نتایج جستجو

6693

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

670

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  484
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

تون ماهیان از راسته پرسی فورم و خانواده اسکمبریده، دارای 15 جنس و 52 گونه و جزء ماهیان مهم اقتصادی برای اکثر کشورها بوده و باارزش ترین آبزیان اقتصادی ازنظر صید صنعتی در آب های جهان هستند. میزان صید بی رویه در آب های جنوب کشور (از سال های 1376 الی 1396) در سال 1398 بر اساس مدل صید-محصول حداکثر پایدار (CMSY) و نرم افزار R و رویکرد وضعیت بیزی (حل مسئله بر اساس اطلاعات اولیه) و شبیه سازی روش مونت کارلو انجام گرفت. میانگین صید تون ماهیان (تون ماهی، شبه تون و نیزه ماهی) در آب های جنوب کشور برای دوره موردمطالعه 167260 تن با 95 درصد فاصله اطمینان 167367-167152 تن بوده و میانگین صید به صورت معنی داری طی دو دهه گذشته افزایش یافته (05/0˂ P) و میانگین صید تون ماهیان (تون ماهی، شبه تون و نیزه ماهی) استان سیستان و بلوچستان (Yi) برای این دوره موردمطالعه 94505 تن با 95 درصد فاصله اطمینان 94595-94414 تن بوده و میانگین صید به صورت معنی داری طی دو دهه گذشته افزایش (05/0˂ P) نشان می دهد. میزان صید بی رویه تعداد کل آبزیان در آب های جنوب کشور و استان سیستان و بلوچستان برای دوره موردمطالعه، به ترتیب 43 درصد و حدود 47 درصد و در مورد میزان صید بی رویه تعداد تون ماهیان آب های جنوب کشور و استان سیستان و بلوچستان این ارقام به ترتیب به حدود 16 درصد و بیش از 7 درصد رسیده است. با توجه به شرایط و وضعیت اشاره شده، به نظر می رسد با رعایت الزامات صید پایدار، بتوان میزان صید از سطح زیان درشت و تون ماهیان در جنوب کشور را افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 484

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1068
 • دانلود: 

  616
چکیده: 

با توجه به اهمیت بررسی آلودگیهای فلزی در مواد غذایی، بویژه در ماهی و فرآورده های آن به دلیل پدیده تجمع پذیری و بزرگنمایی زیستی و به عنوان شاخصی از آلودگی آبها، برخی از کنسروهای ماهی موجود در بازار به منظور اندازه گیری فلزات سمی جمع آوری و آنالیز گردید. پس از آماده سازی و هضم 21 نمونه کنسرو ماهی، میزان جیوه و ارسنیک به وسیله سیستم تولید هیدرید، میزان سرب و کادمیم به وسیله سیستم کوره گرافیتی و میزان قلع به وسیله سیستم شعله و با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی اندازه گیری شد. مقادیر آلودگی به فلزات سنگین برحسب 1 µgg- در وزن تر بیان شده و عبارت است از میانگین جیوه 0.117 ± 0.057 با دامنه تغییرات 0.253 - 0.043 ، میانگین ارسنیک 0.082 ± 0.128 با دامنه تغییرات 0.202 -  0.036 ، میانگین کادمیم 0.019 ± 0.022 با دامنه تغییرات 0.072-0.004، میانگین سرب 0.018 ± 0.037 با دامنه تغییرات 0.073 ± 0.016 و میزان قلع در نمونه ها غیر قابل شناسایی بود. مقادیر فلزات سمی در کشورهای ماهی تون کمتر از حد مجاز اعلام شده توسط FAO / WHO می باشد اما به منظور ارزیابی دقیق تر خطر، می بایست سایر منابع دریافت نیز بررسی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1068

دانلود 616 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAHIMI E. | NAYEBPOUR F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  64-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  15575
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15575

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  715
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 715

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BEHZADNIA A. | RAHIMI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85960
 • دانلود: 

  44593
چکیده: 

In this study mercury was determined in canned Tuna fish produced and distributed in Iran after digestion by the standard methods of AOAC. Mercury contents in fish and canned Tuna fish were determined by cold vapor atomic absorption spectrophotometry. The metal contents expressed in mg/kg wet weight for mercury varied from 0.017 to 0.394 (average of 0.089) and 0.023 to 0.529 (average of 0.146) in fish and canned Tuna fish, respectively. The values were comparable and in the range of with the literature valves. The results of this study indicate that fish and Tuna fish of produced and marketed in Iran have concentrations well below the standards FAO/WHO levels of these toxic metals and only one Tuna samples exceeded the European dietary limit of 0.5 mg Hg/kg.

آمار یکساله:  

بازدید 85960

دانلود 44593 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  157-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  1356
 • بازدید: 

  14242
 • دانلود: 

  27293
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14242

دانلود 27293 استناد 1356 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  47-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1211
 • دانلود: 

  552
چکیده: 

