نتایج جستجو

136

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  131-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  895
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 895

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

POORKASHKOOLI M. | SAFARALIZADEH M.H. | MINAEI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123674
 • دانلود: 

  71123
چکیده: 

The genus SericoThrips Haliday is reported for the first time from Iran, based on the specimens collected onLotus sp. and identified as S. bicornis (Karny). This is the third genus of subfamily Sericothripinae in Iran, and illustrations are provided to identify this species. The number of Thysanoptera genera now known from Iran is discussed, as well as the host associations of Iranian Sericothripinae.

آمار یکساله:  

بازدید 123674

دانلود 71123 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  58-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1080
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

بال ریشکداران از جنبه های مختلف دارای اهمیت هستند. تعدادی از آنها به عنوان آفات درجه یک به محصولات کشاورزی خسارت وارد می سازند. نقش آنها در انتقال عوامل بیماریزای قارچی، باکتریایی و ویروسی گیاهان، شکارگری تعدادی از گونه ها بر روی بعضی از حشرات و کنه ها، وهمچنین نقش آنها در کنترل علف های هرز از مواردی هستند که دلالت بر اهمیت و لزوم توجه بیشتر به این گروه از حشرات دارند. تا کنون در ایران مطالعاتی به منظور شناسایی فون بال ریشکداران مناطق مختلف صورت گرفته و 217 گونه تریپس گزارش گردیده است. در بررسی هایی که به منظور جمع آوری و شناسایی فون بال ریشکداران شهرستان کلات در شمال شرقی استان خراسان رضوی در سال ها ی 93 و 94 انجام گرفت، نمونه های تریپس از روی گیاهان مختلف زراعی، باغی، زینتی و مرتعی جمع آوری و جمعا 40 گونه متعلق به 15 جنس و 4 خانواده شناسایی شدند. از این تعداد 14 گونه برای اولین بار از استان خراسان رضوی گزارش شده است. بیشترین گونه های شناسایی شده در منطقه کلات مربوط به زیرراسته Terebrantia بود، از میان خانواده های این زیر راسته، خانواده Thripidae با 11 جنس و 29 گونه غنی ترین خانواده از لحاظ جنس و گونه به شمار میآید. در زیرراسته Tubulifera نیز جنس Haplothris از خانواده Phlaeothripidae دارای بیشترین تعداد گونه شناسایی شده در منطقه کلات بود. در جنس Thrips نیز به ترتیب گونه های T. tabaci، T. meridionalis و T. atratus و در جنس HaploThrips نیز H. tritici دارای بیشترین تنوع میزبانی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1080

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  183-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 18

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  716
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

فون بال ریشکداران استان قزوین طی سال های 1393-1392 بررسی شد. در این مطالعه، 38 گونه متعلق به 4 خانواده و 20 جنس جمع آوری و شناسایی شدند که از این تعداد 27 گونه برای اولین بار از استان قزوین گزارش و در زیر با علامت ستاره (*) نشان داده می شوند. در بین گونه های جمع آوری شده، 5 گونه شکارگر و سایر گونه ها گیاه خوار هستند، در بین گونه های گیاه خوار نیز Thrips tabaci و Frankliniella intonsa پراکنش وسیعی دارند. لیست گونه های شناسایی شده به شرح زیر است: I. Suborder TEREBRANTIA: Family AEOLOTHRIPIDAE: AeoloThrips albicinctus Haliday*، A. collaris Priesner*، A. fasciatus (L.) *، A. intermedius Bagnall; Family MELANTHRIPIDAE: MelanThrips fusus (Sulzer) *، M. knechteli Priesner*; Family THRIPIDAE: DendroThrips phyllirea (Bagnall) *، HelioThrips haemorrhoidalis (Bouche) *، NeohydatoThrips gracilipes Hood*، AnaphoThrips obscures (Muller)، A. sudanensis Trybom*، AptinoThrips elegans Priesner*، A. rufus (Haliday) *، ChiroThrips kurdistanus zur Strassen*، Ch. manicatus (Haliday) *، Ch. meridionalis Bagnall*، DrepanoThrips reuteri Uzel*، Frankliniella intonsa (Trybom)، F. occidentalis (Pergande)، F. pallid (Uzel)، F. tenuicornis (Uzel) *، LimoThrips transcaucasicus Savenko*، MicrocephaloThrips abdominalis (Crawford) *، MycteroThrips tschirkunae (Yakhontov) *، M. weii Mirab-balou، Shi & Chen*، OdontoThrips confusus Priesner، RubioThrips vitis (Priesner) *، ScoloThrips longicornis Priesner*، TenoThrips discolor (Karny) *، T. frici (Uzel)، Thrips atratus Haliday*، T. hawaiiensis (Morgan) *، T. meridionalis (Priesner) *، T. tabaci L.، T. trehernei Priesner;II. Suborder TEREBRANTIA: Family PHLAEOTHRIPIDAE: Bagnalliella yuccae (Hinds) *، HaploThrips reuteri (Karny)، and HaploThrips tritici (Kurdjumov).  

