزمون تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن بین تکرارها انجام شد. نتایج نشان داد آتش سوزی در طی سال های اجرای طرح اثر معنی داری بر روی درصد تاج پوشش و تولید کل گونه های مرتعی نداشته است، ولی بر روی تراکم کل گونه های مرتعی اثر مثبت و معنی دار داشته است. اختلاف بالای تراکم در مقایسه با پوشش و تولید، به دلیل کم بودن پوشش و تولید نهال های تازه روئیده است. به عبارت دیگر نهال های تازه روئیده گیاهان دارای سطح تاج پوشش اندک و تولید کم، اما دارای تراکم بالایی هستند. از لحاظ غنای گونه ای بیشترین اختلاف مربوط به عدم حضور گونه های بوته ای در مرتع آتش گرفته می باشد اما با اینحال بر اساس شاخص سورنسون دو تیمار از لحاظ گونه های گیاهی مشابه می باشند. همچنین از لحاظ فرم رویشی، آتش سوزی بر روی درصد تاج پوشش، تراکم و تولید فرم رویشی علفی اثر مثبت و معنی دار، بر روی درصد تاج پوشش و تراکم فرم رویشی گندمی نیز اثر مثبت و معنی-دار داشته است اما اثر قابل ملاحظه منفی و معنی داری بر روی فرم رویشی بوته ایی ها داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 319

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم مراتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  622
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 622

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LAIDLER G. | TREITZ P.M. | ATKINSON D.M.

نشریه: 

ARCTIC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  11049
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11049

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
litScript