نتایج جستجو

9044

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

905

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  153-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53586
 • دانلود: 

  58790
چکیده: 

Three well-known source rocks of the Zagros basin and the Persian Gulf are Mesozoic in age.The Jurassic Sargelu, Albian Kazhdumi and Neocomian-Coniacian Garau formations have charged the CRETACEOUS reservoirs of this area. The northwest part of the Persian Gulf is strongly influenced by two major N-S trending paleohighs (Hendijan- Bahregansar-Regesafid-Izeh and Kharge- Mish) and surrounding plaeotroughs that play the most important role in the reservoir and source rock development. The most important reservoirs are the Cenomanian- Turonian Sarvak and Santonian Ilam formations which locally separated by a thin shaly unit of the Coniacion Laffan Formation. The reservoir facies are dominated by benthic and rudist debris on the paleohighs which laterally grading down to the basinal Cenomanian Ahmadi and Santonian Gurpi pelagic marls. In order to study the petroleum system of the northwest Persian Gulf, several 2D seismic lines and six wells were interpreted. Based on the interpreted seismic profiles the best locations for the reservoir facies could be within the pinch-out geometries around the plaeohighs which occasionally sealed by the baisn-type Campanian- Maastrichtian Gurpi marls at the top, Laffan shale at the middle and Albian Kazhdumi shale at the base as stratigraphic traps. A large hiatus exists between the top of the Cenomanian Sarvak Formation and Eocene Pabdeh Formation in the Tangue and Rage- Safid paleohighs, where these facies change could form stratigraphic traps. Toward the Nowrooz, Bahregansar Hendijan, structures, this hiatus is much shorter where Campanian- Maastrichtian Gurpi Formation directly has coverd the Sarvak Formation.

آمار یکساله:  

بازدید 53586

دانلود 58790 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2 (بخش زمین شناسی)
 • صفحات: 

  75-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  900
 • دانلود: 

  344
چکیده: 

منطقه بجستان در جنوب غرب خراسان رضوی قرار دارد و جزیی از واحدهای تکتونیکی- رسوبی ایران مرکزی محسوب می گردد. سنگ های آهکی کرتاسه فوقانی به فرم صخره ساز در بخشهای مختلفی از منطقه رخنمون دارد و عمدتا حاوی کالکارنایت و کلسی رودایت های اسکلتی و بین لایه هایی از شیل آهکی است. این سنگها با یک مرز مشخص بر روی شیل های قرمز رنگ با بین لایه های تبخیری قرار دارد ولی مرز فوقانی آنها فرسایش یافته است. رسوبات آهکی این ناحیه تاکنون به طور تفصیلی و از دیدگاه رسوب شناسی مورد مطالعه قرار نگرفته است لذا هدف از انجام این تحقیق شناسایی عملکرد فرایندهای دیاژنتیکی و تفسیر توالی پاراژنتیکی بر اساس شواهد پتروگرافی و آنالیزهای ژئوشیمیایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 900

دانلود 344 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  603
 • دانلود: 

  344
چکیده: 

توالی نسبتا ضخیمی از نهشته های کرتاسه بالایی در کوه باداموئیه در منطقه هنوج، اشکوبهای سنومانین پسین سانتونین را به نمایش می گذارد. همچنین، این نهشته ها در جنوب غرب بی بی حیات و جنوب چشمه گز نیز بیرون زدگی دارند. برش مورد مطالعه، در قاعده از مارنهای سبز رنگ هنوج زیرین (غیررسمی)، میان لایه سنگ آهک شیلی اگزوژیرادار و مارنهای هنوج بالایی (غیررسمی) تشکیل شده و به سمت بالا به سنگ آهکهای متوسط تا ضخیم لایه ختم می شود. این توالی با ناپیوستگی هم شیب بر روی شیلها و ماسه سنگهای ژوراسیک (احتمالا سازند هجدک) قرار گرفته است. حضور همزمان استراکدهای پلاتی کوپید و پودوکوپید، تنوع بالای روزن داران و ماکروفسیلها در مارنهای هنوج و نیز تنوع بالای روزن داران بنتونیک در سنگ آهکهای بالایی بیانگر محیطی مناسب و فاقد تنشهای اکولوژیکی در زمان نهشته شدن این توالیها است.

آمار یکساله:  

بازدید 603

دانلود 344 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

پترولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  103-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