هیدرولیز آنزیمی ضایعات کارخانجات فراوری ماهی روش مناسبی برای ایجاد ارزش افزوده در آن ها می باشد. در این پژوهش برای هیدرولیز آنزیمی ضایعات پس از پخت ماهی تن هوور (Skipjack Tuna) از آنزیم آلکالاز با فعالیت آنزیمی 35 Au/kg در دمای 55oC، PH=8.5، و زمان های 10، 20 و 30 دقیقه هر یک در سه مرحله متوالی در غالب طرح آماری کاملا تصادفی در سه تکرار استفاده گردید. بعد از هیدرولیز، غیر فعال سازی آنزیم در دمای 90oC انجام شد، سپس پروتئین های محلول به کمک سانتریفوژ با دور3000´g  در مایع رویی جدا شده و به کمک فریزدرایر (خشک کن انجمادی) خشک شدند. درجه هیدرولیز، راندمان استحصال پروتئین، طول زنجیره پپتیدی و وزن مولکولی پروتئین هیدرولیز شده ارزیابی گردید. نتایج نشان دادند که در مرحله اول هیدرولیز، در زمان 30 دقیقه بیشترین درجه هیدرولیز (8.12%) و بالاترین درصد بازیافت پروتئین (27.71%) بدست آمد (P<0.05) طول زنجیره پپتیدی در زمان 10 دقیقه سوم از بیشترین میزان، معادل %48.23 برخوردار بود. کوتاه ترین طول زنجیره پپتیدی در زمان های طولانی هیدرولیز مشاهده گردید. وزن مولکولی پروتئین های هیدرولیز شده بر اساس الگوی الکتروفورز با ژل جداکننده 15% تا 12.5 کیلو دالتون برآورد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1211

دانلود 552 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5 (پیاپی 65)
 • صفحات: 

  621-628
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

از نکات مهم در فرایند مواد غذایی منجمد، انجمادزدایی با حداقل آسیب به ویژگی های کیفی آن است. با توجه به اینکه روش های معمول مورد استفاده برای رفع انجماد موادغذایی سرعت کمی داشته و باعث کاهش کیفیت محصول می شوند، استفاده از روش های انجمادزدایی کارآمد ضروری به نظر می رسد. انجمادزدایی اهمیک یک روش حرارتی-الکتریکی با توانایی تولید گرمای یکنواخت تر نسبت به دیگر روش های انجمادزدایی می باشد. در این روش با تعیین میزان جریان الکتریکی گذرا از محصول می توان سرعت انجمادزدایی را تغییر داد. در این پژوهش تاثیر انجمادزدایی مکعب های منجمد ماهی تن با روش اهمیک به صورت غوطه وری در ولتاژ 50، فرکانس ثابت 50 هرتز و در سه غلظت مختلف آب نمک (3/0، 4/0، 5/0درصد) مورد بررسی قرار گرفت و خواص شیمیایی و فیزیکی نمونه ها طی سه روز نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد بعد از انجمادزدایی اندازه گیری شد. مطابق با نتایج آزمون تجزیه واریانس طرح کاملا تصادفی، گذشت زمان باعث افزایش حلالیت پروتیین، pH، کل نیتروژن فرار باند شده، کاهش افت سانتریفوژ و افشره دارای اسانس گردید. اثر غلظت بر سرعت رفع انجماد معنی دار نبود ولی بر افت انجمادزدایی، افت تبخیر، افت سانتریفوژ، تلفات عصاره و کل نیتروژن فرار باند شده در سطح احتمال 5% اثر معنی داری نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1165
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

هیستامین یکی از انواع آمین های بیوژن است که در نتیجه فعالیت آنزیمی باکتریهای مولد فساد بوجود می آید. خانواده تون ماهیان به دلیل دارا بودن مقدار زیاد هیستیدین بافتی آزاد مستعد ایجاد مسمومیتهای هیستامینی هستند.در این مطالعه 88 نمونه کنسرو ماهی تون تولید شده در ایران به روش الیزا مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل نشان داد 44.3 درصد از کنسروهای مورد بررسی حاوی مقدار هیستامین بالاتر از حد مجاز (50ppm) بودند. همچنین نتایج نشان داد کنسروهای ماهی که محل تولیدی آنها در استانهای جنوبی کشور است حاوی مقدار هیستامین بالاتری نسبت به کنسروهای تولید شده در نواحی مرکزی و شمالی کشور هستند.علاوه بر آن این بررسی نشان داد کنسروهایی که مدت زمان کمتری از تولید آنها گذشته است نسبت به کنسروهای ماهی که در انتهای دوره قابلیت مصرف هستند، دارای محتوی هیستامین پایین تری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1165

دانلود 374 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1180
 • دانلود: 

  394
چکیده: 

تن ماهیان از نظر تجاری اهمیت زیادی دارند. مقدار زیادی از تن ماهیان صید شده از خلیج فارس و دریای عمان وارد کارخانه های تهیه کنسرو می شوند. طی عمل آوری مقدار زیادی پوست به جا می ماند که بهره برداری زیادی از آن نمی شود. در سال 1388 از پوست ماهیان گیدر (Thunnus albacares)، هوور (Thunnus tonggol) و هوور مسقطی (Katsuwonus pelamis) هر یک به میزان یک کیلوگرم تهیه و به صورت منجمد به آزمایشگاه منتقل شدند. آزمایشات برای استخراج ژلاتین و روغن از پوست در سه تکرار انجام شد. میانگین میزان ژلاتین و روغن پوست ماهی گیدر به ترتیب 10.81، 7.25 درصد، ماهی هوور مسقطی 16.73، 12.09 درصد و پوست ماهی هوور 16.46، 14.23 درصد بود. اختلاف معنی داری بین میزان ژلاتین و روغن پوست ماهی گیدر با دو گونه دیگر مشاهده شد. ژلاتین بدست آمده در دمای 5 درجه سانتیگراد و مدت زمان 3 ساعت منعقد شد و حلالیت آن در دمای 70 درجه سانتیگراد و مدت زمان 40 دقیقه بدست آمد. میزان ژلاتین و روغن به دست آمده از پوست این سه گونه ماهی قابل ملاحظه می باشد. با توجه به برخی خواص فیزیکی و شیمیایی ژلاتین و روغن فوق شاید بتوان در صنایع غذایی از آن استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1180

دانلود 394 استناد 0 مرجع 0
litScript