آمار یکساله:  

بازدید 716

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  373-377
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  262
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 262

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LIU T.X. | CHU C.C.

نشریه: 

SOUTHWESTERN ENTOMOLOGIST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  83-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  20180
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20180

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1350
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

کنه Neoseiulus californicusاز شکارگرهای موثر در کنترل کنه های تارتن است. واکنش تابعی ماده های جفتگیری کرده سه روزه با تغذیه از تراکم های مختلف لارو تریپس Frankliniella occidentallis (1، 2، 4، 8 و 16) روی هفت رقم تجاری توت -فرنگی (سیکوا، چاندلر، کامروسا، ماراک، آلیسو، یالوا و گاویتا) و تداخل شکارگری در تراکمهای (1،2، 4، 8 و 16) از کنه شکارگر در تراکم ثابت از شکار (40 عدد لارو تریپس) مطالعه شد. این آزمون ها روی دیسک های برگی در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی % 5±70 و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شد. واکنش تابعی روی هفت رقم مورد آزمون از نوع دوم و آماره های واکنش تابعی با استفاده از معادله راجرز به دست آمد. قدرت جستجوگری و زمان دستیابی روی رقم های توت فرنگی، سیکوا (به ترتیب 0.01 بر ساعت، 4.77 ساعت)، چاندلر (0.03 بر ساعت، 4.37 ساعت)، کامروسا (0.03 بر ساعت، 5.49 ساعت)، ماراک (0.03 بر ساعت، 5.49 ساعت)، آلیسو (0.02 بر ساعت، 4.91 ساعت)، یالوا (0.05 بر ساعت، 4.54 ساعت) و گاویتا (0.02 بر ساعت، 4.65 ساعت) برآورد شد. توانایی کنه شکارگر در شکار لارو تریپس روی رقم چاندلر و یالوا بیشتر از سایر رقم ها بود. تراکم کمتر تریکوم روی این رقم ها نسبت به سایر رقم های مورد آزمون و ترکیبات شیمیایی ثانویه می تواند از دلایل این اختلاف باشد. ارتباط معنی داری بین لگاریتم تراکم شکارگر و لگاریتم قدرت جستجوی سرانه (محاسبه شده با معادله نیکلسون) وجود داشت. میزان شکارگری کنه شکارگر با افزایش تراکم تریپس و کاهش تراکم شکارگر افزایش مییابد. نتایج اهمیت بررسی ویژگیهای گیاهان میزبان را در استفاده بهینه از کنه شکارگر در کنترل آفات نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1350

دانلود 319 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  106-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2407
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) یکی از عوامل بیماری زای مهم پیاز در کشورهایی است که این بیماری گزارش شده است. این ویروس دامنه میزبانی وسیعی دارد به وسیله تریپس پیاز (Thrips tabaci) انتقال می یابد. طی بازدیدهایی که از مزارع پیاز اطراف مشهد در تابستان 86 صورت گرفت، نمونه هایی با علایم مشابه به بیماری های ویروسی همراه با جمعیت بالایی از تریپس مشاهده شد. با توجه به شباهت علایم به بیماری ویروسی لکه زرد زنبق نمونه هایی از برگ های دارای علایم پیاز جمع آوری و با آنتی سرم های اختصاصی این ویروس در آزمون DAS-ELISA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون الایزا نشان داد که اغلب نمونه های جمع آوری شده در مزارع حومه مشهد به این ویروس آلوده می باشند. این اولین گزارش از وقوع توسپوویروس لکه زرد زنبق از مزارع پیاز در ایران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2407

دانلود 305 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مینایی کامبیز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  65-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  335
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

جنس و گونه ی PlesioThrips perplexus Beach برای نخستین بار از ایران گزارش می شود. در تمام گونه های این جنس تخم ریز تحلیل رفته است و دندانه های حاشیه ای وجود ندارند و بند سوم شاخک در نرها به طور استثنایی نسبت به ماده ها کوچک شده است. دو ویژگی یادشده در میان جنس های خانواده ی Thripidae غیرمعمول اند. نمونه های این گونه در مهر ماه و 1396 در شیراز از روی مرغ (Cynodon dactylon) و به روش تکاندن گیاه روی سینی سفید جمع آوری و سپس اسلایدهای دائمی نمونه ها در کانادا بالزام تهیه شدند. ویژگی های تشخیصی و تصاویر مربوطه ارائه شدند. پراکنش گونه ی PlesioThrips perplexusدر جهان و ارتباط فیلوژنی جنس PlesioThrips Hoodبادیگر جنس های خانواده Thripidae مانند Thrips Linnaeus بحث شد.

آمار یکساله:  

بازدید 335

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
litScript