منطقه اکتشافی طلای ارغش در شمال شرق پهنه ایران مرکزی قرار دارد. این منطقه در پهنه ساختاری سبزوار در شمال گسل درونه واقع است. رخنمون های سنگی شامل سنگ های آتشفشانی با سرشت داسیت و آندزیت، سنگ های درونی با طبیعت دیوریت، کوارتزدیوریت، کوارتز مونزودیوریت، گرانودیوریت و گرانیت و سنگ های رسوبی با ترکیب آهک، ماسه سنگ و کنگلومرا هستند. مطالعه سنگ های نفوذی دیوریت، کوارتزدیوریت، کوارتزمونزودیوریت و گرانودیوریت گویای تعلق این مجموعه به سری مگنتیت (نوع I)، پتاسیم متوسط و متاآلومین است. این سنگ ها با کانی زایی ضعیف آهن در منطقه همراه هستند. عناصر TiO2، P2O5، Nb، La و Zr در توده ها دارای مقادیر پایین و نسبت های ایزوتوپی 87Sr/86Sr اولیه و eNd اولیه در آن ها به ترتیب 0.703755 و +4.74 است. سن این توده ها بر اساس سن سنجی اورانیوم- سرب زیرکن 92.8±0.9 میلیون سال (کرتاسه بالایی) است. داده های ترکیب زمین شیمیایی و نسبت های ایزوتوپی 87Sr/86Sr اولیه، وجود ماگمایی با منشا گوشته تهی شده و مرتبط با پهنه فرورانش اقیانوس قدیمه سبزوار را تایید می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 187 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  122
 • صفحات: 

  13-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

توالی کرتاسه بالایی (UCS) در شمال پهنه سنندج-سیرجان، دربردارنده 5 واحد، به ستبرای2000 متر، شامل آهک، شیل، ماسه سنگ، کنگلومرای درون سازندی و گدازه های بازالتی و آندزیتی است. این سنگ ها با ناپیوستگی بر روی نهشته های کرتاسه پایینی و در زیر کنگلومرای پالئوسن جای دارند. الگوی عناصر نادر خاکی (REEs)، نسبت های (22-18) Al2O3/TiO2، (24/4-43/5) La/LuCN، (5(Nd/ErCN> LREEs/HREEs، (53/2-51/0) La/Sc، (68/0-42/0) Th/Sc و آنومالی های منفی (89/0-26/0) Eu/Eu* و (82/0-14/0) Nb/Nb* نمونه های شیل UCS نشان می دهند که این نمونه ها بطور عمده نابالغ، رسوبات چرخه اول ناشی از فرسایش سنگ های متوسط تا اسیدی کمان ماگمایی هستند. سنگ های آتشفشانی در هنگام ذوب بخشی درون پوسته ای قطعه اقیانوسی دگرسان شده فرورونده در رخساره گارنت-آمفیبولیت فشار بالا پدید آمده اند. ترکیب شیمیایی و تغییرات عمودی رخساره های سنگی UCS، گویای تغییر محیط رسوبی در طی رسوبگذاری از دراز گودال به سراشیبی دراز گودال و حوضه جلوی کمان ماگمایی، ناشی از مهاجرت کمان ماگمایی به سوی قاره است. فعالیت آتشفشان های کرتاسه پسین منجر به Upwelling آب های احیایی، مرگ گروهی پلانکتون ها، و تشکیل پیریت در رسوبات شده است. در نمودار Th/Yb-Ta/Yb جاگیری نمونه ها در بازه های ACM و WPVZ ناشی از تحولات تکتونیکی از فرورانش با شیب کم به شرایط آتشفشانی کششی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  33-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  692
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

کربنات های کرتاسه بالایی کمربند چین خورده رورانده زاگرس شامل مخازن عظیمی از هیدروکربورها در جنوب غرب ایران هستند. این کربنات ها در جنوب شرق زاگرس به دلیل تغییرات ساختاری، سنگ شناختی و به دنبال آن تغییر در عمق تدفین که اخلال در روند تکاملی هیدروکربوری را به همراه داشته، از اهمیت کمتری برخوردارند. ولی با توجه به اهمیت اقتصادی این واحدهای سنگی، سعی شده در این بررسی با مطالعات دقیق صحرایی، آزمایشگاهی و آنالیز لاگ های درون چاهی (صوتی، نوترون و گاما) در چاهای توسن و گورزین و برش چینه شناسی سطحی خمیر، به شرح رخساره های ته نشستی و چینه نگاری پرداخته شود. بررسی رخساره ای انجام گرفته اشاره به کمربندهای رخساره ای در محیط های سد / حاشیه سد، شیب پیشانی سد و حوضه ژرف دارد. گروه بنگستان در این قسمت از حوضه شامل هفت سکانس رسوبی است که دگرریختی پلتفرم نوع رمپ به شلف لبه دار (سنومانین - سانتونین) را بازگو نموده است. تغییرات ضخامت توالی در اینجا بیشتر مربوط به توپوگرافی پی سنگی حاصل از عوامل زمین ساختی بعد و قبل از ته نشستی است. محدوده مورد مطالعه در حاشیه شمال شرق ورقه عربی در کرتاسه بالایی با تغییرات قابل توجهی در رخساره های رسوبی، الگوی ته نشستی، فضای رسوبگذاری و به طور کل جا به جایی برانبارش ها همراه بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 692

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  99
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

