نتایج جستجو

9446

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

945

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DIENSTAG J.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  359
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  1486-1500
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2499
 • دانلود: 

  22549
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2499

دانلود 22549 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DIENSTAG J.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  359
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  1486-1500
تعامل: 
 • استنادات: 

  434
 • بازدید: 

  16038
 • دانلود: 

  24079
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16038

دانلود 24079 استناد 434 مرجع 0
نویسندگان: 

JULES L. | DIENSTAG M.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  359
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  1486-1500
تعامل: 
 • استنادات: 

  908
 • بازدید: 

  30972
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30972

دانلود 27754 استناد 908 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AHMADIPOUR M.H. | ALAVIAN S.M. | AMINI S.

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  77-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  602
 • بازدید: 

  44967
 • دانلود: 

  29692
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 44967

دانلود 29692 استناد 602 مرجع 0
نویسندگان: 

SHARIFI MOOD BATOOL | SHARIFI ROSHANAK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58377
 • دانلود: 

  21372
چکیده: 

HEPATITIS E VIRUS (HEV), a member of Hepeviridae family, is the major cause of waterborne HEPATITIS in tropical and subtropical countries (1, 2). There are four genotypes and a single serotype of HEPATITIS E VIRUS infection. Genotype 1 is usually observed in the developing countries and causes community-level outbreaks, while genotype 3 is usually reported in the developed countries and does not cause outbreaks. Identification of swine HEPATITIS E VIRUS in many countries, such as Japan and the United States, and its close relationship with human HEV showed and proved that HEV is a zoonotic infection (1, 3, 4)...

آمار یکساله:  

بازدید 58377

دانلود 21372 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GIANNINI C. | BRECHOT C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  S27-S38
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  32104
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32104

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  17006-17006
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  14967
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14967

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

MACLACHLAN J.H. | COWIE B.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  18824
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18824

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51766
 • دانلود: 

  29378
چکیده: 

Background: Patients on hemodialysis are at a high-risk for acquiring blood-borne infections, such as HEPATITIS G, HEPATITIS C, and HEPATITIS B VIRUSes. The aim of this investigation was to determine the prevalence of HGV infection among patients on hemodialysis and its co-infection with HEPATITIS C and B VIRUSes in Ahvaz. Methods: Blood samples were collected from patients on hemodialysis during January to July, 2016. RNAs were extracted from sera and cDNA was prepared using the kit. The nested-polymerase chain reaction (PCR) and sequencing of positive samples were carried out to determine HEPATITIS G VIRUS genotypes. In addition, to evaluate the co-infection of HGV with HEPATITIS C and HEPATITIS B VIRUS infections, the sera of all the individuals were tested for HEPATITIS C VIRUS antibody and HBs-Ag by enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) assay. Results: The HGV RNA was found in 10% of the patients with dominant genotype 2a. About 2% of the patients on hemodialysis were co-infected with HEPATITIS C VIRUS while 1% of them was co-infected with HEPATITIS B VIRUS. The statistical analysis revealed that there was a significant correlation (P < 0. 01) between duration of the hemodialysis process and HEPATITIS G VIRUS infectivity. Conclusions: The present study showed that patients, who used the hemodialysis devices in this city, were infected with HEPATITIS G, HEPATITIS B, and HEPATITIS C VIRUSes. The data indicates that duration of dialysis is significantly related to infection of HEPATITIS G VIRUS. Therefore, it is critical to control the sterility of these equipment for intercepting cross-infectivity.

آمار یکساله:  

بازدید 51766

دانلود 29378 استناد 0 مرجع 476
نویسندگان: 

حق ازلی سپیده

نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  (پیاپی 38-37)
 • صفحات: 

  45-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2170
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

هپاتیت اتوایمیون که یکی از علل بیماری های مزمن کبدی است؛ بیماری ناشایعی است که بیشتر در خانم ها اتفاق می افتد. اولین بار این سندرم در دهه 1950 توسط Waldenström توصیف شد. او شکلی از هپاتیت مزمن را در زنان جوان شرح داد که بعدها نام هپاتیت اتوایمیون بر آن گذاشته شد. پس از او Zimmerman و همکاران وی یافته بافت شناسی این بیماری و انفیلتراسیون سلول های تک هسته ای را در فضای پورت، مطرح کردند و علت آن را پدیده «خودایمنی» دانستند. جایگاه هپاتیت اتوایمیون در حیطه بیماری های کبدی در حد قابل توجهی نبود، زیرا تصور می شد این بیماری بسیار نادر است و درمان دیگری غیر از درمان استاندارد (پردنیزولون با یا بدون آزاتیوپرین) ندارد. ولی به مرور زمان این نظرات کمرنگ شد و امروزه به عنوان الگوی بیماری های خودایمنی در پژوهش ها از آن یاد می کنند. مطابق یک بررسی در ایران 16% بیماران مزمن کبدی به این بیماری مبتلا می شوند و در خانمها 10 برابر بیشتر دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2170

دانلود 133 استناد 0 مرجع 1
litScript