نتایج جستجو

136

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  45-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1482
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

تریپس پیاز، Thrips tabaci Lindeman، از جمله مهم ترین آفات سبزیجات و گیاهان زینتی در تمام نقاط دنیا به شمار می رود. این آفت همچنین به عنوان ناقل ویروس های مختلف گیاهی نیز خسارت می زند. در این بررسی شاخص های رشدی و پارامترهای جدول زندگی ویژه سنی این آفت در روی سه گیاه خیار، فلفل و بادمجان در شرایط آزمایشگاهی محاسبه گردید. کلیه آزمایشات در شرایط دمای 25±1°C، رطوبت نسبی 60±10% و دوره نوری 16:8 (تاریکی و روشنایی) ساعت انجام شد. نتایج نشان می دهد کیفیت گیاه میزبان اثر معنی داری روی شاخص های رشد جمعیت تریپس می گذارد. نرخ ذاتی رشد (rm) این آفت در روی سه گیاه خیار، فلفل و بادمجان به ترتیب 0.269، 0.158 و 0.234 حشره ماده به ازای هر فرد ماده در روز بود. همچنین براساس نتایج به دست آمده نرخ محدود افزایش جمعیت (l) به ترتیب برای خیار، فلفل و بادمجان 1.344، 1.171 و 1.264 (روز/ ماده/ ماده) و طول دوره یک نسل (T) 14.879، 19.092 و 16.779 روز بود. همچنین زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت روی این سه گیاه، (DT) 2.343، 4.384 و 2.956 روز و در نهایت نرخ خالص تولید مثل (Ro) 81.581، 20.461 و 51.141 نتایج ماده به ازای هر ماده در یک نسل محاسبه شد. با توجه به اثر کاملا معنی دار گیاه میزبان روی پارامترهای زیستی تریپس پیاز، می توان از این ویژگی درجهت کنترل بهتر تریپس پیاز روی فلفل در مقایسه با خیار و بادمجان استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1482

دانلود 314 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KIANI L. | YAZDANIAN M. | TAFAGHODINIA B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  857-866
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  31319
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31319

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AKBARZADEH SHOUKAT GH.A. | SHAYESTEH N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122914
 • دانلود: 

  58486
چکیده: 

Thrips species injurious to grapes are known as pests in vineyards all over the world and belong to the main pests of grapes in West Azarbaijan, Iran. In this study, Thrips species occurring in West Azarbaijan vineyards were identified and the predominant species documented according to their relative abundance at different growth stages. The seasonal abundance of predominant species was investigated by means of yellow sticky trap catches and weekly sampling from vegetative and reproductive organs of vines. Five species including: RubioThrips vitis (Priesner), Thrips tabaci Lindeman, TenoThrips discolor (Karny), TenoThrips reichardti (Priesner), and LimoThrips angulicornis Jablonowski, were collected and identified. R. vitis, constituting 92 and 66 percent of the Thrips population on vegetative and reproductive organs, respectively, was found to be predominant. T. tabaci was not found on vegetative organs, but it was found to constitute 32 percent of the Thrips found on reproductive organs (flowers). The two species R.vitis and T. reichardti are new records for the Iranian fauna. The number of adult Thrips caught by sticky traps was positively correlated with the density of the adults on vegetative (buds and leaves) and reproductive (flower) organs in the first and second generations, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 122914

دانلود 58486 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فتحی سیدعلی اصغر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  13-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  784
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

در پژوهش حاضر تاثیر سامانه ها ی کشت نواری شامل سه، شش و نه ردیف لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris L.) در کنار سه ردیف شبدر (Trifolium resupinatum L.) و نیز سیستم تک کشتی لوبیا سبز بر تنوع زیستی شکارگرهای تریپس پیاز (Thrips tabaci Lindeman) و نسبت تراکم شکارگرها به شکار در یک مزرعه آزمایشی واقع در اردبیل در سال های 1394 و 1395 مطالعه شد. در این تحقیق، 21 گونه شکارگر تریپس پیاز جمع آوری و شناسایی شدند که از میان آن ها گونه های AeoloThrips intermedius Bagnall و Orius niger (Wolff) بیشترین درصد فراوانی نسبی را در هر یک از سامانه های کشت داشتند. شاخص تنوع شانون (H) در هر سه تیمار کشت مختلط لوبیا سبز و شبدر به طور معنی داری از تک کشتی لوبیا سبز بیش تر بود. مقدار شاخص شباهت تنوع گونه ای موریسیتا- هورن (CMH) بین تک کشتی لوبیا سبز با هر یک از تیمارهای کشت نواری (CMH£0.85) کمتر از مقدار این شاخص بین سه تیمار کشت نواری لوبیا سبز و شبدر (CMH³0.94) بود. در هر دو سال، نسبت تراکم شکارگرها به شکار و نیز تراکم شکارگرهای تریپس پیاز به خصوص دو گونه شکارگر غالب A. intermedius و O. niger در هر سه تیمار کشت نواری لوبیا سبز و شبدر به طور معنی داری بیشتر از تک کشتی لوبیا سبز بود. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که کشت نواری لوبیا سبز و شبدر باعث افزایش تنوع گونه ای شکارگرهای تریپس پیاز و کاهش تراکم T. tabaci شد. استفاده از سامانه های کشت نواری مذکور در مزارع لوبیا سبز به عنوان یکی از اجزای مهم در مدیریت تلفیقی تریپس پیاز توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 784

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  197-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  272
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 272

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LEITE G.L.D. | PICANCO M. | ZANUNCIO J.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  361-369
تعامل: 
 • استنادات: 

  415
 • بازدید: 

