نتایج جستجو

42470

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4247

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (مسلسل 39) (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  282-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  5094
 • دانلود: 

  1827
چکیده: 

خنثی بودن فضاهای زیستا در محیط زیست شهری و بی مکانی انسان امروز در ساختار شهری، نشان از این امر دارد که انسان معاصر از بی مکانی و بی خانمانی رنج می برد. این چنین است که شهروندان و ساکنان شهر، هویت خویش و تعاملات اجتماعی خود را با محیط، از دست داده اند. رسالت شهرسازی نیز در این است که فضاهای شهری را به مکان ارتقا دهد تا در بستر این مکان های معنادار، ارزش های انسانی و اجتماعی امکان بروز یابند و بحران طراحی شهری معاصر را سامان دهند. از سویی دیگر، روش پدیدارشناسی این توان را دارد تا به ایجاد محیط های واجد معنا و فراخوانی حس مکان و روح مکان و معنای مکان بپردازد که مولفه های اساسی در هویت مکانی به شمار می روند. بر این اساس این مقاله در رویکردی پدیدارشناسانه، به بررسی پدیده مکان می پردازد تا امکان احراز و بازخوانی هویت مکان های شهری ممکن شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دیگر ضرورتی ندارد که در پی سبکی جدید در طراحی بود و می بایست به جستاری برای یافتن معانی و ارزش های اصیل در معماری و شهرسازی خاصه شهرسازی سنتی پرداخت که با دیدگاهی تاویلی از «آن چه داده شده است» در شیوه دادگی جهان و اشیا و مکان ها بروز می یابد. علاوه بر این فرایند پدیدارشناسی مکان و مولفه های مکان شهری در رویکردی توصیفی - تحلیلی مورد بازخوانی و بازبینی قرار می گیرد و در پایان به راهکارهایی چند در مورد ارتقای فضا به مکان شهری اشاره می شود که در اکتشاف دوباره جهان و قرائت مکان های سنتی در معماری و شهرسازی ایران و به روز سازی آنها با نوگرایی و نوخواهی نسل امروز، در رویکردی پدیدارشناسانه خود را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 5094

دانلود 1827 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

OITE A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  2095-2102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54839
 • دانلود: 

  18432
چکیده: 

The assessment of ENVIRONMENTal effects generated by URBAN areas (with various activities as agriculture, industry, human activities) on groundwater quality became essential for the use and conservation of the water resources. The main objective was to apply a water quality index to the groundwater sources using the specific methodology, establishing the suitability for drinking for groundwater. Water resources were monitored in October 2011, the samples were collected from 22 points for groundwater, and more parameters were analyzed: pH, electrical conductivity, turbidity, oxygen regime, hardness, alkalinity, nutrients regime (nitrates, ammonium, phosphates) which were considered important and utilized for water quality index computation that reveal poor quality for groundwater. The oxidability should be included in computation formula and the final results used for water management, taking into consideration the limits of the current model. Multivariate statistical analysis was used to indicate the influence of URBAN area on the quality of groundwater resources. Results of the analysis highlight an influence of geology and a contamination of agricultural origin.

آمار یکساله:  

بازدید 54839

دانلود 18432 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5397
 • دانلود: 

  932
چکیده: 

گیاه آب بشقابی با نام علمی .Centella asiatica (L.) URBAN از خانواده چتریان (Apiaceae) می باشد. از هزاران سال پیش در کشورهای آسیای شرقی، هندوستان، چین، اندونزی، سری لانکا و جنوب آفریقا به طور سنتی به کار می رود. این گیاه بومی نواحی گرمسیری دو نیمکره به خصوص سری لانکا و جنوب آفریقا، جنوب شرقی آسیا، هند و قسمت هایی از چین و جنوب غربی دریای ایسلند، ماداگاسکار، جنوب و جنوب شرقی آمریکا، مکزیک، ونزوئلا و کلمبیا است. در نواحی مرطوب هندوستان، پاکستان، سری لانکا تا ارتفاع 700 متری و در ایران این گیاه نم روی و آسیب پذیر تنها در محدوده تالاب انزلی می روید. ترکیبات اصلی این گیاه اسید آسیاتیک، اسید مادکاسسیک و سایر مشتقات گلیکوزیدهای استری تری ترپنی، آسیاتیاکوزید و مادکاسوزید می باشد. این گیاه دارویی در انسان برای درمان بیماری های پوستی، نارسایی دریچه های وریدی اندام ها و عدم تخلیه مناسب خون، عفونت های مایکوباکتریایی و سلولیت به کار می رود. این مقاله سعی دارد تا اطلاعات جامعی در مورد این گیاه دارویی منحصربه فرد و فراموش شده در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 5397