برش مورد مطالعه در مجاورت روستای دغال در 100 کیلومتری جاده ارتباطی زابل به نهبندان جای گرفته است. این برش ستبرایی برابر با 55.57 متر دارد. مرز زیرین برش یاد شده به صورت ناپیوستگی با سنگ آذرین مشخص می شود و مرز بالایی در این منطقه نامشخص است. در این مطالعات برش یاد شده از دید سنگ شناسی به 4 واحد تقسیم شده است. نتایج حاصل از مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی و تحلیل ریزرخساره ها نشان می دهد که نهشته های یاد شده در 4 زیرمحیط لاگون، تپه های زیردریایی، کانال کشندی و دریای باز رسوب کرده اند که ستبرا و گستردگی زیرمحیط دریای باز در مقایسه با زیرمحیط های دیگر بیشتر است. مطالعه و بررسی ریزرخساره ها و زیرمحیط های سازنده آنها گواهی رسوب گذاری برش یاد شده در یک رمپ کربناتی از نوع همشیب است و نشان می دهد که در زمان کرتاسه پسین در محدوده مورد بررسی، دریایی به نسبت کم ژرفا وجود داشته است. وجود میکروفسیل هایی مانند Orbitoides apiculata و Omphalocyclus macroporus نشان دهنده سن مائستریشتین برای سنگ های این برش است.

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مغفوری مقدم ایرج

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  104
 • صفحات: 

  173-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  801
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

خاستگاه رسوبی و بوم شناسی دیرینه بسترهای دارای رودیست خرم آباد در سه برش تنگ شبیخون چمسنگر (سازند تاربور) و پیرشمس الدین (بخش بالایی سازند امیران) مورد مطالعه قرار گرفته اند. برش های تنگ شبیخون و چمسنگر مربوط به زیرپهنه زاگرس رورانده و برش پیرشمس الدین مربوط به زیر پهنه لرستان هستند. محتویات فسیلی سه برش نشان دهنده سن کرتاسه پسین (ماستریختین میانی تا پسین) بوده که معادل زون زیستی Omphalocyclus- Loftusia Assemblage Zone است. مطالعات سنگ نگاری روی نهشته های کربناته این سه برش نشان می دهند که سازند تاربور و بخش بالایی سازند امیران از 9 ریزرخساره مربوط به سه کمربند دریای باز سد و دریای نیمه محصور تشکیل شده اند که بر پایه خاستگاه های رسوبی معرفی شده برای رودیست ها مربوط به دو پهنه همتافت های حاشیه شلف باز زاویه کم (سازند تاربور) و همتافت های حاشیه حوضه های شلف داخلی پیشرونده (بخش بالایی سازند امیران) هستند. احتمالا گسل سفیدکوه جدا کننده این دو محیط بوده است. در سازتد تاربور در برش تنگ شبیخون و بخش بالای سازند امیران به علت ورود مواد آواری و بالا رفتن مواد مغذی و ایجاد شرایط یوتروفی، فراوانی روزن بران آگلوتین افزایش یافته است. ولی در برش چمسنگر به علت شرایط الیگوتروفیک، روزن بران هیالین بیشتر بوده اند. انتشار روزن بران و جلبک ها نشان می دهد که همه نهشته های سازند تاربور در بخش نورانی، ولی بخش هایی از نهشته های کربناته سازند امیران در بخش غیر نورانی انباشته شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 801

دانلود 386 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

احمدی وحید | رستمی فاطمه

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  86
 • صفحات: 

  131-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  553
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

در این پژوهش دو برش چینه شناسی از رسوبات ژوراسیک بالایی - کرتاسه زیرین (سازندهای سورمه و فهلیان در زاگرس چین خورده) انتخاب شده است، براساس مطالعه ریزرخساره (400 مقطع نازک میکروسکوپی) سه گونه از ایکنوفسیل های میکروکوپرولیتس های سخت پوستان شناسایی شده اند که عبارتنداز: Palaxius decaochetaris، palaxius tetraochetarius، Helicerina siciliana. با توجه به ایکنوتاکسون های مطالعه شده، دو زون تجمعی برای میکروکوپرولیتس های سخت پوستان شناسایی و معرفی شد. زون تجمعی شماره 1 مربوط به زمان تیتونین تا بریازین است. این زون تجمعی بیشتر شامل دامنه گسترش ایکنوتاکسون palaxius ISP. است. زون تجمعی شماره 2 که مربوط به اشکوب والانژینین است شامل گسترش ایکنوتاکسون Helicerina است.

آمار یکساله:  

بازدید 553

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  125-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  763
 • دانلود: 

  244
کلیدواژه: 
چکیده: 

نهشته های کربناته غرب روستای خسروان (ناحیه دماوند) دارای سن ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین است. این نهشته ها حدود 285 متر ضخامت داشته و از توالی سنگ های آهکی لامینه ای تا توده ای تشکیل شده اند. مرز زیرین برش مورد مطالعه یک مرز پیوسته بوده و مرز بالایی آن یک مرز فرسایشی است. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی این نهشته ها منجر به شناسایی پنج دسته رخساره ای شامل رخساره های دریای باز (A)، سد (B)، تالاب (C)، پهنه بین جزر و مدی(D)  و پهنه بالای مدی(E)  گردیده است. مقایسه رخساره های مورد مطالعه با محیط های قدیمی و امروزی و بررسی تغییرات جانبی و عمودی رخساره ها نشان می دهد که رخساره های یاد شده در ناحیه مورد مطالعه در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ همشیب نهشته شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 763

دانلود 244 استناد 0 مرجع 1
litScript