  9836
 • دانلود: 

  20659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9836

دانلود 20659 استناد 415 مرجع 0
نویسندگان: 

Panahandeh Saleh | Pahlavan Yali Maryam

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10510
 • دانلود: 

  9349
چکیده: 

Thrips tabacci Lind. (Thysanoptera: Thripidae), the onion Thrips, is one of the most damaging pests to onion fields. By using biotic or abiotic stimuli or growth regulators, it is possible to induce resistance, which activates the plant's natural defense. The effect of foliar application of two growth regulators, salicylic acid and potassium silicate, separately and in combination, on onion Thrips population density, fresh weight, dry weight, chlorophyll concentration, and height of onion cultivars was investigated in the Jiroft region between 2016 and 2017. The experiment was conducted as a factorial design with 12 replications. Two onion cultivars (Gardesco and Milky Way F1), salicylic acid (0, 0. 25, 0. 5 mM), and potassium silicate (0, 1, 2 cc. lit-1) were used in three different concentrations. The analysis of variance revealed that the effect of biological fertilizer on Thrips population density, fresh and dry weight, chlorophyll concentration, and the effect of onion cultivar on plant height and Thrips population density were all statistically significant (Pvalue 0. 01). Additionally, the interaction between fertilizer and cultivar was significant only for the pest population density parameter at the 1% level. The treatment with potassium silicate (2 cc. lit-1) resulted in the highest fresh and dry weight values, 363. 29 and 120. 25, respectively. Milky Way F1 plants were taller (41. 16 cm) than Gardesco plants (37. 10 cm). These findings indicate that salicylic acid and potassium silicate have the potential to significantly reduce the T. tabaci population and should be considered in integrated pest management programs for this pest.

آمار یکساله:  

بازدید 10510

دانلود 9349 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  898
 • دانلود: 

  427
چکیده: 

تریپس گندم،HaploThrips tritici Kurd. ، یکی از آفات مهم محصول گندم، Triticum aestivum L.، در منطقه اردبیل است. کشت نواری گندم و یونجه، Medicago sativa L.، راه کار مناسب برای افزایش کارایی عوامل بیوکنترل تریپس گندم می باشد. در این پژوهش، تراکم جمعیت تریپس گندم و تنوع و فراوانی گونه های شکارگر آن در کشت نواری گندم و یونجه (سه ساله) و تک کشتی گندم طی بررسی های مزرعه ای در سال های 1389 و 1390 تعیین شد. نمونه برداری ها در هر دو سیستم کشت گندم، از مرحله رشدی به ساقه رفتن تا رسیدگی انجام شد. در هر نوبت نمونه برداری، تعداد تریپس گندم و هر کدام از شکارگرها به ازای یک گیاه ثبت شد. تراکم جمعیت تریپس گندم در کشت نواری گندم و یونجه در مقایسه با تک کشتی گندم در هر دو سال مورد مطالعه به طور معنی داری کم تر بود. پنج گونه شکارگر در تک کشتی گندم و 15 گونه ی شکارگر در کشت نواری گندم و یونجه ثبت شد. شاخص تنوع شانون برای گونه های شکارگر در کشت نواری گندم و یونجه در مقایسه با تک کشتی گندم به طور معنی داری بیش تر بود. مقدار شاخص شباهت موریسیتا- هورن بین دو سیستم کشت گندم 0.842 محاسبه شد. تعداد و فراوانی گونه های شکارگر در کشت نواری گندم و یونجه در مقایسه با تک کشتی گندم بیش تر بود. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که کشت نواری گندم و یونجه باعث افزایش تنوع گونه ای شکارگرها و کاهش تراکم جمعیت تریپس گندم می شود. کمی کردن تعداد و فراوانی گونه های شکارگر در مزارع گندم گام مهمی در مدیریت تریپس گندم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 898

دانلود 427 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

استفاده از کارت های چسبدار رنگی در ردیابی جمعیت و مدیریت آفات بسیار متداول است. میزان جلب و شکار تریپس ها به تله های رنگی بر اساس گونه ها و رنگ تله، متفاوت است. ترجیحات رنگی مختلف بسیاری از گونه های تریپس توسط دانشمندان متعددی مورد بررسی قرار گرفته است تا میزان جلب و حساسیت تله های مختلف را تقویت کند. در این مطالعه، میزان جلب تریپس ها توسط کارت های رنگی (آبی، زرد و سفید رنگ) در جنگل های بلوط دو منطقه ی خوران و کلان واقع در شهرستان ایوان (استان ایلام، غرب ایران) در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در دو منطقه ی خوران و کلان، در همه ماه های نمونه برداری، به جز آذر ماه، کارت های آبی رنگ به طور معنی داری تعداد بیش تری تریپس را نسبت به کارت های دیگر جلب کردند. در منطقه خوران، بیش ترین تعداد تریپس های جلب شده با مقدار 35/1± 80/19، مربوط به رنگ آبی و اردیبهشت ماه بود و کم ترین تعداد تریپس جلب شده با مقدار 44/0± 01/1 مربوط به رنگ سفید و مرداد ماه بود. هم چنین بیش ترین و کم ترین مقدار تریپس های جلب شده در منطقه کلان به ترتیب برابر با مقادیر 36/1± 80/15 و 37/0± 80/1، مربوط به کارت های آبی و زرد رنگ و ماه های اردیبهشت و آذر ماه بود. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که کارآیی کارت های چسبدار آبی رنگ بیش تر از رنگ های زرد و سفید بود. در مجموع، استفاده از کارت های چسبدار آبی رنگ در فصل بهار در ردیابی تریپس های درختان بلوط مناسب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
litScript