دانلود 932 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  44 (نوجوانان و خانواده)
 • صفحات: 

  43-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  621
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

مقدمه: پژوهش حاضر، به بررسی میزان رضایت نوجوانان از محیط های عمومی شهری و شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی نوجوانان ساکن در محله آذربایجان از محیط می پردازد. سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق این است که چه عواملی بر میزان رضایت نوجوانان ساکن در محله آذربایجان از محیط های عمومی شهری اثر می گذراند؟روش: این مطالعه به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. در این پیمایش، جامعه آماری کلیه نوجوانان در محدوده سنی 17-13 سال ساکن منطقه 11 تهران (محله آذربایجان ـ نواب) است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک با حجم 333 نفر طبق فرمول کوکران محاسبه گردید.یافته ها: بر مبنای یافته های پژوهش هر سه متغیر اصلی تحقیق یعنی: «دسترسی به خدمات»، «امنیت اجتماعی»، «سابقه سکونت» و متغیر جانخبی «ویژگی های کالبدی محل سکونت» با متغیر وابسته «میزان رضایت نوجوانان در محله آذربایجان» رابطه معنی داری داشته اند (p<0.01) و با اطمینان 99 درصد قابلیت تعمیم به نوجوانان ساکن در محله آذربایجان را دارا می باشد. فقط متغیر جانبی «خاستگاه اقتصادی ـ اجتماعی» معنی دار نبوده و رد می شود.بحث: میزان رضایت نوجوانان در محله آذربایجان، در آستانه پایین (5>2, 82>1 با میانه نظری 3) برآورد شد. هم چنین متغیر «دسترسی به خدمات» با اثر علی 0.396 بیش ترین میزان همبستگی با رضایتمندی نوجوانان از محله را دارا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 621

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  2204
 • دانلود: 

  780
چکیده: 

ارزشیابی میزان رضایتمندی محیطی الگوی سکونت، طیف گسترده ای از مولفه های اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی را در برمی گیرد که در مجموع ارزش کیفیت محیط را بازگو می کنند. در نظریات پایه مرتبط، کیفیت محیط نه تنها به عناصر زیست محیطی و ارزش های موجود در آن اشاره دارد بلکه متغیرهای دیگری نظیر امنیت، روابط انسانی و اجتماعی، خصیصه های کالبدی و نظایر آن را نیز در بر می گیرد. این مقاله با هدف سکونتی شان صورت گرفته است که نمایانگر میزان اثرات کیفیتی بجا مانده از اجرای پروژه نوسازی شهری است. داده های موردنیاز با استفاده از شاخص سازی علمی، جمع آوری و تحلیل گردید. نتایج حاصله از مجموع شاخص های محاسباتی بیانگر ارزش رضایتمندی متوسط ساکنان نواب 1<2,95<5) با میانه نظری (3 از محیط سکونتی شان است. از بین مولفه های تحلیلی، مولفه روابط همسایگی در حد متوسط (1<2,95<5) برآورد گردیده و ساکنین از سایر مولفه های محاسباتی (شامل تسهیلات مجتمع، بهداشت مجتمع، دید و منظر، ویژگی های کالبدی) اظهار نارضایتی کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2204

دانلود 780 استناد 8 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (مسلسل 32)
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2514
 • دانلود: 

  1165
چکیده: 

امروزه یکی از بزرگترین مشکلات آلودگی هوا در کلان شهرهایی نظیر تهران بزرگ، ذرات معلق ناشی از تردد خودروها، ترافیک سنگین جاده ای و همچنین فعالیت های صنعتی مختلف می باشد. ذرات معلق می تواند طی فرآیندهای مختلف تولید شده و گروه های مخلوط از آلاینده های هوا را بوجود آورند. فرآیند تشکیل ذرات معلق در ابعاد و ترکیب های ساختاری متفاوت به دو پارامتر مکان و زمان انتشار در منبع تولید آلاینده بستگی دارد. با استفاده از مدل سازی ریاضی به منظور پیش بینی نحوه انتشار آلاینده ها می توان اطلاعات مفیدی را برای اجرای آتی استراتژی های کنترل آلودگی و کاهش هزینه های آن فراهم نمود.در این تحقیق مدل ADMS-URBAN پس از بررسی 30 مدل به عنوان مدلی با قابلیت های منحصر به فرد انتخاب گردیده است. این مدل برای نخستین بار در رابطه با مدلسازی نحوه انتشار ذرات در شهر تهران با شرایط پیچیده توپوگرافی مورد استفاده قرار گرفته است. توسط این مدل پیشرفته می توان غلظت آلاینده های منتشره از منابع آلاینده به صورت نقطه ای، خطی، حجمی، سطحی را محاسبه و نتایج را در محیط GIS ارایه نمود.با توجه به اندازه گیری های میدانی انجام شده در رابطه با انتشار ذرات در منطقه 22 شهرداری تهران بعنوان مطالعه موردی، برای مدت یکسال، هر ماه به مدت یک هفته، هر روز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در 13 ایستگاه اندازه گیری سیار، مقادیر غلظت ذرات معلق و پارامترهای هواشناسی منطقه نظیر سرعت و جهت باد، دما، پوشش ابر ... به عنوان داده های ورودی به مدل ADMS-URBAN مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از اجرای مدل در محیط GIS منطقه 22 ارایه گردیده است. مقایسه نتایج حاصل از اجرای این مدل ریاضی با مدل اینونتوری (بانک اطلاعاتی) آلاینده های هوای منطقه 22 نشانگر همخوانی بسیار مناسب حاصل از مدلسازی ریاضی با داده های واقعی اندازه گیری شده می باشد. نتایج نشان می دهد به علت حجم بالای وسایل نقلیه عبوری و ترافیک جاده ای اتوبان تهران- کرج و ورودی شرقی منطقه 22 بیشترین غلظت ذرات معلق را دارا می باشند. توسط این مدل می توان نحوه توزیع انتشار ذرات را در مناطق شهری (که از ناهمواری های پیچیده ای برخوردارند) با لحاظ نمودن کلیه اثرات در رابطه با مشخصات زبری سطح، موانع و ساختمانها و ناهمواری های کوهستانی بخوبی پیش بینی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 2514

دانلود 1165 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  135-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

آمارهای هواشناسی دنیا به صراحت خبر از یک تغییر اساسی در اقلیم جهانی می دهند. تغییرات سطوح طبیعی زمین و نیز سطح آب اقیانوس ها از مهم ترین دلایل بنیادی این تغییر هستند. انسان ها با نوع زندگی خود بر کره زمین و تحولاتی که در پوشش زمین، جنس خاک، آلاینده های محیطی، نوع پوشش های گیاهی و در مجموع ساختار نظام طبیعت به وجود آورده اند، شکل اقلیم جهانی را تغییر داده اند. یکی از مهم ترین حوزه های بستر زمین که دستخوش تغییرات اساسی شده، شهرها و بالاخص شهرهای توسعه یافته یا در حال توسعه می باشند. امروزه یکی از معضلات شهرهای بزرگ افزایش دمای محیط شهری است که در مطالعات علمی به این پدیده «جزیره حرارتی شهری» اطلاق می شود. عوامل متعددی در شکل گیری جزایر حرارتی شهری موثرند که یکی از آن ها حضور انسان ها و شیوه زندگی ساکنان شهر در تولید گرمای محیطی است. در سال های اخیر مطالعات گسترده ای بر میزان انرژی حرارتی ناشی از حضور انسان در شهرهای گوناگون انجام پذیرفته که برخی فاکتورهای مرتبط با آن چون تراکم جمعیت یا میزان حمل و نقل در سطح شهر آشکار گردیده است. در این مطالعه ابتدا تحقیقی بر عوامل موثر در تولید انرژی های انسانی به انجام رسیده و نمونه های موردی شهرهای مختلف دنیا ذکر گردیده است. سپس با استفاده از یک روش محاسباتی، میزان انرژی انسانی در یکی از محلات تهران مدل سازی و تخمین زده شده است. در پایان تاثیر جهت گیری خیابان ها، تغییر فصول و تراکم ساختمانی بر تغییرات این انرژی مورد آزمون قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  3 (پیاپی 67)
 • صفحات: 

  75-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1863
 • دانلود: 

  1039
چکیده: 

این مقاله سعی دارد با توجه به اهمیت مسائل بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی در پارک های شهری، در قالب مدیریت یکپارچه به دنبال سنجش وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پارک های شهری منطقه 6 تهران، چارچوب سنجش وضعیت این عوامل را در پارک های شهری مهیا و زمینه ارتقای کیفیت آن ها و استفاده مثبت در تجارب بعدی را فراهم کند. در این راستا بر اساس نتایج حاصل از انتظارهای شهروندان و خدمات شهرداری در قالب روش برنامه ریزی QFD و مقایسه تطبیقی نتایج با تحلیل وضع پارک های تحت مطالعه به تدوین مدل ویژه سنجش وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک های شهری می پردازد. برای بالاتربردن سطح اعتبار نتایج معیارهای رده بندی، از خروجی روش AHP و پیمایشی دلفی برگرفته شد. بر مبنای مدل سنجش به دست آمده از روش پرسشنامه ای برای دریافت نظرهای شهروندان در مورد وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تعدادی از پارک های منطقه 6 شهرداری تهران، استفاده و نتایج آن به کمک نرم افزار آماری Spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج مبین آن است که میزان رضامندی معیارهای بهداشتی پارک های تحت مطالعه با 48.2 درصد از میزان رضامندی معیار های ایمنی آن ها با 52.9 درصد کمتر و از میزان رضامندی معیار های محیط زیستی آن ها با 42.4 درصد بیشتر است. همچنین، معیارهای وضعیت سطل زباله در پارک ها، تابلوهای راهنما و هشدار دهنده و دفع آب های سطحی و فاضلاب، به ترتیب در سه بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست با 32.8، 36.2 و 26.7 درصد، کمترین میزان رضامندی را به خود اختصاص داده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1863

دانلود 1039 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  81-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2305
 • دانلود: 

  1698
چکیده: 

پیشینیان خالق شهرهایی بودند که همگان به آن افتخار می کنند. ما نیز در حال ساختن تاریخ هستیم. آیا آیندگان نیز با سربلندی از آثار نیاکانشان سخن خواهند گفت؟ شهرهای ایرانی به تدریج از الزامات زیست محیطی فاصله می گیرند و از ایفای نقش اساسی خود به عنوان محل قرار، آرامش و بهبود کیفیت زندگی بازمی مانند. گسترش بی رویه و بی ضابطه شهرها، داد و ستد قانون شهر و تجاوز به جنگل ها و منابع طبیعی رفتاری دور از تمدن و خطایی نابخشودنی است. حاکمیت در برقراری توازن بین محیط زیست شهری و نظم بخشی به زیستگاه های بزرگ انسانی موفق نبوده است. با بهره گیری از نیروی نهفته در جامعه می توان وضع موجود را به مطلوب تغییر داد. ره آورد حقوق شهروندی مشارکت ورزی افراد در شهرسازی، مدیریت شهری و کوشش برای برقراری حاکمیت قانون و حذف مدیران ناشایسته است. شهروندسازی و حرکت به سوی یک نظام قانونی کارآمد، شفاف و جامع مسیر رسیدن به شهرهای عدالت محور، قانون مدار، امن و سازگار با محیط را فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2305

دانلود 1698 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  229-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  405
چکیده: 

کیفیت محیط زیست شهری معیار سنجش و اندازه گیری درجة مناسب بودن محیط زیست انسان است. درواقع میزان توان محیط برای شکل گیری نیازهای افراد جامعه و پاسخگویی به آن محسوب می ِشود و از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد. با توجه به تغییرات شاخص های محیطی در مناطق شهری، هدف اصلی این پژوهش مدل سازی تغییرات مکانی-زمانی کیفیت محیط زیست شهری است. به منظور مدل سازی هریک از شاخص ها از داده های میدانی مکان مبنا و تصاویر ماهواره ای استفاده شد. شاخص ها شامل دو بعد طبیعی و انسان ساخت است. برای تلفیق شاخص ها و مدل سازی کیفیت محیط زیست شهری با توجه به ماهیت مباحث کیفی و محیطی که با عدم قطعیت همراه است، از منطق فازی استفاده شد. در شهر تهران به دلیل تراکم بالای جمعیت و فعالیت، محیط زیست شهری اهمیت زیادی دارد. بدین منظور مناطق 3، 6 و 11 شهر تهران انتخاب شدند. این مناطق در امتداد شمالی-جنوبی شهر تهران قرار دارند. نتایج نشان می دهد تغییرات کیفیت محیط زیست شهری در منطقة موردمطالعه روندی شمالی-جنوبی دارد. کیفیت محیط زیست شهری نیز از شمال به جنوب کاهش می یابد. از نظر تغییرات زمانی در دو فصل بهار و تابستان در مقایسه با دو فصل پاییز و زمستان کیفیت محیط زیست شهری وضعیت بهتری دارد؛ بنابراین تابعی از زمان و مکان محسوب می شود. نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد تأثیر تغییر ورودی ها بر نتیجة مدل در همه متغیرها بین 2 تا 17 درصد است. نتایج مدل سازی نیز از یک یا چند متغیر خاص تأثیر نمی پذیرد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت نتایج مدل سازی قابل اعتماد است.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 405 استناد 0 مرجع 0
litScript